845.571

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A fizikatanítás pedagógiája

Felsőoktatási tankönyv

Szerző
Lektor

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 330 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-19-2513-7
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Tankönyvi száma: 42567.

Fülszöveg

Az elmúlt évtizedekben a neveléstudományban a világban "forradalmi" folyamatok mentek végbe. Megjelent egy új szemléletmód, a konstruktivizmus, melyben kulcsfontosságú a gyerekek sajátos világlátására való koncentrálás, az abból való kiindulás. Ennek az új paradigmának a fizika tanításában való gyakorlati alkalmazását kívánjuk bemutatni. Könyvünk célja elsősorban az, hogy tankönyvként használják fizikatanárok képzésében, megismertetve őket e nevelési terület modern tendenciáival. De reményeink szerint hasznos lesz a már gyakorló tanárok, tankönyvírók, tantervfejlesztők kezében is.

Tartalom

Előszó9
Nahalka István: Bevezetés13
Problémák a fizika oktatásában13
A fizikatanítás szakmai, szakdidaktikai problémái14
A fizika tanulásának eredményességéről15
A fizika tanulásának problémái a gyerekek felől közelítve16
A fizikatanítás szemléletmódjával összefüggő problémák18
A fizika-szakmódszertan mint tudomány20
A fizika-szakmódszertan modelljei22
A "szavak és könyvek pedagógiájára" épülő fizika-szakmódszertan23
A szemléltetés pedagógiájára épülő fizika-szakmódszertan25
A cselekvés pedagógiájára épülő fizika-szakmódszertan28
A konstruktivista pedagógiának megfelelő fizika-szakmódszertan32
Poór István: A fizikatanítás történetének áttekintése37
Fizikatanítás az önálló fizika kialakulásáig37
A kísérleti fizika tanítása39
Fizikatanítás Magyarországon41
Az általános iskolai fizikatanítás56
Radnóti Katalin: Különböző tudományterületek kapcsolatai a fizikával62
Hazai előzmények63
A régi magyar fizikatankönyvi irodalom vázlatos áttekintése a különböző tudományterületekkel való kapcsolat szempontjából63
Németh László kísérlete67
A 70-es évek kísérletei és megvalósulásuk a 80-as években69
A 90-es évek és a 21. század oktatási kihívása70
Nemzetközi kitekintés71
Matematika78
Tudománytörténeti háttér78
Kapcsolódási lehetőségek79
Kémia80
Tudománytörténeti háttér80
Kapcsolódási lehetőségek82
Néhány jellegzetes példa83
Biológia84
Tudománytörténeti háttér84
Kapcsolódási lehetőségek87
Néhány jellegzetes példa87
Földrajz89
Tudománytörténeti háttér89
Kapcsolódási lehetőségek93
Néhány jellegzetes példa93
Környezeti nevelés97
Világméretű környezeti gondok98
Az ózon101
Az energia- és nyersanyagforrások kimerülése103
Társadalmi vonatkozások104
Radnóti Katalin: A fizikatanítás tudományelméleti háttere109
A tudományelméletek átalakulása a 20. században és az átalakulás hatása a fizika tanítására109
Az induktív módszer problémái114
Tudománytörténeti példák117
Áltudományos jelenségek122
Nahalka István: A fizikatanítás konstruktivista alapjai128
A konstruktivista pedagógia kialakulása128
A kognitív pszichológiai háttér129
A "leváltott paradigma", a behaviorizmus129
A "leváltó paradigma", a kognitív pszichológia130
A kognitív pszichológia fejlődésének szakaszai, korai és modern kognitivizmus131
A számunkra fontosabb kérdés: hogyan épül fel a személyiség? Először a korai kognitivizmus szerint132
A személyiség architektúrája a modern kognitív pszichológia szerint134
A szakértő-kezdő különbség fontossága136
Vannak-e velünk született képességeink, ismereteink?137
A konstruktivista pedagógia "tételei"140
Az előzetes tudás szerepe a tanulásban140
A fogalmi váltások fontossága142
A pedagógus szerepe144
Az induktív tanulási logika és az előfeltételek nélküli felfedeztetés kritikája148
A kontextus fontossága154
Nahalka István: A gyermektudomány elemei a fizikában159
A fizikai világ gyermeki szemléletmódjának alapjai159
A fizikai gyermektudomány elemei164
Energia, hő, hőmérséklet a gyermeki fizikában164
Hogyan "látják" a gyerekek az elektromosságot?169
Az anyagról alkotott gyermeki elképzelések174
Mozgásszemlélet179
A fényről alkotott elképzelések182
Nahalka István - Poór István: Problémák és feladatok megoldása a fizika tanulása során188
Bevezetés188
Probléma és feladat, alapvető értelmezések188
A fizikai problémamegoldásról190
A problémák és a problémamegoldás természetéről190
A problémamegoldás folyamatáról191
A szakértők és a kezdők problémamegoldási stratégiái közötti különbségek193
Egy példa a problémamegoldás folyamatának illusztrálására194
A problémamegoldás a tanítási folyamatban, gyakorlati megfontolások196
A problémamegoldás helye a tanítási folyamatban196
A problémamegoldás tanításának elvi alapjai197
A heurisztikus gondolkodásra nevelés gyakorlati kérdései197
A probléma megoldásának bemutatása199
Milyen problémákat használjunk? Követelmények és típusok200
A feladatmegoldásról202
A feladatmegoldás szerepe a fizikatanításban202
Wagner Éva: Tanulásszervezési lehetőségek a fizikaórán207
Tanulási környezet207
Elvek208
A kontextuselv209
A problémafelismerés és a probléma megoldásának fontossága210
A döntés fontosságának elve211
A konfliktuskezelés és -megoldás211
A kockázat értékelése és vállalása212
A tévedések felismerése és kezelésük213
A gyermeki elképzelések megfogalmazása215
A differenciális pedagógia alkalmazásának szükségessége215
Szervezési módok és módszerek225
Frontális munkaformák, módszerek225
Páros munka233
Csoportmunka, módszerek234
Egyéni munkaformák, módszerek240
Poór István: A szemléltetés lehetőségei a fizikaórán244
Kísérlet245
Bemutatás251
Film, videó, számítógép, CD252
Wagner Éva: A fizika tanításának tervezése255
A tanulók tanulási szokásai, együttműködési képessége, a közösségben kialakult viszonyrendszerek hatása a tervezésre255
A tantervek szerepe a tanári munka tervezésében256
A tanulók előzetes tudásának hatása a tanári tervezőmunkára257
Hogyan készül és milyen legyen a terv?260
Nahalka István - Radnóti Katalin - Wagner Éva: A fizika tanítása során előkerülő főbb témakörök feldolgozási lehetőségei263
Nahalka István: A mechanika tanításának konstruktivista alapjai263
Newton I. törvénye263
Impulzusmegmaradás, a tömeg meghatározása266
A legnagyobb "mumus": Newton II. törvénye271
Wagner Éva - Radnóti Katalin: Az anyag részecsketermészetének elfogadtatása281
Történeti áttekintés281
Atomos szemlélet a tankönyvekben283
A téma tanulásához szükséges ismeretek, az előzetes tudás286
Hogyan építsük föl az anyagszerkezet témakört?287
Radnóti Katalin: A hőtan tanításával kapcsolatos kérdések vázlatos áttekintése291
A hőtan története, az alapfogalmak kialakulása291
Termodinamika a tankönyvekben296
A hőtan tanítása során felmerülő kérdések297
Radnóti Katalin - Wagner Éva: Az elektromosságtan tanítása301
Néhány gondolat az elektromosságtan történetéből301
Elektromosságtan a könyvekben305
Az elektromosság tanításának kezdeti lépései305
A téma tanulásához szükséges ismeretek, az előzetes tudás306
Hogyan építsük föl az elektromosság témakört?307
Radnóti Katalin: A modern fizika alapjai311
Modern fizika a tankönyvekben312
Relativitáselmélet315
A kvantummechanika elemei316
Név- és tárgymutató323
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem