A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténet 1992/2.

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata - 1992. LXXIII. (Új folyam XXIII.) 2. szám

Előszó

Részlet a könyvből:
"A magyar irodalomtudomány mind historizáló romantikus, mind pedig pozitivista korszakában számon tartotta és hangsúlyozta, hogy a magyar irodalom európai kontextusban alakult;... Tovább

Tartalom

Fried István: A szláv irodalmak és a magyar irodalom 179
Debreczeni Attila: A Marosvásárhelyi gondolatok helye Csokonai életművében 191
Mezei Márta: Kazinczy erdélyi útirajza és a levél-műfaj 213
Forum
Mózes Huba - Vargha Jenő László: A színek vallomása 237
Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc és szerepe a magyar avantgárd sorsában 251
A homályból
Maller Sándor - Neville Masterman: „Ötszáz, bizony, dalolva ment lángsírba welszi bárd" 257
Lőkös István: Modell és regényhős (Lesznai Anna-Borongay Anna Krleza: Zászlókjában) 290
Műelemzés
Nyilasy Balázs: A tapintat struktúrája 299
Spira Veronika: Szilágyi Domokos: Héjjasfalva felé című költeményének hermeneutikai értelmezése 312
Filológia
Szilágyi Ferenc: A Csokonai-kiadó „Kelemföldy", azaz Kecskeméthy Csapó Dániel 328
Gergye László: Kazinczy és a múzsa (A tanítvány című óda ürügyén) 344
Két kritika egy könyvről
Bartha Antal: Domokos Péter Szkítiától Lappóniáig 355
S. Sárdi Margit: Domokos Pélen Szkítiától Lappóniáig 359
Szemle
Klaniczay Tibor: Gábriel Asztrik: Magyar diákok a középkori Párizsban 364
Nagy Imre: Jósika Miklós: „Idegen de szabad hazában" 366
Szilágyi Márton: Vörös Imre: Természetszemlélet a felvilágosodás kori magyar irodalomban 369
Nemeskürty István: Mindvégig (Keresztury Dezső Arany Jánosmonográfiája) 372
Kerényi Ferenc: Koltai Tamás: Az ember tragédiája a színpadon 377
Fodor András: Fülep Lajos és Kner Imre levelezése 382
Vekerdi József: Szepes Erika: Magyar költő - magyar vers 387
Emlékezés
Kispéter András: Rejtő István
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténet 1992/2. Irodalomtörténet 1992/2.

A borító enyhén töredezett.

Állapot:
640 ,-Ft
3 pont kapható
Kosárba