A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Múltunk 2004/1-4.

A Politikatörténeti Intézet folyóirata - XLIX. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Ripp Zoltán: A vég kezdete. Az MSZMP hatalmi politikája az 1988. májusi
pártértekezlet előtt 3
Standeisky Éva: A magyar irodalmi élet szovjetizálása 1949 és 1951 között 48
Major Nándor: Jugoszlávia létrejötte 82
Ferwagner Péter Ákos: Politikai csatározások az új francia alkotmányról és
az algériai alaptörvény kidolgozásáról (1945-1947) 129
KÖZLEMÉNYEK
Germuska Pál - Nagy Tamás: Az MDP Államvédelmi Bizottsága,
Honvédelmi Bizottsága és a Honvédelmi Tanács 180
DOKUMENTUMOK
Kéthly Anna New York-i levelezéséből (1956. november-1957. március)
(Közli: Strassenreiter Erzsébet) 211
KRÓNIKA
Kassák Lajos és a Munka című folyóirat története (Konok Péteri Svéd László,
Pintér István Kővágó Sarolta, Székely Gábor előadása) 245
SZEMLE
A „szembenézés ereje": a hidegháború utáni Orwell-megközelítések
(Balázs Eszter) 310
Kozári Mónika: Tisza Kálmán és kormányzati rendszere (Gergely András) 320
A Magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvei 1945-1947
(Murber Ibolya) 328
Charles de Gaulle: A reménység emlékiratai. I.
Az újjászületés 1958-1962 (Johancsik János) 334
Nemzet és állam (Kürti László) 339
REZÜMÉK 345

2. szám
TANULMÁNYOK
Pankovits József: A Mindszenty-kérdés és a magyar-olasz kapcsolatok (1956-1977) 3
Strassenreiter Erzsébet: Az SZDP és a kormányalakítási tárgyalások 1945 őszén 34
Jordán Gyula: A „fasizmus" kérdéséhez a Kuomintang Kínában.
A Kékingesek Társasága 82
KÖZLEMÉNYEK
J. Nagy László: A szocialista országok és a dekolonizációs folyamat
Algériában. 1954-1965 130
Ruff Mihály: Kísérletek a magyar-nyugatnémet kapcsolatok fejlesztésére
(1956-1958) 155
Szita Szabolcs: Deportálás a Csillagerődből 1944 őszén 180
Vámos György: Vihar a szószéken. Egyházi beszédek cenzúrázása 1940-ben 198
Egey Emese: Első világháborús magyar hadifoglyok hazahozatala
a Szovjetunióból észt-finn-lett-német közreműködéssel 220
VISSZAEMLÉKEZÉSEK
Adatok az Antal-Gömbös-féle „dömpingsajtó" megteremtéshez
(Részletek Antal István emlékirataiból) (Közli: Gergely Jenő) 243
SZEMLE
A Mozgó Világ története (Takács Róbert) 288
Pártközi értekezletek. Politikai érdekegyeztetés, politikai konfrontáció.
1944-1948. (Majtényi György) 297
Nagy Ferenc első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei
1946. február 5. - 1946. november 15. (Papp István) 301
Oxford világtörténet a 20. században (Surányi Róbert) 308
REZÜMÉK 11

3. szám
TANULMÁNYOK
Ladányi Andor: Az egyházak és a felsőoktatás. 1945-2000 3
Szalai Miklós: Cionizmus, neológia, ortodoxia. A magyar zsidó identitás
dilemmái a két világháború közötti Magyarországon 59
Kolontári Attila: A diplomáciai kapcsolatok felvétele Magyarország és
a Szovjetunió között 1934-ben 120
KÖZLEMÉNYEK
Gombos József: Átpolitizált Magyarország-kép a két világháború közötti
Finnországban 157
Keserű János: Agrárrendszerváltás Magyarországon 182
VITA
Svéd László: Szalonképtelen személyiség-e Ságvári Endre?
Megjegyzések két vitatható íráshoz 198
DOKUMENTUMOK
Iratok a magyar-francia diplomáciai kapcsolatok 1963-1965 közötti
történetéhez. (Közli: Garadnai Zoltán) 216
SZEMLE
Nemzeti sztereotípiák és mítoszok kézikönyve (Egry Gábor) 251
Tradíció és modernizáció a magyar mezőgazdaság utóbbi másfél
évszázadában (Föglein Gizella) 256
A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség.
Magyarok a Délvidéken. 1918-1947 (Mucsi Ferenc) 263
Czéh Zoltán: A GULAG mint gazdasági jelenség (Köcze László) 267
REZÜMÉK 277

4. szám
TANULMÁNYOK
Ormos Mária: Gondolatok a XX. század háborúiról 3
Szabó János: Egy lehetséges erőszakelmélet 21
Székely Gábor: A háborúk keletkezéstörténete 71
Hermann Róbert: 1848-1849 háborúja 108
Nagy Miklós Mihály: A katonai erőszak elmélete és a XX század 146
Nagy Tamás: Hidegháború - forró béke 165
Szabó A. Ferenc: Vita a termonukleáris fegyverekről Magyarországon a
kubai válság hatására 204
Jakus János-Tálas Péter: A terrorizmus elleni küzdelem katonai aspektusairól 235
Gazdag Ferenc: Válságkezelés és békefenntartás 265
Juhász József: Háborúk a Nyugat-Balkánon 305
SZEMLE
Két kötet az MSZP 15 évéről (Dornány András) 343
Képtelen háború (Papp István)
Gábriel Kolko: A háborúk természetrajza (Fodor Kálmán) 356
Publicisztika vagy zsurnalisztika? (Zöldi László) 362
Sólyom Ildikó: Összetört - szétszakadt - elillant.. A Sólyom tábornok-per
utóélete (Schubert Katalin) 366
REZÜMÉK 370
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem