814.463

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hadtörténelmi Közlemények 1981/1-4.

A Hadtörténelmi Intézet és Múzeum folyóirata/XXVIII. évfolyam

Tartalom

I. szám
Liptai Ervin: Szántó Béla, a forradalmár katona3
Tanulmányok
Sugár István: Az egri vár eleste 1596-ban11
Sipos Ferenc: A Rákóczi-szabadságharc előkészítése 1698-170343
Czigány István: A császáriak hadjárata 1705 őszén74
Közlemények
Bona Gábor: Szerb katonák az 1848/49-es honvédhadseregban105
Kovássy Zoltán: Adalékok Gábor Áron életrajzához117
Csendes László: Hadtörténelmi írások és ábrázolások125
Szemle
Isztorija vtoroj mirovoj vojnü, 10. k. (Sörös Lajos)136
Csorba Csaba: Várak a hegyalján (Csendes László)138
Csonkaréti Károly: Hadihajók a Dunán (Szakály Sándor)139
P. Luknyickij: Magyar napló (Szakály Sándor)141
A. Borst: Das Rittertum im Mittelalter (Borosy András)142
Monumenta Cartografica (N. Ipoly Márta)145
Bibliográfia
Az 1978. évi Magyarországon megjelent hadtörténelmi irodalom bibliográfiája. II. rész (Viniczai István - Windisch Aladárné)146
II. szám
Tanulmányok
Farkas Márton: Lemberg. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadműveletei 1914 kora őszén Galíciában. (Augusztus 15-szeptember 25.)167
Siklós András: Az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó offenzívája (1918. június 15-24.)208
Közlemények
Dr. Sisa József: A Hadtörténeti Intézet és Múzeum (volt Nándor-laktanya) építésének története254
Visszaemlékezések
Mihail Asik: Emlékeim a Budai Önkéntes Ezred harcosairól260
Okmánytár
Vadász Sándor: A freiburgi Militärarchiv Seeckt-hagyatékának magyar katonai vonatkozású iratai279
Szemle
Der deutsche Militarismus im Geschichte und Gegenwart (Farkas Márton)292
Kathrin Sitzler: Solidarität oder Söldnerturm? Die ausländischern Freiwilligenverbände im Ungarischen Unabhangigkeitskrieg 1848-49 (Böhm Jakab)295
Temesváry Ferenc: A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum fegyvergyűjteménye (Csillag Ferenc)298
Olaf Groehler: A légi háborúk története 1910-1970 (Szakály Sándor)299
Voenno-isztoricseszkij Zsurnál 1980. 7-12. sz. (Lengyel István)301
Historie a Vojenstvi 1978. évf. (Nádor Tibor)309
Bibliográfia
Külföldi folyóiratok hadtörténelmi repertóriuma. 1978. I. rész (Viniczai István - Windisch Aladárné)313
III. szám
Tanulmányok
Dolmányos István: A kulikovói ütközet - a jubileum mérlegén -335
Fodor Pál: Egy szeldzsuk intézmény útja Magyarországra: a dzserehorok354
Szakály Sándor: A Horthy-hadsereg tábori csendőrségének megszervezése és alkalmazása a második világháború idején (1938-1944)376
Kovács Jenő: Együtt a határterületi lakossággal (1945-1956)403
Közlemények
V. A. Zolotarjev: Az 1877-78. évi háború tükröződése az orosz katonai irodalomban428
Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő létrehozásával és továbbfejlesztésével kapcsolatos elméleti tevékenység (1930-1944)450
Szemle
Szántó Imre: A végvári rendszer kiépítése és fénykora Magyarországon (1541-1593) (Tóth Sándor)481
Benczédi László: Rendiség, abszolutizmus és centralizáció a XVII. század végi Magyarországon (1664-1685) (Nagy László)482
Régi magyar levelestár, XV-XVII. sz. (Nagy László)485
Vom Bauernheer zur Volksarmee (Bencze László)487
Militärgeschichte, 1980. (1-6.) (Zachar József)490
Bibliográfia
Külföldi folyóiratok hadtörténelmi repertóriuma. 1978. II. rész (Viniczai István - Windisch Aladárné)495
IV. szám
Liptai Ervin: Vágó Béla519
Tanulmányok
Czigány István: Hadsereg és ellátás Bethlen Gábor korában526
Nagy László: A kuruc világ katonája Ady költészetében és prózájában (Meditáció az irodalomtörténet és a hadtörténet határmezsgyéjén)542
Gazsi József: A Borkanyuk-partizáncsoport569
Közlemények
Csendes László: Felsőszopori Tóth Ágoston Rafael honvédezredes, térképírásunk úttörője597
Madaras Péter: A szovjet vegyi csapatok a magyarországi felszabadító hadműveletekben612
Markó György: Az Ideiglenes Nemzeti Kormány hadseregének Szabolcs vármegyében megalakult gyalogzászlóaljai (1945. február -1945. május)622
Okmánytár
Szakály Sándor: Három dokumentum a 2. magyar hadsereg doni katasztrófájáról638
Szemle
V. I. Csujkov: Sztálingrádtól Berlinig (Deák Mihály)643
Voenno-isztoricseszkij Zsurnál. 1981. 1-6. sz. (Lengyel István)644
Krónika
Godó Ágnes: Búcsú Jász Dezsőtől652
Zachar József: Haderők és szövetségi rendszerek. Nemzetközi hadtörténelmi kollokvium. Montpellier, 1981. szeptember 3-5.654
Bibliográfia
Az 1979. évi, Magyarországon megjelent hadtörténelmi irodalom bibliográfiája (Viniczai István - Windisch Aladárné)660
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem