A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Képes Kálvin Kalendárium 2005

A Magyarországi Református Egyház évkönyve

Tartalom

Dr. Bölcskei Gusztáv: Néhány gondolat a családról a Szentírás tükrében29
Nagy Sándor: A családjában példamutató presbiter szolgálata a gyülekezetben és az egyházban35
Dr. Márkus Mihály: ...válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni: ...én és az én házam az Urat szolgáljuk!40
Csomós József: A református család mint "keresztyén kisüzem" a gyülekezet és az egyház "nagyüzemének szolgálatában43
Dr. Kustár Zoltán: A család jelentősége az ószövetségi kijelentésben47
Vladár Gábor: Férfi és nő, szülő és gyermek új szemlélete az Újszövetségben50
Dr. Szűcs Ferenc: A családi közösség szerepe az erkölcsi nevelésben53
Dr. Fazakas Sándor: A keresztyén etika legújabb felismerései a család-egyház-társadalom összefüggéseiben56
Dr. Németh Dávid: A bibliai apa- és anyaszerep mint példa a családok lelkigondozásában60
Dr. Hézser Gábor: Az egyház és a gyülekezet családi ügyei63
Fodorné Nagy Sarolta: A fiatalok a családhoz vezető úton67
Ferentzi Sándor: A gyülekezeti lelkigondozás sajátos területe: a családterápia70
Hubainé Muzsnai Márta: Kinek az élete, kinek a családja?73
Turcsik Ferenc: A nemzedéki probléma77
Püski Lajos: Nemzedékek együttélése a gyülekezetben82
Dr. Sándor Endre: Nagycsaládosok. Hogyan segíthetik egymást az egyházban és az egyházon kívül?85
Wessetzky Szabolcs: "Aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben..." Sérült gyermek a családban89
Hámori Ádám: A magyarországi családok helyzete a statisztikai felmérések tükrében91
Kuti Józsefné Filep Katalin: Párhuzamok és metszéspontok a családvédelem egyházi és világi gyakorlatában95
Cseri Kálmán: "Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében"98
Tóth-Máthé Miklós: A lélek szíve100
Az egyházkerületek életéből
Rösnerné Telepóczky Márta: Tiszántúl102
Varga Rita: A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szegedre kihelyezett Vallástanári Tanszéke110
Kardos Ábel: Dunamellék112
Fodorné Ablonczy Margit: REFISZ Vezet-Ő-kép(e)z-Ő ősszel és tavasszal117
Domokosné Fazekas Hajnalka: Tiszáninnen118
Pásztor Gyula: Csomós János esperes emlékezete. 1954-2003123
Tardy György: Dunántúl125
Kiss Tibor: Hogyan gondolkodunk a családról az Erdélyi Egyházkerületben?128
Csete-Szemesi István: Református családok a Délvidéken131
Horkay László: Hogyan élnek a Kárpátaljai Református Egyház családjai?135
Dézsi Csaba: Magyar református családok Ausztráliában138
A gyülekezeteiben élő egyház141
Bihari Egyházmegye142
Csongrádi Egyházmegye145
Debreceni Egyházmegye148
Hajdúvidéki Egyházmegye154
Nagykunsági Egyházmegye158
Szabolcs-beregi Egyházmegye163
Szatmári Egyházmegye170
Budapest-déli Egyházmegye177
Budapest-északi Egyházmegye180
Dél-pesti Egyházmegye183
Észak-pesti Egyházmegye188
Tolnai Egyházmegye191
Vértesaljai Egyházmegye196
Abaúji Egyházmegye200
Borsod-gömöri Egyházmegye205
Egervölgyi Egyházmegye209
Zempléni Egyházmegye215
Mezőföldi Egyházmegye221
Őrségi Egyházmegye226
Pápai Egyházmegye232
Somogyi Egyházmegye236
Tatai Egyházmegye241
Veszprémi Egyházmegye244
Riskóné Fazekas Márta: Egy évszázadnyi engedelmesség. In memoriam dr. Dobos Károly247
A bibliamagyarázó igehirdető. 100 éve született Darányi Lajos249
Dr. Dienes Dénes: 400 éve halt meg Ecsedi Báthory István250
Gáborjáni Szabó Botond: A legnagyobb magyar lángelmék egyike. 200 éve halt meg Csokonai Vitéz Mihály252
Rejtvény254
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Képes Kálvin Kalendárium 2005 Képes Kálvin Kalendárium 2005 Képes Kálvin Kalendárium 2005 Képes Kálvin Kalendárium 2005

A borító enyhén töredezett, elszíneződött. Néhány lapon és a borító belső oldalán gyermekrajz található.

Állapot: Közepes
780 Ft
310 ,-Ft 60
5 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Képes Kálvin Kalendárium 2005 Képes Kálvin Kalendárium 2005
Állapot:
780 Ft
390 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Képes Kálvin Kalendárium 2005 Képes Kálvin Kalendárium 2005
Állapot:
780 Ft
540 ,-Ft 30
8 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Képes Kálvin Kalendárium 2005 Képes Kálvin Kalendárium 2005 Képes Kálvin Kalendárium 2005 Képes Kálvin Kalendárium 2005

A lapélek enyhén foltosak. Néhány lapon jelölések láthatók.

Állapot:
780 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba