864.937

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kutatások a gazdasági és társadalmi élet szolgálatában

Dél-dunántúli konferencia Szekszárd, 1975. október 22-23.

Tartalom

Lovas Henrik:
Megnyitó 11
I. A HASZNOS ÁSVÁNYI ANYAGOK KUTATÁSA ÉS KITERMELÉSE
- FELDOLGOZÁSUKKAL ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÜKKEL KAPCSOLATOS NÉHÁNY KÉRDÉS - FELSZÍNI VÍZKÉSZLET KUTATÁSA
Babics András-Fejér Leontin:
Szilárd ásványi tüzelőanyagok kutatása és bányászata Délkelet-Dunántúlon a két világháború után 15
Bencze Géza:
Szénhidrogén-kutatások a Délkelet-Dunántúlon a két világháború között 29
Szederkényi Tibor:
Az érckutatás és ércbányászat múltja, jelene és jövője Dél-Dunántúlon 37
Lovász György:
A vízkészlet-kutatás módszertani kérdései 47
Erdősi Ferenc:
A Délkelet-Dunántúl építőanyagiparának fejlődése, ágazati és területi szerkezete, termelési és értékesítési területi kapcsolatai 51
Rúzsás Lajos:
Nyersanyag, vállalkozó, szakismeret és iparfejlesztés a kő- és agyagiparban 69
Gémesné Vámos Mária:
A paraszti fazekasság értékesítési kérdései Tolna megyében 75
Kerecsényi Edit:
Adatok a Zala megyei fazekasság történetéhez és értékesítési kérdéseihez 79
Knézy Judit:
A somogyi paraszti fazekasság értékesítési kérdései 91
Sarosácz György
A mohácsi paraszti fazekasság értékesítési kérdései 97
Andrásfalvy Bertalan:
A paraszti fazekasság nyersanyag- és értékesítési kérdései 101
HOZZÁSZÓLÁSOK
Lőrincz Péter:
Történeti visszapillantás a beocsini márgabányászatra és cementgyártásra 105
Lantosné Imre Mária:
Adatok az óbányai fazekasság nyersanyag-kitermelés és -értékesítés kérdéséhez 113
Degré Alajos:
A népi fazekasság kérdéséhez 117
II. A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT ÉS AZ IPARI FEJLŐDÉS ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE
Tóth Tibor:
A népesség területi megoszlása vizsgálatának módszertani kérdései 121
Piti Zoltán:
Az ipar fejlődésének hatása a településhálózatra (A településhálózat fejlődésének aktuális kérdései) 127
Ormosy Viktor:
Az ipartelepítés és a településhálózat összefüggései Somogy megyében 133
Loppert Tibor:
Az ipartelepítés és a településhálózat összefüggései Zala megyében 139
HOZZÁSZÓLÁS
Degré Alajos:
Az iparfejlődés és a településhálózat összefüggéseihez 147
Hl. A DÉLKELET-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ HELYNÉVANYAGÁNAK IPARTÖRTÉNETI VONATKOZÁSAI
Pesti János:
Ipartörténeti vonatkozások Baranya megye földrajzi neveiben 151
Király Lajos:
Ipartörténeti emlékek Somogy megye földrajzi neveiben 157
Rónai Béla:
Tolna megye földrajzi neveinek ipartörténeti vonatkozásai 165
Markó Imre Lehel:
Zala megyei helynevek ipartörténeti vonatkozásai 171
IV. MUNKÁSMŰVELŐDÉSRÖL
Kanyar József:
A dualizmuskori munkásművelődés kutatásának néhány kérdése 179
Szita László:
A munkásművelődés Baranya megyében 185
Nemes István:
Munkásábrázolás a két világháború közötti líránkban 213
Bérdiné Horváth Csilla:
A pécsi kisipar művészi emlékei 219
V. VITA DÉLKELET-DUNÁNTÚL IPAR ÉS MUNKÁSMOZGALMI
TÖRTÉNETÉVEL FOGLALKOZÓ ÚJABB TUDOMÁNYOS
MUNKÁKRÓL
Incze Miklós felszólalása 225
Vörös Károly felszólalása 228
Sipter Gézáné:
Beszámoló a Tolna, Baranya, Somogy és Zala megyebeli iparés munkásmozgalom-történeti írásokról, valamint a négy megyére vonatkozó - II. világháború utáni - bibliográfiai gyűjtésről 234
Tóthné Mérey Klára felszólalása 237
Heckenast Gusztáv elnöki zárszava a könyvankéton 238
Kocsis László, a Somogy megyei Tanács elnökhelyettese a Tanács V. B. nevében bejelenti, hogy 1977-ben megyéje kívánja a négy megye soron következő (III.) konferenciáját megrendezni 239
K. Balog János:
Zárszó a konferenciához 240
FÜGGELÉK
Sipter Gézáné:
Dél-Dunántúl munkásmozgalmának, ipar- és üzemtörténetének válogatott bibliográfiája 1945-1975. 241
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kutatások a gazdasági és társadalmi élet szolgálatában Kutatások a gazdasági és társadalmi élet szolgálatában Kutatások a gazdasági és társadalmi élet szolgálatában Kutatások a gazdasági és társadalmi élet szolgálatában

A gerinc töredezett, a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
2.980 Ft
1.490 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba