813.427

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A táltos törvénye (dedikált példány)

Népmese és esztétikum

Szerző

Kiadó: Kriterion Könyvkiadó
Kiadás helye: Bukarest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 356 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nagy Olga szerző által dedikált példány.

Fülszöveg

Több mint három évtizedes mesegyűjtés és folklórszociológiai kutatás után most jött el számomra a szintézisteremtés ideje. Ha eddig jobbára csak a mese variációs lehetőségeit mutattam be, azt, hogy miképp alakíthatja a népi képzelő- és alkotóerő a nemzedékről nemzedékre hagyományozódó mesekincset - most már a miértekre is feleletet szeretnék adni: melyek azok a mozgástörvények, amelyek a mese sajátos esztétikumát meghatározzák.
A mese esztétikai megközelítésével eddig olyan kiváló tudósok foglalkoztak, mint Honti János, Max Lüthi, V. Propp és mások, akik a mesét művészi szövegként kezelték. Magam is ezen az úton haladok tovább, csakhogy nem archívumi anyag alapján dolgozom, mert megítélésem szerint a mese ebben az állapotában - az eleven hagyományozódás folyamatából kiszakítva - már holt szöveg, Lotman találó kifejezésével élve: csupán "sírfelirat". Kutatásaim alapjául olyan közösségek szolgálnak, amelyekben huzamosabb ideig tanulmányozhattam a mese mozgástörvényeit; vagyis olyan... Tovább

Tartalom

Ajánlás5
A népmese esztétikuma (elemzés)19
A mesei fantasztikum eredete és természete19
A megközelítés vizsonylagossága20
Az ősfantasztikum mint előzmény23
Prelogikus gondolkodásmód25
Az ősfantasztikum költői természete28
A képzelet "korlátoltsága"29
A fantázia "torzításai"31
A fantasztikum "görcse": a borzalom32
Eksztázis és mimézis34
Primér esztétikum35
Mitikus és mesei párhuzamok38
A mesei jelképesség eredete és természete41
Rítus és szimbólum42
Az összimbólum szintetizáló jellege43
A rítus szerepe a jelkép kialakulásában45
Stilizáltság vagy jelképszerűség?46
Példa a jelkép szerveződésre47
A másik pólus50
Mag és burok51
Jelkép és polivencia54
Esztétikum és polivalencia56
Jelképek rendszere59
A mese sötét háttere60
A mese vágyjellege63
A tündérmesei jelképesség alkonya65
Esztétikum és sztereotípia68
Sajátos képszerűség 69
Hiperbolisztikus készség és képteremtés70
Megszemélyesítés73
Átváltozás75
A mesei formula78
Mágikus eredet78
Hangulatkeltő szólások81
A formula esztétikai lehetőségei83
A mesei elem esztétikai lehetőségei85
Alkotó mechanizmusok a szóbeliségben86
A mesei elem mozgékonysága: sokértelműség88
Humor és sokértelműség 89
A mesei elem mozgékonysága: transzformáció91
Redukció és amplifikáció93
Behelyettesítés95
Deformáció97
Jelentés-átfordulás vagy inverzió98
Az inverzió I. fázisa: mitikumból meseiség 99
Az inverzió II. fázisa: a csoda visszájára fordul103
Az elemek mozgásrendszerére106
A mesei elem szinonimalehetőségei110
A mesei elemek asszimilációja112
Az inverzió példája: a rászedett ördög alakja116
Esztétikai lehetőségek a mesei epikumban118
A mese előzményei az ősi epikumban119
Népi epikum nem esztétikai szinten122
A funkció: mesealakító tényező124
A mesei szüzsé126
A mesei cselekmény127
A bonyodalom ősi kategória128
Ősi bonyodalomból mesei szerveződés129
Tér- és időkategóriák mesei szinten131
Mesei szintér és valóságigény132
Strukturális és kompozíciós törvényszerűségek a mesében134
A mese struktúrái136
A párhuzamosság mint elemi kompozíciós törvényszerűség138
Azonosságon alapuló párhuzamosság139
Kontraszton alapuló párhuzamosság141
A motívumok viselkedése elemi szerkezetben144
Egyetlen motívum szerveződő készsége kulcshelyzetben147
Egyetlen motívum is alkothat mesét148
Kánonszerűség vagy elsődleges kapcsolatok az epizódban150
Archaikus szintű variálódás151
Variálódás a meseiség irányában153
Epizódok viselkedése a típusban156
A típusok kapcsolódásának lehetőségei160
A típuskapcsolódás töredékessége163
Zártságon belüli nyithatóság168
A tipologizálás viszonylagossága - a tréfás mesék lazasága170
Törvényszerű hagyománytalanság - invariáns173
Egyszerű vagy összetett?177
Struktúra és hagyományozódás180
Elbeszélőstílus a népmesében 183
A félreismert mesei elbeszélőstílusról184
Az elbeszélőművészet egyéni jellege186
A motiváció az elbeszélőstílus alkotó tényezője189
Motiváció és elhihetőség191
Világszemlélet és motiváció193
Realizmus és novellizálás196
Novellizálás archaikus szinten202
A novellamese fejlődés eredménye207
Az improvizáció esztétikai lehetőségei209
A népmese esztétikuma (szintézis)215
A tündérmesék grandiózus világa215
A grandiózus és a tragikus mesei változatai215
Hős és hősiesség alakulása a népmesében228
A tündérmesék humoros világa244
Hangulatkeltő humor245
Cirfázás, játékosság248
A mesemondó szerepe249
Humor és kompenzáció252
Az aránytalanságban rejlő humor254
A humor mesei helyzetben255
Humor a nagyerejű társakban257
A humor nyersanyaga: a grandiózum257
A nagyerejű társak grandiózus megjelenítésében259
Mitikus eredetű nagyerejű társak parodisztikus megjelenítése261
Nagyevő paródiája261
Nagyívó paródiája262
Parodisztikus alakok mesei környezetben263
Jófutó paródiája264
Jólátó, Jócélzó paródiája265
Didergős paródiája 266
Egy mesehős paródiája: Babszem Jankó267
A tréfás mesék fordított világa270
A tréfás mesék mitikus vonulata273
A tréfás mesék realista vonulata288
Jegyzetek 316
Irodalom329
Rezumat337
Auszug343
Summary349

Nagy Olga

Nagy Olga műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Nagy Olga könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem