864.326

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pénzügyi jog I.

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 325 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-224-177-0
Megjegyzés: Tankönyvi száma: 097-82-60.

Előszó

Davies szerint az adójogról könyvet írni olyan, mint egy izgő-mozgó gyerekről fényképet készíteni, aki egy pillanatra sem akar nyugton állni. Ez a megállapítás hazai viszonyaink között a pénzügyi... Tovább

Tartalom

Előszó9
Alapvetés - a közpénzügyek és a pénzügyi politika11
A közszükségletek - közkiadások11
A közpénzügyek fogalma15
A pénzügyi politika17
Jegyzetek a fejezethez20
A fejezetben hivatkozott művek20
A pénzügyi jog és a pénzügyi jogtudomány alapkérdései21
Bevezetés21
A pénzügyi jog a jogrendszerben22
Elméletek piacgazdaság pénzügyi joga22
A magyar piacgazdaság pénzügyi joga25
A pénzügyi politika és jogpolitika28
A pénzügyi jogtudomány és társtudományai32
A pénzügyi jogtudomány32
A pénzügytan34
A pénzügyi szociológia és a pénzügyi jogtörténet36
A pénzügyi statisztika37
A pénzügyi jog rendszere38
A pénzügyi jog alkotmányos alapjai és pénzügyi alkotmányosság41
Jogforrási rendszer45
Pénzügyi törvények45
Rendeleti jogalkotás45
A pénzügyi jogi norma, a pénzügyi jogviszony47
A pénzügyi jogi norma47
Pénzügyi jogviszony50
Irodalom a fejezethez51
Közbevételek, adók, támogatások53
A közbevételek fajtái és sajátosságai54
Az adók és más befizetési kötelezettségek konstituálására jogosultak55
Az adózás legitimációja56
Adóelméletek57
Az adózás igazságossága59
Az adó fogalma62
Az adóviszonyok rendszere: állam - társadalom - adózó62
Az adó materiális és jogi értelemben63
A költségvetési (államháztartási) és adóviszonyok összefüggései68
A költségvetési támogatások fogalma68
A költségvetési támogatások általános jellemzői68
A költségvetési támogatások és az adópreferenciák71
A költségvetési támogatások típusai72
A költségvetési támogatások a célok szerint74
Az adó és a költségvetési támogatás fogalmának kiterjesztése a tételes jogban76
Jegyzetek a fejezethez82
A fejezetben hivatkozott művek82
Az adórendszer és az adópolitika85
Az adórendszer fogalma85
Az adók rendszerezése, típusai87
A működő magyar adórendszer néhány jellemzője90
Túlelosztás92
A stabilitáshiány93
Az adórendszer szerkezete, tagozódása94
Az adórendszer és elemei96
Adóreformok101
Az adópolitikai döntések sajátosságai
Az adópolitikai döntés és a szabályozási technikák103
Az adópolitika konstans és változó elemei106
Az adóztatás határai107
Az adóellenállás formái110
Az adómegtagadás111
Az adópolitikai döntések beszámítása az adózói magatartás alakításába: adókikerülés, adókijátszás, adótervezés113
Jegyzetek a fejezethez119
A fejezetben hivatkozott művek119
Az adójog alapjai121
Az adójog rendszere121
Az adójog fogalma121
Adójog és magánjog123
Jogalkotás, jogalkalmazás, jogkövetés az adójogban125
Adójogalkotás125
Az adaptáció mechanizmusa127
Az adójog kodifikációja128
Az adójog jogforrási sajátosságai128
Adójog alkalmazása és követése135
Adójog-értelmezés136
Az adózás alkotmányossága és alapelvei142
Az adózás alkotmányi szabályozása142
Az Alkotmány és az Alkotmánybíróság gyakorlatának hatása az adózásra142
Az adózás alkotmányos elvei145
Az adójog anyagi jogi elvei148
Az adózás eljárási elvei149
Az adótényállás157
Tényálláselemek158
A tényállás-alakítás: szerződési szabadság és adótényállás158
Az adóalany és más személyek159
Adókötelesség170
Az adóalap173
Az adómérték (adótétel, adókulcs)174
Adómentesség175
Adókedvezmény177
Az adójogi norma179
Az adójogi norma szerkezeti sajátosságai179
Az adójogi norma tényállás-kötöttsége181
Magatartás-befolyásolás az adójogi normával183
Hatály193
Az adójogviszonyok196
Az adójogi norma és jogviszony kapcsolata196
Az adójogviszonyok típusai197
Az adójogviszony alanya, tárgya, tartalma198
Az adójogviszony keletkezése, módosulása, megszűnése200
Felelősség az adójogban202
Jegyzetek a fejezethez204
A fejezetben hivatkozott művek205
Bevezetés a nemzetközi adójogba207
A nemzeti és a nemzetközi jog viszonya207
A belső pénzügyi szuverenitás, mint a nemzeti adójog alapja207
A nemzeti és a nemzetközi adójog kapcsolata a jövedelmek adóztatása során209
Nemzetek feletti adójog - az EK példája211
Az OECD modell-egyezmény214
Az OECD modell-egyezmény bevezető rendelkezései216
A különféle jövedelmek adóztatása az OECD modell-egyezmény szerint219
A kettős adózás elkerülésére szolgáló módszerek231
Adóelkerülést megakadályozó módszerek alkalmazása a modell-egyezményben233
Eljárási szabályok234
Egyéb nemzetközi adó jellegű egyezmények237
Az adózás és az adóeljárás239
Az adózási folyamat jogi szabályozása239
Adózási alapfogalmak240
Az adózási folyamat szakaszai241
Az adózó243
Az adózók típusai244
Az adózói jogok és kötelezettségek245
Más személyek az adózási folyamatban247
Az adóhatóságok248
Az adókötelezettségek249
Bejelentés250
Bevallás257
Adófizetés és adóelőleg-fizetés258
Bizonylat kiállítása és megőrzése, könyvvezetés260
Nyilatkozattétel és tanúvallomás261
Adatszolgáltatás262
Az adó-megállapítási módok264
Önadózás265
A levonás266
Kivetés268
Kiszabás268
Adóbeszedés268
Feltételes adó-megállapítás269
Önellenőrzés270
Az adóadatok kezelése és az adótitok védelme272
Az ellenőrzés277
Az adóigazgatási eljárás281
Elévülés286
Szankciók287
Késedelmi pótlék288
Önellenőrzési pótlék288
Adóbírság289
Mulasztási bírság290
Intézkedések290
A jövedéki jog293
Elméleti alapvetés293
A jövedéki ellenőrzés298
Jövedéki szankciórendszer298
Devizajog301
A történeti előzmények és a közgazdasági háttér301
Az új devizatörvény307
A törvény hatálya és a devizaszabályok érvényesülésének általános előfeltételei308
Általános szabályok308
A folyó fizetési műveletek311
A tőkeműveletek312
Devizajogi alapfogalmak318
A devizahatóság325
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Pénzügyi jog I. Pénzügyi jog I. Pénzügyi jog I. Pénzügyi jog I.

A borító töredezett, a lapélek foltosak, egy lapon szövegkiemelés látható.

Állapot:
2.980 Ft
2.080 ,-Ft 30
17 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Pénzügyi jog I. Pénzügyi jog I. Pénzügyi jog I. Pénzügyi jog I. Pénzügyi jog I. Pénzügyi jog I.

A borító enyhén töredezett, a lapélek foltosak. Több lapon színes sorkiemelés látható.

Állapot: Közepes
2.980 Ft
2.380 ,-Ft 20
19 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Pénzügyi jog I. Pénzügyi jog I. Pénzügyi jog I. Pénzügyi jog I. Pénzügyi jog I.

A borító megtört. A lapélek enyhén foltosak. A címlapon tulajdonosi bejegyzés és több lapon bejegyzések, aláhúzások, színes kiemelések találhatók.

Állapot: Sérült
2.980 Ft
2.380 ,-Ft 20
19 pont kapható
Kosárba