A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Múlt jövő időben

Írások Bodnár György 75. születésnapjára

Fülszöveg

A kötet írásai Bodnár Györgyöt köszöntik, nagyobb részük közvetlenül is kapcsolódva hosszú és eredményes irodalomtörténészi munkásságához. A kötet címének előzménye Bodnár György 1998-ban megjelent Jövő múlt időben című tanulmánykötete, melyben az akkori címválasztást megindokolva így fejezte ki - ma is érvényes - igazságkereső irodalom-felfogását:
„A zaklatott történetű magyar huszadik század és benne a modernség tehát felerősíti annak a történelem-szemléletnek a problémáját, amely az igazságot nem a folyamat egyik vagy másik pontján feltételezi. hanem a folyamattal azonosítja."

Tartalom

Angyalosi Gergely:
A kritikus őszintesége. Esterházy Péter: Harmónia caelestis - Javított kiadás 9
Dávidházi Péter:
Toldy Schiller-fordítása, avagy a nyelvi normasértés örökzöld
problémája 23
Dérczy Péter:
Az „igaz történet" hazugsága. Krúdy Gyula: Urak, betyárok, cigányok 44
T. Erdélyi Ilona:
A biedermeier életérzés egy magyarországi megjelenési formája 54
Erdődy Edit:
A magyar dráma a két világháború közti irodalomtörténet-írásban 73
Ferenczi László:
Nyíltlevél 83
Finta Gábor:
EGY HARANG meséi. Krúdy Purgatóriumáról. Applikáció és önmegértés 88
Görömbei András:
Fehér Ferenc verseinek újraolvasása 105
Hargittay Emil:
A Pázmány Egyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetének
első évei (1992-2003) 116
Illés László:
Lukács György üzenete - Londonból. Széljegyzet a német irodalmi
emigráció történetéhez 123
Jankovics József:
Babits három lázadási kísérlete 135
Juhász Ferenc:
Pipacsok a pokol fölött 143
Kappanyos András:
Utópia nyelve 152
Kecskeméti Gábor:
A 17. századi magyarországi katolikus retorikaelmélet prágai kapcsolataihoz 159
Köpeczi Béla:
A francia egzisztencialisták mindennapjai 168
Lukácsy Sándor:
AZ ördög kardja 173
Nemeskürty István:
Irodalom a mozgóképen 180
Németh G. Béla:
Mannheim Károly 182
Orbán Ottó:
Tordal az Új Írás temetésére 187
Petrőczi Éva:
A puritán napló. Néhány angol, új-angliai és magyarországi példa 188
Pomogáts Béla:
„Élni hűség!" 197
Rákai Orsolya:
Sztereográfiák. Műfaji töprengés egy kortárs „szerzői monográfia"-sorozat
olvasása kapcsán 208
Rónay László:
Vonások Bodnár György arcképéhez 226
Sárközy Péter:
Magyar irodalom Olaszországban 230
Simon Zsuzsanna:
Egy kutatóműhely két igazgatója. Dokumentumválogatás az MTA
Irodalomtudományi Intézet történetéből 244
Sipos Lajos:
„A lázas tanulás kora volt EZ". Babits Mihály a budapesti egyetemen 270
Szabó András:
Szenci Molnár Albert naplója (1596-1617) És a napló műfaja az
európai késő humanizmusban 283
Szabó G. Zoltán:
Néhány megjegyzés egy rosszul elfogult kritikához 295
Széles Klára:
„A növény, mely [...] magasan hordja szirom-koronáját". Irodalom és
képzőművészet kapcsolatáról a századfordulón 299
Szörényi László:
Mitől csillan meg a halott szeme, avagy egy „a megszokottnál
kritikusabb hangvételű kritika" anatómiája 310
Tamás Attila:
A groteszk és az abszurd jegyében. Kiegészítő vonások Illyés költői
arcképéhez 320
Tüskés Gábor:
Grimmelshausen magyar fordításairól 326
Bodnár György válogatott publikációinak jegyzéke 352
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Múlt jövő időben
Állapot:
2.980 Ft
1.450,-Ft 30 30
31 pont kapható
Kosárba
30% garantált kedvezmény!
Állapotfotók
Múlt jövő időben Múlt jövő időben

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
2.980 Ft
2.080,-Ft 30
45 pont kapható
Kosárba
30% garantált kedvezmény!