A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pénzügyi jog II.

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 349 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-224-182-7
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 098-82-60.

Tartalom

A fogyasztást terhelő adók15
A fogyasztást terhelő adók rendszere16
A fogyasztást terhelő adók jellege és típusai17
Jövedelem versus fogyasztás adóztatása17
A forgalmi adók típusai19
Az általános forgalmi adó20
Az általános forgalmi adó alanya - az adó fizetésére kötelezett személy21
Az adókötelezettség (adófizetési kötelezettség) elemei24
Az adó alapja28
Az adó mértéke29
Az adómentességek30
Az adó levonása32
Adózási kötelezettségek34
Az általános forgalmi adó elszámolása (megfigyelése, visszaigénylése)36
Különös rendelkezések37
A fogyasztási adó37
A fogyasztási adó alanya38
Adókötelezettség38
Mentesség40
Az adó alapja40
Az adó mértéke40
A fogyasztási árkiegészítés41
A szeszadó42
A játékadó43
A fejezetben hivatkozott művek45
A jövedelmadók47
A jövedelemadók általános jellemzése47
A személyi jövedelemadó49
Az adóalany50
Az adókötelezettség (adótárgy)52
Az egyes jövedelemtípusok57
Az összevont adóalap59
Az egyéni vállalkozók adózása66
Vagyonátruházásból származó jövedelem adózása71
Tőkejövedelmek adózása74
Néhány más jövedelem adózása77
Az adómentességek rendszere, típusai79
A szervezetek jövedelmének adóztatása: a társasági adó és az osztalékadó80
A társasági adó81
Az adóalap84
A társasági adóalap módosítása87
Alanyi adómentesség93
Az adó mértéke93
Adókedvezmények93
Külföldről származó jövedelem adózása94
Külföldi illetőségű személyek társasági adózása95
Osztalékadó96
Adóalany96
Adóalap és adómérték97
Halasztás97
Visszatérítés97
A fejezetben hivatkozott művek98
A vagyonadók és a helyi adók99
A vagyonadók rendszere99
Az illetékjog rendszere102
Az illetékrendszer102
Illeték- és díjfizetési kötelezettség103
Az illetékkötelezettség az illetékkódexben103
A vagyonszerzési illetékek104
Az ingyenes vagyonszerzés105
Visszterhes vagyonátruházási illeték109
Államigazgatási eljárási illetékek112
A bírósági eljárási illetékek113
Az illeték fizetésére kötelezettek113
A polgári eljárási illetékek114
A bünttőeljárás illetéke115
Mentességek, kedvezmények, fizetési könnyítések116
A helyi adók117
A helyi adómegállapítás joga119
Adóalanyok119
A helyi adókötelezettségek120
Vagyoni típusú adók120
Kommunális jellegű adók122
Helyi iparűzési adó124
Gépjárműadó125
A belföldi gépjárművek adója125
A külföldön nyilvántartott gépjárművek adója126
A fejezetben hivatkozott művek127
A céladók129
Társadalombiztosítási befizetések130
A társadalombiztosítási járulék131
A biztosított egészségbiztosítási és nyugdíjjáruléka132
Munkanélküli ellátás után fizetett járulék132
Baleseti járulék132
Egészségügyi hozzájárulás133
Az elkülönített alapok adói133
Munkaadói járulék134
Munkavállalói járulék134
Szakképzési hozzájárulás134
Rehabilitációs hozzájárulás135
Környezetvédelmi termékdíjak135
Bányajáradék136
Kulturális járulék136
Útalap-hozzájárulás137
Vízkészletjárulék137
Egyéb adó jellegű fizetési kötelezettségek137
Agrár-hozzájárulások137
Turisztikai hozzájárulás138
A fejezetben hivatkozott művek139
A vámok141
A vám kialakuása és fogalma141
Vámpolitika és vámrendszerek144
A vámjog fogalma és rendszere147
Vámjogi alapfogalmak148
A vám alapja és mértéke. A vámtarifa155
A vámigazgatási eljárás és a vámjogi szankciók158
Az államháztartás joga161
Az államháztartás161
Az államháztartás fogalma, a költségvetési gazdálkodás161
Az államháztartás értelme - az állam gazdasági funkciói162
A költségvetés(ek) jóváhagyása, a törvénybe foglalás169
Harc a költségvetési hatalomért - harc a hatalomért - harc a demokráciáért170
A költségvetési törvény alkotmányjogi szempontból - felhatalmazási (appropriációs) törvény173
A költségvetési törvény174
A költségvetési törvény mint pénzügyi jogi kategória174
A központi költségvetési törvény tartalma174
A költségvetés szerkezeti felépítése174
A hiány (a többlet)177
Kiemelt jelentőségű beruházások és felújítások179
Tartalék a költségvetésben180
Rendes és rendkívüli bevételek és kiadások181
Korábban elfogadott és új programok182
Hitelnyújtás a közpnti költségvetésből182
Kapott és nyújtott segélyek183
A költségvetési létszámkeret183
A költségvetésen kívüli rendelkezések a költségvetési törvényben183
A költségvetési alapelvek - szabályok a demokratikus és hatékony költségvetési gazdálkodásért187
A költségvetési elvek köre, illetve csoportosítása188
A három nagy klasszikus alapelv189
A középtávú részletes gördülő tervezés192
A költségvetési eljárás193
A költségvetés elkészítése193
A parlamenti elfogadás198
A költségvetés végrehajtása202
A költségvetési előirányzatok típusai a végrehajtási kötelezettség szempontjából203
Kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok203
A felhatalmazás jelentése a magyar jogban204
A költségvetés lebontása, az elemi költségvetés205
A költségvetési szervek gazdálkodási jogosítványai207
A költségvetési gazdálodás pénzügyi lebonyolítása208
Eltérések az eredeti előirányzatoktól213
A költségvetési ellenőrzés217
Az ellenőrzés típusai a szervezeteknél218
A parlamenti ellenőrzés220
A kormányzati ellenőrzés225
Az elkülönített állami pénzalapok költségvetése227
Az elkülönített állami pénzalapok jellemzői227
Az alapok költségvetési eljárása, az alapok gazdálkodása229
A költségvetés végrehajtása (az alap működése)230
A társadalombiztosítás költségvetése231
A társadalombiztosítás pénzügyeinek általános kérdései232
A társadalombiztosítás az államháztartási rendszer része234
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetése234
Irodalom a fejezethez238
Az önkományzatok pénzügyei, a helyi államháztartás joga239
Az önkományzatok szerepe az országos közfeladatok megvalósításában239
Az önkományzati gazdálkodás jogforrásai239
Az önkományzati vagyon jellemzői241
Az önkományzatok gazdasági önállóságát biztosító bevételek rendszere244
Saját bevételek244
Átengedett központi adók245
Állami támogatások245
Címzett és céltámogatások246
Önkormányzati költségvetési intézmények248
Az államháztartás helyi szintje, a helyi önkományzat költségvetése251
A tervezés, a finanszírozás és az ellenőrzés rendje252
A költségvetési finanszírozás rendje252
A költségvetési beszámoló253
Az önkormányzatok pénzügyi-gazdasági ellenőrzése254
Irodalom a fejezethez256
Az államadósságügy költségvetési joga257
Az államadósság a pénzügytan és a pénzügyi jogtudomány nézőpontjából257
Államadósságaink jogának alakulása261
Alkotmányos és pénzügyi jogi szabályozás262
Az 1991 és 1997 utáni reformok262
Az államadósság az EU tagság perspektívájában267
A fejezetben hivatkozott művek267
Nemzetközi pénzügyi jog269
A nemzetközi pénzügyi jog tárgya és rendszere269
Nemzetközi költségvetési jog273
Nemzetközi vámjog274
Nemzetközi pénzrendszer és fizetések joga275
Nemzetközi adójog278
Kormányközi organizációk költségvetési rendszere279
Nemzetközi pénzügyi ellenőrzés283
Integrációk pénzügyi joga283
A pénzügyi intézményrendszer jogának alapelemei (bankjog)287
Bevezetés287
A pénzintézeti rendszerek kialakulása288
Előzmények288
A klasszikus bankfejlődés289
A "porosz utas" fejlődés295
Az Európán kívüli fejlődés302
A jegybanki autonómia303
A központi bankok európai rendszere és az európai központi bank306
Előzmények306
Az ESCB célja és feladatai308
A monetáris politika eszközei309
Az ESCB függetlensége310
Az ESCB szervezeti felépítése313
A magyar pénzügyi intézményrendszer elemei314
A pénzügyi intézményrendszerre vonatkozó legfontosabb jogi normák315
A Magyar Nemzeti Bank316
A pénzügyi intézmények rendszere328
Az Állami Pénz- és Tőkepiac Felügyelet (ÁPTF)334
A pénzintézeti tevékenység ellenőrzése343
A betétbiztosítási rendszer345
A pénzmosással kapcsolatos szabályok347
Irodalom a fejezethez348
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Pénzügyi jog II.
Állapot:
2.680 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba