839.023

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar biblia-fordítások

Hunyadi János korától Pázmány Péter századáig

Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 334 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 21 cm
ISBN: 963-15-4148-7
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz.

Tartalom

Biblia, szókincs, irodalom (Nemeskürty István)5
Kódexekben fennmaradt, kéziratos, részleges biblia-fordítások (1400-as évek közepe - 1526)
Ujlaki Bálint és Pécsi Tamás fordítása23
Ószövetség (Bécsi-kódex)24
Eszter könyve 124
Eszter könyve 526
Jónás könyve 127
Újszövetség (Müncheni-kódex) - Részek a négy evangéliumból29
Máté 3. Keresztelő Szent János bűnbánatot hirdet. Jézus megkeresztelkedése29
Máté 5. A nyolc boldogság30
Máté 8. A kafarnaumi százados hite32
Máté 13. A magvető példabeszéde32
Máté 26-28. Jézus kínszenvedése, halála és föltámadása34
Márk 6. Keresztelő Szent János fővétele43
Márk 10. A házasságról; a gyermekekről; a gazdaságról44
Márk 13. Jövendölés a világ végéről45
Márk 16. Az apostolok küldetése47
Lukács 1. Az angyali üdvözlet48
Lukács 2. Jézus születése50
Lukács 11. A Miatyánk51
Lukács 16. A gazdag ember és a szegény Lázár52
Lukács 20. Az adógaras53
Lukács 24. Jézus feltámadása után megjelenik tanítványainak53
János 1. Az ige megtestesül54
János 2. A kánai menyegző55
János 12. Jézus bevonulása Jeruzsálembe és tanításának összefoglalása56
János 17. Jézus imája szenvedése előtt57
János 21. Jézus evangéliumának zárószakasza. Péter megbizatása59
Báthori László elveszett biblia-fordítása61
Halábori Bertalan keze írása63
Vasárnapi és ünnepnapi evangéliumok és olvasmányok (Döbrentei-kódex 1508)63
Lukács 2. Jézus születése63
Pál apostol a rómaiaknak 1364
Pál apostol első levele a korintusiaknak 965
János apostol és evangéliusta első levele 466
A Jordánszky-kódex névtelen fordítója67
Ószövetség
Mózes öt könyve, Józsue könyve, Bírák könyve (1519)
Újszövetség
A négy evangélium, Apostolok Cselekedetei, Pál apostol levele a zsidóknak, Jakab apostol levele, Péter apostol levelei, János apostol és evangélista levelei, fJudás Tádénak, Jakab apostol fivérének levele, János apostol és evangélista: Jelenések könyve (1516)
Mózes első könyvéből. A teremtés és a bűnbeesés68
Mózes második könyvéből. A tízparancsolat, Adakozás a szentélyre; a szentélyre vonatkozó előírások72
Bírák könyvéből. Sámson története74
Márk 14-15. Krisztus kínszenvedése Márk evangéliuma szerint78
János 12. Jézus bevonulása Jeruzsálembe és tanításának összefoglalása82
Apostolok Cselekedetei 2. A Szentlélek eljövetele84
Apostolok Cselekedetei 4-5. A keresztény "őskommunizmus"85
Apostolok Cselekedetei 9. Pál fordulása86
Péter apostol első levele 2. Tanácsok a társadalomba való beilleszkedésre87
Jelenések könyve87
Nyujtódi András89
Judit könyve (Székelyudvarhelyi-kódex 1526)
Judit könyve 189
Judit könyve 890
Judit könyve 10 és 1291
Judit könyve 1392
Nyomtatott, részleges Biblia-fordítások Erasmus filológiai pontosságára törekvő újszövetség-kiadásainak szellemében (1532-1541)
Komjáthy Benedek97
A Szent Pál levelei magyar nyelven (Krakkó 1533)97
Pál apostol első levele a korintusiaknak 13100
Pál apostol második levele a korintusiaknak 12101
Pesti Gábor105
Új testamentum magyar nyelven (Bécs, 1536. július 13.)105
Máté Kapitulom 13. Példabeszédek106
Máté Kapitulom 17. A templomadó108
Máté Kapitulom 22. A főparancsolat109
Márk 5. Kapitulom. A gerázai ördöngős110
Márk 6. Kapitulom. Keresztelő János feje vétele111
Lukács 7. Kapitulom. Jézus és a bűnös asszony112
Lukács 10. Kapitulom: Az irgalmas szamaritánus113
Lukács 11. Kapitulom. Az Úr imádsága113
Lukács 12. Kapitulom. Ne féljetek üldözőitektől114
Lukács 18. Kapitulom. Jézus, a gyermekek és a gazdag ifjú114
Lukács 24. Kapitulom. Emmaus115
János 4. Kapitulom. Jézus a szamariai asszonnyal beszélget116
János 6. Kapitulom. A csodálatos kenyérszaporítás117
Sylvester János119
Új testamentum magyar nyelven, melyet az görög és diák nyelvből újonnan fordítják az magyar nípnek keresztény hütben való ípülísíre (Sárvár 1541)119
Apostolok Cselekedetei 9. Pál fordulása121
Apostolok Cselekedetei 17. Pál areopáguszi beszéde Athénban122
Jelenések könyvéből (Apokalipszis) Isteni jelenísrűl való könyv, mely Szent Jánosnak lűn, ki szentírásbeli doktor vala 4. 5. 6. 8. 9. 11.125
A megverselt, énekelt Biblia
Tinódi Sebestyén: Judit asszon históriája134
Tinódi Sebestyén: Dávid királ mint az nagy Góliáttal megvíutt135
Batizi András: Az istenfélő Zsuzsánna asszonnak históriája137
Sztárai Mihály: Az Holofernesz és Judit asszony históriája139
Dézsi András: Izsák áldozatjáról140
Kákonyi Péter: "Régen vala az nemes Perzsiában..."141
A reformáció szellemében készült Biblia-fordítások
Tövisi Mátyás és Eszéki Szigeti Imre
A Jézus Sirah könyve magyar nyelven (Kolozsvárba 1551)147
Heltai Gáspár kolozsvári műhelyének Biblia-fordításai
Gyulai István157
A Bibliának első része, azaz Mózesnek öt könyve (Kolozsvár 1551)157
A teremtés könyvéből
1. A teremtés157
19. Szodoma pusztulása. Lót története158
Ézsau és Jákob160
Gyulai István163
A Bölcs Salamon királynak könyvei (Kolozsvár 1551-1552)163
A Példabeszédek könyvéből163
Példabeszédek könyve 31. A derék asszony dicsérete165
Gyulai István167
A Bibliának negyedik része, azaz a Prófétáknak írások (Kolozsvár 1552)167
Dániel könyve 5. Baltazár király lakomája167
Dániel könyve 6. Dániel az oroszlánok barlangjában169
Jónás könyve 1. 2. 3. 4.171
Heltai Gáspár175
A Bibliának második része, melyet megtolmácsolt és magyar nyelvre lefordított a régi és igaz szent könyvekből Heltai Gáspár (Kolozsvár 1565)175
A Királyok első könyve. Dávid öregsége, Salamon királlyá tétele175
Heltai Gáspár179
A Jézus Krisztusnak Új Testamentoma (Kolozsvár 1561. Második kiadás 1562)179
Ajánlás179
A Lukács-evangélium kezdete. Elöljáró beszéd181
Lukács 1. Az angyali üdvözlet182
Lukács 2. Jézus születése183
János 2. A kánai menyegző184
Az Apostoloknak Cseleködetek 27. és 28. része. Pál és Lukács hajóútja Rómába185
Melius Juhász Péter189
Az két Sámuel könyveinek és a két királi könyveknek az zsidó nyelvnek igazságából és az igaz és bölcs magyarázók fordításából igazán való fordítása magyar nyelvre (Debrecen 1565)189
Előszó és ajánlás189
Sámuel első könyvéből. Dávid és Góliát192
Sámuel második könyvéből. Dávid és Batseba195
A Királyok első könyvéből. Salamon ítélete196
Félegyházi Tamás199
A Mi Uronk Jézus Krisztusnak Újtestamentoma avagy frigye görögből magyar nyelvre fordíttatott (Debrecen 1586)199
Máté 5. A nyolc boldogság200
Máté 8. A kafarnaumi százados. Az ördöngősök és a disznókonda201
Máté 11. Keresztelő János üzenete a börtönből203
Máté 14. Jézus a vízen jár204
Máté 16. Jézus Péterre bízza az egyházat205
Máté 17. Jézus színeváltozása206
Máté 19. Jézus és a gazdag ifjú207
Máté 20. A szőlőművesek példázata208
Máté 22. Az adógaras209
Márk 6. Keresztelő János fővétele209
Lukács 11. A Miatyánk210
János apostol és evangélista első levele. A szeretetről211
Károlyi Gáspár213
Szent Biblia, azaz Istennek Ó- és Újtestamentumának próféták és apostolok által megíratott szent könyvei (Vizsoly 1590)213
Ószövetség216
Mózes I. Teremtés 1. 2. 3.216
Mózes I. Vízözön 6. 7. 8.222
Mózes I. A bábeli torony 11.225
Mózes I. Ábrahám áldozata 22.226
Mózes I. József történetéből 37. 39.228
Mózes II. Mózes születése 2.231
Mózes II. Az égő csipkebokor 3.232
Mózes II. Átkelés a Vörös-tengeren 14.233
Mózes II. A tízparancsolat 19. 20.234
Judit könyve 10. 12. 13.235
Jób könyve 10.237
Dániel könyve 3. A kemencébe vetett három ifjú238
Dániel könyve 6. Dániel az oroszlánok barlangjában241
Dániel könyve 13. Zsuzsánna242
Újszövetség246
A Passió Szent Lukács szerint 22. 23. 24.246
Komáromi Csipkés György módosításai255
Máté 10.256
Máté 16.257
Márk 2.258
Márk 13.258
Lukács 1.258
János 1.259
A Trentói (Tridenti) Zsinat utáni katolikus biblia-értelmezés szellemében fogant fordítás
Káldi György263
Szent Biblia (Bécs 1626)263
Mojzes első könyve. 1. A teremtés264
Lukács 11. A Miatyánk266
Lukács 15. A tékozló fiú (Káldi; Müncheni-kódex; Jordánszky-kódex; Pesti Gábor; Sylvester János)266
János 3. Nikodémus Jézusnál273
János 8. A házasságtörő asszony274
János 11. Lázár feltámasztása275
János 18-20. Passió és feltámadás277
Jakab apostol levele 2.282
A bibliától a népmeséig és a regényes elbeszélésig
Júdás az utolsó vacsorán (Winkler-kódex)287
Jézus elfogatása (Winkler-kódex)288
A Szűzanya a keresztfa alatt (Winkler-kódex)289
A bűnbeesés (Teleki-kódex)290
János 20. (Jordánszky-kódex)291
Baranyai Mucsi Pál: A tékozló fiúról293
Mózes első könyve 24. (Károlyi Gáspár)296
Batizi András: Izsák házasságáról való história297
A gyulafehérvári sorok299
A konigsbergi töredékek300
Dézsi András: Az ifjú Tóbiásnak házasságáról való história301
Sámuel I. 25. Abigél históriája (Károlyi Gáspár; Küküllei Névtelen)303
Erdéli Máté: Keresztelő Szent János fejevétele305
Márk 5 (Bornemissza Péter)309
Dallos Hanna e biblia élményének huszadik századi fába metszője313
Mutatók
Források321
A kötetben található Biblia-részletek mutatója a Biblia könyvei sorrendjében322
A Biblia-fordítók és -földolgozók betűrendes mutatója328
A kötet tartalma329
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar biblia-fordítások Magyar biblia-fordítások Magyar biblia-fordítások Magyar biblia-fordítások Magyar biblia-fordítások

A védőborító és a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
2.490 ,-Ft
37 pont kapható
Kosárba