A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar néprajzi bibliográfia 1997-1998

Bibliography of Hungarian Ethnography 1997-1998

Szerkesztő
Fordító
Lektor

Kiadó: Néprajzi Múzeum-Magyar Néprajzi Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 230 oldal
Sorozatcím: Magyar néprajzi bibliográfia
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Angol 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:

Előszó

Sándor István, a tudós néprajzos könyvtáros retrospektív bibliográfiai vállalkozásai után (a néprajztudomány 1850-1870, 1945-1-54, 1955-1960 évi bibliográfiai ciklusai), 1971-től a Magyar Néprajzi... Tovább

Tartalom

A. ÁLTALÁNOS MŰVEK 13
A.1. Segédletek és források 13
A.1.1. Bibliográfiák 13
A.1.1.a. Összefoglaló bibliográfiák 13
A.1.1.b. Személyi bibliográfiák 14
A.1.1.c. Repertóriumok 15
A.1.2. Források 16
A.1.3. Kézikönyvek 17
A.2. A néprajztudomány szervezeti keretei 17
A.2.1. Társaságok, intézetek 17
A.2.2. Konferenciák, rendezvények 18
A.2.3. Múzeumok, gyűjtemények, kiállítások 21
A.2.3.a. Múzeumok 21
A.2.3.b. Gyűjtemények 23
A.2.3.c. Kiállítások 24
A.2.4. Kiadási tevékenység 25
A.2.5. Gyűjtőmozgalom, hagyományőrzés 26
A.3. Kutatói életrajzok, nekrológok, köszöntések 27
A.3.1. Magyarok 27
A.3.2. Külföldiek 34
A.4. Tudománytörténet 35
A.5. Tudományelmélet 36
A.5.1. Kultúraelmélet 36
A.5.2. Identitás, interetnicitás, nép, nemzet, nemzetiség 37
A.5.3. Folklorizmus, népiesség 38
A.6. Kutatáselmélet 39
A.7. Tanulmánykötetek 41
A.8. Folyóiratok, évkönyvek 44
B. NÉPEK, TÁJAK, TELEPÜLÉSEK 47
B.1. Nemzeti és etnikai identitás 47
B.1.1. Kárpát-medence, magyarok 47
B.1.2. A magyarság őstörténete 48
B.1.3. Dunántúl 49
B.1.4. Felvidék 51
B.1.5. Alföld 52
B.1.6. Erdély 54
B.1.7. Magyarok kisebbségben és szórványban 56
B.1.8. Interetnikus folyamatok a Kárpát-medencében 58
B.1.8.a. Több nemzetiség 58
B.1.8.b. Cigányok 60
B.1.8.c. Németek 61
B.1.8.d. Szlovákok 62
B.1.8.e. Ruszinok, ukránok 62
B.1.8.f. Szerbek 62
B.1.8.g. Horvátok 63
B.1.8.h. Szlovének 63
B.1.8.i. Bolgárok 63
B.1.8.j. Románok 63
B.1.8.k. Görögök 64
B.1.8.l. Örmények 64
B.1.8.m. Zsidók 64
B.1.8.n. Besenyők, kunok, jászok 64
B.2. Európa 65
B.3. Finnugor népek 65
B.4. Ázsia 66
B.5. Afrika 67
B.6. Amerika 67
C. GAZDÁLKODÁS 69
C.1. Általános munkák 69
C.1.1. Elméleti munkák, regionális feldolgozások 69
C.1.2. Gazdálkodási formák 70
C.2. Kulturális ökológia, táj és ember
C.3. Zsákmányoló gazdálkodás 73
C.4. Állattartás 74
C.5. Földművelés, növénytermesztés 74
C.6. Szőlőművelés 75
D. TECHNOLÓGIA, KERESKEDELEM 73
D.1. Technológia 78
D.2. Háziipar 80
D.3. Kézművesség, kisipar 81
D.3.1. Általános művek 81
D.3.2. Bányászat, kőipar, építőipar 81
D.3.3. Fazekasság 82
D.3.4. Fémművesség 83
D.3.5. Üvegipar 83
D.3.6. Faipar 83
D.3.7. Bőripar 84
D.3.8. Textil- és ruhaipar 85
D.3.9. Élelmiszer- és sütőipar 85
D.3.10. Vendéglátó- és szolgáltatóipar 86
D.4. Kereskedelem 86
E. TELEPÜLÉS 88
E.1. Településhálózat 88
E.2. Településtípusok, településszerkezet 88
E.2.1. Általános művek 88
E.2.2. Városok, mezővárosok 89
E.2.3. Falvak 89
E.2.4. Tartozék- és szórványtelepülések, tanyák 90
F. ÉPÍTÉSZET, LAKÁSKULTÚRA 91
F.1. Általános munkák 91
F.1.1. Kutatástörténet, elméleti munkák 91
F.1.2. Regionális feldolgozások 91
F.2. Építőtevékenység 93
F.3. Épülettípusok 94
F.3.1. Lakóházak 94
F.3.2. Gazdasági épületek, melléképületek 94
F.3.3. Középületek 95
F.3.4. Ipari épületek 96
F.3.5. Szakrális épületek 96
G. TÁPLÁLKOZÁS 98
G.1. Általános munkák 98
G.1.1. Kutatástörténet, elméleti munkák 98
G.1.2. Regionális feldolgozások 98
G.1.3. Társadalmi és foglalkozási rétegek, felekezetek táplálkozása 99
G.2. Ételek 100
G.3. Étkezési szokások 102
G.4. Italok 102
H. VISELET 104
H.1. Általános munkák 104
H.2. Viselettípusok 105
I. NÉPMŰVÉSZET 107
I.1. Általános munkák 107
1.2. Regionális és tematikus feldolgozások 108
J. TÁRSADALOM 112
J.1. Általános munkák munkák 112
J.1.1. Elméleti munkák
J.2. Regionális feldolgozások 112
J.2. Társadalmi rétegek 113
J.2.1. Kiváltságos csoportok113
J.2.2. Városi társadalom, polgárság, iparos- és kereskedőréteg 114
J.2.3. Parasztság 115
J.2.4. Paraszti elit116
J.2.5. A társadalom peremén 117
J.3. Nemek, korcsoportok 117
J.4. Társadalmi intézmények 118
J.4.1. Rokonsági rendszerek, család 118
J.4.2. Munkaszervezet 119
J.4.3. Iskola, oktatás 119
J.4.4. Katonaság 120
J.4.5. Közigazgatás 120
J.4.6. Gazdasági igazgatás 121
J.4.7. Gazdasági szervezetek (manufaktúrák, céhszervezetek, ipartestületek) 122
J.4.8. Társadalmi egyletek 123
J.5. Népi jogszokások 123
J.6. Demográfia 124
J.6.1. Történeti demográfia 124
J.6.2. Migráció 124
J.6.2.a. Belső migráció 124
J.6.2.b. Letelepítés, letelepedés 126
J.6.2.c. Kitelepítés, lakosságcsere 126
J.6.2.d. Munkamigráció 127
J.6.3. Utazás, turizmus 127
K. VALLÁSOSSÁG, NÉPHIT 129
K.1. Ősvallás, természeti vallás, mitológia 129
K.1.1. Magyar mitológia 129
K.1.2. Sámánizmus 129
K.2. Vallásosság 130
K.2.1. Általános munkák 130
K.2.2. Regionális feldolgozások 131
K.2.3. A vallásgyakorlás részterületei 133
K.2.4. Vallásos szokások 134
K.2.4.a. Általános munkák 134
K.2.4.b. Szentek tisztelete 134
K.2.4.c. Zarándoklat, búcsújárás 136
K.2.4.d. Kegytárgyak, szentelmények, liturgikus kellékek 137
K.3. Néphit 137
K.3.1. Általános munkák 137
K.3.2. Néplélektan 138
K.3.2.a. Életszemlélet, erkölcs 138
K.3.2.b. Idő, történelem és múltszemlélet 139
K.3.2.c. 1848-49 emléke a néphagyományban 140
K.3.3. Ikonográfia, etnoszemiotika 141
K.3.4. Mágia, varázscselekedet 142
K.3.5. Jóslás 143
K.3.6. Eksztázis, álom, látomás 144
K.3.7. Szentember, tudós, látó 145
K.3.8 Hiedelemlények 146
K.3.9. Gyógyászat 147
L. SZOKÁSOK 149
L.1. Általános munkák 149
L.2. Szokáscselekvések 149
L.3. Kalendáris szokások 151
L.3.1. Kalendárium és néphagyomány 151
L.3.2. Téli ünnepkör 152
L.3.3. Tavaszi ünnepkör 153
L.3.4. Nyári ünnepkör 154
L.4. Átmeneti rítusok 154
L.4.1. Általános munkák154
L.4.2. Születés, keresztelő 155
L.4.3. Párválasztás, kézfogó, lakodalom 155
L.4.4. Halál, temetkezés 155
L.5. Dramatikus szokások 158
M. NÉPKÖLTÉSZET 160
M.1. Általános munkák 160
M.1.1. Kutatástörténet, elméleti munkák 160
M.1.2. Népköltészeti antológiák, szöveggyűjtemények 160
M.1.3. Regionális és tematikus feldolgozások 160
M.1.4. Az 1848-49-es szabadságharc a magyar néphagyományban 161
M.2. Epika, próza 163
M.2.1. Nagyepika 163
M.2.2. Monda 164
M.2.3. Mese 165
M.2.4. Elbeszélés, önéletírás 166
M.2.5. Kisepikai műfajok 167
M.3. Népballada 168
M.4. Líra 169
M.5. Szokásköltészet 170
M.6. Szöveges gyermekfolklór 171
M.4. írásbeliség171
N. NÉPNYELV 173
O. NÉPZENE, NÉPTÁNC 176
O.1. Népzene 176
O.2. Néptánc 177
MUTATÓK 179
Szerző- és névmutató 179
Földrajzi és etnikummutató 194
Tárgymutató 203
Index 212
Rövidítések 221
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar néprajzi bibliográfia 1997-1998 Magyar néprajzi bibliográfia 1997-1998

A gerinc enyhén elszíneződött.

Állapot:
4.980 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba