A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Mivégett vagyunk

Emlékkönyv Bolberitz Pál hatvanadik születésnapjára

Előszó

Hatvanas évek, Ruppert, Mádai, Bolberitz, Szt. Imre plébánia. A hittan még tilos az iskolában. Köbölkút utcai zenei általános, az előtérben Ságvári oltár, vörös drapéria, Ságvári üvegezett,... Tovább

Tartalom

MAKOVECZ IMRE:
Köszöntő 9
NEMESKÜRTY ISTVÁN:
Mivégre vagyunk a világon? 11
LEGEZA LÁSZLÓ:
Krisztus katonája 13
BENKŐ ANTAL:
A valláspszichológia irányai 21
BÍRÓ LÁSZLÓ:
A keresztény ember és családkép, mint válasz a társadalom kihívására 51
BITTSÁNSZKY GÉZA:
A keresztény értelmiség hivatásáról 59
BODA LÁSZLÓ:
Mit jelent az, hogy „tudomány"? 71
FINTA JÓZSEF:
Velence (rajz) 85
BOLYKI JÁNOS:
Mária, Jézus édesanyja, a lukácsi gyermekségtörténetben 87
CZIKE IMRE JÁNOS:
A magyarországi ciszterciek üldözése a kommunista diktatúra idején 101
CSELÉNYI ISTVÁN GÁBOR:
Szent Tamás kontra tomisták 113
CSORDÁS EÖRS:
Az alkoholizmus, mint a házasságkötés terheinek vállalására való képtelenség oka 129
DÁVID KATALIN:
Et dicet in die illa ecce Deus Noster (Isa 25.9) 135
FINTA JÓZSEF:
Firenze I. (rajz) 155
DOLHAI LAJOS:
Spiritus Sanctus Artifex Sacramentorum 157
ELMER ISTVÁN:
Az ember méltósága: istenképisége 179
ERDŐ PÉTER:
Az egyházi felsőoktatás tíz éve 187
GAÁL BOTOND:
A világ modern értelmezése és a keresztyén szemlélet egybecsengése 197
PETER HENRICI:
A remény mint keresztény életforma 209
KAPRONCZAY KÁROLY:
Lengyel menekült papok magyar földön a II. Világháború alatt 215
KOCSIS IMRE:
„Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét hirdetjük"
(Az 1Kor 2,6-16 magyarázata) 227
FINTA JÓZSEF:
Firenze II. (rajz) 241
KUMINETZ GÉZA:
A házasság érvényesítése az Egyházi Törvénykönyv szerint 243
LANG GYÖRGY:
A Kolping-mozgalom társadalmi küldetése 263
LENHARDT VILMOS:
Habermas elmélete a társadalmi nyilvánosságról. Az Egyház és a kritikai nyilvánosság 269
MEZEY KATALIN:
A női egyenjogúság forrása 281
NASZLADY ATTILA:
Hajtsátok uralmatok alá a földet 285
NEMESHEGYI PÉTER:
„Fiak a Fiúban" (Origenész tanítása az Istenfiúságról) 315
FINTA JÓZSEF:
Siena I. (rajz) 341
PREGUN ISTVÁN:
A papság felelőssége az értelmiség szellemi-erkölcsi formálásában 343
PUSKÁS ATTILA:
Georg Scherer hozzájárulása az élet értelmét kutató kérdés filozófiai tisztázásához 353
ROKAY ZOLTÁN:
Barokk elemek Pázmány Péter filozófiai írásaiban 371
SEMJÉN ZSOLT:
A New Age 389
SZENDI JÓZSEF:
A modern teológia személyes jellege 393
SZERDAHELYI CSONGOR:
Barangolás a vatikáni szokások világában 403
TÖRÖK JÓZSEF:
Az egyháztörténész Karácsonyi János 413
VARGA CSABA:
Összehasonlító jogi kultúrák? 421
VÁRKONYI PÉTER:
A tudomány szerepe a megismerésben 439
FINTA JÓZSEF:
Siena II. (rajz) 455
VIZ LÁSZLÓ:
Urunk Jézus Krisztus szenvedése, halála és feltámadása
a torinói halotti lepel tanúsága szerint 457
VIZI E. SZILVESZTER:
Az agy és a tudat kapcsolata, avagy az agykutató kíváncsisága 485
ZLINSZKY JÁNOS:
Kirepül a második raj 501
BOLBERITZ PÁL életrajzi adatai 507
Bibliográfia 509
A tanulmányok szerzői 515
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Mivégett vagyunk Mivégett vagyunk Mivégett vagyunk Mivégett vagyunk

A gerinc kissé töredezett. Néhány lap enyhén foltos.

Állapot: Közepes
3.440 Ft
2.750 ,-Ft 20
14 pont kapható
Kosárba