984.887

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Napfél és éjfél

Finnugor rokonaink népköltészete

Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 517 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Színes fotókkal illusztrált könyv.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A szövegek gyűjtőinek neve a címek után zárójelben van feltüntetve
Vogulok (manysik)
Medveénekek
Rapeszke Asszony éneke (Raguly Antal)7
Medvecsalogató (Munkácsi Bernát)10
Medve-ín bűvölés (Munkácsi Bernát)11
Eskü-ének (Kálmán Béla)12
Az Ég Lánya leszállásának éneke (Munkácsi Bernát)12
A Kosmak-erdei állat éneke (Munkácsi Bernát)23
A Szaracht folyónál elejtett állat éneke (Munkácsi Bernát)30
Az Állat-Öreg és az ifjú vadász (Reguly Antal)33
Halász-, vadász- és pásztordalok
Vogul halász éneke (Reguli Antal)35
Urali pásztor éneke (Munkácsi Bernát)36
Híres halász (Munkácsi Bernát)36
Vadászdal (Csendesen magamban dalolgatok...) (Artturi Kannisto)37
Vadászdal (Ohó-ó-hohohohohó-hohó!) (Kálmán Béla)38
Bagoly-bácsi éneke (Kálmán Béla)38
A "Jeva-torkolati falu"-beli ember szerzette ének (Reguli Antal)39
A Jeva-torkolati falu embere énekelte ének (Reguli Antal)41
Rögtönzött dalok
Ej, haj, Szibéria... (H. Rombangyejeva)43
Az Aur-folyó-falvi Dárja asszony énekelt éneke (Munkácsi Bernát)44
Leány a legénynél (Munkácsi Bernát)46
Az énekmondó öröme (Munkácsi Bernát)46
Iddogáló öregek (Artturi Kannisto)47
Úton a szökött asszony után (Munkácsi Bernát)48
A pártában maradt lány (Munkácsi Bernát)49
Panasz (Munkácsi Bernát)50
A büszke lány (Artturi Kannisto)51
A büszke férfi (Artturi Kannisto)55
A "Szarvasorr-vár"-falvi gazdag Kirill-Öreg kisebbik lányának, Dárjának énekelt éneke (Reguli Antal)57
Lánykérő (Munkácsi Bernát)58
Vogul szerelmi dal (Kálmán Béla)60
A Folyófok-falvi Gomba-Öreg Anna leányának énekelt éneke (Munkácsi Bernát)62
Szent énekek
Ima lóáldozat bemutatásakor (Reguli Antal)65
Az ég és föld elöntetésének éneke (Munkácsi Bernát)68
Halál (Munkácsi Bernát)84
Az eltemetett és feltámadott énekmondó (Reguli Antal)85
Hősi énekek
A kondai fejedelem éneke (Reguli Antal)89
A keresztelés éneke (Reguli Antal)91
A hős éneke (Reguli Antal)94
Szárnyas Pasker (Reguli Antal)103
Osztrjákok (hantik)
Népdal
Tüzes hajó (L. Sz. Laptyeva)113
Varázsénekek
Az erdei vad éneke (Wolfgang Steinitz)115
A vascsődör (Wolfgang Steinitz)122
Az Ördög-fejedelem (Wolfgang Steinitz)144
A Bálványfejedelem éneke (Reguli Antal)149
Zürjének
Népdalok és balladák
Napom, napom, jó anyám! (Sz. A. Kondratyeva)191
Az örökség (Sz. A. Kondratyeva)193
A büszke lány meg a bosszúálló legény (Vászolyi Erik)195
Votjákok (udmurtok)
Népdalok (Munkácsi Bernát)
Zöld mezőben magányos tölgy203
Két lovunk volt, be szép két ló!203
Magas hegy tetején almafa204
Amott is lámpa, itt is lámpa204
Aki nekünk ezüst gyűrűt ád204
Vízmeder mentében úszkál egy lúd205
Fejecském mint cérnagombolyag, szép205
Fekete tengeren átalmenni206
Kicsi mező, zabmező206
Jó anyám, jó süvem206
Hej anyám, hej apám207
Mért dalol a madár reggel?207
Kékesszürke lovam ha volna207
Sötét erdő felé tekintek208
Ha a tengert ismertem volna208
Fekete erdők mögött a mezőt208
Kering a hab, forog, alászáll209
Kakas szól a falu közepén209
Szálerdő közepén nagy a hó209
Fülemile énekel, énekel210
Csúnya idő, csúnya idő210
Pej lovamat legeltetni210
Kísérjetek, cimboráim211
Tujmi partján fényes virág211
Hármacskán, csendeskén ülünk itt211
Csobog a víz, folydogál212
Bedzsemnal van, nagy ünnep212
Magas, magas a hegytető213
Hűs szellő fujdogál213
Hol jártál te, kedvesem?214
Kedvesem, kedvesem, hol jártál?214
Anyácskám elment, hej, lefeküdni215
Írni jön kedvem, mégsem írok215
Van fekete víz...215
Városi hely, tollpárna216
Violánál nincs szebb virág216
Fenn a galamb csapong, repdes217
Isten! Isten! - mondogatják217
Ereszkedő seregek azok ott - mit gondoltok?218
Még két óra s vége a napnak218
Népdalok (Yrjö Wichmann)
Sorozás után219
A kosárba zabot tettem219
Odafenn az ég dörög220
Az ujjadon gyűrű van220
Kertem alatt kék virág220
A mi földünk dombos föld221
Zöld erdőben ostornyelet221
Szép fejkendő, hol hímezted?221
Kerek tóben két vadkacsa222
Szép zöld vetést látok amott222
Megrakott tűz kialszik222
Igyál, vagy se - ne töprengj!223
Azért mentem a rétre223
A mi lányunk aranyos223
Hajszoltam a lovamat224
Itt egy lámpa, ott egy lámpa224
A szilfának, fűzfának224
A menyasszony búcsúja225
Fiúsirató I. (Jaj, én szerelmes fiam, meghaltál!)227
Fiúsirató II. (Ó, én áldott jó fiam...)228
Leánysirató229
Hősi ének
A Kalmez-hősök (Munkácsi Bernát)231
Mordvinok
Népdal
Panasz (L. Sz. Kavtaszkin)243
Népballadák
Az álom (T. I. Saurajev-Korolev és L. Sz. Kavtaszkin)245
Két domb (L. Sz. Kavtaszkin)247
Fogságban (L. Sz. Kavtaszkin)251
Kazány város építése (Juhász Jenő)253
Mi tartja a földet? (Ignat atya)258
Az igazságtevő ló (L. Sz. Kavtaszkin)261
Kazányt hová építsük? (L. Sz. Kavtaszkin)264
Cseremiszek (marik)
Bűvölőénekek
Az évszakok isteneihöz (Bereczki Gábor)277
Kötés (Beke Ödön)281
Elhidegítés (Beke Ödön)286
Visszafordítható ráolvasás (Beke Ödön)288
Lidércnyomást oldó ráolvasás (Beke Ödön)291
A megnyomás (Beke Ödön)292
Védő ráolvasás (Beke Ödön)293
Népdalok (Bereczki Gábor)
Szérű mögé295
Hajnalban kél fel a nap pirosan296
Áll a falu közepén terebélyes vén tölgyfa297
A kakukk megtojt, a fiát kikölté297
Miért is neveltél engem, édes jó apám?298
Kiskertedben búsan járok reggel este, jó apám299
Népdalok (Yrjö Wichmann)
Kapu előtt...299
Derék lány300
Jaj, füvecském...300
Ne mondj engem...301
Legénydal301
Kérdések302
A házasság dicsérete302
Feleségnek való lány303
Három cimbora303
Köszöntés304
Katonanóta (A kazáni rézhegyen...)304
Szép a szán305
Lány kell305
Nyolc rubeles lány306
Viszik a menyasszonyt306
Pletyka307
Áldás307
Vendégség után308
Úton a vendéglátó házba308
Kedves vendégek309
Vendéghívogató309
Agglegények310
Intő szó310
Búcsúzó311
Gond311
Sorozás után312
Válás312
Vihar előtt313
Kőpalotának...313
Indulás314
Katonanóta (Egyéves vessző, gyenge testem ez volt...)314
Hegytetőn nyírfa nől315
Lappok
Hősi énekek
Napfél és Éjfél319
A nap fia (Kai Donner)319
Pissa-Passa fia (Halász Ignác)323
Izsorok, vepszék, lívek
Népdalok
Kalervikoi meg Undarmoi (A. Laanest)333
Marcsi szívem (A. Laanest)336
A mostoha lány (T. R. Viitso)337
Csicsó madár (H. Tampere)338
Észtek
Népdalok és balladák (E. Laugaste)
A fecskefiókák341
A dallos gondja343
A serital dicsérete343
Szomorú századok344
Átok és áldás344
Sátán markában345
Szolgakívánság346
Adj Isten, te kedves korcsma347
Hejehujázzunk hajnalig347
Kurva egy hely ez a korcsma348
Jaj-jaj, kín-keserves rabság!349
A tiszttartó kutyák kölyke350
Az intéző ördög fattya350
Beterelték az urakat351
Mikor jövünk a munkából351
Dalra serkentő352
A dalok lelőhelye353
Dalosverseny354
Az öröm hírvivője354
Mikor még picike voltam355
Szent Iván éji tűz355
Hol van a kedves otthona?356
Hány rossz van?357
Gyermeki hála358
A kaszáló szépsége és a lány fiatalsága359
A lány az atyai házban360
A rossz meg a jó feleség362
A szél szobája362
Tengerész lánya363
Altató363
Ringató364
Kisztető365
Fejét lány ne adja legénynek!366
A kiváltott lány367
Népdalok és balladák (Ülo Tedre)
Az énekmondó ereje371
Örökségem372
A dal hatalma372
A dal útja373
A férjgyilkos374
Mareta gyereke377
Finnek
Larin Paraske
Férje siratása (Neovius Adolf)383
Népdalok (Elias Lönnrot)
Dal az énekmondásról387
Miért is ne dalolnék?389
Magad mesével enyhítsed390
A kakukk siratása391
Fut az idő így is, úgy is...392
Verseim magam tanultam393
A Kantele eredete395
Nincs időm énekelni396
A menyasszony halála397
Részletek a kalevelából
Előhang401
Väinämöinen születése405
Väinämöinen és Joukahainen413
Lemminkäinen és Észak csordása421
Kullervót eladják422
Kullervo meg a kovácsné425
Kullervo bosszúja427
Harc a szampóért. Louhit legyőzik a hősök436
Väinämöinen kantelén játszik449
Képes Géza
A finnugor népek költészete451
Kották477
A könyvben szereplő képek497
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Napfél és éjfél Napfél és éjfél Napfél és éjfél Napfél és éjfél Napfél és éjfél Napfél és éjfél Napfél és éjfél

A védőborító kissé foltos, elszíneződött, szakadozott. A lapélek enyhén foltosak. Néhány lap kissé szakadozott.

Állapot:
2.840 Ft
1.420 ,-Ft 50
21 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Napfél és éjfél Napfél és éjfél Napfél és éjfél Napfél és éjfél Napfél és éjfél Napfél és éjfél

Könyvtári könyv volt. A borító és a lapélek enyhén foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot: Közepes
2.840 Ft
2.270 ,-Ft 20
34 pont kapható
Kosárba