776.580

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Heptameron

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 541 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-07-2528-2
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér illusztrációval.

Fülszöveg

A nagy esőzés veszteglésre kényszerít egy francia nemesurakból és úrihölgyekből álló társaságot egy dél-franciaországi apátságban. Hogy unalmukat elűzzék, elhatározzák: amíg el nem készül a megáradt folyón átvezető híd, igaz történetekkel mulattatják majd önmagukat s egymást. - A tíz napra tervezett pihenő történeteiben megelevenedik a színes francia reneszánsz, I. Ferenc király uralkodásának mozgalmas kora. Erőszakos és kegyetlen hercegek, jámbor és bölcs fejedelmek, síma szavú udvaroncok, csalafinta udvarhölgyek, felszarvazott férjek és kikapós menyecskék, kéjre és pénzre sóvárgó barátok, furfangos kereskedők, ármányos ügyvédek, együgyű parasztok mulatságos vagy drámai alakját kelti életre Margit királyasszony tolla. S ami különös pikantériával fűszerezi a történeteket: a szereplők többnyire valóságos személyek, a királyi család és közvetlen környezete. - Mese és valóság, szelídség és kegyetlenség, bosszú és megbocsátás, vidám érzékiség és komor önsanyargatás, derűs istentagadás... Tovább

Tartalom

Elöljáró beszéd5
ELSŐ NAP
Hogyan szedték rá az asszonyok a férfiakat, a férfiak meg az asszonyokat
Saint-Agnan alenconi számtartó felesége szeretőjéül fogadja a sécz-i püspököt19
Egy amboise-i öszvérgazda felesége inkább a halált választja28
A nápolyi királyasszony, Alfonz király hitvese, egy nemesembernek adja magát32
Egy nemesember vakmerő és sikertelen vállalkozása39
Hogyan szabadult meg a couloni résztvevő két franciskánus barát markából47
Hogyan bújtatta el az alenconi herceg öreg inasának felesége a szeretőjét félszemű ura elől52
Egy párizsi kereskedőember úgy védi meg egy leány jó hírét, hogy nekimegy az anyjának55
Bornet, abban a hiedelemben, hogy a szobalányával fekszik le, a feleségével hált, s az asszony tudta nélkül felszarvazta önmagát58
Egy dauphinéi nemesember meghal bánatában65
Amador szerelme Florida iránt72
MÁSODIK NAP
Arról, mi kinek-kinek eszébe jut
Elöljáró beszéd107
Roncex asszony kalandja 108
Lorenzo de' Medici bosszút áll a firenzei hercegen111
Egy gályakapitány beleszeret egy hölgybe120
Bonnivet úr, félrevezetve barátját, egy talján nemesembert, elcsalja tőle a szeretőjét134
Egy előkelő családból származó leány, akit elhanyagol a férje142
Egy milánói nemeshölgy156
Első Ferenc király nagylelkűen viselkedik162
Egy hölgy hosszú próbának vet alá egy nemesifjú diákot, aki szerelmes belé166
Paolina apácának megy172
Egy szerelmes férfiú, kit sokáig az orránál fogva vezettek184
HARMADIK NAP
Olyan hölgyekről, kik szerelmükben egyes-egyedül a tisztességre törekedtek, s a szerzetesek álnokságáról és hitványságáról
Elöljáró beszéd191
Rolandine, kit atyja nem enged férjhez menni193
A saint-martin-des-champs-i perjel hasztalan ostromolja Marie Heroét nővért213
Egy franciskánus barát226
A kasztíliai királyasszony szerelme Elisorral235
Egy ifjú herceg szerelme egy párizsi ügyvéd feleségével246
Avannes úr egy okos hölgy tanácsai által megmenekül ama veszedelemből, amelybe egy pamplonai hölgy szerelméért került252
Egy hercegnő szobainasának a felesége sikerrel megszabadul a férjénél vendégeskedő másik szolga zaklatásaitól267
Bernard du Ha gascogne-i kereskedőember ravaszul rászedi a navarrai királyasszony jegyzőjét, aki őt akarta rászedni270
Miként menekedett a bajból a carrelles-i plébános274
Egy nemesifjú förtelmes szerelme anyjával és leányával277
NEGYEDIK NAP
A hölgyek erényes türelméről és hosszú várakozásáról, s a férfiaknak a nőkkel szemben tanúsított óvatosságról
Elöljáró beszéd287
Hogy latorságáért megbüntessenek egy franciskánus barátot289
Bernage, VIII. Károly király követe, megbékít egy nemesembert a feleségével 294
Egy álszent plébánosról300
Két franciskánus barát halálra rémül305
Egy pamplonai hölgy, ki azt hitte, hogy veszedelem nélkül szerethet egy franciskánust310
A grenoble-i főbíró megmérgezi a feleségét bosszúból, hogy az összeszűrte a levet az egyik írnokával318
Loué úrasszony úgy édesgeti magához a férjét, hogy szalmatüzet gyújt alá, amikor rajtakapja a szobalányával324
Egy tours-i polgárasszony jóságával eszére téríti a férjét329
Miként szabadította meg a grignauls-i földesúr a házát a hamis kísértetektől332
Jossebelin gróf megöli húga férjét335
ÖTÖDIK NAP
Az erényes asszonyokról, akik tisztességüket nagyobb becsben tartották a testi gyönyörűségüknél; más nőkről, akik ellenkezőképpen cselekedtek, s ismét mások együgyűségéről
Elöljáró beszéd345
Miképpen bűnhődött egy franciskánus ama különös penitenciáért, amelyet egy úrikisasszonyra akart kiszabni346
Egy ifjú herceg, nem tudván elnyerni egy ifjú tours-i hajadon kegyét351
Egy Jambicque nevezetű úrihölgy titokban szerelmeskedik, a szeretője felismeri, ő pedig bosszút áll rajta362
A sedani földesúr egy malac helyett kettőt ad egy franciskánus barátnak369
Egy tours-i szőnyegszövő mester különös módon "vesszőzi" a szobalányát, utána meg a feleségét373
De Valé barátot hasba rúgják378
Egy perche-i nemesember elhatározza, hogy bosszúból felszarvazza a barátját382
Miképpen bűnhődik két périgord-i franciskánus387
Egy külországbeli grófné, Károly király szeretője, megosztja kegyeit három más nemesemberrel, akik ezért bosszút akarnak állni rajta390
Giovanni Pietro cremonai nemesúr meghal abban a pillanatban, amidőn szíve hölgye a várva várt örömben részesíti398
HATODIK NAP
Mifajta hamisságokkal szedték rá a férfiak a nőket, a nők a férfiakat vagy a nők a nőket, kapzsiságból, bosszúvágyból vagy hitványságból
Elöljáró beszéd405
Az urbinói herceg fölakasztat egy hölgyet407
Egy alenconi patikárius segédje bolonddá teszi a tireliére-i uraságot412
Neufchätel úrasszony kalandba bocsátkozikCheriotz úrral416
Thogas úr hitvese az árnyjátékból eszébe veszi, hogy férfiura csalja a szobalányával423
Egy zaragózai kereskedőember özvegye huncut csellel elad egy lovat meg egy macskát426
Egy padovai vén franciskánus egy ifjú rendtársához adja feleségül egy jámbor asszony leányát430
Egy angolországi lord úgy tesz tanúságot a szeretett hölgyhöz való hűségéről, hogy magán hordja drágakövekkel ékesített fél kesztyűjét437
Egy nemesurat bolonddá tesz hajdani szíve hölgye442
Az előbbi hölgy azt tanácsolja szobalányának, hogy részesítse kegyeiben urát446
Egy párizsi ember, feleségét halottnak hivén, újból megházasodik452
HETEDIK NAP
Azokról, akik kötelességükkel vagy szándékukkal ellenkező módon cselekedtek
Elöljáró beszéd459
Egy házasember hajlandó megbékülni feleségével461
Egy asszonyszemély más nő rovására mesél el egy történetet468
Egy házas nemesember vonakodik részt venni a királynak rendezett mulatságban472
Egy valenciai nemesember elkeseredésében beáll szerzetesnek476
Egy vénasszony csatlakozása a lyoni Szent János-székesegyház síremlékénél482
Egy cselédasszony, azt hivén, hogy egy protonótáriust kapott rajta a kedvesével485
Egy házasembert és a feleségét, kik Robertval társai voltak, kitesznek egy lakatlan szigetre488
Egy pau-i patikárius felesége férje tudtán kívül rajta próbálja ki a szert, mit az egyik barátnőjének adott, akit a férje elhanyagolt492
Charles-nak, a király lovászmesterének felesége rostálás közben meglepi a férjét, fején a cselédlány kötényével495
A vergyi várúrnő története499
NYOLCADIK NAP
A legnagyobb és legigazibb bolondságokról, melyek kinek-kinek eszébe jutnak
Elöljáró beszéd523
Miként tér életre egy amboise-i szíjgyártómester haldokló felesége525
Halottvirrasztás közben egy barát csúfot tesz egy apácán528

Navarrai Margit

Navarrai Margit műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Navarrai Margit könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Heptameron Heptameron Heptameron Heptameron

A védőborító kissé kopott, szakadt. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
680 Ft
340 ,-Ft 50
5 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Heptameron Heptameron Heptameron Heptameron Heptameron

A védőborító elszíneződött. A védőborító enyhén kopott, töredezett, egy lap vágáshibás.

Állapot:
680 Ft
470 ,-Ft 30
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Heptameron Heptameron Heptameron Heptameron Heptameron

A gerinc kissé elszíneződött, a lapélek foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
680 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba