A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Társadalmi Szemle 1980. január-december I-II.

A Magyar Szocialista Munkáspárt elméleti és politikai folyóirata XXXV. évf. 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.416 oldal
Sorozatcím: Társadalmi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:

Tartalom

A Magyar Szocialista Munkáspárt XII. kongresszusa
A Magyar Szocialista Munkáspárt XII. kongresszusának határozata a párt politikájáról és a további feladatokról
Cikkek
Bizalom és tettrekészség
Érdekképviselet és érdekvédelem - dolgozó népünk javára (Beszélgetés két szakszervezeti főtitkárral)
Tanulmányozni és cselekedni
Ballai László: Gazdaságpolitikai feladatainkról - kongresszus után
Berecz János: Önállóság és szolidaritás, közös felelősség a békéért
Bihari Mihály: A társadalom érdekviszonyai és a szocialista demokrácia
Cseh-Szombathy László: Változások a család működésében
Erényi Tibor: Munkásosztály-történetek, munkásmozgalom-történet és tudatformálás
Falusné Szikra Katalin: A bérkülönbségek néhány kérdése
Fekete János: A tőkés pénzügyi rendszer válsága és gazdaságpolitikánk
Glatz Ferenc: A történettudomány és a közgondolkodás történeti elemei
Győri Imre: A változó feltételek és a tömegpolitikai munka
Győri Imre: A propagandamunka - új körülmények között
Havas Ferenc: Gazdasági építőmunkánk eredményei és feladatai
Havasi Ferenc: Az 1980. évi népgazdasági terv végrehajtásának helyzete és a további feladatok
Havasi Ferenc: A népgazdaság fejlesztésének VI. ötéves terve
Héthy Lajos: A szakszervezeti bizalmi testületek és az üzemi demokrácia
Juhász Ádám: A tudatosság és az automatizmusok szerepe gazdaságirányításunkban
Kádár János: Elvi, reális, előremutató program
Kállai Gyula: Nemzeti felemelkedésünk útján (Felszabadulásunk 35. évfordulójára)
Kállai Lajos: Költségvetés és kultúra
Katona Imre: Országgyűlés és tanácsi választások küszöbén
Korom Mihály: Közigazgatásunk a néphatalom szolgálatában
Kozma Ferenc: Életszínvonal, minőség, szocialista jólét
Kőhalmi Ferenc: Lenin a szocialista szervezésről
Köpeczi Béla: A társadalomtudományi kutatás új eredményei és a közművelődés
Köves Tibor: A "józan ész" ideológiája és az erőpolitika logikája
Lázár György: A kormány munkaprogramja
Lukács József: Lenin - a forradalom lehetősége és valósága
Markó István: A kiegészítő, kisegítő gazdaság szerepéről, szabályozottságáról
Mód Aladárné: A társadalmi szerkezet változásának néhány tendenciája
Nagy Jánosné: Változatlanul az enyhülés útján
Nagy János: A madridi találkozó tétje
Németh Károly: Pártunk kádermunkájáról
Nyitrai Ferencné: Fogyasztásunk szerkezete és az árváltozások hatása a fogyasztásra
Óvári Miklós: Művelődéspolitikai feladataink a XII. kongresszus után
Papp Zsolt: Szociológiai szemlélet és társadalmi funkció
Pozsgay Imre: A párt szövetségi politikájáról
Puja Frigyes: A Varsói Szerződés: szövetség a békéért
Romány Pál: Új kérdések a magyar mezőgazdaság előtt
Szentes Tamás: Gondolatok az Új Nemzetközi Gazdasági Rend eszméjéről
Szekér Gyula: Iparpolitikánk és a világgazdasági változások
Szikszay Béla: A gazdasági szabályozók módosításáról
Tábori András: Termékeny eszmecsere ötévnyi jövőnkről
Vajda Péter: Felelősség a holnapért
Dokumentum
A Magyar Szocialista Munkáspárt XII. kongresszusának határozata a párt politikai munkájáról és a további feladatokról
A Központi Bizottság munkarendje és munkamódszere (A KB 1980. november 13-i határozata)
A mai magyar társadalom osztály- és rétegszerkezete
A szocialista életmód alapvető ismérvei, feltételei, fejlődési tendenciái
Szocialista demokrácia
A szocialista tudat fejlődése
Pártosság, népiesség, realizmus - a hazai marxista esztétika tükrében
Nyelvünk állapota, anyanyelvi műveltségünk helyzete
Évforduló
110 éve született Lenin
Lukács József: Lenin - a forradalom lehetősége és valósága
Kőhalmi Ferenc: Lenin a szocialista szervezésről
Kállai Gyula: Nemzeti felemelkedésünk útján (Felszabadulásunk 35. évfordulójára)
Harmincöt esztendő története (rézkarcok)
Mucsi Ferenc: Az imperializmus korának első népi forradalma (Emlékezés az első oroszországi forradalomra)
Pach Zsigmond Pál: Bethlen Gáborról - születésének 400. évfordulóján
Puja Frigyes: A Varsói Szerződés: szövetség a békéért
Sipos Péter: A győzelemről - 35 év múltán
S. Vincze Edit: A Magyarországi Általános Munkáspárt megalakulása
Szabó Ágnes: 1930. szeptember 1.
Kortársunk: József Attila (Kerekasztal-beszélgetés)
Szemle
Bossányi Katalin: Előtérben a háttéripar (A szelektív fejlesztés, a gazdaságos export és a vállalati kooperáció a gépiparban)
Erdős Endre: A végrehajtás kezdetei (Beszélgetés pártmunkásokkal)
Forgács T. Katalin: Felelősség a gazdálkodásért - lent és fent
Héthy Lajos: A "második gazdaság" - a gazdaság és a társadalom
Hutás Imre: Társadalom és egészségügy
Jávorka Edit: A fejlesztési döntések jobb műszaki-gazdasági megalapozásáról
Kékesi Katalin: Pártpolitika a városhatáron belül (Beszélgetés dr. Postás Sándorral, az MSZMP Debrecen Városi Bizottságának első titkárával)
Kolosi Tamás: A társadalmi egyenlőtlenségekről
Makó Csaba: A munkaszervezet korszerűsítése az iparban
Márványi György: Demokratizmus, nyilvánosság, kommunikáció
Molnárné Venyige Júlia, Orolin Zsuzsa: A hátrányos társadalmi helyzet tényezői
Simó Tibor: A termelőszövetkezeti dolgozók társadalmi tagozódásáról
Székely Magda: A mezőgazdasági nagyüzemek kiegészítő tevékenységéről
Szlamenicky István: A fogyasztási szövetkezetek erőforrásainak további hasznosítása
Tahin Tamás: Egészség és társadalom (Szociológus vándorgyűlés Pécsett)
Vágó József: Gazdasági együttműködés a mezőgazdaságban
Vallus Pál: Az árrendszer fejlesztésének kérdései
Zala Zoltán: Tervszerűen, öntevékenyen, felelősen (Beszélgetés Steiner Arnolddal, a Magyar Hajó- és Darugyár pártbizottságának titkárával)
Zetényi Zoltán: Vezetéskultúra - munkakultúra
Eszmecsere
Településfejlesztésünk kérdéseiről (Kerekasztal-beszélgetés)
Kőszegfalvi György: Új követelmények településfejlesztésünk előtt
Erdős Endre: A végrehajtás kezdetei (Beszélgetés pártmunkásokkal)
Kortársunk: József Attila (Kerekasztal-beszélgetés)
Politika, tudat, magatartás
Csalog Judit: Gondolatok a közösségről
Fodor Gábor: Minden feltárás egyedüli értelme
H. Varró Rózsa: Ki a felelős önmagunkért?
Jordán Miklós: Szociológiai fogalmaink nem fétisek!
