799.067

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hosszmetszetek és keresztmetszetek

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 513 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 16 cm
ISBN: 963-15-3230-5

Fülszöveg

Németh G. Béla írja könyve utószavában: "Ismereteink köre és tapasztalataink tanulsága, gondolkodásunk mozgástere és ítéleteink formálódása, ízlésünk iránya és értékvilágunk egybefogása változik. Változnia kell: a kutató következetessége - csakúgy mint minden gondolkodó emberé - abban rejlik, hogy mind többet kíván megtudni tárgyáról, egyre szilárdabban igyekszik vélt felismeréseit alátámasztani s mindig készen áll kivetni vagy korrigálni közülök a hamisaknak, a téveseknek bizonyultakat. Egyszóval: nem tételeihez, koncepcióihoz, hanem a valóság és az igazság kereséséhez ragaszkodik. Ennek tudatában tanulmányainkat voltaképp folyvást újra meg újra át kellene dolgoznunk, át kellene írnunk. Életünk záros ideje s teendőink erdeje azonban erre kevés lehetőséget nyújt. De talán mentvényét találja a régebben készült dolgozat mai megjelenése részint némely eredményeinket legalább részleges érvényében, részint az irodalommal való foglalkozás, az irodalomról szóló stúdium természetében. A... Tovább

Tartalom

PETŐFI SÁNDOR5
AZ ÓDÁHOZ EMELT DAL (Petőfi Sándor: Itt van az ősz itt van újra...)23
ARANY JÁNOS34
A SZERKESZTŐ S A KRITIKUS ARANY57
TÁVOLODÁS A ROMANTIKÁTÓL EGY ÖSSZETETTEBB SZEMÉLYESSÉG JEGYÉBEN (Arany: Évek, ti még jövendő évek..., Elégiko-óda, meditáló vers, epigrammatikus zárással)64
A FRAGMENT FÖLÉNYE (Arany: Balzsamcsepp - Még ez egyszer..)82
KÉT KORSZAK HATÁRÁN (Madách évfordulójára)93
ÉLETKÉPFORMA ÉS REGÉNY (A Jókai-olvasás állomásai)114
AZ ESZMÉLKEDŐ, KÉSEI MIKSZÁTH (Novellaművészetének korszakilletékessége)127
A SZEMÉLYISÉG MINT ÉRTÉKCÉL A SZÁZADVÉG MAGYAR LÍRÁJÁBAN143
VILÁGKÉP ÉS IRODALOMFÖLFOGÁS BABITS AZ EURÓPAI IRODALOM TÖRTÉNETE CÍMŰ MŰVÉBEN156
SZEREP, VÁLLALÁS, IDENTIFIKÁCIÓ (Babits Mihály: Mint különös hírmondó...)172
HASONLÓSÁG, HASONLAT, PÉLDÁZAT (Babits Mihály: Ősz és tavasz között)183
LITURGIKUS EMLÉK MINT TÁRGYIASÍTÓ VERSSZERKEZET ÉS VERSKERET (Babits Mihály: Balázsolás)194
AZ ELGONDOLHATATLAN ÁLORCÁI (Szerep és magatartás a kései Kosztolányinál)208
JÁTÉK, FELTÉTELESSÉG, KERESÉS (Kosztolányi fölfogásának néhány eleme)222
A KIMONDÁS TÖRVÉNYE (A kései József Attila világképe és poétikája)232
A PSZICHOLOGIZMUS ELLEN, A PSZICHOLÓGIA MELLETT (József Attila kritikai és elméleti gondolkodásának néhány vonása)250
AZ ÖNMEGSZÓLÍTÓ VERSTÍPUSRÓL264
MÉG, MÁR, MOST (József Attila egy kései verstípusáról: az idő- vagy létszembesítő versről)297
A KLASSZIKUS ÓDA MEGÚJÍTÁSÁNAK MESTERPÉLDÁJA (József Attila: A Dunánál)315
AZ IMITÁCIÓS VERSALKOTÁS EGY PÉLDÁJA (József Attila: Az a szép, régi asszony)326
ERKÖLCSI AUTONÓMIA - MŰVÉSZI AUTONÓMIA (A Puszták népe műfaji kérdéseiről)339
INTERPRETÁCIÓ ÉS ELEMZÉS350
A KÖNYÖRGÉS ARTIKULÁCIÓJA A REMÉNYSÉG JEGYÉBEN (Balassi Bálint: Adj már csendességet...)338
A FÁJDALOM KIÁLTÁSA (Kölcsey Ferenc: Elfojtódás)374
A NYUGALOM VÁGYÁNAK EGYETEMESÍTÉSE (Vajda János: A vaáli erdőben)381
TRAGIKUMBA HAJLÓ TRAGIKOMIKUM (Bródy Sándor: Rembrandt eladja holttestét)388
A ROMANTIKA ALKONYÁN - A POZITIVIZMUS ÁRNYÉKÁBAN (A pozitivizmus néhány műfaji következménye a lírában és a regényben)394
A KIÁBRÁNDULTSÁG HANGHORDOZÁSA (A romantikát lezáró lírai forduló néhány vonása)421
ÁLLAMISÁG ÉS TÁRSADALMISÁG (Ideológia, művelődés és irodalom néhány kérdése a kiegyezés után)436
LÉTHARC ÉS NEMZETISÉG (A "irodalmi" értelmiség felső rétegének ideológiájához, 1867 után)452
A "NEMZETI KLASSZICIZMUS MESTERE" - A "NEMZETI KLASSZICIZMUS TANÍTVÁNYA" (Horváth János és a 19. század)474
HIT, ILLÚZIÓK NÉLKÜL (Károlyi Mihály könyve)482
EGY GONDOLKODÓ ARCKÉPÉNEK VÁLTOZÁSAI (Friedrich Nietzsche válogatott művei)488
MARTIN HEIDEGGER HALÁLÁRA498
SZÜLŐHAZÁM (Arckép helyett - Nádor Tamás: Ex libris Németh G. Béla)503
UTÓSZÓ513

Németh G. Béla

Németh G. Béla műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Németh G. Béla könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hosszmetszetek és keresztmetszetek Hosszmetszetek és keresztmetszetek Hosszmetszetek és keresztmetszetek Hosszmetszetek és keresztmetszetek

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.230 ,-Ft
6 pont kapható
Kosárba