A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pénzügyi jog

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Osiris Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 371 oldal
Sorozatcím: Osiris tankönyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-389-711-4
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Fülszöveg

E tartalmilag és formájában is megváltozott - korábbi szerkezetében öt év alatt sok kiadást megért - pénzügyi jogi tankönyv részben megújult szerzői közösség munkája. A kötet átfogja a pénzügyi jog teljes anyagát: A közpénzügyi, az általános pénzügyi jogi ismereteken túl az államháztartási jogot, a nemzetközi pénzügyi jog rendszerét, a nemzetközi adójogot és a vámjogot, a megújuló bankjogot ésa pénzügyi piacok jogát. Újdonságként feldolgozza a számviteli jog alapjait is, amely immár a jogászképzésben is nélkülözhetetlen tananyag.
A kötet Földes Gábornak, a pénzügyi jog kimagasló tudású, fiatalon elhunyt professzorának utolsó munkája.

Tartalom

Alapvetés - a közpénzügyek és a pénzügyi politika11
A közszükségletek - közkiadások11
A közpénzügyek fogalma15
A pénzügyi politika16
A pénzügyi jog és a pénzügyi jogtudomány alapkérdései19
Bevezetés19
A pénzügyi jog a jogrendszerben19
Elméletek piacgazdaság pénzügyi jogról20
A magyar piacgazdaság pénzügyi joga23
A pénzügyi politika és jogpolitika24
A pénzügyi jogtudomány és társtudományai27
A pénzügyi jogtudomány27
A pénzügytan29
A pénzügyi szociológia és a pénzügyi jogtörténet30
A pénzügyi statisztika31
A pénzügyi jog rendszere32
A pénzügyi jog alkotmányos alapjai és pénzügyi alkotmányossága35
Jogforrási rendszer38
Pénzügyi törvények38
Rendeleti jogalkotás39
A pénzügyi jogi norma, a pénzügyi jogviszony40
A pénzügyi jogi norma40
Pénzügyi jogviszony42
A számviteli jog alapjai45
A számvitel fogalma45
A számviteli jog rendszere46
A jogforrási rendszer sajátosságai46
A számviteli politika47
Alapelvek47
Tartalmi alapelvek48
Kiegészítő alapelvek49
A formai elvek50
Beszámolási kötelezettség51
A mérleg52
Az eredmény-kimutatás57
Kiegészítő melléklet59
A beszámoló formája59
Az üzleti jelentés61
A könyvvezetési kötelezettség61
A könyvvezetés61
A bizonylatolás62
A nyilvánosságra hozatal és a közzététel63
A számviteli szolgáltatás64
A könyvviteli szolgáltatás64
A könyvvizsgálói tevékenység64
A számviteli jog szankciói65
Polgári jogi általános felelősség66
Büntetőjogi és szabálysértési szankció66
Mulasztási bírság a számviteli szabályok megsértéséért67
A számviteli törvényben nem nevesített szankciók67
Az államháztartás joga69
Az államháztartás fogalma és rendszere69
Az államháztartás fogalma69
Az államháztartás rendszere70
Az államháztartás funkciói73
Az államháztartás funkciói feladatmegközelítésben73
Az államháztartás funkciói közgazdasági megközelítésben76
Az államháztartási funkció metodikai megközelítésben78
Az államháztartás közgazdasági alapjai78
A költségvetési alapelvek81
Az éves költségvetés elve82
A nyilvánsság elve83
Az egységesség elve84
A teljesség elve84
A valódiság elve85
A globális fedezet elve85
A bruttó elszámolás elve86
A specifikáció elve86
Az előirányzatokkal való gazdálkodás elve87
A felhasználási kötöttség elve87
A közbeszerzési kötelezettség elve88
Az állami támogatások korlátozásának elve88
Az állami költségvetés89
A költségvetés89
A költségvetési jog93
A központi kormányzati alrendszer költségvetése99
A társadalombiztosítási alrendszer költségvetése111
Az elkülönített állami pénzalapok költsévetése115
A költségvetési ciklus117
A költségvetés előkészítése118
A költségvetés parlamenti elfogadása (a költségvetési döntés)119
A döntési szakasz rendkívüli jogintézményei121
A költségvetés végrehajtása123
A zárszámadás (a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése)131
A költségvetési szervek133
A költségvetési szerv fogalma133
A költségvetési szervek alapítása135
A költségvetési szervek működése137
A költségvetési szervek megszüntetése144
Az államháztartás vagyona144
Az államháztartási vagyon fogalma és köre144
A kincstári vagyon145
A kincstári vagyon kezelése, hasznosítása147
A kincstári vagyon értékesítése148
Az államháztartási ellenőrzés149
Az államháztartási ellenőrzés célja és tartalma149
Számvevőszék ellenőrzés151
Költségvetési ellenőrzés153
Az önkormányzatok pénzügyei, a helyi államháztartás joga159
Az önkormányzatok szerepe az ország közfeladatok megvalósításában159
Az önkormányzati gazdálkodás jogforrásai159
Az önkormányzati vagyon jellemzői161
Az önkormányzatok gazdasági önállóságát biztosító bevételek rendszere163
Saját bevételek164
Átengedett központi adók165
Állami támogatások165
Címzett és céltámogatások166
Önormányzati költségvetési intézmények169
Az államháztartás helyi szintje, a helyi önkormányzat költségvetése171
A tervezés, a finanszírozás és az ellenőrzés rendje172
A költségvetési finanszírozás rendje172
A költségvetési beszámoló173
Az önkormányzatok pénzügyi-gazdasági ellenőrzése174
Az államadósságügy költségvetési joga177
Az államadósság a pénzügytan és a pénzügyi jogtudomány nézőpontjából177
Államadósságaink jogának alakulása180
Alkotmányos és pénzügyi jogi szabályozás181
Az 1991 és 1997 utáni reformok183
Az államadósság és az EU-tagság185
Nemzetközi pénzügyi jog187
A nemzetközi pénzügyi jog tárgya és rendszere187
Nemzetközi költségvetési jog191
Nemzetközi vámjog192
Nemzetközi pénzrendszer és fizetések joga193
Nemzetközi és szupranacionális adójog196
Kormányzati organizációk költségvetési rendszere197
Nemzetközi pénzügyi ellenőrzés201
Integrációk pénzügyi joga202
Bevezetés a nemzetközi adójogba207
A nemzeti és a nemzetközi adójog viszonya207
A nemzeti és a nemzetközi adójog kapcsolata a jövedelmek adóztatása során208
Nemzetek feletti adójog - Az EU példája211
Az OECD Modell Egyezmény218
Az OECD Modell Egyezmény bevezető rendelkezései219
A kettős adózás elkerülésére szolgáló módszerek223
Adóelkerülést megakadályozó módszerek alkalmazása a Modell Egyezményben236
Eljárási szabályok238
Egyéb nemzetközi adó jellegű egyezmények243
A vámok245
A vám kialakulása és fogalma245
A mai vámrendszer előzményei245
A vámpolitika247
A vám mint közvbevétel248
A vámok rendszerezése248
A vámjog249
A vámjogi alapfogalmak250
A vám alapja253
A vámtarifa254
A vámteher255
A vámfizetésre kötelezett256
Vámigazgatási eljárás, vámeljárás256
A vámigazgatás szervezete263
Jogharmonizációs eredmények264
Bankjog. A pénzügyi intézményrendszer joga267
Bevezetés267
A pénzintézeti rendszerek kialakulása268
Előzmények268
A klasszikus bankfejlődés269
A "porosz utas" fejlődése274
Az Európán kívüli fejlődés280
A jegybanki autonómia281
A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank281
Előzmények281
Az ESCB célja és feladatai283
A monetáris politika eszközei284
Az ESCB függetlensége285
Az ESCB szervezeti felépítése287
A jegybanki autonómia 288
A Magyar Nemzeti Bank290
Az MNB feladatai292
A monetáris politika eszközei293
A refinanszírozás294
Tartalékráták294
Kamatelőrások295
Nyílt piaci műveletek296
A bankjegy és érmekibocsátás296
Pénzforgalmi feladatok296
A devizahatósági feladatok297
A jegybanki ellenőrzés297
A jegybank mint az állam bankja297
A jegybank mint a bankok bankja298
Az MNB kapcsolata más szervekkel299
Az MNB szervezete300
Devizajog301
A pénzügyi piacok joga307
Pénzügyi alapfogalmak308
Megtakarítás, jelenérték és kockázat308
Pénzügyi közvetítés309
A bank311
A pénzügyi piacok szabályozásának oka és módszerei312
A pénzügyi piacok szabályozásának okai és módszerei312
A pénzügyi piacok szabályozásának oka és célja313
A szabályozás módszerei314
A pénzügyi piaci intézmények szabályozásának módszerbeli azonossága316
A magyar pénzügyi piac intézményrendszere és a tevékenységtípusok316
A felügyelet hatásköre317
Az intézménycsoportok áttekintése318
A tevékenységtípusok áttekintése319
A hitelintézeti törvény320
A hitelintézeti törvény hatálya321
Pénzügyi szolgáltatások végzésére vonatkozó általános rendelkezések322
A pénzügyi szolgáltatások323
A pénzügyi intézmények rendszere325
A hitel típusú szolgálatások rendszere328
A forgalmi típusú szolgáltatások rendszere333
Vagyonkezelési, őrzési szolgáltatások és a befektetési alapok336
Szervezeti szabályok 337
Prudenciális szabályozás343
Felügyelet és betétbiztosítás343
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és az állami felügyelet eszközei346
A betétbiztosítás koncepciója és a válságkezelés módjai348
Az OBA és feladatai349
Információszabályozás349
Adatvédelem350
Tájékoztatási kötelezettség és a benfentesség szabályozása351
Nemzetközi és európai jogharmonizáció351
Világgazdasági szabályozás353
Az európai jogharmonizáció357
Irodalom357
Tárgymutató364
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Pénzügyi jog Pénzügyi jog Pénzügyi jog Pénzügyi jog Pénzügyi jog Pénzügyi jog Pénzügyi jog Pénzügyi jog

A lapélek kissé foltosak, a lapokon bejegyzés, aláhúzás és színes sorkiemelés látható.

Állapot: Sérült
2.340 Ft
1.870 ,-Ft 20
15 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Pénzügyi jog
Állapot:
2.340 ,-Ft
19 pont kapható
Kosárba