865.411

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Balassagyarmat története

896-1962

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Balassagyarmat Város Tanácsa
Kiadás helye: Balassagyarmat
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 656 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Sok fekete-fehér fotóval illusztrálva.

Tartalom

Előszó5
A táj természeti földrajza11
A honfoglalástól Mohácsig17
A honfoglalók és a várjobbágy falu18
A földesúri várásros falu és mezőváros21
A török hatalom árnyékában27
A várháborúk és a török hódítás27
Az első török uralom négy évtizede30
A vár és a végvári harcok31
A lakosság élete a végvár tövében36
A mezőváros pusztulása és kísérlet újbóli benépesítésére45
A török kiűzésétől a polgári forradalomig50
Az újjáéledő mezőváros és a Rákóczi-szabadságharc50
A mezővárosi jogok és a vallásszabadság csorbítása57
A paraszt mezőváros gazdasági életének és a lakosság számának alakulása59
A kereskedők és az iparosok a paraszt mezővárosban70
A török és francia háborúk hatása a megyeszékhely mezőváros fejlődésére77
A kereskedő és iparos réteg szerepének növekedése84
A földesurak és úrbéresek érdekellentéteinek elmélyülése91
Kísérletek a cenzuralisták földesúri jogfosztására99
Az ipar és a kereskedelem fejlődésének ellentmondásai105
A mezővárosi közigazgatás és az uradalmak112
A kulturális és egészségügyi viszonyok alakulása122
Az 1848-1849-es forradalom és a szabadságharc133
A forradalmi politika és a városigazgatás133
Az úrbériség forradalmi jelelgű megszüntetése143
A nemzetőrség és a honvédség szervezése144
A császári katonai megszállás időszaka150
A tavaszi hadjárat és a Függetlenségi Nyilatkozat153
A cári csapatok átvonulása156
Az utolsó erőfeszítések árnyékában157
A nagy idők hétköznapjai158
A szabadságharc bukásától a kiegyezésig164
Az önkényuralmi rendszer politikája és közigazgatása164
Gazdasági élet és társadalmi rétegződés171
Művelődés- és egészségügy183
A kiegyezéstől a polgári demokratikus forradalomig187
A közigazgatás és a politikai élet a kiegyezés után188
A tőkés gazdasági fejlődés és ellentmondásai202
Kulturális élet, szociális és egészségügyi viszonyok221
A várossá fejlődő Balassagyarmat236
A helybeli politikai küzdelmek és az 1905-1907. évi válság253
A munkásmozgalom kialakulása és fejlődése259
A város művelődésügye, szellemi és sportélete266
Az első világháború évei270
Az 1918. évi polgári demokratikus forradalom és a Magyar Tanácsköztársaság276
A forradalom győzelme Balassagyarmaton276
A forradalmi erők polarizálódása280
A város csehszlovák megszállása és felszabadítása286
Útban a szocialista forradalom felé291
A proletariátus hatalmi rendszerének kiépítése és a város politikai élete296
A tanácshatalom gazdasági, szociális és kulturális intézkedései308
Honvédő harcok az Ipoly mentén317
A proletárhatalom utolsó hetei323
Az ellenforradalmi rendszer negyedszázada327
Az ellenforradalmi rendszer hatalomra jutása és megszilárdulása Balassagyarmaton327
Gazdaság és társadalom a húszas években340
Az 1929-1933-as világgazdasági válság és hatása362
Kulturális élet és egészségügyi viszonyok376
A háborús készülődés és a második világháború évei385
A felszabadulástól a szocialista forradalom győzelméig397
A város felszabadulása397
Társadalmi, gazdasági és politikai viszonyok a felszabadulás után400
A közigazgatás újjászervezése és a földreform végrehajtása404
A polgári jobboldal tevékenységének felélénkülése az 1945. évi nemzetgyűlési választások idején és után408
A baloldali erők 1946. évi tavaszi küzdelmei a demokratikus vívmányok megszilárdításáért; a pénzügyi stabilizáció410
A város kommunistáinak harca a polgári jobboldal elszigeteléséért és a 3 éves terv bevezetéséért414
Az 1947. évi országgyűlési választások. A szocialista forradalom győzelme418
A szocializmus építésének kibontakozása, a fejlődés korlátai és ellentmondásai426
A párt és a tanácsi szervek munkájában jelentkező torzulások és hibák431
A gazdasági fejlődés problémái a 3 éves terv befejezésekor és az első 5 éves terv időszakában436
A város népességének lakáshelyzete, a keresők és eltartottak számának alakulása444
Az 1956-os ellenforradalmi események446
A néphatalom megszilárdulása az ellenforradalom leverése után. A szocialista építés fellendülése és a szocializmus alapjai lerakásának befejezése451
A párt újjászervezése és a néphatalom megszilárdítása451
A gazdasági konszolidáció és a mezőgazdaság szocialista átalakítása455
Művelődés, sport, egészségügy462
A mai Balassagyarmat474
Jegyzetek489
Rövidítések jegyzéke601
Függelék605
Felhasznált irodalom606
Névmutató608
Adattár651
Képek Balassagyarmat történetéből657
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Balassagyarmat története Balassagyarmat története Balassagyarmat története Balassagyarmat története

A védőborító enyhén szakadozott, a lapélek foltosak.

Állapot:
1.980 Ft
990 ,-Ft 50
15 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Balassagyarmat története Balassagyarmat története Balassagyarmat története Balassagyarmat története Balassagyarmat története

A borító és a lapélek enyhén foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba