Közel 4.000 kötet Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hidak és torlaszok

Írások vallásról, egyházról, társadalomról

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 389 oldal
Sorozatcím: Protestáns művelődés Magyarországon
Kötetszám: 8
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-8033-83-5
Megjegyzés: További szerzők a tartalomjegyzékben.

Előszó

Divatos szó manapság a másság. Amikor Németh Géza személyére és munkásságára gondolok, akkor nekem mindig a tágasság szó jut eszembe. Talán nem túlzok, ha a tágasság, a tágasságok emberének nevezem... Tovább

Tartalom

Szabó Imre: A tágasságok embere V
ifj. Németh Géza: Apánkról VII
Tartalom XIII
A magyar karika (keresztyén kisközösség a magyarok között) - 1982 1
Diagnózis 3
Mi bajunk, barátaim 3
Ki a felelős ezért? 4
Mi lesz ennek a vége? 5
Mi a magyar helyzet? 6
Terápia (A szellemi megújulás víziója) 7
Mi a megújulási vízió lényege? 7
Milyen bibliai alappal hasonlíthatjuk az egyházakat lakóházhoz? 9
Hogyan jelentkezett a kisközösség az egyháztörténetben és a mai világegyházban? 9
Mi a keresztyén kisközösség alapvető jellemzője II
Mi a keresztyén kisközösség belső szerkezete? 12
Melyek a keresztyén kisközösségek kísértései? 15
Hogyan viszonyuljon a kisközösség a történelmi egyházakhoz? 16
Hogyan alakulhat át egy „szupersztár-egyház" kisközösségi szerkezetű gyülekezetté? 17
Mi tehát a teendő? 18
Hogyan kezdjük el gyülekezetünkben? 21
Milyen szempontok szerint válogassuk ki induláskor a jövendő házigyülekezetek vezetőit? 21
Hogyan szolgálják a kisközösségek a magyar egyház megújulását? 23
A karika és a család 25
A karika és a magyar állam törvényei 26
A kisközösség és a nemzet megújulása 27
A határainkon kívül élő magyarok felelős segítése 29
A hazahívás szolgálata 32
Békeszolgálatban Kelet és Nyugat között 33
A „legkisebbek" szolgálata 34
Pont és kettőspont 35
Iránytű (Apologetikai vázlatok) - 1994 (1969, 1980) 37
Ajánlás 39
Igen és nem (vers) 40
Honnan tudjuk, hogy a világot Isten teremtette? 41
Hogyan tanúskodnak modern tudósok Istenről? 43
Milyen kapcsolat van a keresztyén hit és a természettudomány között? 45
Kezdet és Vég 46
Mit vallunk az ember származásáról? 47
Lehetséges-e a csoda? 47
Miért nem vagyok materialista? 48
Vizsoly (vers) 49
Miben különbözik a Biblia a többi könyvtől? 51
A kövek kiáltanak 54
Mi a Biblia üzenete? 56
Milyen segítséget kap a 20. század a Bibliától? 57
Megbízható-e az Újszövetség szövege? 58
Komolyan lehet-e venni ma még a Bibliát? 60
Mi bizonyítja Jézus történetiségét? 63
A dorozsmai Krisztus (vers) 64
Mi lehet Jézus Krisztusról biztosan tudni? 65
Hogyan keresi a 20. századi ember Krisztust? 67
Honnan lehet tudni, hogy Jézus Krisztus valóban feltámadott? 68
Milyen elméletekkel magyarázták az üres sírt Jézus ellenségei az elmúlt kétezer év során? 70
Hogyan magyarázzuk Jézus Istenfiúságának gondolatát? 72
Jelkép és valóság - hit és megértés 74
Ábrahám (vers) 77
Milyenek Jézus modern hősei? 77
Mi a hit? 79
Milyen összefüggés van a hit és a hitetlenség között? 80
Mi a bűn? 81
Mi a bűn megoldása? 82
Mi a szenvedés értelme? 84
Mi a keresztyén lelki élet gyakorlata? 84
Mi az emberi élet értelme? 86
Az energia-megmaradás verse 86
Teilhard Hortobágyon (vers) 87
Mi az eredendő bűn? 87
Hogyan gondolkozzunk a nem-keresztyén vallásokról? 89
Az egyik vallás nem éppen olyan jó mint a másik? 91
Az ökumenikus Krisztus (vers) 94
Miért vagyok éppen keresztyén? 94
Van-e élet a halál után? 96
Ihleti-e a keresztyén üzenet a modern művészetet? 98
Az új évezred szelleme 99
Van-e dialektika a keresztyén hitben? 100
A Biblia válasza az emberi élet kezdetével és végével kapcsolatos modern kérdésekre 101
Egy nápolyi tavernában (vers) 106
Hit és közéleti hivatás 107
Az Evangélium és a mai magyar politika 108
Pokoljárás (vers) 112
Kémia, kábulat, Krisztus 112
Mit válaszol Jézus egy mai ateistának? 117
Mit hirdessünk a mai nem-keresztyén értelmiségnek? 122
Energia Agapé (vers) 126
Mennyit ér az ember? 127
Agapé szimfónia 134
Függelék 1.: Számadás - 1969 137
Mit mond a természettudomány Isten létéről? 139
Hol található meg az Isten? 140
Milyen értelemben „ateista" az Isten? 141
Vallásos volt-e Jézus? 142
Kihez hasonlítható Jézus? 143
Fizika és Evangélium 144
Mi a politikai felelősségünk? 144
Lehet-e keresztyén forradalmár? 145
Mi a felelősségünk a magyar népért? 147
Milyen a mai keresztyénség? 148
Milyen lesz a holnap egyháza? (utópikus vázlat) 150
Mit vallunk a férfi és a nő kapcsolatáról? 151
Mit Jelent Jézus követése az ipari társadalomban? 154
Keresztyénség és közgazdaságtan 155
Keresztyénség és űrkutatás 156
Keresztyénség és pszichológia 156
Keresztyénség és humanizmus 157
Mi a végső reménységünk? 158
Függelék 2.: Iránytű (Apologetikai vázlatok) - 1980 161
Honnan tudták előre? 163
Húsvéti meditáció Udvardi Erzsébet „Feltámadás" című képe előtt 165
Történetfilozófia és a keresztyénség 167
Csoportlélektan és keresztyén közösség 168
Meditációs kérdések 170
Hogyan hirdessük az evangéliumot pogány értelmiségi környezetben? 170
A keresztyén mozgalom expanziója 172
Apostolok kiskátéja 174
Milyen legyen Krisztus egyházának szerkezete technológiai korunkban? 178
A vakok látnak a süketek hallanak - 1983 185
Bevezetés 187
Jézus él 188
A húsvétkor Megjelenő - Az élő Jézus az ősegyházban - Pál apostol élő Krisztusa - Az élő Jézus kétezer év egyháztörténetében - A fészek és az égi madár - Váratlanul bejön a bezárt ajtókon - Minden napon
Gyógyulás 200
Hogyan lehetek keresztyén? - Semmiképpen - Azonnal - Egymondatos imádságok - Hogyan tovább? - Igazi szerelemre vágyom! - Teljesedjetek be Szentlélekkel! - Milyen tapasztalataink vannak a Szentlélekről?
Küldetés 210
Ez velünk is megeshet: elhívás és küldetés - Abraháni - Fény és erő - A saru - Kard és evangélium - Az apostolság pszichológiája - Milyen a katolikus istentisztelet? - Igen és nem - A karizmák - A karizmák, a küldetés és a környezet - Hogyan kaphatok karizmát? - Építsünk hidat! - Keresztyénség és művészet - Krisztus a képzőművészetben - Esztétika és Biblia - Keressetek, szolgáljatok! - Zene és evangélium - Keressetek, szolgáljatok! - Szépirodalom és evangélium - Keressetek, szolgáljatok! - Marxizmus és keresztyénség
A kétségbeesett ember és a segítő testvér 229
A világegyetem értelmesen építkező spirálja - Az értelmetlen szenvedés szakadékai - Isten a vádlottak padján - A védelem érvei - A megvigasztalhatatlan panasz - Az istenvádló istenkeresés paradoxona - Az értelmetlen racionális paradoxona - Az automatikus gondviselés illúziójának kritikája - Az ellenálló szolidaritás misztériuma - A katasztrófák kérdőjelei - A szeretet istentisztelete - A kivételezettség illúziójának kritikája - Ellenállás és elfogadás - Kétségbeesés és győzelem -Szegény ember-gazdag ember - A gazdag embertől a gazdag emberiségig - A gazdag emberiség és tárgyainak távlata - Miért él az ember? - A meggyógyult ember - A titok - Emberi jogaink törvényeink tükrében - Látomás a keresztúton - Passió - Felelősségünk a határainkon kívül élő magyarokért
Élet és remény a Testvériség Szigeteken 245
Élet a Testvériség Szigeteken - Kétezer év egy óra alatt - Mit találunk kétezer év történetében? - Az imádság fizikája - Az élő hit láncreakciója - A testvérszeretet lánca - Öröm a Testvériség Szigeteken - Inspiráció és manipuláció - Szentlélek vagy rajongás - Józanság és Szentlélek - Európai történet
Miért fontos, hogy legyen magyar Református Egyház? - 1989 257
Miért fontos, hogy legyen magyar református egyház? 259
Miért üresek a református templomok? 261
Jertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát! 264
Hozzászólások, kritikák: Orosz Ferenc, dr. Kálmán Attila, Lizik Zoltán, Török István és dr. Szíj Rezső írása 273
Világnézet és világhódítás 285
Rezignáció és a bizalom 285
A rezignáció és a bizalom kölcsönhatásának szociállélektani képletei 286
Az újragondolt bizalomindoklás építőelemei 287
Végső kérdések és a realitás 288
A Világhódítás eszméje 289
A nagy másként gondolkozó 289
A világhódítók apológiája 290
Az etikus cselekvés alternatívái 291
Megbékélési alapelvek 292
Destruktív kultuszok - 1996 295
Előszó helyett (Szilágyi Aladár) 297
A szekták élete sem lehet tabu (Freész Károly) 298
Jehova Tanúi 302
Történelme 302
Sajátos tanítások 302
Szervezel 303
Destruktív elemek 303
Esettanulmány 306
Az üdvösség birodalma (Váczi Gábor) 307
A Holic-csoport azaz ,,dunaföldvári őskeresztények" (Szőke Sándorné) 321
Szülők nyílt levele az Országgyűléshez (Győri László és felesége, Molnár Ferenc és felesége, Tóth Tiborné) 326
Isten gyermekei - A Család 328
Szervezeti struktúra 329
Pénzügyek 329
Térítési módszerek 330
,,Forradalmi szabályok" 331
A második generáció 331
Extra bűnügy: gyermekprostitúció - gyermekszex 331
A ,,Család" Magyarországon 332
A szcientológia (Richárd Behar) 333
A mohóság és hatalomvágy virágzó kultusza 333
Mi a véleményük? 343
L. Ron Hubbard mondja 343
Gyógyszeres kezelés 344
Pénzügyi visszaélések 344
Könyvkiadás 346
A szcientológia és én 349
Levél a Dianetikáról (Pintér Péter, Czirók Zsuzsanna, Róka László és Csiki Anna) 351
A Moon-szekta 356
Új Akropolisz 358
Célok és alapelvek 358
Aktivitások 359
A „belső utasítások irodalma" 359
Sátánizmus 361
A Bahái-Kultusz 363
Kritika 364
Boszorkányok Egyháza 365
Krisna-kultusz 367
Mit tanítanak a Krisnás magyar fiataloknak? 368
Gyerekek az Iskconban (Ursula Zöpfel) 371
Előszó 371
Gyerekek az Iskconban 372
A nevelés két szakaszt foglal magába 372
Játékok 373
Az iskola befejezése 373
Beavatás 373
Táplálkozás 373
Az Iskcon iskolái Európában 374
A gyereke Jövője 374
A gyereknevelés szervezetei 375
Tájékozódás szekták ügyében 376
A Szekta-konferencia javaslatai 380
Állásfoglalás 382
Általános javaslatok 382
Biernaczky Szilárd: A szerkesztő utószava 387
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem