A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Felsőoktatási Szemle 1967. január-december

A Művelődésügyi Minisztérium folyóirata XVI. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Művelődésügyi Minisztérium
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 768 oldal
Sorozatcím: Felsőoktatási Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:

Tartalom

Ötven év
Dr. Ajtai Miklós: Hatszáz éves a magyar felsőoktatás
Dr. Balázs János - Dr. Héberger Károly - Dr. Kósa Győző: Az egyetemi könyvtárak állománygyarapítási tevékenységéről
Dr. Bálint Andor: Az új gazdasági mechanizmus és az agrárfelsőoktatás
Dr. Beér György: Az új gazdasági mechanizmus és az agrárfelsőoktatás
Bencsik István: Az ösztöndíjrendszer fejlesztésének kérdései
Dr. Berecz Endre - Dr. Káldor Mihály - Dr. Kiss Ervin: A káderképzés és káderutánpótlás időszerű kérdései a Nehézipari Műszaki Egyetem Kohómérnöki Karán
Dr. Biczók Ferenc: A felvételi vizsga speciális kérdései a tanári szakokon
Dr. Csizmadia Andor: A pécsi egyetem és a magyar jogi oktatás útja
Dr. Eörsi Gyula: A gazdaságirányítás rendszerének reformja és a jogi oktatás kérdései
Dr. Fodor László: A költségvetési szervek gazdálkodási rendszerének reformja az egyetemeken és főiskolákon
Dr. Fonyó Antal: A felvételi vizsgák módszerének továbbfejlesztése a jogi karokon
Dr. Fülöp Tamás: A Debreceni Orvostudományi Egyetem fejlődése a II. ötéves terv időszakában és a további feladatok
Dr. Fülöp Tamás: Az egyetemi reform végrehajtásának tapasztalatai a Debreceni Orvostudományi Egyetemen
Füstös Sándor - Dr. Horváth Iván - Tverdota Miklós: Programkészítés a Kohó- és Gépipari Minisztérium felügyelete alá tartozó felsőfokú technikumokban
Dr. Gilde Ferenc: Az egyetemi oktatómunka korszerűsítésének problémái
Gyetvai András: A külföldön tanuló magyar hallgatók új ösztöndíjrendszere
Gyetvai András: A külföldi ösztöndíjas felvételek tapasztalatai
Dr. Héberger Károly - Dr. Balázs János - Dr. Kósa Győző: Az egyetemi könyvtárak állománygyarapítási tevékenységéről
Dr. Horváth Iván - Füstös Sándor - Tverdota Miklós: Programkészítés a Kohó- és Gépipari Minisztérium felügyelete alá tartozó felsőfokú technikumokban
Dr. Horváth Pál: Háromszáz éves az Eötvös Loránd Tudomnyegyetem Állam- és Jogtudományi Kara
Dr. Horváth Róbert: Az új gazdasági mechanizmus és statisztikai felsőoktatási követelményei
Dr. Káldor Mihály - Dr. Berecz Endre - Dr. Kiss Ervin: A káderképzés és káderutánpótlás időszerű kérdései a Nehézipari Műszaki Egyetem Kohómérnöki Karán
Dr. Kiss Ervin - Dr. Berecz Endre - Dr. Káldor Mihály: A káderképzés és káderutánpótlás időszerű kérdései a Nehézipari Műszaki Egyetemen
Dr. Kósa Győző - Dr. Héberger Károly - Dr. Balázs János: Az egyetemi könyvtárak állománygyarapítási tevékenységéről
Dr. Kovacsics József: Munkaszervezési feladatok a felsőoktatásban
Dr. Kovács Gyula: Az egyetemi és főiskolai ifjúság sorkatonai szolgálata
Dr. Köte Sándor - Dr. Radnai Béla - Dr. Rottler Ferenc: Kísérlet a tantárgy-teszt alkalmazására a felvételi vizsgákon
Lásztity Simon: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának káderproblémái
Dr. Lévai Zoltán: A felsőfokú technikusképzés figyelembevétele a mérnökképzésben
Lovász Tibor: A gyógypedagógiai tanárképzés főbb elméleti problémái
Dr. Magas Antal: Az egyetemek és főiskolák új gazdasági mechanizmusának néhány alapvető problémája
Dr. Mosonyi László: A régi és az új orvosi irányzatok tükröződése napjaink továbbképzésében
Dr. Nagy László: Problémák a jogi oktatás körül
Dr. Nagy Sándor: A pedagógiai felkészítés rendszerének tökéletesítése a tudományegyetemen
Dr. Pethő György: Az új gazdasági mechanizmus és az agrárfelsőoktatás
Dr. Petrásovits Imre: Egyetemi kutatómunka és káderképzés
Petrovich Ede: Adatok a középkori pécsi egyetem történetéhez
Dr. Polinszky Károly: Az egyetemi és főiskolai diákotthonok fejlődésének mutatói
Dr. Radnai Béla - Dr. Köte Sándor - Dr. Rottler Ferenc: Kísérlet a tantárgy-teszt alkalmazására a felvételi vizsgákon
Dr. Rovó Jenő - Dr. Vukovics Arnold: A gazdasági mechanizmus reformja és a politikai gazdaságtan oktatása a felsőoktatási intézményekben
Dr. Sárándi Imre: A jogi oktatás reformja
Dr. Szabó Dezső: Megjegyzések az orvosképzés reformtervéről
Dr. Szabó Zoltán: Az egyetemi oktatómunka korszerűsítésének problémái
Szombathy Miklós: A tanítóképző intézeti felvételi vizsgák
Dr. Szotáczky Mihály: az egyetemi felvételi rendszer eddigi tapasztalatai a jogi karokon
Dr. Tigyi József: Feladataink a felsőoktatás szervezésében a IX. pártkongresszus után
Tverdota Miklós - Füstös Sándor - Dr. Horváth Iván: Programkészítés a Kohó- és Gépipari Minisztérium felügyelete alá tartozó felsőfokú technikumokban
V. V. Ukraincev: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a szovjet felsőoktatás
Vajó Péter: A felsőoktatási intézmények fejlődésének néhány problémája és hatása az egyetemi ifjúságra
Vajó Péter: Az egyetemi ifjúság társadalmi-közéleti aktivitása kibontakoztatásának kérdései
Dr. Varga Sándor: A tudományos munka fejlesztésének és szervezésének kérdései a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen
Dr. Váczi Lajos: A tudományos kutatás és az oktatás kölcsönhatása egyetemeinken
Dr. Vígh József: Háromszáz éves az Eötvös Loránd tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara
Dr. Vukovics Arnold: A gazdasági mechanizmus reformja és a politikai gazdaságtan oktatása a felsőoktatási intézményekben
Dr. Woynarovich Elek: A tudományos munka és a fiatal oktatók
Dr. Woynarovich Elek: Reformszellemű oktatás a biológia-kémia tanári szakon
A marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Ádám György: Az etika oktatása a Budapesti Orvostudományi Egyetemen
Hajdu Péter: A filozófiai előadás
Dr. Jóri János - Dr. Somogyi János: A marxista filozófia és a köznapi világnézet viszonya
Kovács László: Adalékok a tanárképző főiskolák politikai gazdaságtani szemináriumainak módszertanához
Dr. Somogyi János - Dr. Jóri János: A marxista filozófia és a köznapi világnézet viszonya
Dr. Szőnyei Tibor: A tanítóképző intézetek marxizmus-leninizmus oktatásának problémái
Dr. Szűcs Ernő: Egy oktatási-nevelési kérdésekkel foglalkozó tanszéki értekezlet
Az oktatás és nevelés kérdései
Almásy György: Didaktikai-módszertani problémák egy új főiskolán
Dr. Babós Károly: Az alaptárgyak tematikai problémái a Felsőfokú Vízgazdálkodási Technikumban
Dr. Bajkó Mátyás: Az ötödéves tanárjelöltek iskolai gyakorlatáról
Dr. Bakos József: Az egyetemi és főiskolai előadások mint a nevelés alkalmai
Dr. Balázs János - Dr. Veres József: A szakképzettség és a munkakör összefüggései az esti és levelező hallgatóknál a JATE Állam- és Jogtudományi Karán
Dr. Bán Imre: Az egyetemi előadások és szemináriumok tervezése a magyar irodalmi oktatásban
Bartha István: A tudatformálás problémái a Sárospataki Tanítóképző Intézetben
Bereznai Tibor - Szalay Tibor - Szarvas Pálné: A fizikai-kémia gyakorlatok oktatása a vegyészképzésben
Dr. Béldi Ferenc: Képességvizsgálatok a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen
Bodnár Imre - Dr. Laczkó Jenő: Az egyetemi hallgatók szociális, kulturális és sportolási lehetőségei az oktató-nevelő munka szolgálatában
Boksay Zoltán - Bouquet Gusztáv: Irányelvek a kémia-fizika szak tantervének az átdolgozásához
Dr. Bornemissza György: Az audiovizuális módszerek szerepe az orvosképzésben
Dr. Budavári Róbert - Dr. Farkas Gábor: Ipari televízió az orvostanhallgatók gyakorlati oktatásában
Bouquet Gusztáv - Boksay Zoltán: Irányelvek a kémia-fizika szak tantervének az átdolgozásához
Czencz Mária - Dr. Neumann Ernő - Pozsgai Tibor - Szőke Béla: Szaktárgyi termelési gyakorlat a Borsodi Vegyi Kombinátban
Csanádi Gyula: Az előadás, a gyakorlat, egyéni tanulás és a vizsga az oktatási folyamat egységet alkotó elemei
Dr. Csonka József: Első tapasztalatok a "Cedamel" nyelvi laboratóriummal
Dr. Csonka József: A "LAB" és előzményei
Dr. Farkas Gyula - Dr. Budavári Róbert: Ipari televízió az orvostanhallgatók gyakorlati oktatásában
Dr. Fejér László: Jogi oktatás a földmérőmérnök-képzés keretében
Füle Sándor: A tanár személyisége mint nevelési tényező
Füle Sándor: Közösségi nevelés a felsőoktatásban
Dr. Fülei Szántó Endre: A közép- és felsőfok problémája a főiskolai nyelvoktatásban
Hajdu János - Radnai Gyula - Schuszter Ferenc: Ipari televízió és hurokfilmek az egyetemi fizikaoktatásban
Hajzer Lajos: A levelező oktatás a szovjet tanárképző főiskolákon
Dr. Haraszty Árpád: A készségek, képességek kialakításának és ellenőrzésének problémái a biológiaoktatásban
Hegedűs András: A tudományos diákkörök helye, szerepe a tanítóképzésben
Hegedűs András: A tanítóképző intézetek társadalmi tevékenysége
Herczeg István: A műszaki rajzoktatás módszertani kérdése
Dr. Héberger Károly: Az előadások célja és szerepe a mérnökképzésben
Horváth Margit: A tanítóképző intézeti népművelő-könyvtár szakos hallgatók kapcsolata a társadalommal
Dr. Hosszú Miklós: A matematika oktatása a Nehézipari Műszaki Egyetemen
Hunya Péterné: Gépi segédeszközök felhasználása a matematikai felsőoktatásban
Imre Miklós: A kommunista szakemberképzés jelenlegi helyzete a Veszprémi Vegyipari Egyetemen
Dr. Istók Barnabás: Kísérletek a munkára nevelés és a dialektikus materialista gondolkodásmód kialakítására
Dr. Kardos József - Dr. Rottler Ferenc: A tanulmányi kirándulások szerepe a történész szakemberképzésben
Dr. Kardos József - Dr. Molnár Ferenc - Dr. Rottler Ferenc: Átállás az egyetemi munkára
Kazi Ilona: Vegyészhallgatók szakirodalmi oktatása egy tanszéki könyvtárban
Dr. Kárteszi Ferenc: Tanárképzés a Természettudományi Karon
Kelemen Elemér: A tanítóképző intézet hallgatók államvizsga dolgozatai
Dr. Kiss Lajos: Volt hallgatóink hivatástudatának alakulása a pedagógiai gyakorlatban
Dr. B. Kovács András: A hallgatók kulturális nevelésének szerepe a felsőfokú grárszakember-képzésben
Ködöböcz József: A tanító- és óvónőképző-intézeti felvételi vizsga problémái
Dr. Laczkó Jenő - Bodnár Imre: Az egyetemi hallgatók szociális, kulturális és sportolási lehetőségei az oktató-nevelő munka szolgálatában
Dr. Lessi Viktor: A történelem szakos egyetemi hallgatók latintanítása
Major Ferencné: Az orosz nyelv oktatása a Felsőfokú Híradás és Műszeripari Technikumban
Dr. Meskó Gábor: gondolatok a diákotthoni nevelésről
Meskó Sándor: Az audio-vizuális technikai segédeszközök az Építészmérnöki Kar idegennyelvi oktatásában
Dr. Mérő József: Külföldi csere-terepgyakorlatok tapasztalatai a földrajz szakos tanárjelöltek képzésében
Dr. Molnár Ferenc - Dr. Kardos József - Dr. Rottler Ferenc: Átállás az egyetemi munkára
Dr. Neumann Ernő - Czencz Mária - Pozsgai Tibor - Szőke Béla: Szaktárgyi termelési gyakorlat a Borsodi Vegyi Kombinátban
Noéh Ferenc: az elsőéves földmérnökhallgatók fizikai munkagyakorlatai
Dr. Pólay Elemér: Az előadások korszerű módszerei az állam- és jogtudományi karokon
Pozsgai Tibor - Neumann Ernő - Czencz Mária - Szőke Béla: Szaktárgyi termelési gyakorlat a Borsodi Vegyi Kombinátban
Radnai Gyula - Hajdu János - Schuszter Ferenc: Ipari televízió és hurokfilmek az egyetemi fizikaoktatásban
Dr. Rakonczai János: Problémák a műszaki nyelvoktatás körében
Dr. Révai Tibor: Vizsgamódszerek egy állam- és jogtudományi karon
Dr. Rohrsetzer Sándor: Aktív oktatási módszer az egyetemi hallgatók képzésében
Rottler Ferenc - Kardos József: A tanulmányi kirándulások szerepe a történész szakemberképzésben
Dr. Rottler Ferenc - Dr. Kardos József - Dr. Molnár Ferenc: Átállás az egyetemi munkára
Sebő Gyula: Kísérleti jellegű államvizsga a kecskeméti Óvónőképző Intézetben
Simon Tibor - Vágó Árpád - Vesztergom János: A produktív munka és kifáradás jelenségének problémája az objektív vizsgáztatás alkalmazásánál
Dr. Somos Lajos: Szemináriumok az Egri Tanárképző Főiskolán
Dr. Soós Pál: Az oktatáson kívüli nevelőmunka a Debreceni Tanító- és Népművelő-Könyvtárosképző Intézetben
Schuszter Ferenc - Hajdu János - Radnai Gyula: Ipari televízió és hurokfilmek az egyetemi fizikaoktatásban
Szabó József: Felvételi vizsgatapasztalatok a Nyíregyházi Tanítóképzőben
Szalay Tibor - Szarvas Pálné - Bereznai Tamás: A fizikai-kémiai gyakorlatok oktatása a vegyészképzésben
Szalay Tibor: A vegyészképzés 10 év távlatából
Dr. Szalontay Vilmosné: Ellenőrzés, értékelés, technikai eszközök a Felsőfokú Híradás- és Műszeripari Technikum orosz nyelvi óráin
Szarvas Pálné - Bereznai Tamás - Szalay Tibor: A fizikai-kémiai gyakorlatok oktatása a vegyészképzésben
Dr. Széchy Éva: A nevelőmunka fellendítéséért
Dr. Szilas A. Pál: Hivatástudatra és szakmaszeretetre nevelés bányamérnök-képzésben
Dr. Szórády István: A megelőzés elvének érvényesítése a gyermekgyógyászat oktatásában
Szőke Béla - Neumann Ernő - Czencz Mária - Pozsgai Tibor: Szaktárgyi termelési gyakorlat a Borsodi Vegyi Kombinátban
Sztankó István: A beiskolázás előkészítése
Dr. Szűcs István: Problémák a "Magyar államigazgatási jog" c. tárgy körül
Dr. Tarján Jenő: Nyelvi laboratórium a haladó fokú nyelvoktatásban
Dr. Varga János: Külföldi hallgatói cseregyakorlatok
H. Varró Rózsi: Gondolatok az egyetemi vizsgázás pszichológiájáról és pedagógiájáról
Dr. Varsányi László: Tanárjelöltek felkészítése népművelési feladataikra
Vágó Árpád - Vesztergom János - Simon Tibor: A produktív idő és kifáradás jelenségének problémája az objektív vizsgáztatás alkalmazásánál
Veres József - Dr. Balázs János: A szakképzettség és a munkakör összefüggései az esti- és levelező hallgatóknál a JATE Állam- és Jogtudományi Karán
Vesztergom János - Vágó Árpád - Simon Tibor: A produktív idő és kifáradás jelenségének problémája az objektív vizsgáztatás alkalmazásánál
Dr. Vígh József: A kriminológia oktatásának tapasztalatai
Dr. Wilcsek Jenő: Az Ipargazdaságtan oktatásának tapasztalatai a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen
Zallár Andor: Az egészségügyi felsőoktatás reformja és a Szegedi Orvostudományi Egyetem Könyvtára
Zsidai József: A könyvtár és az egyetem kapcsolatainak új vonásai a Nehézipari Műszaki Egyetemen
Felsőoktatási intézményeink életéből
A felsőoktatás pedagógiájának korszerűsítéséért
Felsőoktatási intézményeink vezetői az 1967/68. tanévben
Kinevezések
Tanulságok az "Áruismeret alapjai" c. tankönyvpótló jegyzet polémiájáról, valamint nyilvános vitájáról
Dr. Bajáki Veronika: A jogtudományi kutatás módszertani kérdései
Flóris Jánosné: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójának ünnepségei az Agrártudományi Egyetemen
Dr. Heckenast József: Vezető-továbbképző tanfolyamok a mezőgazdasági Mérnöktovábbképző Intézet szervezésével és irányításával
Dr. Kovács Endre: A pécsi egyetemtörténeti konferencia
Dr. Krauth János: A 600 éves felsőoktatás ünnepségsorozata Pécsett
Dr. Nagy Árpád: A VIII. Országos Tudományos diákköri Konferencia állam- és jogtudományi szekciójának előadásai
A felsőoktatás külföldön
Dr. Bakács Tibor: Az orvosképzés reformja a III. Orvosoktatási Világkonferencia tanácskozásai alapján
Dr. Borsa Béla - A. Walter: Magyar tanárok továbbképzése a Német Demokratikus Köztársaságban
Dr. M. Cieslak: A humanisztikus-társadalmi tudományok integrációjának néhány kérdése
Dr. Hekli József: Az orosz nyelv oktatása az erfurti Pädagogisches Institutban
Dr. Margócsy József: UNESCO konferencia Bukarestben
J. Pastier: A pedagógusképzés néhány problémája a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban
Takács Ferenc: A testnevelő tanárképzés néhány problémája a pozsonyi egyetemen
Szemle
Dr. Falus Róbert: Auctores Latini I.
Cserhalmi Gyula: A kohászat az egyetemes tizedes osztályozás keretében
Dr. Székely György: Jubileumi tanulmányok. A pécsi egyetem története
Polányi Imre: Ókori Keleti Történeti Chrestomathia
Hunyady György: Tanulmányok a magyar népi demokratikus forradalom történetéből
Baleczky Emil - Hollós Attila: Ószláv nyelv
Cholnoky Tibor: Mechanika II. Szilárdságtan
Dersi Gyuláné: Kémiai útmutató
Dr. Fekere György: Mérnökök és technikusok a mezőgazdaságban
Hadrovics László - Gáldi László: Magyar-orosz szótár
Dr. Hazay István: Kiegyenlítő számítások
Herczeg István: A XX. század bűnpere
Kósa Győző - Cholnoky Tiborné - Nosek M.: A Budapesti Műszaki Egyetem oktatóinak és kutatóinak szakirodalmi munkássága
Rados Kornél: Ipari épületek tervezési irányelvei
Sályi István: Műszaki Mechanika II. A dinamika elemei
Sárkány Sándor - Szalai István: Növénytani praktikum I. Növényszervezettani gyakorlatok
Turányi István: Vasúti üzemtan
A felsőoktatás hírei
A Felsőoktatási Szemle Szerkesztőbizottsága ülést tartott
Az Agrár Sportnapok 10 éve
Megalakult az Országos Egyetemi Nevelési Munkaközösség
A József A. Tudományegyetemről jelentik
A Veszprémi Vegyipari Egyetemről jelentik
Az Agrártudományi Egyetemről jelentik
A Budapesti Orvostudományi Egyetemről jelentik
Az Egri Tanárképző Főiskoláról jelentik
A Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskoláról jelentik
A Nyíregyházi Tanárképző Főiskoláról jelentik
A Nyíregyházi Tanítóképző Intézetből jelentik
A Sárospataki Tanítóképző Intézetből jelentik
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem