A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Felsőoktatási Szemle 1980. január-december

A Művelődésügyi Minisztérium folyóirata XXIX. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Művelődésügyi Minisztérium
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 768 oldal
Sorozatcím: Felsőoktatási Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:

Tartalom

A felsőoktatás általános kérdései
Dr. Baracs Ágnes - Dr. Török Sándor: A tananyagkiválasztás és tananyagrendezés elvei és eljárásai261
Bánhidai Ágnes: Lehetőségek a felsőoktatási intézmények oktatásigazgatási ügyvitelének fejlesztésére208
Bödey Imre - Horváth Margit: A fiatal oktatók helyzete411
Csató László: A kutató-fejlesztő munka szervezése335
Dr. Déri Miklósné: Pályakezdő diplomások nemzetközi összehasonlító vizsgálata321
Fürjes József: Főiskolai és egyetemi épület vagy épületcsoport oktatástechnikai felszerelése330
Dr. Héberger Károly: A műszaki felsőoktatás korszerűsítése648
Dr. Horváth Ágnes: A vizsgáztatás értékelése a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán528
Horváth Margit - Bödey Imre: A fiatal oktatók helyzete411
Inkei Péter: A továbbtanulási esélyek területi eloszlása193
Dr. Jurcsák Lászlóné: A továbbfejlesztés új formái és módszerei341
Dr. Kelemen László: A pedagógusképzés rendszere, lehetséges modelljei1
Dr. Kovách Ádám - Dr. Papp László: Az MTA Atommagkutató Intézete és a Kossuth Lajos Tudományegyetem együttműködése710
Ladányi Andor: A tanárképzés továbbfejlesztéséről: problémák feladatok I-II. rész385
Dr. Orosz Sándor: A tömbösítés és az integrált oktatás a pedagógusképzésben405
Dr. Pais István: A felsőoktatás és a középfokú oktatás kapcsolatai257
Pálfy Gyula: A könyvtár szerepe az egyetemi képzésben203
Dr. Pál István: Az agrárfelsőoktatás fejlesztésének irányelvei és feladatai a VI. ötéves tervben641
Dr. Papp László - Dr. Kovách Ádám: Az MTA Atommagkutató Intézete és a Kossuth Lajos Tudományegyetem együttműködése710
Dr. Schéda Vilmos - Dr. Till Gabriella: A műegyetemi hallgatók tanulmányi átlagának társadalmi összefüggései416
Dr. Szekeres Tamás: Közlekedési műszaki tanárképzés és a szakemberigény13
V. A. Szevercev: A szakemberképzés minőségének ellenőrzése a szovjet felsőoktatási intézményekben (fordította: Dr. Halász Imre)65
Dr. Szolcsányi Pál: Az oktatástechnológia szerepe a felsőoktatásban557
Dr. Tarnói László: A tudományszervezés helyzete és feladatai az ELTE Bölcsészettudományi Karán395
Dr. Till Gabriella - Dr. Schéda Vilmos: A műegyetemi hallgatók tanulmányi átlagának társadalmi összefüggései416
Dr. Tóth Mihály: Az agrárfelsőoktatási intézmények és a képzés513
Dr. Török Sándor - Dr. Baracs Ágnes: A tananyagkiválasztás és tananyagelrendezés elvei és eljárásai261
Dr. Vági István: A villamosmérnökképzés korszerűsítésének tapasztalatai705
Dr. Veszeli Tibor: A pályakezdő agrármérnökök munkahelyi beilleszkedésének elősegítése552
Dr. Vigh József: Kutatómunka az Eötvös Loránd Tudományegyetemen129
A marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Erdélyi Lajos: A marxizmus-leninizmus oktatás megszervezése és elhelyezése a képzés és nevelés rendszerében421
Dr. Gál Györgyné: A formális logika oktatása a pedagógusképző intézményekben348
Dr. Kiss Arthurné: A marxizmus-leninizmus oktatásának korszerűsítése17
Dr. Pilishelyi József: A politikai gazdaságtan és a szaktárgyak viszonya138
Tóth Pál Péter: A szociológia oktatása a felsőoktatási intézményekben533
Vargha Dénesné: A "Világnézetünk alapjai" kiegészítő tanári szak585
Az oktatás és nevelés kérdései
Dr. Csürös Zoltán22
Dr. Világhy Miklós267
Dr. Antall József: A felsőoktatás-történet múzeális jellegű emlékanyagának problémái150
Dr. Ábrahám István: Hallgatóinak visszajelzései az oktató és nevelő munkáról352
Bachát László: A tanszéki kutatómunka és a diákkör100
Dr. Balla Gábor Tamás: Kulturális nevelőmunka az agrárfelsőoktatási intézményekben486
Barótiné Dr. Gaál Márta - Tóth Béláné: A MAPRJAL IV. kongresszusának tapasztalatai és az orosz irodalom oktatásának problémái a tanárképző főiskolán465
Dr. Bazsa György: A pedagógiai - pszichológiai - szakmódszertani tárgyak koordinációja a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Kara új tantervében598
Bazsó Zoltán: A motiváció az orosz műszaki szakszövegek nyelvi laboratóriumi oktatásában233
Dr. Berki Éva: A közgazdász-tanárszakos hallgatók nevelési gyakorlata és a hivatástudat fejlesztése450
Dr. Besenyi Sándor: A felsőfokú képzés hatékonyságának fokozásáért85
Bodnár Imre: Problémák a "Technika" c. tárgy tanítása terén689
Dr. Boros Gábor - Dr. Czekkel János: A műszaki felsőoktatási intézmények ifjúsági parlamentjeinek tapasztalatai237
Dr. Csizmadia György: A zártláncú televízió alkalmazása a biológiai gyakorlatokon745
Dr. Czekkel János - Dr. Boros Gábor: A műszaki felsőoktatási intézmények ifjúsági parlamentjeinek tapasztalatai237
Dr. Deli István: Az elméleti és a gyakorlati képzés egységének alapvető kérdései a tanítóképzésben555
Déri József - Szücs Ervin: A technika szakos tanárképzés célja és tananyagának koncepciója a tudományegyetemeken96
Dr. D. Mátai Mária: Nyelvészet a szemináriumon és a tudományos diákkörben165
Dr. Dombi Alice: Tanárjelöltek véleménye választott hivatásukról egy vizsgálat tükrében615
Dr. Endrédi Lajos - Kappelmayer Mátyás: Az egyéni tanulás segítése oktatástechnikai eszközrendszerrel676
Dr. Erdősi Gyula: Információhalmaz feltárására alkalmas SCM kiértékelési lehetősége682
Farkas Katalin - Dr. Szabó G. Mária: A Kollégiumi Tanács, a főiskola nevelő-oktató munkájának segítője356
Farkas Katalin - Dr. Vaskor András: Az őszi mezőgazdasági munkák tapasztalatai295
Dr. Fáncsi Tibor - Dr. Fehér György: A hallgatók önálló munkáját befolyásoló tényezők az agrárfelsőoktatásban76
Dr. Fehér György - Dr. Fáncsi Tibor: A hallgatók önálló munkáját befolyásoló tényezők az agrárfelsőoktatásban76
Dr. Francsics Péter: A gépesítés oktatásának hatékonyságnövelési lehetőségei az agrárfelsőoktatásban491
Dr. Füle Sándor: Az elméleti ismeretek alkalmazásának problémái a tanítóképző főiskolákon610
Dr. Gaál István: Az I. éves kémia szakos hallgatók előképzettsége és szakmai helytállása360
Garami Károly - Vári Péter: Új módszer a távoktatásban: a sturkturális kommunikáció220
Dr. Gácser József - Dr. Varga Sándorné: A didaktika oktatásának tartalmi és módszertani korszerűsítése281
Dr. Hajdú Miklós: Az oktatástechnológia korszerűsítése az agrárfelsőoktatásban670
Dr. Hernádi Ferenc: Segítik-e a KK-munkák az egyetemi oktatást?24
Dr. Hiller István: A könyvtár szerepe az oktatás, a kutatás és a gyakorlat feladatainak ellátásában44
Honti Gyula - Kovács István: A testnevelés szakos felvételi vizsgák a tanárképző főiskolákon286
Dr. Horváth Károly: Sajátos motiváció a nem nyelvszakos hallgatók idegen nyelvi képzésében369
Hüvös Éva - Mezgár István: Első tapasztalatok a képmagnetofon felhasználásáról a pszichológusképzésben693
Dr. Izsák János: Matematika oktatás a biológus szakon49
Jászka Zsuzsa: Az országismeret szerepe az idegen nyelvi és szaknyelvi oktatásban159
Joó Kálmán:A gyakorlati oktatás szerepe az agrárfelsőoktatásban168
Dr. Kacsur István: A szakmódszertan szerepe és jelentősége a tanárképzésben550
Kappelmayer Mátyás - Dr. Endrédi Lajos: Az egyéni tanulás segítése oktatástechnikai eszközrendszerrel676
Dr. Kelemen László: A képzési területek együttműködése, az integráció lehetősége a pedagógusképzésben I-II. rész143
Kelsánszky György: A "Technika" tantárgy szaktanár képzése a főiskolák oktatási rendszerében89
Dr. Kereszturi Ferenc: Elmélet és gyakorlat a Vendéglátás Vállalatgazdaságtana oktatásában175
Kocsis Mihály - Dr. Kovács László: A kutatómunka lehetősége és jelentősége a tanítóképző főiskolán621
Dr. Kocsis Sándor: Az agrárfelsőoktatási intézmények kapcsolatai480
Koós Hutás Gergely - Dr. Magyari László: Az oktatástechnológiai képzés és a várható fejlődés iránya az egyetemeken665
Kovács István - Kovács Kálmán: A testnevelés tudományos diákköri sajátos problémái241
Kovács Iván - Honti Gyula: A testnevelés szakos felvételi vizsgák a tanárképző főiskolákon286
Kovács Kálmán - Kovács István: A testnevelési tudományos diákkör sajátos problémái241
Dr. Kovács László - Kocsis Mihály: A kutatómunka lehetősége és jelentősége a tanítóképző főiskolán621
Dr. Kovács Miklós: Államigazgatási ismeretek oktatása szerepjáték gyakorlati foglalkozással365
Kucsera Gyula - Vesztergom János: Új oktatási-nevelési kísérletek154
Dr. László Antal - Dr. László Mária: KISZ-szervezeteink cél- és eszközrendszere290
Dr. László Ferenc: Az endokrinológia helye az orvosképzésben és az orvostovábbképzésben432
Dr. László Mária - Dr. László Antal: KISZ-szervezeteink cél- és eszközrendszere290
Dr. Magyari László - Koós Hutás Gergely: Az oktatástechnológiai képzés és a várható fejlődés iránya az egyetemeken665
Markó Endre:Az elméleti és a gyakorlati képzés kapcsolata445
Mezgár István - Hüvös Éva: Első tapasztalatok a képmagnetofon felhasználásáról a pszichológusképzésben693
Dr. Mészáros Béla: A felsőoktatás, a tanártovábbképzés és a közoktatási reform problémái a biológiában660
Dr. Mikes Zdenkóné: A tanárjelöltek aktivitásra nevelése37
Dr. Mikolás Miklós: Az egyetemi alkalmazott matematikai kutatómunka aktuális problémái714
Dr. Nagy Gyula: A mezőgazdasági szaktanárképzés korszerűsítése590
Németh Attila: Modern és hagyományos oktatási módszerek, oktatástechnikai eszközök alkalmazása a nyelvoktatásban627
Papp József: A levelező oktatás időszerű kérdései567
Dr. Pálffy István: Idegen nyelvszakos tanárképzés és a társadalmi igény544
Dr. Pápai Mária Borbála - Zsidóné Dr. Georgieva Petranka: Új eljárás a tananyag információs elemzéséhez270
Pápay Kálmán: Gondolatok a műszaki felsőoktatás helyzetéről és az előrelépés lehetőségéről654
Dr. Pesti János: Gondolatok a tanárképzés magyar nyelvészeti anyagának célszerűbb elrendezéséről735
Dr. Pordány László: Kultúrstudiumok az idegen nyelvi szakon459
Dr. Rácz István: A nevelőmunka lehetőségei és néhány sajátossága441
Dr. Rosta István: A technikai nevelés kérdései a szakkollégiumi rendszerű tanítóképzésben738
Dr. Simon B. Gábor: Az oktatástechnológia az orvosképzésben229
Dr. Simon Józsefné: A programozott analízis tananyag oktatásának tanulságai a közgazdászképzésben476
Dr. Siró Béla - Dr. Várallyai Gyula: Általános orvosképzés a Debreceni Orvostudományi Egyetemen437
Dr. Szabó Géza: a magyar nyelvtörténet és a magyar nyelvjárások oktatása a tanárképző főiskolákon730
Dr. Szabó G. Mária - Farkas Katalin: A Kollégiumi Tanács, a főiskola nevelő-oktatás munkájának segítője356
Dr. Szathmári István: Az iskolai anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére irányuló egyetemi kísérletek és kutatások723
Szekeres Melinda: Ifjúságmozgalmi-pedagógiai kérdések oktatása a középiskolai tanárképzésben505
Dr. Szeléndi Gábor: Tanítóképzős hallgatók művészeti érdeklődése560
Szoboszlai Ildikó: Az orosz nyelvtan a tanítóképző főiskolák orosz szakkollégiumaiban471
Szolyka Antal: A levelező oktatás problematikája és továbbfejlesztésének lehetőségei51
Szövényi Zsolt: A szakkollégiumi rendszerű tanítóképzés246
Szücs Ervin - Déri József: A technika szakos tanárképzés célja és tananyagának koncepciója a tudományegyetemeken96
Tarnai Ottóné: Felkészítés a korrelációs nevelésre a pedagógiai szakkollégiumban251
Tóth Béláné - Barótiné Dr. Gaál Márta: A MAPRJAL IV. kongresszusának tapasztalatai és az orosz irodalom oktatásának problémái a tanárképző főiskolán465
Dr. Trócsányi Miklós: Vitacsoport és kollokvium27
Dr. Varga Sándor: Az oktatók továbbképzése426
Dr. Varga Sándorné - Dr. Gácser József: A didaktika oktatásának tartalmi és módszertani korszerűsítése281
Dr. Vaskor András - Farkas Katalin: Az őszi mezőgazdasági munkák tapasztalatai295
Dr. Várallyai Gyula - Dr. Siró Béla: Általános orvosképzés a Debreceni Orvostudományi Egyetemen437
Vári Péter - Garami Károly: Új módszer a távoktatásban: a strukturális kommunikáció220
Dr. Várkonyi Imre: Az anyanyelvi képzés a tanítóképző főiskolán453
Vesztergom János - Kucsera Gyula: Új oktatási-nevelési kísérletek154
Dr. Vuics Tibor: Átmenet a főiskolai és egyetemi tanulmányokra604
Dr. Zukovits Imre: A tanulási folyamat távirányítása, vezérlése a levelezői tanárképzésben497
Zsidóné Dr. Georgieva Petranka - Dr. Pápai Mária Borbála: Új eljárás a tananyag információs elemzéséhez270
Felsőoktatási intézményeink életéből
Antal Sándor - Fábián Antal - Dr. Szász Tibor: Az egyetemi hallgatók az őszi betakarítási munkában698
Dr. Bodnár László: A tudományos diákkörök funkciója a Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán114
Dr. Csébfalvi György - Dr. Korinek László - Dr. Pintér József - Dr. Herman Sándor: Számítógépes feldolgozás a pécsi felsőoktatási intézmények felvételi vizsgáin299
Dr. Durham Dávidné: Fordító- és tolmácsképzés a József Attila Tudományegyetemen109
Fábián Antal - Dr. Szász Tibor - Antal Sándor: Az egyetemi hallgatók az őszi betakarítási munkában698
Dr. Géczi László: Egy felvételi előkészítő bizottság munkája179
Dr. Herman Sándor - Dr. Korinek László - Dr. Pintér József - Dr. Csébfalvi György: Számítógépes feldolgozás a pécsi felsőoktatási intézmények felvételi vizsgáin299
Dr. Horgosi Ödön: Russzisztikai Konferencia a József Attila Tudományegyetemen702
Dr. Kalmár László - Péterfalvi Lajos - Pulai Ferenc: A testnevelés és a sport a Budapesti Műszaki Egyetemen631
Dr. Korinek László - Dr. Pintér József - Dr. Herman Sándor - Dr. Cséfalvi György: Számítógépes feldolgozás a pécsi felsőoktatási intézmények felvételi vizsgáin299
Kulcsár Dezsőné - Pogány Béla: Orosz nyelvi versenyek az agrárfelsőoktatási intézményekben306
Dr. Gerhard Meier: Egy német lektor tapasztalatai a József Attila Tudományegyetemen754
Dr. Nagy Andor: Személyiségformálás és hivatásra nevelés a pedagógusképzésben106
Dr. Némedi Lajos - Dr. Pálffi István: A Debreceni Nyári Egyetem57
Dr. Pálffi István - Dr. Némedi Lajos: A Debreceni Nyári Egyetem57
Péterfalvi Lajos - Pulai Ferenc - Dr. Kalmár László: A testnevelés és a sport helyzete a Budapesti Műszaki Egyetemen631
Dr. Pintér József - Dr. Csébfalvi György - Dr. Herman Sándor - Dr. Korinek László: Számítógépes feldolgozás a pécsi felsőoktatási intézmények felvételi vizsgáin299
Pogány Béla - Kulcsár Dezsőné: Orosz nyelvi versenyek az agrárfelsőoktatási intézményekben306
Pulai Ferenc - Dr. Kalmár László - Péterfalvi Lajos: A testnevelés és a sport helyzete a Budapesti Műszaki Egyetemen631
Dr. Szász Tibor - Fábián Antal - Antal Sándor: Az egyetemi hallgatók az őszi betakarítási munkában698
Dr. Széles Gyula: Az 1978. évi ifjúsági parlamentek tapasztalatai Kaposváron119
Dr. Terplán Zénó: A Nehézipari Műszaki Egyetem gépész-hagyományai750
Varga László: Főiskolai és iskolai szövetkezetek Magyarországon185
Felsőoktatási külföldön
Dr. Bányai László: Oktatási reform a Zágrábi Egyetem Bölcsésztudományi Karán312
Dr. Berencsi György - Dr. Tóth Károly: Adatok a Nagy-Britanniában folyó fogorvosképzésről124
Dr. H. Tóth Imre: Nemzetközi nyelvészeti konferencia Varsóban190
Dr. Lampé László: A szülészet-nőgyógyászat oktatásának helye az orvosképzésben374
Dr. Németh József: Az agrárfelsőoktatás külföldi tapasztalatai I-II. rész574
Dr. Tóth Károly - Dr. Berencsi György: Adatok a Nagy-Britanniában folyó fogorvosképzésről124
Vesztnyik Vizssej Skoli (Dr. Halász Imre)379
Szemle
Barabaseva N. Sz.: A Szovjetunió felsőoktatási intézményeinek jogi státusa (Dr. László Tivadarné)758
Dr. Gábor László: Épületszerkezettan IV. (Gáspárné Demeter Judit)319
Jánossy Lajos - Tasnádi Péter: Vektorszámítás I. Vektor- és tenzoralgebra (Dr. Czellár Katalin)762
Ladányi Andor: Az egyetemi ifjúság az ellenforradalom első éveiben (1919-1921) (Dr. Mérei Gyula)763
Dr. Névai László: Ügyészségi tanulmányok (Dr. Révai Tibor)508
Norman MacKenzie - Richmond Postgate - John Scupham: Nyitott tanulás (Dr. Jáki László)127
Salánki József: A számítástechnika alapjai (Havas István)256
Pályázati felhívás192
Ifjúságmozgalmi Pályázat639
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Felsőoktatási Szemle 1980. január-december Felsőoktatási Szemle 1980. január-december

Könyvtári könyvek voltak.

Állapot:
3.860 Ft
1.930 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba