A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Debreceni Szemle 1999. június

A MTA Debreceni Területi Bizottsága és a Debreceni Egyetemi Szövetség folyóirata - VII. évfolyam 2. szám

Fülszöveg

A Debreceni Szemle tudományos folyóirat, amely a humán és társadalomtudományok, valamint a természettudományok minden irányzatának legújabb eredményeivel kívánja megismertetni a legszélesebb értelemben vett tudományos értelmiséget. Közölt és közlendő tanulmányainak stílusa, nyelvezete olyan kíván lenni, hogy befogadható legyen az illető tudományterületet nem művelő olvasó számára is.
A Debreceni Szemle az ugyanilyen címen 1927 és 1944 között megjelent folyóirat folytatójának tekinti magát, épít a századokon át kisugárzó debreceni szellem pozitív hagyományaira.
A folyóirat támaszkodik a város, a megye és a régió tudományos és értelmiségi potenciáljára, de országosan is csaknem egyedülálló célkitűzésének megfelelően a szóban forgó tudományterületek legjobbjai tollából közöl tanulmányokat.
A Debreceni Szemle hírt kíván adni a város és a régió tudományos eseményeiről (elsősorban is az MTA Területi Bizottsága és a Debreceni Universitas rendezvényeiről), illetve az ilyen eseményekről... Tovább

Tartalom

TANULMÁNYOK
Vízi E. Szilveszter: Kitörési lehetőségünk 163
Szabó Antal: Debrecen és Hajdú-Bihar megye helye és szerepe az Európai
Unióban 167
Gaál Botond: Az igazság és a valóság a keresztyén gondolkodás útkeresésében 175
Nagy Péter: A kultúra színeváltozása 183
Prékopa András: Gondolatok a matematikáról 189
DEBRECEN TÖRTÉNETÉBŐL
Kecskés Katalin - Katona Csaba: A debreceni ex libris a XX. században 203
Jánoska Antal: A debreceni kártyakészítés négy évtizede 218
A TUDOMÁNY MŰHELYEIBŐL
Sztaricskai Ferenc: Antibiotikum-kémiai kutatások a Debreceni Egyetemen . 229
A TUDOMÁNYOK OSZTÁLYOZÁSÁRÓL
Gaál Botond: Az MTA diszciplína-vitájának folytatása Debrecenben 251
Berényi Dénes: Bevezető gondolatok a tudományok osztályozásához 253
Havas László: Gyakorlat és elmélet a DAB szak- és munkabizottságainak
elrendezésében 257
VITA
Pungor Ernő: A tudományos munka és az oktatás kapcsolata 270
Szombati Ágnes: Mítoszképzés századunkban, szinkronicitás 274
Bencze Gyula: Hogyan keletkeznek a mítoszok? 281
SZEMLE
Egy „marslakó" hazatérése - Szilárd Leo Centenary Volume (Berényi Dénes) 285
Madarász Imre: Titus íve alatt. Az antik Róma öröksége az olasz
felvilágosodás és romantika irodalmában (V Tóth László) 286
Kereszty Zoltán: Nézzétek a mező liliomait... (Surányi Béla) 289
Éles Csaba: A Genti oltártól Wittenbergig - Németalföld és Németország
kultúrája a 15-16. században (Kádár Zoltán) 291
Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig (Fazekas Attila Győző) 294
Majerszky Klára: A Sántha-ügy (Bartus Sándor) 296
A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL
Berényi Dénes: Beszámoló és tervek: 1998-1999 299
Gaál Botond: A DAB szakbizottságainak és munkabizottságainak
tevékenysége az 1998. évben 301
Berényi Dénes: Hármas jubileum Ungváron 3 1 1
Hargitai János: Együttműködési megállapodás a DAB, MAB és a TIT között 312
ifj. Barta János: A Debreceni Akadémiai Bizottság elnökségének kihelyezett
ülése 313
Tanyi János: Tudományos ülés a Debreceni Állategészségügyi Intézet
50 éves jubileuma alkalmából 3 ] 4
Szabó József: „Az észak-alföldi régió fejlesztésének környezeti, társadalomgazdasági és kulturális kérdései" című tudományos ülésszak 316
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Debreceni Szemle 1999. június Debreceni Szemle 1999. június Debreceni Szemle 1999. június
Állapot:
740 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba