A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Kultúra 1923. január-december

X. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Pallas Részvénytársaság Nyomdája
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 696 oldal
Sorozatcím: Magyar Kultúra
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 26 cm x 18 cm
ISBN:

Tartalom

Tanulmányok:
Bangha Béla S. J.: A magyar katolikus szervezkedés kérdése1
A katoliizmus fellegvárai70
Pázmány szelleme és a katolikus irodalom321
Róma «lelke»641
Jablonkay Gábor S. J.: Megismerhető-e az igazság 9
A metafizia jogosultsága392
Dr. Ferdinándy László: Elhalhat-e az állam?16
Mi a nemzet? 385
Nagy Péter: Renan Ernő (1823-1892)257
Gálffy László S. J.: A hitehagyó Renan hitvalló unokája262
Czike Gábor: Tatár-magyar rokonság22
Dr. Kühár Flóris: Foerster-kultusz és katolikus nevelés65
Dr. Meszlényi Antal: A reformáció magyar katolikus vértanúi Bethlen Gábor idejében327
Hozzászólás a katolikus szervezkedés kérdéséhez322
Kuhárszky Tihamér: Diplomáciai érintkezés 3000 év előtt (Szemita imperializmus Egyiptomban)77
Dr. Bozóky Géza: Csonkamagyarország kat. könyvtáraina jövője272
A kat. egyház és alapitványi javak és a földbirtok reform595
Pezenhoffer Antal: A «keresztény» és «keresztyén» szavak helyessége521
1920-i népszámlálás eredményei, különös tekintettel a katolicizmusra660
Bernhard Zsigmond S. J.: A modern teozófia irányai577
A teozófusok gondolatvilága705
Olasz Péter S. J.: Relativitás elmélet és a nagy közönség385
Dr. Töttösy Miklós: A fővárosi plébániák ügye135
Janiczek József S. J.: Az ősember lelkivilága és társadalmi élete651
Csóka Lajos: A protestáns gyályarabság történelmi háttere142
Idősb gr. Andárry Gyula193
A - faji gondolat kérdése449
Lischerong Gáspár S. J.: B. Canisius Péter és a német katolicizmus400
Boldog Bellarmin Róbert S. J.: biboros533
Dr. Szatmári József: A Szentszék és Olaszország129
Szittyai Dénes S. J.: A nagyváradi disputa 1584-ben723
Dr. Pálosy Ervin: Cortés Donoso151
Petrovics Gyula: A templomhiány Budapesten464
Dr. Nékám László: Egyetemi problémák713
Tárca:
Szarvas Miklós S. J.: 42 nap a tengeren25
Julius Lemaitre: A háromkirályok iskolája30
Oziás, az idealista472
A hét alvók második élete538
Koródi Katona János: Ahol Petőfi boldogabb napjait töltötte93
Szalai József: Barabás161
Blaskó Mária: Az alleluja216
A tregueri templom madara407
Csobáni: Erdős Kálmán, Fehér álmok285
Nagy Péter: Péntek délutájn 3 órakor340
Langfellov (ford.l Vitális Béla): Az öreg óra344
Váth János: Nyirt Sámsonok607
Róráté736
Blaskó Mária: Cor arca611
Dr. Pivárcsi István: Szt Ottilien666
Lematre (ford. Kertész); Szent Márta670
Bangha Béla S. J.: Római november729
Napló:
Lischerong Gáspár S. J.: Pray György születésének kétszázadik évfordulója33
Baranyai Jusztin: Levél Rómába620
Balanyi György: A német probléma683
A protestánsok gyülekezéséhez686
Az egyház viszonya a zsidósághoz95
Szabó Dezső98
Plate: A természettudomány és a vallás összhangjáról99
A Ku-Klux-Klan mozgalom Amerikában291
Az a bizonyos másik irodalom419
Strindberg és a katolicizmus423
Váry Rezső: A százéves Himnuszról178
cb.: A Kisfaludy Társaság választásához179
Dr. Czékus Géza: Rákosi Viktor621
Dr. Kühár Flóris O.S.B.: A katolikus írók hirlapírók védőszentje220
Váth János: Vas Gereben jubileuma225
Egy finnországi naplóból545
Domonkos István551
Olasz Péter S. J.: Einstein: A Galilei pörről a hivő természettúdósról476
Mendel prelátus a természettudóso Pantheonában622
Dr. Apponyi Albert: P. Tomcsányi Lajos, 60 éves szerzetesi jubileuma550
Tomcsányi Lajos S. J.: Mit beszélte a sárospatai ura?693
Garcia Villada S. J.: A mai katolikus spanyolország745
Miért nem sikerült megakadályozni a forradalmat?749
Pajzs és kard:
Polónyi Feren S. J.: Veszedelmes irányzat a cserkészetben39
Perr Viktor: A kálvinista politika szükségessége 302
T. B.: Lamarcizmus43
Menéztem a vezetőket45
Ki az úr a demokratikus országokban45
B. B.: Katolikus és felékezetnelküli tudományosság100
Megjegyzések egy protestáns támadásra103
Vallásbontó tudományos előadások107
Emlékezzünk 108
A házasélet gyermekáldás és a keresztény moral411
Bangha Béla S. J.: Az esztétikai istenérv165
Dr. Kamocsai László: Arisztótelész tana a forradalomról - Keresztény tan168
Dr. Erdélyi László: Az egyházi vagyon és a bandériumok343
A katolikus szervezkedés kérdéséhez547
A bőjt dícsérete protestáns ajakról548
Hidasnémeti László: Szociáldemokrácia és konszolidáció170
A szociáldemokráia és a polgári pártok kooperációjának kérdése298
Január: Emlékezzünk!170
Jablonkai Gábor S. J.: A jezsuiták a reális tudományok (Zelovih rektor vádjai)227
Tamás Viktor: A katolikus szervezkedés kérdéséhez305
Január: Emlékezzünk!235
Dr. V. J. A.: A protestanizmus és a földreform297
Olasz Péter: Az ember legújabb Gregori-féle törzsfája229
A zsidó lélek francia megvilágításban230
Akik Európát dolgozzák (Amerikai Napló)232
A lamarckizmus417
A vita után483
A jezsuiták művészete484
Dr. Ferdinándy László: A márciusi tüntetések234
A Szociáldemokraták és a kisgazdák300
A katolikus szervezkedés kérdéséhez415
Dr. V. J. A.: A protestáns egyház földkövetéséhez357
Róbert Károly, igazi neve358
Dr. Czékus Géza: Hartmann kontra Alszeghy418
Párbaj és becsületszék478
Pezenhoffer Antal: A protestáns iskolák államsegélye és a «Magyarság»615
Hudyma Emil: Lamarckizmus480
Dr. Méhely Lajos: Lamarckizmus és a teremtő348
Koródi Katona János: A kálvinista szövetség és a katolicizmus353
A katolikus Népszövetség ügye és a szervezkedés618
A vallás «magánügy»619
Dr. Kühár Flóris: Tut-ench-Amon és egy kis vallástörténet a Napkeletben355
Az imaélet és az evangélium674
Dr. Schvarcz Eggenhofer Artur: Néhány szó a relativitás elméletéről677
Horger Pezenhoffer: Melyik helyesebb keresztény vagy keresztyén680
Dr. Meszlényi Antal: A katolikus vallásalap története739
Egy pártlajstrom744
Dr. Tóth László: KKi használta először a keresztény szót?744
Közgazdaság:
Kirshanek Ödön A termelő munka173
Katolikus krónika minden számban.
Szemlék és kritikák:
Sik Sándor: Lear király felujitása a Nemzeti Színházban48
A Nemzeti Színházb Petőfi ünnepe49
Voinovich Géza Rákóczija a Nemzeti Színházban110
Isten vára608
Az Ember Tragédiája a Nemzeti Színházban180
Szira Béla: Sinházi szemle496
Sik Sándor és Szira Béla: Színházi szemle359
Sik Sándor: Ellák238
Szinházi Szemle: Földes: A lányom hozománya 500 millió111
Az árnyék, Glória, Az elefánt182
Sirokkó: A válóperes hölgy, Májusfa, Dandin György, Tökmag241
A velencei kalmár, Végállomás, Az Ur szöllője310
Zsidó visszhang Kovács Alajos könyvére311
Dr. Felber Gyula: A dolovai nábob leánya, Vőlegény, Öregesen rangosan, Őnagysága két férje, Hazajáró lélek 625
V. A.: IV. Károly utolsó évei628
Egy híres Jézus életrajz363
Szira Béla: Szinházi Szemle754
Nagy Péter: A Belvedere és a Helikon kiállításai237
Gálfy László S. J.: Legújabb kutatások az ősnépek vallási életéből752
Dr. Czékus Géza: Vallásbontó regény Attiláról243
Ravasz László beszédei430
Agrády László: A Balatonvidék szerelmese Váth János426
Pécsi Józserf: Zsidó könyv a kereszténységről434
Pénzehoffer Antal: A zsidóság számadatai50
Dr. Bozóki Géza: Nitty, Európa hanyatlása 111
P. Tomcsányi S. J.: Könyv a főkkegyúri jogról369
Váry Rezső: Két lírikus (Tóth László és Madai Gyula)116
Az új lirikus 184
Olasz Péter S. J.: A magyar cserkésznevelés megindítása486
Kertész Kálmán: Színdarab a munkáskérdésről499
P. Szilveszter: Magyar őstörténet és honfoglalás 503
P. Schrotty Pál: A protestanizmus Dániában533
Dr. Vecsernyés: Egy orosz hercegné emlékei a forradalom első két éveiből560
Dr. V. Jablonkay bölcseleti művei564
Marton Boldizsár: Ady Lajos, Ady Endre697
Angyal Dávid: Magyarország felelőssége a háborúért698
Jablonkay S. J.: Ranshburg, Az emberi elme700
Könyvek:
N. Czike Gábor: Pesch, National-Ökonomie53
Dr. Kühár Flóris: René Bazin, Sarjadó búza56
Mázy: Szent Benedek tanítása az alázatosságról376
O. S. B.: Peter Sinthern S. J.: Religionen und onfessionen571
Tauchnitz könyvek573
Dr. Székely László: Marcell, Krisztus Urunk nyomdokán57
Marton: Muzulmán sírokon59
Most Regina: Menj és hirdesd!444
Kertész K.: Vittig, Herrgottswissen von Wegrain und Strasse440
Polonyi Feren S. J.: Garrold, Diákvilág57
Torday Árnyos: Laurisin, Alkonyi mesék58
Váth János: Finta, Rózsavár59
Kocsis László: Ferenc virágos kertje, Dr. Székely László: Don Antonio189
Váth János: Geiermann, Redmond Margit439
Dr. Czékus Géza: Kelemen Adatok a szegedi ellenforradalom és a szegedi kormány történetéhez119
Alszeghy Zsolt: Doumenta humana (Tolsztoj és Ibsen levelei)125
Tiszántúli: A főiskolai ijfúság szervezkedése szigorúan katolikus alapon565
Váry Rezső: Sheehan, Gray doktor vaksága188
Váry Rezső, Sik Sándor: Zrinyi373
Müller Lajos S. J.: Prohászka, A bűnbocsánat szentsége761
Szittyay S. J.: Aldásy, A keresztes hadjáratok története761
Bangha Béla S. J. Czakó, a világsajtó multja és jelene121
Schütz::Dogmatika247
Ludwig Freiherr von Pastor: Geschichte der Päpaste seit dem Ausgang des Mittelalters634
Chenon: Le Role Social de l'Eglise764
Sik Sándor: Alszeghy, A XIX. sz. magyar irodalma122
Marton B.: Maran, Batuala123
H. M.: Havas Alisz, Katicabogár438
Pécsi József:Gogarten, Die religiöse Entscheidung441
Szunyogh: Werkade, Die Unruhe zu Gott249
Kereszty: Veér, Balladák250
Bernhard: Dante, Die göttliche Komödie252
Gáspár Jenő: Császár, Az irodalmi kritika315
Kisparti: A váci Theresianum története316
Folba János: Búcsúzik a vándor337
Kertész Kálmán: Surányi, A gyujtogató378
Dr. Polgáry: Új Aurora379
Dr. Tóth László: Mályusz, Turócz megye kialakulása380
Dr. Bozóky Géza: Tomcsányi Lajos S. J., Vita a főkegyúri jogról437
Böhle Kornél: Árpádházi Boldog Margit443
Tomcsányi Lajos S. J.: A lorettoi szent ház633
Jablonkay, Deneffe: Kant und die katolische Wahrheit442
O. G. Ferenczi Sári, A hagyen át306
B. M. Csolnoki László: Régi ismerős 508
Br. Vécsey József Aurél dr.: Dr Tóth Tihamér, Az intelligencia leli gondozása568
Olasz Péter S. J.: Pogány Béla, A fény569
Trikál: Természetbölcselet763
Szira Béla: Radványi Kálmán, Neked adom a szívemet569
Dr. V. J.: Gräfin Marie Kleinmichel: Bilder aus einer versunkenen Welt636
Baranyay, Mihályfi: Nyilvános istentisztelet637
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem