Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

972.566

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Napkelet 1925. január-december

V-VI. kötet 1-10. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magyar Irodalmi Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.010 oldal
Sorozatcím: Napkelet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

V. kötet
Regény
Szilárd János: Ha a szerelem meghal
Elbeszélések
Balogh Endre: Pusztuló lelkek
Bartóky József: A test és lélek
Erzsébet
Brucknerné Farkas Gizella: A felebarát háza
Dóczy Jenő: A dédácsi idyll
Kosáryné Réz Lola: A három Hibalkay
Lám Frigyes: Egy pár Sárga csizma
Makkai Sándor: A levél
Németh Károly: A fiatal Maistre Jaques szerelmének története
Szánthó Dénes: Luigi művész marad
Vida Péter: Egy eset a sok közül
T. Hallósy Márta: Az árverés
Brisits Frigyes: Vörösmarty hagyatékából
Hajnal István: Kossuth Lajos viddini levele
Tanulmányok, adalékok
József Ferenc főherceg: Sport és nemzetnevelés
Gróf Klebelsberg Kuno: Jókai emlékezete
Kornis Gyula: Nők az egyetemen
Lux Kálmán: A visegrádi fellegvár koronakamrája
Miskolczy Gyula: "Forradalmár" Görgey?
Reményik Sándor: Balogh Endre
Papp Viktor: Arcképek a zenevilágból (Hubay Jenő)
Ismeretlen Beethoven-levelek
Rédey Tivadar: Két Jókai Mór egy színházi bemutatón
Szekfű Gyula: Az erdélyi probléma
Versek
Barcsai-Fehér Géza: Éjszaki fergeteg
Bardócz Árpád: Zivatar
Havas István: A cenki hársfasoron
Kosztolánszky István: A szív
Lovász Pál: Alföldi vázlatok
Az ember
Mécs László: Csöndes esti vágy
Mészáros Sándor: Vasárnap
Kék virág
Mihály László: Tabáni tavasz
Novák Sándor: Élő fejfa
R. Berde Mária: Sappho a sziklán
Reményik Sándor: Napkelte a váradvelencei állomáson
Naplemente a rendházból. - A premontreiek platánja
Egy vérből. - Férfi sorsa. - A testvér
Réz Gyula: Vagyok, aki voltam
Vonaton
Szamolányi Gyula: November
Tutajon
Walter Gyula: A Szamos zúg
Vargha Gyula: Nyáréji álom
Béldi Pálné
Vályi Nagy Géza: Pásztortűz
Elvek és művek
Baros Gyula: Két magyar "breviárium"
Színdarab Csokonairól
Két verskötet
Napjaink költői terméséből
Feszty Árpádné visszaemlékezései
Farkas Gyula: Két almanach
Galamb Sándor: Vietorisz József: Senki Pál
Hartmann János: Bartóky József: Szivárvány
Vucskits Jenő: A stilus alapkérdései
Horváth Endre: Új görög népmesék magyar nyelven
Horváth János: Ady-múzeum
Horváth Károly: Torday Emil: Afrikai emlékek
Kapossy János: Eger és környékének részletes kalauza
Kerecsényi Dezső: Földi Mihály: Mámorosak
Regényfordítások
Regényfordítások
Koszó János: A francia felvilágosodás és a forradalom eszméi Magyarországon
Lindberg Nils-Herman: Svéd könyv Magyarországról
Lukcsics Pál: Szent Ferenc fiai hazánkban
Miskolczy Gyula: Gróf Tisza István levelei 1914 júniustól december végéig
Pais Dezső: A honfoglaláskori Magyarország
Reményik Sándor: Az élmény embere
Rédey Tivadar: Surányi Miklós irodalmi tanulmányai
Kozma Andor
Nagy Emma verseskönyve
Ady koszorúja
Mécs László
Szarka Géza: Egy új Bourget-fordítás
Székely Miklós: Kapossy János Hillebrandt-tanulmánya
Szinnyei Ferenc: Szép Zsuzska
Madame Sans-Géne regénye
Vincze József: Tékozló Magdolna
A múmia és egyéb történetek
Tolnai Vilmos: Beöthy Zsolt (Kéky Lajos könyve)
Jókai
Nagyszalonta népköltészete
Juhász Gyula: Testamentom
Vajthó László: Verseskönyvek
Velezdi Mihály: Wad Nyugat veszélyben
A. B.: Könyv a könyvekről
Rákosi Jenő, a hírlapíró
Sz. F.: Banner Benedek könyvei
K. J.: Lelki megújhodás
V. M.: Az erdélyi magyar irodalom multja és jövője
Szinnyei Ferenc: Kármán József és az Uránia névtelenjei
Komáromi János: Hé, kozákok!
Tíz esztendő
Az aranyszamár
Logika
Történetpolitikai tanulmányok
Erdélyi költők
Szemle
Czakó István: A franciaországi propaganda-tanfolyamok
Dézsi Lajos: Gróf Apponyi Sndor
Eckhardt Sándor: Robert de Traz
Farkas Zoltán: Mányoki Ádám
Fekete Lajos: Sztambuli benyomások
Galamb Sándor: Színházi szemle
Galamb Sándor és Rédey Tivadar: Színházi szemle
Hartmann János: Erdélyi irodalom
Koszó János: Kelet és nyugat
Az irodalmi barokk
Papp Viktor: Zenei szemle
Pauler Ákos: Aquinói Szent Tamás (Születésének hétszázadik évfordulójára)
Rédey Tivadar: Mihályfi Károly
Szentiványi Gyula: Három magyar templommonográfia
Székely Miklós: Kiállítások
Rudnay Gyula
Várady Imre: Olasz folyóiratok
Virányi Elemér: Az első észt irodalmi emlékkiállítás
A Benczúr-Társaság
Zsoldos Benő: Don Quijote és a psychiatria
Apró cikkek
Baros Gyula: Jókai és Gyulai
Czeke Marianne és Ritoók Emma: Nők az egyetemen
Csengery János: Mi a tragikum?
Darnay Kálmán: A magyar művészetért
Rácz Lajos: Gróf Teleky József naplójából
Tolnai Vilmos: Kosár, szűr, rokka
Tóth Béla: Magyarbarát költői iskola 1860 táján a francia irodalomban
VI. kötet
Regény
R. Berde Mária: Tálutó
Szederkényi Anna: Lerombolt fészek
Szindarab
Bartóky József: A milliárdos. Komédia három felvonásban
Elbeszélések
Bartóky József: Soronkívül
Erdődy Elek: Kérdőjelek az élet útjának elején
Kisvárosi ócska dioráma
Gyallay Domokos: A menyecske hadizenete
Ijjas Jankovits Anta: Beatrice
Nikodemusz Károly: Jó asszony volt a kománé
R. Berde Mária: Franciska tűzzel játszik
Sipos Domokos: Diadal
Tamási Áron: Lélekindulás
Török Sophie: Az eltévedt ajándék
Turchányi István: Otthon marad a fiú
Váczy József: A költő halála
Willant Rezső: Abu
Tanulmányok, adalékok
Cs. Sebestyén Károly: A magyar parasztszékek
Eckhardt Ferenc: Rudolf trónörökös gyermekéveiből
Galamb Sándor: Népszínházak és a Népszínház
Horváth János: Vörösmarty. (Zalán futása ünnepére)
Kornis Gyula: A fiatal Széchenyi
Makkai Sándor: A két Bólyai tragikuma
Nagy József: A lelkiismeret
Pigler Andor: A pozsonyi prímási kert
Szekfű Gyula: Széchenyi ünnepe
Tormay Cécile: Jókai
Széchenyi
Versek
Áprily Lajos: Tavasz a házsongárdi temetőben
Levél
Vihar után
Áprily Lajos: Vers vagy te is
Fegyvertelen vadász dala
Bardócz Árpád: Forog a kör
Debreczeny Lili: Júlia balladája
Labancz Ida: Gond madár
Mesterházy Tibor: Olyan a lelkem
Mécs László: A vének padkáján
Írástudók között
A prófétaság szomorúsága
Harangöntők öröme
Páthi Ferenc: Szép tavasz, boldog szerelem
Br. Podmaniczky Pálné: La Blanche Nef. (C. F. Meyer után németből)
R. Kozma Ilona: Tovább
Reményik Sándor: Érdemes?
Istenarc
Ne próbálj
Atlantis harangoz
Rádióoszlop a Házsongárd-tetőn
Réz Gyula: Zengő fa
Sík Sándor: A római holdhoz
Tichy Kálmán: Álarc mögött
Vargha Gyula: Eldöntetlen vita
Vöröss József: Szélrózsa. (Népies mondóka)
Elvek és művek
Baros Gyula: A biológia magyar úttörői
Brisits Frigyes: Újabb Wilde-kötetek magyarul
A Rittmesiter-család (Váry Rezső regénye)
Dóczy Jenő: Aransárkány. (Kosztolányi Dezső regénye)
Galamb Sándor: Hét elbeszélő
Alszeghy Zsolt: Vázlastok
Gulyás Sándor: R. Berde Mária: A szent szégyen
Halász Gábor: Az esztétika rendszere
H. Poincare: A tudomány értéke
Három regényfordítás
Marcelle Tinayre elbeszélései
Kerecsényi Dezső: A varázshegy
Tabéry Géza: Szarvasbika
Kerényi György: Ifj. Somsich Andor: Liszt Ferenc élete
Koszó János: Dilthey
Makkai Sándor: Győzelem a halál felett
Giovanni Papini: Krisztus története
Erdélyi irodalom
Mariay Ödön: Arcképek a magyar zenevilágból
Medveczky Károly: Sajó Sándor: Muzsikaszó
Nagy Ferenc: Apáczai Csere János
Nagy Lajos: Budapest műemlékei
Oroszlán Zoltán: Hekler Antal: Phidias-könyve
Pais Dezső: A Szent László-kori Gesta Ungarorum
Pigler Andor: Ybl Ervin: Szavojai Jenő herceg ráckevei kastélya
Rédey Tivadar: Erdélyi József
Környei Paula drámai költeményei
Verseskönyvek
Egy posthumus könyvről
Én, az asszony
Babits Mihály legújabb lírai kötete. (Sziget és tenger)
Szabó Miklós: Czeglédy Sándor bibliafordítása
Szinnyei Ferenc: Külföldi regények
Tolnai Vilmos: Ravasz László: Százados énekek
Paul Geraldy: Te, meg én
Tóth Béla: József Attila: Nem én kiáltok
Vajthó László: Regények, elbeszélések
Varhga Gyula: Arany J. összes kisebb költeményei
Velezdy Mihály: Betűország
Zlinszky Aladár: Császár Elemér: A magyar irodalmi kritika története a szabadságharcig
Zsigmond Ferenc: Móricz Zsigmond: Pillangó
A. B.: Berzeiczy-emlékkönyv
Három értekezés
g. r.: Causeries congolaises
f.: Nádas Sándor: Akiért csak a kezet kell kinyujtatni
G. S.: Verő György könyve a Népszínházról
H. S.: Apáczai Csere János személyisége és világnézete
-i. -ő.: Regényfordítások
K. D.: Bognár Cecil: Tanulmányok a gyermeki életről
M. N.: A régi magyar irodalom breviáriuma Gyöngyösön
-ó. -s.: Az ész tragédiája. (Némethy Géza versei)
r. t.: A Jókai év terméséből
r. t.: Új verseskönyvek
Sz. F.: Két Éva. (T. Hollósy Mártha regénye)
Sz-s: Ludovikás Levente
-z -k: Walter von Molo összegyüjtött munkái
Szemle
Balog László: Jókai-emlékkiállítás a Nemzeti Múzeumban
Farkas Zoltán: Munkácsy Mihály
Galam Sándor: Színházi szemle
Hartmann Jánso: Erdélyi irodalom
Kastner Jenő: Tanulmány és regény a fasizmusról
Koszó János: A görög-latin kultúra a fasizmusról
Koszó János: A görög-latin kultúra és a nevelés
A romantika, mint középeurópai jelenség és az osztrák barok
Conrad Ferdinand Meyer születésének századik évfordulója
Mályusz Elemér: Salamon
Mariay Ödön: Művészeti szemle
Nagy J. Béla: Ifjúsági irodalom
Németh László: Vajda János vezeklése
Papp Viktor: Zenei szemle
Pauler Ákos: Keyserling gróf
Rédey Tivadar: Reményik Sándor lírája
Ruben S.: son Berg: Egy svéd irodalomtörténetíró Jókai Mórról
Székely Miklós: Kiállítások
Csoportkiállítások
Várady Imre: A római nemzetközi tárlat
bs: Csillag Teréz
M. L.: Magyarok Párizsban
M. N.: Egy magyar kultúrpolitikus
Apró cikkek
Baros Gyula: Vajda János vezeklése
Barta János: Bánk és Melinda tragédiája
Horváth János: Az újabbkori magyar vers ritmusa
Kozáky István: "Az Ember Tragédiája" s a modern haláltáncköltészet
Medceczky Károly: A Madách-irodalom egyik problémája
Pais Dezső: A magyar hún-hagyomány s a hún-magyar azonosság kérdése
Velezdi Mihály: Jókai "munkatársai"
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Napkelet 1925. január-december Napkelet 1925. január-december Napkelet 1925. január-december Napkelet 1925. január-december

A borító kopott, a lapélek foltosak.

Állapot:
32.000 ,-Ft
160 pont kapható
Kosárba