Nemeskürty István: Tűnődések történelmi tudatról és nemzeti önismeretről a szocialista eszmeiségű közgondolkodásban
Zrinszky László: Makacs illúziók
Nemzetközi szemle
Kereszty András: "Válság-ív" és beavatkozási politika
Köves Tibor: Tömegmanipuláció és külpolitikai átértékelés (Az amerikai választási kampányról)
M. A. Milstejn: Az amerikai katonai doktrína néhány jellemző vonása
Réti Ervin: Újabb válságszakasz a Közel- és Közép-Keleten
Vajda Péter: NATO-rakéták az enyhülési politika ellen
Várnai Ferenc: Hatalmi harc és változatlan külpolitika Kínában
Zalai István: Bonyolult feladatok - nehéz feltételek között. Vietnam a szocialista építés útján
Tájékozódás
Léderer Pál: A szovjet gazdaság a fejlődés új szakaszában
Léderer Pál: A szovjet népgazdaság az ötéves terv végén - a XXVI. kongresszus előtt
Tudományos életünkből
Farkas István: A relativitáselmélet körüli viták ideológiai hátteréről
Közművelődés
Fodor Péter: A közművelődés-kutatók, oktatók és gyakorló népművelők tanácskozásáról
Domokos János: Világirodalmi műveltségünk változásairól (Egy új sorozat kapcsán)
Iskola és társadalom
Bíró Ferencné: Népi demokráciánk 35 éve a történelemtanításban
Fórum
Drescher J. Attila: Tanári gondok és törekvések a középiskolában
Sobor István: Eszmecsere - alulnézetből
Könyvekről
A magyar marxista filozófia a két világháború között (Hülvely István)
A mezőgazdasági kistermelés helyzete és jövője (Radnóti Huba)
A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv 1979., 1980. (Székely Gábor)
A Szovjetunió története a legrégibb időktől napjainkig (Perényi József)
Az ezredforduló iskolája (Kronstein Gábor)
Dokumentumok a magyar közoktatás reformjáról, 1945-1948. (Strassenreiter Erzsébet)
Engels élete dokumentumokban (Marton Gábor)
Fegyverrel a hazáért (Karsai Elek)
Magyarország története 1848-1890 (Sarlós Béla)
Zászlóbontók. A magyar forradalmi ifjúsági mozgalom 1917-1919. válogatott írások (Pölöskei Ferenc)
Aczél György: Folytatás és megújulás (Jovánovics Miklós)
V. Afanaszjev: Az ember a társadalom irányításában (Badacsonyi György)
Ágh Attila: A termelő ember világa (Bernát István)
Balogh István: A társadalmi információ (Nyíri Kristóf)
Békés Rezső: Kissinger és Brzezinski (Pintér László)
Benet Iván: Mezőgazdaság, élelmiszer-gazdaság, agrár-ipari komplexum (Rácz Károly)
L. I. Brezsnyev: A szovjet társadalom politikai rendszerének fejlődése (Vészi Béla)
Brutyó János: Munkásévek - Pártegység és pártfegyelem (Barsi Tomaj)
Gáspár Sándor: A nemzetközi szakszervezeti mozgalom (Papp Anna)
Hermann István: A gondolat hatalma (Kiss Endre)
Hidas Antal: Szólok az időhöz (Botos János)
Huszár Tibor: Történelem és szociológia (Bernát István)
Dr. Kiss Artúr: Politikai elmélet - politikai gyakorlat (Öveges Ferenc)
Kiss Sándor: Emlékeim Kiss János altábornagyról (Tóth Sándor)
Ny. I. Lapin: A fiatal Marx (Veszelák Ferenc)
A. N. Leontyev: Tevékenység, tudat, személyiség (Pléh Csaba)
Lukács József: Történelem, filozófia, vallásosság (Jóri János)
Marx és Engels művei 40. kötet (Domonkos Anna)
Engels ifjúkori írásai, Marx és Engels Művei 41. kötet (Nagy Ferenc)
Németh Károly: A magasabb követelmények útján (Apró Éva)
Nevelő Irén: A háború és a magyarországi munkásság, 1914-1917. (Dolmányos István)
Óvári Miklós: Történelem, ideológia, kultúra (Füleki József)
Péter János: A magyar-szovjet diplomáciai kapcsolatok történetéből. 1939-1941. (Sipos Péter)
N. Pirumova: Bakunyin (Kovács Endre)
Puja Frigyes: Magyar külpolitika (Pálfy József)
Székely Gábor: A Komintern és a fasizmus (1921-1929) (Csonka Rózsa)
Szentes Tamás: Polgári és újbaloldali elméletek a tőkés világgazdaságról (Bod Péter Ákos)
Jan Tinbergen: A RIO-jelentés (Bod Péter Ákos)
Újfalusy József: Zenéről, esztétikáról, Cikkek, tanulmányok (Breuer János)
Vígh Károly: Ugrás a sötétbe (Tóth Sándor)
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem