837.970

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Havon delelő szivárvány

In memoriam Nagy László

Tartalom

Szerelmem, csonttörő élet
Nagy László: Bemutatkozás (Valóság, 1947/12. In: Nagy László: Adok nektek aranyvesszőt. Magvető. Bp. 1979.7
Nagy Béláné, a mama visszaemlékezései. (Rádióinterjú. Készítette Kelevéz Ágnes. Nők Lajpa, 1973. május. In: Adok nektek aranyvesszőt. Magvető. Bp. 1979.)8
Ágh István: Üdvözítő emlékek. (Tiszatáj, 1975/7.)10
Kormos István: Testvérek. (In: Kormos István: Szegény Yorick, Szépirodalmi. Bp. 1971.)16
Déry Tibor: Egy fiatal költő: (Szabad Ifjúság. 1954/235. In: Déry Tibor: Botladozás, Szépirodalmi. Bp. 1978.)17
Legenda Nagy Lászlóról. Albert Zsuzsa rádióműsora. (Részlet. Kortárs. 1996/10. In: A. Zs.: Irodalmi legendák, legendás irodalom. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 1999.)21
Szécsi Margit: Vonzás. (Élet és Irodalom, 1978/5.)27
Czine Mihály: "Égi s földi virágzás tükre". (Részletek. Tiszatáj, 1978/4. In.: Czine Mihály: Nép és irodalom, Szépirodalmi, Bp. 1981.)28
Csoóri Sándor: "Elérte a láng a képzeletet". (Élet és Irodalom, 1975/28. In: Csoóri Sándor: Nomád napló, Magvető Bp. 1978.)35
Kondor Béla levele Nagy Lászlóhoz. (Hitel, 1995/7.)38
Tamási Áron levele Nagy Lászlóhoz. (Hitel, 1995/7.)38
Nagy László levele Szécsi Margithoz. (Hitel, 1995/7.)39
Széles Klára: Kondor Béla és Nagy László. (Kortárs, 1968/11.)40
Kovács Péter: Belső hűség. (Holmi, 1990/2.)47
Domokos Mátyás: Levélváltás - becsületbeli ügyben. (Kortárs, 1985/12. In: Domokos Mátyás: Adósságlevél. Kortárs Kiadó, Bp. 1998.)49
Zelk Zoltán: Nagy Lászlónak. (Kortárs, 1974/12. In: Zelk Zoltán: Keréknyomok az égen. Szépirodalmi, Bp. 1982.)55
Farkas Árpád: N. L., az ő tajtéksörényű ménjeivel. (Tiszatáj, 1975/7.)56
Nagy László: A küldetés. (Élet és Irodalom. 1970. ápr. 15. In: Nagy László: Adok nektek aranyvesszőt. Magvető, Bp. 1978.)57
A költő nem tévedhet. (Kormos István beszélgetése Nagy Lászlóval. Tiszatáj, 1975/7. In: Nagy László: Adok nektek aranyvesszőt. Magvető, Bp. 1978.)58
Déry Tiborék levele Nagy Lászlóhoz. (Hitel, 1995/7.)67
Nagy László levele Szécsi Margithoz. (Hitel, 1995/7.)67
Szécsi Margit levele Nagy Lászlóhoz. (Hitel, 1995/7.)69
Nagy László levele Szécsi Margithoz. (Hitel, 1995/7.)71
Dénes Zsófia: Sárkányölő Szent György. (Élet és Irodalom. 1978/51.)72
Somlyó György: Levél N. L-nek Szigligetről - hová? (Élet és Irodalom, 1978. 51.)74
Örkény István: "Műveld a csodát, ne magyarázd". (Élet és Irodalom. 1978. 5. sz. In: Örkény István: Visszanézve. Szépirodalmi, Bp. 1985.)75
Görömbei András: Krónika-töredék. (Tiszatáj. 1995/7. In: Görömbei András: A szavak értelme. Püski kiadó, Bp. 1996.)76
Nagy László: Életem (In: Nagy László: Versek és versfordítások I. Magvető Bp. 1975.)89
Szécsi Margit: Levél N. L.-nak. (Tiszatáj, 1978/4.)106
Ágh István: Utak bátyámhoz. (Magyar Nemzet, 1988. márc. 26.)107
Versben bujdosó
Németh László: A magyar vers útja. (Részlet. In: Németh László: Kiadatlan tanulmányok II. Magvető. Bp. 1966.)121
Rónay György: Az olvasó naplója. (Vigilia, 1958/3.)125
Bori Imre: Két költő. (Részlet. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1967.)130
Görömbei András: Ki viszi át a szerelmet (Tiszatáj, 1975/7. In: Görömbei András: "Ki viszi át...?" Szépirodalmi, Bp. 1986.)134
Pomogáts Béla: Himnusz a tűzhöz. (Kortárs, 1978/4.)146
Jánosi Zoltán: Az emberiség himnusza. (In: Jánosi Zoltán: Nagy László mitologikus költői világa. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1996.)158
Kiss Ferenc: Menyegző. (Forrás, 1980/5. In: Kiss Ferenc: Írások Nagy Lászlóról, Püski Kiadó, 1993.)173
Csoóri Sándor: A Zöld Angyal . (Új Írás, 1966/3. In: Csoóri Sándor: Tenger és diólevél. Püski Kiadó, Bp. 1994.)191
Tőkei Ferenc: Nagy László és a "hosszúvers" műfaja. (Alföld, 1986/2.)195
Fodor András: Nagy Lászlóról egy vers ürügyén. (Tiszatáj, 1978/10. In: Fodor András. Futárposta. Szépirodalmi Bp. 1980.)199
Nagy László: Interjú, 1965. (Kérdező: Katona Éva. In: Nagy László: Versek és versfordítások I. Magvető, Bp. 1975.)204
Nagy László: A népköltészet ösztönző ereje. (Élet és Irodalom, 1965. okt. 23. In: Nagy László: Adok nektek aranyvesszőt, Magvető, Bp. 1979.)211
Juhász Ferenc: Balzsam-virágok, sólyom-léptű harcosok. (In: Juhász Ferenc: Mit tehet a költő? Szépirodalmi, Bp. 1967.)212
Nagy László: Lélegző elevenség. (In: Nagy László: Adok nektek aranyvesszőt, Magvető, Bp. 1979.)212
Somlyó György: "Testvérteremtés". (Népszabadság, 1968. jún. 27. In: Somlyó György: A költészet vérszerződése. Szépirodalmi, Bp. 1977.)217
Kiss Ferenc: "Káromkodásból katedrális". (Valóság, 1968/11. In: Kiss Ferenc: Írások Nagy Lászlóról: Püski Kiadó, Bp. 1993.)219
Tüskés Tibor: Nagy László: Inkarnáció ezüstben. (In: Inkarnáció ezüstben. Szerk.: Tasi József. Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp. 1996.)253
Féja Géza: A versben bujdosó. (Új Írás, 1978/5. In: Féja Géza: Lapszélre. Szépirodalmi, Bp. 1982.)266
Domokos Mátyás: Táltos Babilonban. (Rövidítve. Tiszatáj, 1990/5. In: Domokos Mátyás: Varázstükrök között. Szépirodalmi, Bp. 1991.)271
Vasy Géza: Az értékeket teremtő-megőrző lírai-mítoszi hős önarcképei. (In: Inkarnáció ezüstben. Szerk: Tasi József. PIM, 1996.)295
Görömbei András: Nagy László organikus költői világa. (In: Inkarnáció ezüstben. Szerk: Tasi József. PIM, 1996.)307
Beszélgetés a költővel. (Cs. Nagy Ibolya interjúja. Hajdú-Bihari Napló, 1977. ápr.10.)324
Kísér oroszlános ének
Nagy László: Megismerés, nyelv és vers. (In: Nagy László: Versek és versfordítások I. Magvető, Bp. 1975.)331
Sütő András: A költő szívet hasogató Gondja. (Élet és Irodalom. 1978. 6. sz.)332
Buda Ferenc: Az elmondhatatlan szavak. (Forrás, 1978/4.)336
Illyés Gyula: Aki majd vigaszt ád. (Új Írás, 1978/5. In: Illyés Gyula: A Semmi közelít. Szépirodalmi, Bp. 1983.)338
Weöres Sándor: N. L. halálára. (Élet és Irodalom, 1978. 5. sz.)339
Csoóri Sándor: Furulya-csonk a szánkon. (Tiszatáj, 1978/4. In: Csoóri Sándor: Várakozás a tavaszban. Magvető Bp. 1986.)339
Tóth Bálint: Halálhíre. (Élet és Irodalom, 1978. 6. sz.)341
Orbán Ottó: Nagy László. (Élet és Irodalom, 1978. 5. sz. In: Orbán Ottó: Összegyűjtött versek. Magvető, Bp. 1986.)342
Ágh István: Mégcsonkább családi kör. (Élet és Irodalom, 1978. 14. sz. In: Ágh István: Napvilág, Magvető, Bp. 1981.)343
"Kísér oroszlános ének". (Szécsi Margit, Tornai József emlékezése Nagy Lászlóra, Kortárs, 1985/12.)345
Lázár Ervin: Melléktörténet egy derékszíjról. (Kortárs, 1985/12.)349
Zbigniew Herbert: In memoriam Nagy László. (Kalász Márton fordítása. Új Írás, 1979/1-2.)351
Nagy Gáspár: A vers érvényessége. (In: Nagy Gáspár: Zónaidő. Széphalom Könyvműhely, Bp. 1995.)352
Tarján Tamás: Irgalmatlan búcsú. (In: Tarján Tamás: Nagy László tekintete. General-Press, Bp. 1994.)355
Baránszky Jób László: Jönnek a harangok értem. (Új Írás, 1978/79. In: Baránszky Jób László: Teremtő értékelés. Magvető, Bp. 1984.)361
Csoóri Sándor: Egy másik életmű töredéke. (Tiszatáj, 1980/1. In: Csoóri Sándor: Tenger és diólevél. Püski Kiadó, Bp. 1994.)366
Vígh Tamás: Nagy Lászlóról mint képzőművészről. (Hitel, 1995/4.)372
Bodnár György: Nagy László prózája. (In: Inkarnáció ezüstben. Szerk.: Tasi József. PIM, Bp. 1996.)374
Ratkó József: Nagy László. (Életünk, 1979/1-2.)380
Buda Ferenc: Hózivatar, gyehenna. (In: Inkarnáció ezüstben. Szerk.: Tasi József, PIM. Bp. 1996.)381
Utassy József: Csillagvirágváza (Tiszatáj, 1975/7.)383
Kiss Benedek: Ez lesz az arcom. (Tiszatáj, 1975/7.)384
Kovács István: A halál ajkain. (Tiszatáj, 1975/7.)385
Tóth Erzsébet: Nagy László örökzöldben. (Forrás, 1980/4.)376
Csoóri Sándor: Februári látomás. (In: Csoóri Sándor: Hattyúkkal, ágyútűzben. Kortárs Kiadó, Bp. 1994.)387
Nagy Gáspár: Arccal az Égnek. (In: Inkarnáció ezüstben. Szerk.: Tasi József. PIM, Bp. 1996.)388
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Havon delelő szivárvány Havon delelő szivárvány Havon delelő szivárvány

A borító enyhén foltos. Az előlapon ajándékozási bejegyzés látható.

Állapot:
1.540 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba