A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Kultúra 1915. I. félév

Társadalmi és tudományos szemle, III. évfolyam I. kötet, 1-6. szám

Tartalom

Tanulmányok
Dr. Balanyi György: Oroszország nagyhatalmi törekvései241
Bölcskey Ödön: Harcban elesett főpapok5
A főpapok jótékonysága a hadügy terén385
Burján Károly: A tömegek lélektana113
Szocialista ábrándok298
Az olasz szabadkőmívesség háborúja486
Dr. Capalti, Luigi: Olaszországi levél49
Deák Viktor: Bródy Sándor drámái445
Dr. Hadzsega Gyula. A ruthén kérdés166
Hajós József: Haeckel múzeuma a természettudomány világában18
Haller István: A katonai és polgári népesség élelmezése53
Dr. Kiss Albin: Eucken idealizmusa252
Dr. Kőszeghy Mihály: Marokkó az európai politikában394
Dr. Magyar Ferenc: Gondolatok a nőkérdésről337
Dr. Márki Sándor: A háború parainézise145
Dr. Mester János. A materialista kultúra nemzetírtása535
Dr. Némethy Gyula: A katholikusság növekedése Németországban193
Dr. Pogány Frigyes: A magyar ciszterci rend jubileumi éve97
Szabó Jenő: Ruthén intelligencia?356
Dr. Szeghy Ernő: XV. Benedek pápa és első körlevele1
Az olasz hitszegés lélektana481
Dr. Trikál József: Szent Tamás természetszemlélete529
Tyszkiewicz Szaniszló S. J.: Oroszország és az ukraniai kérdés289
Dr. báró Vécsey Aurél: A celibatus és az elnéptelenedés261
A kath. missziók fölött protektorátus Törökországban401
Vallás és vallások433
Tárca
Gyöngyös Mária: Esti történet265
Levelek a harctérről172
Pokorny Margit: Az özönvíz után25
Samassa Désy Annie: A három anya504
Serédy Géza: A nemzet erői72
Stella: Amikor magában beszél a lélek123
Svensson S. J.: Nonni és Manni302
Zseromszki István: Útban az ég felé213
Pajzs és kard
Levélszekrény:
A kereszténység csodái és a rendkívüli idegállapoti jelenségek. Hatheyer Ferenc S. J.30
Politikai pásztorlevél? bb82
Az "Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny" és a vallásos nevelés. r.129
A papi nőtlenség és a háború. bb.175
A teozófia és a spiritizmus. bb.217
Jézus származási listája és Voltaire. Dr. Székely István269
A Kath. Népszövetség, a politika és az intelligencia. Haller István311
A "három nap és három éjjel". De. Czilek Balázs367
Az intelligencia és kath. akcióink. Dr. Griger Miklós410
Az élet problémája. Dr. Koch Nándor462
Az intelligencia és katholikus akciónk. r.509
Hozzászólás a "keresztény intelligencia nevelése s a kath. akciók" problémájához. Dr. Ernszt Sándor552
Illetékes helyről... sk.32
"Szegény kultúra"! sk.84
Habemus Papam! Dr. Jenny Géza129
A legfőbb Hadúrhoz... bb. - Lavedan, a szabadgondolkodó219
Felebaráti szeretet és háború. bb.272
Az első tavaszi napsugár... sz. l.319
Szabadkőmíves pszichológia. B. K. - Egy családapa...368
Nyugatosok zavaros tépelődései. B. K. - Bródy Sándor... B. K. - Az egyenlőségben... B. K.414
A visszaható erő... r. - Szabadkőmívesek népies kosztümben. B. K.464
Tizedik hónapja... bb.510
Anya- és csecsemővédelem555
Szemlék és kritikák
A műpiac újdonságai. Velics László S. J.186
Nemzeti Szalon tavaszi kiállítása. Dr. Márffy Oszkár426
Remény. r.468
Szépirodalmi folyóiratok szemléje. Nagy Péter130
Burján Károly: Társadalomtudomány szemle417
Hajós József: Természettudományi szemle326
Dr. Platz Bonifác: Válasz Hudyma Emilnek326
Hajós József: Válasz Hudyma Emilnek280
Hudyma Emil: Viszontválasz Hajós Józsefnek284
Walter Pater: Dr. Alszeghy Zsolt512
Könyvek:
Dr. Mester János: A jótékonyság újabb irodalmából273
Dr. Fekete Géza József: Baker: Heimgefunden380
Bangha Béla S. J.: Bernát István: Az igazi élet felé557
Dr. Bíró Vencel: A róm. kath. helyzete és hitélete Erdélyben, a jezsuiták első betelepítése idején41
Dr. Dudek János: Dogmatikai olvasmányok. Dr. Strommer Viktorin329
Eckinger Nep. János S. J.: A kath. intézeti nevelés, elmélete és gyakorlata43
Friedreich István: gróf Széchenyi István élete. Dr. Morosy Győző277
Dr. Giesswein Sándor: A háború és a társadalomtud. Burján Károly427
Grazia Deledda: A mi Urunk. Dr. Kemenes Károly88
Hajós József: A természetben Isten nyomán. Hudyma Emil180
Heijermanns H.: A vörös kalóz. k.89
Hitvédelmi füzetek (ford. dr. Kuncz Ferenc). Dr. Várkonyi Fidél185
Holozsnyay Tiv.: Ismeretlenek. Dr. Alszeghy Zsolt91
Jatsch: Unser Gottesglaube und der Krieg. dr. Fekete Géza József473
Jász Géza: A vallás filozófiája. Bangha Béla S. J.557
Jénáki Ferenc: Kájoni János énekes könyve és forrásai. Dr. Alszeghy Zsolt328
Jézus: Költemény. Hajdú Margit233
Karácsonyi János. Magyarország egyháztört. 970-1900. Sörös Pongrác320
Kassák Lajos: Eposz Wagner maszkjában. Szalay László378
Dr. v. Keppler: Leidensschule. Kálmán Ervina90
Kornfeld: Der Krieg im Aberglauben und Volksglauben. Bangha Béla S. J.518
Landauer Béla. A nagy esztendő. Z.567
Dr. Lenhossék M.: Az ember helye a természetben. Hudyma Emil322
Magyar Bálint: Fehér köntös a vérmezőn. Dr. Alszeghy Zsolt428
Magyar könyvtár háborús füzetei. k.378
Marosi Arnold. A természet élete. Dr. Koch Nándor229
Meier-Várkonyi: Szent Bernát élete. Bangha Béla S. j.562
Obermaier-Birkner: Der Mensch aller Zeiten. Dr. Walter János563
Pellegrini: Ein Glaubensheld der modernen Zeit, Contardo Ferrini. Dr. Dőry Ferenc138
P. Pohlinger. Mi az igazság. Dr. Robitsek Ferenc472
Dr. Schermann E.: A búcsú. Dr. Babura László233
Sombart: Händler und Helden. Burján Károly470
Stockmann S. J. A.ban Stolz und die Schwestern Pingeis. Bangha Béla S. J.233
Svensson S. J. Sonnentage. Dr. Alszeghy Zsolt521
Swoboda: Unser Krieg in seinen sittlichen Werten. Bárány József280
Szegedy Miklós. Virágok egy honvédsírra. Dr. Alszeghy Zsolt428
Szini Gyula. Profán szerelem. k.519
Szűcsi József: Bajza József. Dr. Császár Ernő231
Dr. Tardos: Miért gyónjunk? bj520
Tyszkievicz S. J.: La mission de William Palmer. Gálfy László S. J.516
Dr. Vargha Damján: Synopsis legendarum praedicationumque... Dr. Alszeghy Zsolt327
Vértesí Dezső: A magyar romantikus dráma. Dr. Császár Ernő231
Walter Pater: Dr. Alszeghy Zsolt512
Williamson: Az erdő fia. k.185
Színház
A hamisított férj. Z.474
A kék egér. Z.381
Az apja leánya. k.382
Az éjjeli őr. k.522
Délibáb-utca 7. Z.187
Helén. k.140
Idegen földön. k.286
Ökörszem úr. - k.567
Pollák és Wollák. k.140
Szerelem (Egérfogó, A nagy óra, Csiribiri). k.332
Napló
Ukraina és az ukrainaiak. Burján Károly - Galiciai üszkös falvai alól... sk. - Katonák és némely újságírók. B. K.45
A háború története III. Ackermann Kálmán - A föld népének dicsérete B. K. - A reklám és ízléstelenség... r. - A szerencsétlen Mexikó... 65
Mutatvány a "Háborús Lexikon" című munka kéziratából. dr v.j. - Anarchista-uralom Mexikóban - A bécsi templomépítő-egyesület141
A Pesti Hírlap karácsonya. Tamás Viktor - A galiciai vendégek. B. K. - Ady Lajos úr... r.188
A háború története IV. Ackermann Kálmán - Szabadkőmíves maximák laukusok számára. B. K. - Szabadkőmíves szereposztás. B. K. - Amire a szabadkőmívesek nem tudnak felelni. B. K. - "Nősülni vagy harcolni".207
Vallást az árváknak! m.j. - A "nyugatos" költő vonaglása. B. K:279
Hadseregszállítók. B. K. - Szabadkőmíves organizmusok fejlődése. B. K.333
Kik az állandó hadseregszállítók. B. - A nemzet hiénái és a progresszió. r.383
Szabadkőmívesek munkában. B. K.430
A háború története V. Ackermann Kálmán - Az olasz szabadkőmívesek B. K.476
A mexikói egyházüldözés. r.523
A háború története VI. Ackerman Kálmán - Jegyzetek a drágasághoz. B. K.568
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem