798.036

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pedagógiai olvasmányok

Szemelvények pedagógiai írók munkáiból. Tanító- és Tanítónőképző-Intézetek számára valamint a pedagógiai továbbképzés céljaira

Előszó

Ez a könyv az első ilyen gyűjtemény a mi irodalmunkban. Tartalmazza 50 jeles pedagógusnak legkiválóbb és legjellemzőbb alkotásait, melyek így összeállítva az eredeti források alapján mutatják be a... Tovább

Tartalom

I. Ó-KOR.
Platón:
1. A múzsái nevelés és a testgyakorlás. (Az «Állam»-ból.) Ford. : Dr. Dercsényi Móric 3
2. A nevelés terve. (A «Törvények»)-ből.) Ford. : Dr. Bercsényi Móric 12
Aristoteles:
Mit kell tanítani? (A «Politiká»-ból.) Ford.: Dr. Dercsényi Móric 19
Quintilianus:
A gyermek első elemi oktatása. Ford.: Prácser Albert 24
II. KÖZÉPKOR.
1. A kereszténység kezdetei.
Szt. Jeromos:
Levél a nőnevelésről Laetához. Ford.: Weszely Ödön 31
Szt. Ágoston:
A megkeresztelendök tanításáról. Ford.: Weszely Ödön 38
Rhabanus Maurus:
A hót szabad művészet. Ford.: Weszely Ödön 44
2. A renaissance.
Aeneas Sylvius:
Az értelem az ember legnagyobb kincse. Ford.: Acsay Antal 47
Erasmus:
A gyermekek nevelése. Ford.: Dr. Péter János 51
Békefi Rémig:
A nőnevelés a középkorban 55
III. UJ-KOK.
1. A reformáció kora.
Luther:
A német városok tanácsos uraihoz. Ford.: Weszely Ödön 62
Pázmány Péter:
A fiaknak istenes nevelésérül 71
Fraknói Vilmos:
Hazai iskolázás a XVI. században 81
2. A realizmus.
Montaigne:
1. Az emlékezőképesség egyoldalú fejlesztéséről. Ford.: Birkás Géza 90
2. Az ítélőképesség fejlesztéséről. Ford. : Birkás Géza 92
Comenius:
1. A tanítás és tanulás könnyű voltának alapelvei. (A Didactica masna XVII. fejezete.) Ford.: Dezső Lajos 94
2. A szemléltetésről (A Didactica magna XX. fejezetéből.) Ford.: Weszely Ödön 101
3. Búcsúbeszéd a sárospataki iskolából való távozás alkalmából. Ford.: Dezső Lajos 107
Apáczai Csere János:
A «Magyar Encyolopedia» X. részéből:
1. A tanítókról 122
2. A tanulókról 123
3. Az iskolákról 124
Beszéd a bölcseség tanulásáról. Ford. : Hegedűs István „„ _ 125
Neményi Ime:
Apáczai Csere János 127
Locke:
"Gondolatok a nevelésről"
1. Bevezetés 133
2. Az egészségről. Ford.: Mutschenbacher Gyula 133
3. A nevelőről. Ford.: Mutschenbacher Gyula 134
4. Az olvasás. Ford.: Mutschenbacher Gyula 137
5. Az írás. Ford.: Mutschenbacher Gyula 141
6. A jó házból való ifjat illető testgyakorlásról. Ford.: gróf Teleki Ádám 142
7. Micsoda kézimunkát vagy mesterséget kellenék egy úri embernek tanulni? Ford.: gróf Teleki Ádám 144
Fenelon:
Oktatás az asszonyok kötelességeiről. Ford.: szalai báró Barkóczy László 146
3. A pietizmus.
Francke:
Utasítás az árvaház tanítói számára. (Mire kell ügyelni a fegyelemtartásnál?) Ford.: Péterfy Sándor 150
4. A felvilágosodás kora.
Rousseau:
Az "Emil"-ből. Ford.: Schöphlin Aladár.
1. Rousseau előszava 155
2. A nevelés célja és programmja 158
3. A nevelés alapelve: A nevelés legyen negatív 166
4. A gyermek természetes vágyai legyenek a nevelés ösztönzői és vezetői 170
5. Hogyan tanítsuk a földrajzot? 173
Basedow:
1. A "Módszerkönyv"-ből. Ford.: Weszely Ödön. 179
a) A nevelés célja 179
b) A tanításról 179
c) Szóismeret és tárgyismeret 180
d) Valódi és helyes tárgyismeret 181
2. Az «Elemi mü»-ből. Ford.: Weszely Ödön... - - - 183
a) Egy előkelő állású leendő férfiú gyakorlatai 10-16 évig 183
b) A szövés 185
c) A tanítás 187
Salzmann:
1. Okosdi Schnepfenthalba utazik. (Okosdi Sebestyén.) Ford.: Igaz
2. A «Rákkönyvecské»-ből 191
a) Hogyan tehetjük magunkat a gyermek előtt gyűlöletessé?
(Bánjál igazságtalanul.)
b) Hogyan neveljük a gyermeket hazugságra? (Büntesd meg gyermekeidet, ha igazat mondanak.) 192
Maróthi György:
Előljáró beszéd 195
Felbiger:
A «Módszerkönyv»-ből. Ford.: Weszely Ödön. 201
A tanításmódról általában s annak öt részéről.
1. Az együttes tanításról 201
2. Az együttolvasásról 202
3. A kezdőbetűs módszer 205
4. A tabellákról. 205
5. A katekizálásról 210
Kazinczy:
Hivatalba vezető beszéd
5. A XIX. század.
Pestalozzi:
I. Egy remete esti órái. Ford.: Weszdy Ödön 224
II. «Lénárd és Gerlurd»-hó.
1. Egy jószívű férj ki feleségét és gyermekeit mégis szerencsétlenné teszi. Ford.: Weszely Ödön 229
2. Az ilyen oktatást megértik; de az édesanya az, aki adja 232
III. Hogyan tanítja Gertrúd gyermekeit? Ford. : Weszely Ödön. (IV., V., VI.. VII. levél)234
Diesterweg:
Tanácsok, melyeket a tanítónak az iskolai tanításban követnie kell amennyiben ezekkel saját szellemi képzését mozdítja elő. Ford. Bányai Jakab 252
Frőbel:
1. A gyermek ötödik játéka. Ford.: Weszely Ödön
2. A papírhajtogatás. Ford.: Weszely Ödön
Herbart: Ford.: Weszely Ödön.
1. Bevezetés 269
2. Elmélet és gyakorlat 273
3. A nevelés célja 277
4. A pedagógia megalapozása 278
5. A gyakorlati filozófia által való megalapozásról 279
6. Kormányzás és jellemképzés 281
7. A tanítás célja 282
8. Az érdeklődés sokoldalúsága. (A sokoldalúság fogalma. Elmélyedés és meggondolás. A négy fokozat.) 283
9. Az érdeklődés főcsoportjai 288
Spencer:
A természetes visszahatások tana. Ford. : Öreg János és Losonczy László 291
Bain:
A neveléstan kapcsolata a pszichológiával. Ford.: Szemere Samu
6. A legújabb kor pedagógusai
Rein Vilmos:
Az anyag földolgozása. Ford.: Weszély Ödön 304
Willmann:
Az appercepció és ennek didaktikai értéke. Ford. : Scherer Sándor 308
Natorp:
Szocialpedagógia. Ford. : Weszely Ödön 317
1. A fogalom első körvonalai 317
2. A nevelés és a közösség alapviszonya 319
Kerschensteinei:
1. Az állampolgári nevelés. Ford.: Keleti Adolf 323
2. A hivatásra való képzés, mint első feladat. (A munka-iskola fogalma.) Ford. : Keleti Adolf 325
Menmann:
A pedagógiai kisérlet elmélete általában. Ford.: Dr. Ozorai Frigyes 331
Lay A. V.:
I. Kísérleti pedagógia három része 337
II. Az emlékezet nevelése. Ford.: Weszely Ödön 339
Foetster:
Iskola és jellem. Ford.: Belláagh Aladár 347
Payot:
A cselekvés szerepe az akarat nevelésében. Ford.: Weszely Ödön 352
Hall Stanley:
A gyermekek hazugságairól. Ford.: Németh Ágnes 357
7. Ujabb magyar pedagógusok.
Szilasy János:
1. A nevelés célja 375
2. A nemzeti lélek és a hazaszeretet felébresztéséről 376
Fáy András:
A legegyszerűbb nevelési rendszer
Lubrich Ágost:
A nevelés föelve 385
Felméri Lajos:
Nemzeti nevelés 388
Kiss Áron:
Losontzi Hármas Kis Tükre 392
Kármán Mór:
A nevelés feladatai 398
Alexander Bernát:
A pedagógia fogalma 407
Fináczy Ernő:
A nagy felavató ünnep. (A Ratio educationis.) 414
Schneller István:
A személyiség elve 422
Nagy László:
Az érdeklődés mesterséges irányítása 429
Imre Sándor:
Széchenyi nézetei a nevelésről 435
Függelék.
Tételek az olvasmányokkal kapcsolatban szóbeli és írásbeli kidolgozásra 441
KÉPEK JEGYZÉKE:
Comenius «Orbis pictus»-ából.
A szövés 102
A házi madarak 103
Az iskola 106
Basedow «Elemi mű»-véből.
A szövés 185
A tanítás 186
Házi szárnyasok 186
Fröbel.
A gyermek ötödik játéka (I.) 260
A gyermek ötödik játéka (II.) 261
Fröbel második ajándéka (I.) 264
Fröbel második ajándéka (II.) 265
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem