864.588

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

"Hét határon hallik húros daru hangja"

Morzsák az uráli nyelvcsaládhoz tartozó népek irodalmából és életéről/Tansegédlet

Fülszöveg

Az elmúlt két évtizedben a magyar könyvkiadás sokat tett azért, hogy a műveltebb olvasók szélesebb köre is megbízható ismereteket nyerjen a finnugorság életérőt, kultúrájáról, de a tájékozatlanság és a dilettantizmus falát nem sikerült elbontani. Ezt a feladatot elsősorban az iskolában tehet megoldani, a tanárok bevonásával és segítségévet. Nagy Katalin szakértelemmel és szeretettet összeállított kötete nélkülözhetetlen segédeszköz tehet az elkövetkező idők iskolai tevékenységében. Annát inkább, mert az említett kis példányszámban kiadott szakkönyvek, antológiák immár antikváriumi ritkaságok, ilyképp hiányoznak a legtöbb iskolai könyvtárból. Nagy Katalin munkája hiányt pótol.
Domokos Péter ajánlása

Tartalom

ELŐSZÓ (Fodor András) 5
BEVEZETŐ HELYETT... (Nagy Katalin) 7
AZ OBI-UGOROK
VOGULOK (MANYSIK) 11
A föld születése (Bede Anna) 11
A Pelim folyó forrásvidékén leszállott „női állat" éneke (Munkácsi Bernát) 12
Khü-péri-khü öreg medveeskü éneke (Munkácsi Bernát) 18
Árva leány sorsa (Bán Aladár) 22
Juvan Sesztalov: A Fehér Ej szemei (Képes Géza) 24
Juvan Sesztalov: Xotal - A nap (Képes Géza) 27
Andrej Tarhanov: Fény vitorlák (Bede Anna) 28
Andrej Tarhanov: Kápja táncol (Bede Anna) 28
Németh Imre: Jurkina és Baktyár 29
Arturi Kannisto: A vogul medveünnepek 33
Munkácsi Bernát: A vogul népköltés tartalmi és alaki sajátságai 43
Lükő Gábor A magyar lélek formái 46
Képes Géza: A magyar ősköltészet nyomairól 63
OSZTJÁKOK (HANTIK) 69
A paszter nép eredete (Gulya János) 69
Szenge istenhez (Bede Anna) 70
Obdorszki ének vagy a Pul'-melléki hegyfok éneke (Reguly Antal) 71
Medveének (Bede Anna) 75
A róka és a libák (Nagy Katalin) 79
Vlagyimir Volgyin: Fenyves (Csoóri Sándor) 80
Jeremej Ajpin: Kismadár a fejen (Nagy Katalin) 81
Mikul Sulgin: Dallamos és gazdag (Szentmihályi Szabó Péter) 82
Berze Nagy János: A csodaszarvas mondája 83
Grigorij Novickij: Az osztják hitélet 90
Grigorij Novickij: Hittérítő törekvések 94
G. Savrov: Az osztjákok fegyvertánca 98
A PERMI NÉPEK
VOTJÁKOK (UDMURTOK) 99
A fenyőfa meg a szilfa (Domokos Péter) 99
Áldozati ima könnyebb életért (Illyés Gyula) 101
Udmurt népdalok (Képes Géza) 102
Gerd Kuzebaj: A Keremet (Képes Géza) 106
Oki Asalcsi: Azt kérdezted tőlem (Bede Anna) 111
Krohn Gyula: A votják áldozóberek 112
Krohn Gyula: A votják kuala 113
ZŰRJÉNEK (KOMIK ÉS PERMJÁKOK) 115
Komi-zűrjének
A vízhordórúddal álló lány (Vászolyi Erik) 115
A hölgymenyét leány (Tandori Dezső) 116
Az anyához (Rab Zsuzsa) 121
Tyima Veny: A költészet születése (Buda Ferenc) 122
Albert Vanyejev: I. Kuratovhoz (Képes Géza) 122
Vlagyimir Popov: Mi is - veled (Veress Miklós) 123
Komi-permjákok
Pera vitéz és a vízi szellem (Rédei Károly) 124
Andrej Zubov: Kakukkol az otthontalan (Tandori Dezső) 125
Valerian Batalov: Télen (Gombár Endre) 126
V. I. Litkin: Hatszáz éves a zűrjén írásbeliség 126
A VOLGAI FINNUGOROK
CSEREMISZEK (MARIK) 128
Az istenek és szellemek segítségét kérő ima (Tandori Dezső) 128
Nap jön (Weöres Sándor) 132
Apám Isten kakukkja (Weöres Sándor) 132
Ha fürge a paripa (Buda Ferenc) 132
Ki az erősebb? (Enyedi György) 132
Álom (Árvay János) 133
Geraszim Mikáj: A küszle (Tandori Dezső) 134
Szergej Csavajn: A berek (Tandori Dezső) 135
Vaszilij Gorohov: Madársorsok (Veress Miklós) 136
Krohn Gyula: Cseremisz állatáldozat 136
MORDVINOK (ERZÁK ÉS MOKSÁK) 138
Tyustyán fejedelem (Bereczki Gábor) 138
Szijazsar (Bede Anna) 143
Vadbogyóért induláskor mondott imádság (Ágh István) 157
Litova (Csoóri Sándor) 158
A szegyeikinai templomépítés (Tandori Dezső) 165
Vaszilij Jegorov: Gyökérszobor (Veress Miklós) 168
Pavel Ljubajev: Emlék (Rab Zsuzsa) 169
Ilja Gyevin: Kékia (Bede Anna) 169
A BALTI FINNEK
FINNEK 170
Hazánk (Bán Aladár) 170
Vejnemöjnen születése (Rácz István) 172
Suometar születése és férjhezmenetele (Bán Aladár) 177
Arany szivem... (Fábián László) 180
Eila Kivikkaho: Kis dal (Szopori Nagy Lajos) 180
Eila Kivikkaho: El a rétről (Fodor András) 181
Risto Rasa versei (Kiss Zsuzsa) 181
Veikko Huovinen: A búvármadár (Gombár Endre) 182
Krohn Gyula: A karsikko 185
Toivo Lyy: Vörösmarty Szózata, és Runeberg Hazánkja 186
ÉSZTEK 188
Kalevipoeg (Bán Aladár) 188
Hold és csillag (Rab Zsuzsa) 199
Az öröm hírvivője (Képes Géza) 200
A bátyját kereső leány (Rab Zsuzsa) 200
Haligéző (Tandori Dezső) 202
A farkas és a jávorszarvas (Bereczki Gábor) 203
Anna Haava: Vadvirág (Képes Géza) 204
Kalju Lepik: Szláv tánc N° I. (Rab Zsuzsa) 205
Jan Kross: A jávorbika énekei (Képes Géza) 205
KARJALAIAK (KARÉLOK) 207
A vendégek hete (H. Laborcz Júlia) 207
Erre ment el (Rab Zsuzsa) 207
Altató (Rab Zsuzsa) 208
Mikor én dalt dúdolok (Rab Zsuzsa) 208
A menyasszony atyafiságától búcsúzkodik (Rab Zsuzsa) 209
Karjalai népdal (?) 210
Jaakko Rugojev: Egynémely nyelvészeknek (Gombár Endre) 211
IZSÓROK (INKERIEK) 212
Tél (Gombár Endre) 212
A teremtés (Bede Anna) 212
Ukko hívása (H. Laborcz Júlia) 214
Larin Paraske elsiratja férjét (Képes Géza) 214
VEPSZÉK 217
A testvér (H. Laborcz Júlia) 217
Sérv ellen (Ágh István) 218
Viktor Jersov: Bölcsődal (Gombár Endre) 218
Vaszilij Pulkin: A vepszék (Nagy Katalin) 219
Anatolij Petuhov vepsze író felszólalása az 1989-es Joskar-olai finnugor írótalálkozón 220
VÓTOK 221
Az anya siratója és a menyasszony válasza a lakodalom reggelén (Ágh István) 221
Árva siratója 223
Újféle hadinépség (Gombár Endre) 223
A kígyó vezér (Bereczki Gábor) 224
A len vetés (Bereczki Gábor) 224
Bodor Pál: Haldoklás anyanyelven 224
Sulo Haltsonen: Reguly Antal vót gyűjtése 1841-ből 225
LÍVEK 227
A földanya (Bereczki Gábor) 227
A kék tehenek (Bereczki Gábor) 228
Kari Stalte: Lív dal (Gombár Endre) 228
Kari Stalte: Hazám (Bán Aladár) 229
LAPPOK (SZÁMIK) 230
Mese a két vadrénről (Kubínyi Kata) 230
Jojka a gyerekekről (Bede Anna) 231
Manólányokról jojkálok (Bede Anna) 232
Kiszámoló (Bede Anna) 232
Pekka Lukkari: Számiföld (Bede Anna) 233
Nils-Aslak Valkeapää: Be kell-e vallanom (Bede Anna) 234
Nils-Áslak Valkeapää: Hetek óta várlak (Bede Anna) 234
Nils-Aslak Valkeapää: Hallod-e az élet hangjait (Bede Anna) 234
Keresztes László: A jojka 235
Németh Imre: Csillagfény és madárfütty 235
A SZAMOJÉDOK
NYENYECEK (JURÁK-SZAMOJÉDOK) 238
Révületi énekek (Bede Anna) 238
Előidők szamojéd éneke (Bede Anna) 239
Jabta Szalja gyermekei (Bede Anna) 240
Ballada a rátarti lányról(Bede Anna) 246
Tundraföldi öreg (Simoncsics Péter) 251
Leonyid Lapcuj: A mi nyelvünk (H. Kiss Judit) 259
Leonyid Lapcuj: A vadász (Bede Anna) 259
Jurij Vella: Nyenyec kisfiú dala (Bede Anna) 260
ENYECEK (JENYISZEJI SZAMOJÉDOK) 262
Csillagmítosz (Pusztay János) 262
Hajdú Péter: Utószó 273
NGANASZÁNOK (TAVGI-SZAMOJÉDOK) 275
Az első emberek (Csepregi Márta) 275
Egy lány feltámasztása (Csepregi Márta) 276
SZÖLKUPOK (OSZTJÁK SZAMOJÉDOK) 279
Két öreg (Bede Anna) 279
Két ember (Bede Anna) 279
Ének egy asszonyállatról (Bede Anna) 279
Itje meg Pünegusze (Simoncsics Péter) 280
Jompa (Simoncsics Péter) 282
A Tűz-Fejedelemnő (Nagy Katalin) 286
KAMASSZOK 289
Kamassz sirám (Bede Anna) 289
Egy nyelv utolsó lobbanása 290
MELLÉKLET
AZ URÁLI NYELVCSALÁDHOZ TARTOZÓ NÉPEK KÜLSŐ ÉS BELSŐ ELNEVEZÉSE 293
AZ URÁLI NYELVCSALÁDHOZ TARTOZÓ NÉPEK LÉLEKSZÁMA 294
AZ URÁLI NYELVCSALÁDHOZ TARTOZÓ NÉPEK STÁTUSA 295
Nagy Katalin: A nyelvrokonaink által lakott területek földrajzi jellemzői 295
Karin Mark: A finnugor népek eredete és az embertan 297
A MAGYARORSZÁGON MŰKÖDŐ FONTOSABB BARÁTI TÁRSASÁGOK ÉS KÖRÖK 300
FORRÁSOK 301
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem