819.729

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Párttörténeti Közlemények 1986/1-4.

Az MSZMP Központi Bizottsága Párttörténeti Intézetének folyóirata/XXXII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Jemnitz János: Május 1. történetének nemzetközi összehasonlító vizsgálatához3
Pintér István: A munkásegység körüli vita a KMP-ban 1933 első felében18
Nagy László: A nemzetközi kivándorlás néhány kérdése és az Amerikai Egyesült Államok48
Közlemények
Eperjesi László: A Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakszervezeténe elődszervezetéről (1894-1905)78
Jordán Gyula: Az átmeneti időszak kérdéséhez Kínában (1949-1953)109
Életrajzok
Strassenreiter Erzsébet: Ries István (1885-1950)129
Kővágó Sarolta: Biró Mihály (1886-1948)165
Krónika
Feitl István - Ólmosi Zoltán: Ifjúságmozgalom-történeti tanácskozás a MADISZ I. kongresszusának 40. évfordulója alkalmából176
Rövid hírek184
Szemle
Lengyel István: A nagy október és a Magyar Tanácsköztársaság187
Hajdu Tibor: József Farkas: Értelmiség és forradalom. Kultúra, sajtó és irodalom a Magyar Tanácsköztársaságban190
Dolmányos István: V. P. Karcov: Krzsizsanovszkij192
Ripp Zoltán: Források Budapest történetéhez 1950-1954197
Szakács Kálmán: Tanúságtevők200
Gecsényi Lajos: A pécsi-baranyai munkásmozgalom történetéről203
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1985. július-augusztus-szeptember205
A könyvtár 1985. évi külföldi szerzeményeiből208
Rezümék210
2. szám
A Kun Béla centenáriumi ülésszak anyagából
Óvári Miklós: Kun Béla - a cselekvő internacionalista és hazafi3
Milei György: Kun Béla - a lenini eszmék első magyarországi terjesztője, a KMP megalakítója13
Szabó Ágnes: A KMP vezérkarában. Az útkeresés esztendei21
Székely Gábor: Kun Béla a Kommunista Internacionáléban29
Huszár István: A Kun-pályakép értékeléséhez36
Tanulmányok
Varga Lajos: A Magyarországi Szakszervezetek Tanácsa 1914-ig41
Gál Lajos: Az ifjúsági szervezetek az 1945-ös választás után. A MIOT létrejötte83
Közlemények
Petrák Katalin: Adalékok a magyarok részvételéhez a szocializmus építésében szovjet földön az 1922-36-os években117
Szokolay Katalin: Elképzelések a forradalom lehetőségeiről és jellegéről a lengyel munkásmozgalomban 1943-1944-ben152
Krónika
Kozáry Andrea: Nemzetközi tudományos ülésszak Kun Béla születéséne 100. évfordulójára173
Feitl István: Emlékezés Czóbel Ernő születésének századik évfordulója alkalmából186
Erényi Tibor: Andics Erzsébet (1902-1986)188
Rövid hírek191
Szemle
Folyóiratokról
Könyvekről
3. szám
Tanulmányok
Orbán Sándor: A magyarországi konszolidáció és a mezőgazdaság tömeges szocialista átszervezése3
Pintér István: Útkeresés és megtorpanás a KMP-ban 1934 második felében35
Illényi Domonkos: A neoliberális elvek és a szabaddemokrata politikai gyakorlat az NSZK-ban76
Közlemények
Kozma Mária: Viták India Kommunista Pártjában a stratégiai és taktikai irányvonalról (1947-1964). A párt kettészakadása105
Konzultáció
Nagy László: Jalta: Álláspontok, viták, tanulságok132
Dokumentumok
Révai József írása az átmeneti időszak értelmezéséről a Komintern VII. kongresszusa előtt (Közli: Székely Gábor)153
Életrajzok
Botos János: Münnich Ferenc (1886-1967)165
Krónika
Zalai Katalin: Tudományos ülés Bajcsy-Zsilinszky Endre születésének 100. évfordulója alkalmából195
Siklós Zsuzsa: Emlékülés a "Magyar Nap" megalapításának 50. évfordulóján200
A Magyar Történelmi Társulat közoktatás- és közművelődéstörténeti pályázatának értékelése202
Rövid hírek207
Szemle
Urbán Károly: Magyarország a XX. században209
Csatári Dániel: Osztályharc és nemzetiségi kérdés212
Tálas Péter: A Kommunista Internacionálé VII. kongresszusa214
Mérei Gyula: Hollós Ervin - Lajtai Vera: Horthy Miklós, a fehérek vezére218
Máté István: Lenin harca a likvidátorság ellen220
Jemnitz János: V. M. Dalin: A társadalmi gondolat franciaország történetéből224
Németh István: Két könyv a Német Szövetségi Köztársaság békemozgalmáról226
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1986. január-február-március230
A könyvtár 1986. évi külföldi szerzeményeiből232
Rezümék234
4. szám
Tanulmányok
Orbán Sándor: A termelőszövetkezeti átszervezés másfél évtizede az európai szocialista országokban (1948-1962)3
Haskó Katalin: P.-J. Proudhon és eszméi az 1848-as francia forradalomban34
Jemnitz János: A francia szocialista párt áramlatai, útja 1932-től 1936 júniusáig74
Közlemények
J. Nagy László: A francia népfront és a gyarmatok (1936-1938)106
Dokumentumok
Kozáry Andrea: Poitzer Zsigmond és a müncheni mozgalom121
Életrajzok
Erényi Tibor - Petrák Katalin: Czóbel Ernő (1886-1953)139
Krónika
Ólmosi Zoltán: Emlékülés a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége megalakulásának 40. évfordulóján163
Rövid hírek167
Szemle
Kárpáti Sándor: Az új Magyarország 40 éve170
Föglein Gizella: Tanulmányok a magyar népi demokrácia negyven évéről173
Feitl István: A "Négy évtized" újabb kötetei176
Labádi Lajos. Az "Elméleti és Módszertani Közlemények" c. időszaki kiadványról180
Szokolay Katalin: Lengyel monográfia a Profintern történetéről185
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1986. január-február-március190
A könyvtár 1986. évi külföldi szerzeményeiből192
Rezümék194
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem