1.027.671

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hosszmetszetek és keresztmetszetek

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 513 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 16 cm
ISBN: 963-15-3230-5
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Németh G. Béla írja könyve utószavában: "Ismereteink köre és tapasztalataink tanulsága, gondolkodásunk mozgástere és ítéleteink formálódása, ízlésünk iránya és értékvilágunk egybefogása változik. Változnia kell: a kutató következetessége - csakúgy mint minden gondolkodó emberé - abban rejlik, hogy mind többet kíván megtudni tárgyáról, egyre szilárdabban igyekszik vélt felismeréseit alátámasztani s mindig készen áll kivetni vagy korrigálni közülök a hamisaknak, a téveseknek bizonyultakat. Egyszóval: nem tételeihez, koncepcióihoz, hanem a valóság és az igazság kereséséhez ragaszkodik. Ennek tudatában tanulmányainkat voltaképp folyvást újra meg újra át kellene dolgoznunk, át kellene írnunk. Életünk záros ideje s teendőink erdeje azonban erre kevés lehetőséget nyújt. De talán mentvényét találja a régebben készült dolgozat mai megjelenése részint némely eredményeinke legalább részleges érvényében, részint az irodalommal való foglalkozás, az irodalomról szóló stúdium természetében. A... Tovább

Fülszöveg

Németh G. Béla írja könyve utószavában: "Ismereteink köre és tapasztalataink tanulsága, gondolkodásunk mozgástere és ítéleteink formálódása, ízlésünk iránya és értékvilágunk egybefogása változik. Változnia kell: a kutató következetessége - csakúgy mint minden gondolkodó emberé - abban rejlik, hogy mind többet kíván megtudni tárgyáról, egyre szilárdabban igyekszik vélt felismeréseit alátámasztani s mindig készen áll kivetni vagy korrigálni közülök a hamisaknak, a téveseknek bizonyultakat. Egyszóval: nem tételeihez, koncepcióihoz, hanem a valóság és az igazság kereséséhez ragaszkodik. Ennek tudatában tanulmányainkat voltaképp folyvást újra meg újra át kellene dolgoznunk, át kellene írnunk. Életünk záros ideje s teendőink erdeje azonban erre kevés lehetőséget nyújt. De talán mentvényét találja a régebben készült dolgozat mai megjelenése részint némely eredményeinke legalább részleges érvényében, részint az irodalommal való foglalkozás, az irodalomról szóló stúdium természetében. A tudományok és a művészetek közti területen helyezkedik ez el; egyiknek a természetéből is, másikéból is magába foglalva valamit. S az utóbbiakéból magába foglalt vonások talán alkalmassá, képessé teszik a korábban keletkezett tanulmányokat, hogy későbbi olvasóiknak is valaami élményindítást adjanak; az előbbiekéből valók pedig, hogy némi gondolatösztönzést váltsanak ki." Vissza

Tartalom

PETŐFI SÁNDOR5
AZ ÓDÁHOZ EMELT DAL (Petőfi Sándor: Itt van az ősz itt van újra...)23
ARANY JÁNOS34
A SZERKESZTŐ S A KRITIKUS ARANY57
TÁVOLODÁS A ROMANTIKÁTÓL EGY ÖSSZETETTEBB SZEMÉLYESSÉG JEGYÉBEN (Arany: Évek, ti még jövendő évek..., Elégiko-óda, meditáló vers, epigrammatikus zárással)64
A FRAGMENT FÖLÉNYE (Arany: Balzsamcsepp - Még ez egyszer..)82
KÉT KORSZAK HATÁRÁN (Madách évfordulójára)93
ÉLETKÉPFORMA ÉS REGÉNY (A Jókai-olvasás állomásai)114
AZ ESZMÉLKEDŐ, KÉSEI MIKSZÁTH (Novellaművészetének korszakilletékessége)127
A SZEMÉLYISÉG MINT ÉRTÉKCÉL A SZÁZADVÉG MAGYAR LÍRÁJÁBAN143
VILÁGKÉP ÉS IRODALOMFÖLFOGÁS BABITS AZ EURÓPAI IRODALOM TÖRTÉNETE CÍMŰ MŰVÉBEN156
SZEREP, VÁLLALÁS, IDENTIFIKÁCIÓ (Babits Mihály: Mint különös hírmondó...)172
HASONLÓSÁG, HASONLAT, PÉLDÁZAT (Babits Mihály: Ősz és tavasz között)183
LITURGIKUS EMLÉK MINT TÁRGYIASÍTÓ VERSSZERKEZET ÉS VERSKERET (Babits Mihály: Balázsolás)194
AZ ELGONDOLHATATLAN ÁLORCÁI (Szerep és magatartás a kései Kosztolányinál)208
JÁTÉK, FELTÉTELESSÉG, KERESÉS (Kosztolányi fölfogásának néhány eleme)222
A KIMONDÁS TÖRVÉNYE (A kései József Attila világképe és poétikája)232
A PSZICHOLOGIZMUS ELLEN, A PSZICHOLÓGIA MELLETT (József Attila kritikai és elméleti gondolkodásának néhány vonása)250
AZ ÖNMEGSZÓLÍTÓ VERSTÍPUSRÓL264
MÉG, MÁR, MOST (József Attila egy kései verstípusáról: az idő- vagy létszembesítő versről)297
A KLASSZIKUS ÓDA MEGÚJÍTÁSÁNAK MESTERPÉLDÁJA (József Attila: A Dunánál)315
AZ IMITÁCIÓS VERSALKOTÁS EGY PÉLDÁJA (József Attila: Az a szép, régi asszony)326
ERKÖLCSI AUTONÓMIA - MŰVÉSZI AUTONÓMIA (A Puszták népe műfaji kérdéseiről)339
INTERPRETÁCIÓ ÉS ELEMZÉS350
A KÖNYÖRGÉS ARTIKULÁCIÓJA A REMÉNYSÉG JEGYÉBEN (Balassi Bálint: Adj már csendességet...)338
A FÁJDALOM KIÁLTÁSA (Kölcsey Ferenc: Elfojtódás)374
A NYUGALOM VÁGYÁNAK EGYETEMESÍTÉSE (Vajda János: A vaáli erdőben)381
TRAGIKUMBA HAJLÓ TRAGIKOMIKUM (Bródy Sándor: Rembrandt eladja holttestét)388
A ROMANTIKA ALKONYÁN - A POZITIVIZMUS ÁRNYÉKÁBAN (A pozitivizmus néhány műfaji következménye a lírában és a regényben)394
A KIÁBRÁNDULTSÁG HANGHORDOZÁSA (A romantikát lezáró lírai forduló néhány vonása)421
ÁLLAMISÁG ÉS TÁRSADALMISÁG (Ideológia, művelődés és irodalom néhány kérdése a kiegyezés után)436
LÉTHARC ÉS NEMZETISÉG (A "irodalmi" értelmiség felső rétegének ideológiájához, 1867 után)452
A "NEMZETI KLASSZICIZMUS MESTERE" - A "NEMZETI KLASSZICIZMUS TANÍTVÁNYA" (Horváth János és a 19. század)474
HIT, ILLÚZIÓK NÉLKÜL (Károlyi Mihály könyve)482
EGY GONDOLKODÓ ARCKÉPÉNEK VÁLTOZÁSAI (Friedrich Nietzsche válogatott művei)488
MARTIN HEIDEGGER HALÁLÁRA498
SZÜLŐHAZÁM (Arckép helyett - Nádor Tamás: Ex libris Németh G. Béla)503
UTÓSZÓ513

Németh G. Béla

Németh G. Béla műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Németh G. Béla könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv