A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Európa 1945-2000

A megosztástól az egységig

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Aula Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 874 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-9585-20-3

Fülszöveg

Az olvasó rendkívüli kötetet tart kezében: az első magyar nyelvű összefoglalást és elemzést Európa 1945 utáni mozgalmas történetéről, amikor kontinensünk a két szuperhatalom növekvő ellentéteinek tükörképeként két részre szakadt, s végleg elveszítette világhatalmi szerepét. A kötet végigkíséri és dokumentálja a megosztott Európa két felén zajló eseményeket: a hidegháború, az enyhülés,a közép- és kelet-európai rendszerváltás folyamatait, amikor Európa szerves egységesülésével fokozatosan visszaszerzi méltó helyét a világban.
A nemzetközi összefüggéseket megvilágítva egyfajta dokumentummentést is folytat: régen feledésbe merült, illetve eddig ismeretlen dokumentumok közlésével hozzájárul annak tisztázásához, milyen történelmi korszakokon keresztül jutottunk el napjaink Európájáig, hogyan működik,melyek valódi hajtóerői és milyen fejlődési képességekkel rendelkezik.
Először olvashatunk a föderális Európáért küzdő szervezetek korai erőfeszítéseiről, amelyek törekvései fél évszázaddal... Tovább

Tartalom

I. rész
Európa kettészakítása (1945-1949) 1
A nyugati hatalmak és Európa 3
Sztálin Európa-terve 4
A Truman-doktrína, a Marshall-terv és az OEEC (1947-1948) 5
A NATO megalakítása (1949) 10
A keleti szövetségi rendszer megszilárdítása; a KGST (1949) 11
Németország megosztása 14
Az első Európa-szervezetek 17
Az Európa Tanács megalakulása (1949) 21
A kormányszintű nyugat-európai együttműködés kezdetei; politikai személyiségek gazdasági integrációs tervei 23
Nemzetközi kapcsolatok: hidegháború - kelet-nyugati ellentét 24
Irodalom 27
Dokumentumok 29
A nyugati hatalmak és Európa 29
Háromhatalmi nyilatkozat a felszabadított Európáról (Jalta, 1945. február 11.) 29
Közlemény a három hatalom berlini konferenciájáról (1945. augusztus 2.) 31
George F. Kennan: Németországi részünket biztosítani (Részletek 1945 nyarán
írt emlékiratából) 34
A brit-francia szövetségi szerződés (Dunkerque, 1947. március 4.) 35
Charles de Gaulle: Európa és a kommunista veszély (1947. június 29.) 37
Szerződés a gazdasági, szociális és kulturális együttműködésről és az együttes
védelemről (Brüsszel, 1948. március 17.) 40
Sztálin Európa-terve 43
I. M. Majszkij memoranduma „a jövendő világ kívánatos alapelveiről" (1944. január 11.) 43
Barátsági, kölcsönös segélynyújtási és háború utáni együttműködési szerződés
a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Lengyel Köztársaság
között (Moszkva, 1945. április 21.) 47
Szerződés a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Csehszlovák
Köztársaság között Kárpát-Ukrajnára vonatkozóan (Moszkva, 1945. június 29.) 49
Közlemény a három hatalom berlini konferenciájáról (1945. augusztus 2.) 51
Szerződés a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Lengyel Köztársaság között a szovjet-lengyel államhatárról (Moszkva, 1945. augusztus 16.) 55
Barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződés a Magyar
Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság között (Budapest,
1947. december 8.) 57
Barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés a Szovjet
Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Finn Köztársaság között
(Moszkva, 1948. április 6.) 59
A Truman-doktrína, a Marshall-terv, az OEEC (1947-1948) 61
Kennan „hosszú távirata" Moszkvából (1946. február 22.) 61
Winston S. Churchill fultoni beszéde (1946. március 5.) 67
Az amerikai Központi Hírszerző Csoport (CIG) értékelése: „a szovjet külés katonapolitika" (1946. július 23.) 68
Truman üzenete a kongresszushoz (Washington, 1947. március 12.) 74
Marshall amerikai külügyminiszter beszéde a Harvard Egyetemen (1947. június 5.) 79
Az európai újjáépítés problémái amerikai szempontból (1947. július 23.) 80
Az Egyesült Államok elnökének üzenete a kongresszushoz az Európai Újjáépítési Programról (1947. december 19.) 85
Az Európai Gazdasági Együttműködés Szervezete - OEEC (Párizs, 1948. április 6.) 90
A NATO megalakítása (1949) 92
A Vandenberg-határozat (1948. június 11.) 92
Feljegyzés a washingtoni biztonsági megbeszélésekről (1948. július 6-szeptember 9.) 93
Az Észak-atlanti Szerződés (Washington, 1949. április 4.) 99
A keleti szövetségi rendszer megszilárdítása; a KGST (1949) 103
A Novikov-távirat: „Az amerikai külpolitika a háború utáni időszakban"
(1946. szeptember 27.) 103
Visinszkij beszéde az ENSZ-ben (1947. szeptember) 109
A Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának nyilatkozata a nemzetközi helyzetről (1947. október 5.) 110
Az SZK(b)P KB Politikai Irodájának utasítása a szovjet Külügyminisztérium
részére a kelet-európai országokkal megkötendő kölcsönös segítségnyújtási
szerződésekről (1947. október 14.) 113
Barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződés a Magyar
Köztársaság és a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége között
(Moszkva, 1948. február 18.) 114
A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának (KGST) Alapokmánya
(Moszkva, 1949. január 25.) 115
Németország megosztása 119
Közlemény a három hatalom berlini konferenciájáról (1945. augusztus 2.) 119
De Gaulle a Rajna- és a Ruhr-vidék jövőjéről (1945. szeptember 10.) 124
Konrád Adenauer a duisburgi főpolgármesterhez (1945. október 31.) 125
Konrád Adenauer beszéde a kölni egyetemen (1946. március 24.) 125
Byrnes amerikai külügyminiszter stuttgarti beszéde (1946. szeptember 6.) 127
A brit Foreign Office feljegyzése Németország egységéről (1948. május 14.) 129
Az első törvény Németország nyugati övezeteiben a pénzügyek újjászervezésére
(pénztörvény) (1948. június 18-án) 130
A németországi szovjet katonai adminisztráció főparancsnokának 111. sz.
parancsa a pénzreform végrehajtásáról a szovjet megszállási övezetben
(1948. június 28.) 133
Háromhatalmi nyilatkozat a megszállási statútumról és a németországi megszállási övezetek egyesítéséről (1949. április 8.) 135
A washingtoni egyezmények a nyugat-németországi katonai igazgatás megszüntetéséről (1949. április 8.) 138
A párizsi külügyminiszteri konferencia dokumentumaiból (1949. május 23- június 20.) 139
Jegyzőkönyv a szövetséges főbiztosok és a Német Szövetségi Köztársaság
kancellárja közötti egyezményekről (Petersberg, 1949. november 22.) 140
Az első Európa-szervezetek 144
Az európai föderalisták hertensteini programja (1946. szeptember) 144
Winston S. Churchill zürichi beszéde (1946. szeptember 19.) 145
Az Európai Föderalisták Uniójának (UEF) politikai határozata (Montreux,
1947. augusztus 31.) 148
A Nemzetközi Bizottság, az Európa egységéért küzdő mozgalmak koordinálására alakult szervezet politikai bizottságának határozata (Hága, 1948. május) 149
Az Európai Parlamenti Képviselők Uniójának programja (Interlaken, 1948.
szeptember) 150
Az Európai Mozgalom brüsszeli kongresszusának következtetései (1949. február 28.) 152
Az Európa Tanács megalakulása (1949) 155
Az Európa Tanács Alapokmánya (1949. május 5.) 155
Egyezmény az emberi jogokról és [az] alapvető szabadságok védelméről
(Róma, 1950. november 4.) 165
Európai Kulturális Egyezmény (Párizs, 1954. december 19.) 178
A kormányszintű nyugat-európai együttműködés kezdetei; politikai személyiségek gazdasági integrációs tervei 182
A belga-holland-luxemburgi vámegyezmény (1944. szeptember 5.) 182
A Stikker-terv, az európai gazdasági integráció akcióterve (1950. június 14.) 183
II. rész
Európa a hidegháborúban (1950-1962) 185
A biztonság keresése - Nyugat-Európa az ötvenes évek elején 187
Az Európai Szén- és Acélközösség - Montánunió (1951) 188
Magán Európa-szervezetek állásfoglalásai a nyugat-európai államközi együttműködés éveiben (1950-1954) 190
Az Európai Védelmi Közösség - EDC (1952-1954) 192
Az Európai Politikai Közösség - EPC (1953) 195
A párizsi szerződések és a Nyugat-európai Unió - WEU (1954) 196
Regionális szövetségek Észak- és Délkelet-Európában: a Balkán-paktum és
az Északi Unió 197
A két német állam ellenséges rendszerekben (1949-1955) 198
Keleti kohézió az ötvenes évek közepén 202
A Varsói Szerződés (1955) 202
Szovjet haderők Közép- és Kelet-Európában 204
Áttérés a többoldalú szerződések rendszerére 205
A Békevilágtanács a fegyverkezés ellen 206
Gazdasági összefogás Nyugat-Európában az ötvenes évek második felében 207
Az Európai Gazdasági Közösség - EGK (1957) 207
Európai együttműködés és atomenergia (a CERN és az EURATOM) 208
A közös szervek összevonása 208
Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás - EFTA (1960) 209
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet - OECD (1960) 210
A Szovjetunió és a keleti szövetségi rendszer összetartása az ötvenes évek második felében 211
A KGST kiépítése 211
A „szocialista internacionalizmus" 212
Nemzetközi kapcsolatok: az egymás mellett élés kényszere az ötvenes években 213
Irodalom 218
Dokumentumok 221
A biztonság keresése - Nyugat-Európa az ötvenes évek elején 221
Közlemény az amerikai, angol és francia külügyminiszter értekezletéről
(New York, 1950. szeptember 19.) 221
Truman elnök kongresszusi üzenete (1951. január 8.) 223
A Schuman-terv (1950. május 9.) 224
Az Európai Fizetési Unió (1950. szeptember 19.) 225
A Pleven-terv (1950. október 24.) 227
Az Európai Szén- és Acélközösség (Montánunió) (Párizs, 1951. április 18.) 228
Az Európai Védelmi Közösség (1952. május 27.) 230
Háromhatalmi nyilatkozat a Német Szövetségi Köztársaság bevonásáról az Európai
Közösségbe (1952. május 27.) 230
Szerződés a gazdasági, szociális és kulturális együttműködésről és a kollektív
önvédelemről a Brüsszeli Szerződést módosító és kiegészítő jegyzőkönyv
változtatásainak megfelelően - WEU (Párizs, 1954. október 23.) 232
Nyilatkozat a Német Szövetségi Köztársaság és Olaszország meghívásáról
a Brüsszeli Szerződéshez való csatlakozásra (Párizs, 1954. október 23.) 235
Szerződés a Francia Köztársaság, az Amerikai Egyesült Államok, NagyBritannia és Észak-Írország Egyesült Királyság és a Német Szövetségi
Köztársaság közötti kapcsolatokról (Párizs, 1954. október 23.) 241
Barátsági és együttműködési szerződés Jugoszlávia, Görögország és Törökország
között (Balkán-paktum) (1953. február 28.) 247
Az Északi Tanács Alapszabályzata (1958. január 1.) 248
A New York-i konferencia határozata az NSZK felfegyverzéséről (1950. szeptember 26.) 250
A szovjet kormány német békeszerződés-tervezete (1952. március 10.) 251
A berlini négyhatalmi konferencia dokumentumaiból (1954. január 25-február 18.) 253
Az NSZK felvétele a NATO-ba (1954. október 23.) 255
A Szovjetunió és Németország közötti hadiállapot megszüntetése (1955. január 25.) 256
Szerződés a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Német Demokratikus Köztársaság közötti kapcsolatokról (1955. szeptember 20.) 257
Magán Európa-szervezetek állásfoglalásai (1950-1954) 260
Memorandum az Európai Politikai Hatóság létrehozásáról (1950. január 21.) 260
A Szocialista Mozgalom kongresszusa az Európai Egyesült Államokért (Párizs,
1949. november 5-7.) 261
A Szocialista Mozgalom az Európai Egyesült Államokért (MSEUE) kongresszusának határozata (Milánó, 1954. július 9-11.) 262
A Kereszténydemokraták Nemzetközi Uniója. A Nouvelles Equipes Internationales (NEI) éves kongresszusának határozata (Tours, 1953. szeptember 3-6.) 265
A Liberális Világunió határozata az európai Európa-politikáról (Knokke, 1954.
augusztus 28.) 266
Az Európai Föderalisták Uniójának indítványa szövetségi szerződés kidolgozására (Párizs, 1949. október) 267
Az Európai Föderalisták Uniója Központi Bizottságának határozata az EVK-szerződés elutasításáról (Párizs, 1954. szeptember 19.) (Kivonat) 268
Az Európai Parlamenti Unió memoranduma az Európai Tanácskozó Közgyűlés
Általános Ügyek Bizottságához (1949. október 17.) (Kivonat) 270
Coudenhove-Kalergi kontinentális föderációs tervezete. Coudenhove-Kalergi
főtitkár beszámolója az Európai Parlamenti Képviselők kongresszusán
(Konstanz, 1950. szeptember 18-21.) 272
Az Európai Liga a Gazdasági Együttműködésért (ELEC) konferenciájának
határozatai (Brüsszel, 1951. május 31-június 2.) 278
Nemzetközi Egyesülés a Társadalmi Haladásért (Internationale Vereinigung
für Sozialen Fortschritt). A bázeli kongresszus határozatai az európai integráció szociális következményeiről (1953. október 16-19.) 282
A Páneurópa-mozgalom dokumentumaiból 284
A keleti kohézió az ötvenes évek közepén 291
A Békevilágtanács határozata (Bécs, 1953. november 23-28.) 291
A Varsói Szerződés. Barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási
szerződés az Albán Népköztársaság, a Bolgár Népköztársaság, a Magyar
Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Román Népköztársaság, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Csehszlovák Köztársaság között (Varsó, 1955. május 14.) 293
Szerződés a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Német Demokratikus Köztársaság közötti kapcsolatokról (Moszkva, 1955. szeptember 20.) 298
A Szovjetunió Kommunista Pártja XX. kongresszusának határozata az SZKP
Központi Bizottságának beszámolója alapján (1956. február 24.) 300
A Szovjetunió kormányának nyilatkozata a Szovjetunió és a többi szocialista
ország közötti baráti kapcsolatok és együttműködés fejlesztésének és további
erősítésének alapjairól (1956. október 30.) 301
A szocialista országok kommunista és munkáspártjainak nyilatkozata (Moszkva,
1957. november 14-16.) (Kivonat) 303
Gazdasági összefogás Nyugat-Európában az ötvenes évek második felében 306
Szerződés az Európai Gazdasági Közösség (EGK) létrehozásáról (Róma, 1957.
március 25.) 306
Az Európai Gazdasági Közösség szervei (Róma, 1957. március 25.) 309
Jegyzőkönyv a belnémet kereskedelemről (Róma, 1957. március 25.) 322
Egyezmény a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetről - OECD
(Párizs, 1960. december 14.) 322
A Szovjetunió és a keleti tömb összetartása az ötvenes évek második felében 328
Kétoldalú szerződési rendszer a keleti blokkban 328
A kommunista és munkáspártok nyilatkozata (Moszkva, 1960. november) 329
III. rész
A status quo megszilárdítása (1963-1972) 331
Nyugat-európai integráció: stagnálás és bővítés között 333
Az európai szervezetek bővülése 334
Az Európai Gazdasági Közösség fejlődése 335
De Gaulle és az EGK a hatvanas években 336
A német-francia szerződés (1963) 337
Atlanti partnerség és új kelet-nyugati párbeszéd 338
Az amerikai vezető szereptől a transzatlanti partnerségig 338
Európa és a világhatalmak párbeszéde 339
A keleti szövetségi rendszer lazuló egysége és gazdasági együttműködése 340
Autoritási válság és többközpontúság 340
A „prágai tavasz" és elfojtása (1968) 341
A KGST komplex programja (1971) 342
Németország, Berlin és a keleti szerződések 343
A keleti szerződések (1970-1973) 343
Négyoldalú egyezmény Nyugat-Berlinről (1971) 345
Az NSZK-NDK alapszerződés (1972) 348
A Páneurópa Unió Európa egyesítéséért 349
Nemzetközi kapcsolatok: szuperhatalmi igények és politikai sokszínűség 351
Irodalom 356
Dokumentumok 359
Nyugat-európai integráció: stagnálás és bővítés között 359
Az Európai Közösségek egyesülése. Közlemény a közösségi szervek fúziós
szerződésének megkötéséről (1965. április 8.) 359
Haris von Groeben: Program Európa számára (1969. június 23.) 360
A francia-nyugatnémet együttműködési szerződés (Párizs, 1963. január 22.) 362
A Közös Piachoz tartozó országok kommunista pártjainak nyilatkozata
(1963. március 6.) 367
Atlanti partnerség és új kelet-nyugati párbeszéd 369
Szerződés a légkörben, a világűrben és a víz alatt végzett nukleáris fegyverkísérletek betiltásáról (atomcsendszerződés) (Moszkva, 1963. augusztus 5.) 369
A francia kormány szóbeli jegyzéke a 14 NATO-partnernek (1966. március 11.) 371
Kennedy elnök beszéde a frankfurti Pál-templomban (1963. június 25.) 373
Walter Hallstein, az EGK Bizottsága elnökének beszéde az atlanti partnerségről
(Strasbourg, 1963. szeptember 13.) 375
Az Észak-atlanti Tanács jelentése a szövetség jövőbeli feladatairól (Harmeljelentés) (1967. december 14.) 377
Szerződés a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról (atomsorompó-egyezmény) (Moszkva, Washington, London, 1968. július 1.) 380
Nyilatkozat az amerikai-szovjet kapcsolatokról Nixon moszkvai látogatása
alkalmából (Moszkva, 1972. május 29.) 385
Az Olasz és a Francia Kommunista Párt közös nyilatkozata (1973. május 10.) 387
A keleti szövetségi rendszer lazuló egysége és gazdasági együttműködése 390
A Román Munkáspárt Központi Bizottságának nyilatkozata (1964. április 22.) 390
A Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületének nyilatkozata az európai
béke és biztonság megszilárdításáról (Bukarest, 1966. július 5.) (Kivonat) 391
Barátsági, kölcsönös segítségnyújtási és együttműködési szerződés a Német
Demokratikus Köztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége
között (Moszkva, 1964. június 12.) 396
Barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés a Magyar
Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között
(Budapest, 1967. szeptember 7.) 398
A varsói levél Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságához
(Brezsnyev-doktrína) (1968. július 15.) 401
A Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületének felhívása az európai
országokhoz (Budapest, 1969. március 17.) 401
Az imperializmus elleni harc feladatai a jelenlegi szakaszban és a kommunista
és munkáspártok, az összes antiimperialista erő akcióegysége (Moszkva,
1969. június 17.) 404
A KGST-tagállamok gazdasági integrációjának komplex programja (1971) 406
A Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületének nyilatkozata az európai
biztonság és együttműködés alapelveiről (Prága, 1972. január 26.) 411
Németország, Berlin és a keleti szerződések 414
Szerződés a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Német Szövetségi
Köztársaság között (Moszkva, 1970. augusztus 12.) 414
Szerződés a Lengyel Népköztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság között
kölcsönös kapcsolataik normalizálásának alapjairól (Varsó, 1970. december 7.) 417
A Nyugat-Berlinre vonatkozó négyoldalú egyezmény (Berlin, 1971. szeptember 3.) 419
Az NDK és az NSZK egyezménye az NSZK és Nyugat-Berlin közötti tranzitforgalomról (Berlin, 1971. december 17.) 424
Közlekedési szerződés a Német Demokratikus Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság között (Berlin, 1972. május 26.) 425
Szerződés a Német Demokratikus Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság közötti kapcsolatok alapjairól (Berlin, 1972. december 21.) 428
Szerződés a Német Szövetségi Köztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közötti kölcsönös kapcsolatokról (Prága, 1973. december 11.) 433
A Páneurópa Unió Európa egyesítéséért 436
Richárd N. Coudenhove-Kalergi: Európa újraegyesítése (Párizs, 1962. december 10.) 436
Richárd N. Coudenhove-Kalergi: Utószó az „Európai lélek" újrakiadásához
(1966. augusztus 1.) 444
Richárd N. Coudenhove-Kalergi: Negyedik világhatalomként (1969) 445
A Páneurópa Unió alapelv-nyilatkozata (Strasbourg, 1973. május 11-12.) 447
IV. rész
Enyhülés és biztonság (1972-1985) 449
Az Európai Közösség bővítés és megújulás között 451
Az első bővítés: Nagy-Britannia, Dánia, Írország 451
A déli bővítés: Görögország, Spanyolország és Portugália 452
Európa identitáskeresése 453
Az Európai Politikai Együttműködés (EPC) 453
Az Európai Monetáris Rendszer (EMS) 454
Az Európai Közösség és az EFTA kapcsolatai 455
Intézményi előrelépés és „euroszklerózis" 456
Világűrkutatás és az EURÉKA-tervezet 457
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ-CSCE) és Szervezet
(EBESZ-OSCE) 458
A Helsinkibe vezető út 458
Helsinkitől Párizsig 460
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ-OSCE) 461
Közép- és Kelet-Európa és a lengyel válság 462
Lázadás a kommunista mozgalomban - 462
Az NDK-szovjet barátsági szerződés (1975) 463
A lengyelországi válság 464
Európa fegyverkezés és leszerelés között 465
Nemzetközi kapcsolatok: válság és a kelet-nyugati együttműködés újraindulása 468
Irodalom 475
Dokumentumok 477
Az Európai Közösség bővítés és megújulás között 477
A brit Fehér könyv az Európai Közösségbe való belépésről (1971) 477
Dánia, Írország, Norvégia Királysága, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királysága belépési szerződése az Európai Gazdasági Közösségbe és
az Európai Atomközösségbe (1972. január 22.) (Kivonat) 481
Európa identitáskeresése 482
Az Európai Közösség az európai identitásról (Koppenhága, 1973. december 14.) 482
Henry Kissinger az Egyesült Államok Európa-politikájáról (New York, 1973.
április 23.) 485
Az Európai Parlament képviselőinek általános és közvetlen választásáról rendelkező okmány (1976. szeptember 20.) (Kivonat) 487
Az EURÉKA alapnyilatkozata (1985. november 6.) 488
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ-CSCE) és Szervezet
(EBESZ-OSCE) 490
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet záróokmányának tíz alapelve (Helsinki, 1975. augusztus 1.) 490
A madridi EBEÉ-utótalálkozó záródokumentuma (1983. szeptember 6.) 495
Közép- és Kelet-Európa és a lengyel válság 497
Közlemény a béke erőinek moszkvai világkongresszusáról (1973. október 31.) 497
Barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés a Német
Demokratikus Köztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége
között (Moszkva, 1975. október 7.) 500
A Varsói Szerződés tagállamai parlamenti képviselőinek felhívása valamennyi
európai ország parlamentjéhez: „Az európai népek békéjéért, biztonságáért,
együttműködéséért és közeledéséért" (Varsó, 1975. május 15.) 503
Az európai békéért, biztonságért, együttműködésért és társadalmi haladásért.
Az európai kommunista és munkáspártok berlini konferenciájának dokumentuma (1976. június 30.) 505
A Szolidaritás Független Önigazgató Szakszervezet I. küldöttkongresszusán
elfogadott program (Gdansk, 1980. augusztus 16-17.) 508
A Charta 77 csehszlovák polgárjogi mozgalom nyilatkozata (1977. január 1.) 511
A Varsói Szerződés tagállamai Politikai Tanácskozó Testületének nyilatkozata
(Prága, 1983. január 5.) 513
Európa fegyverkezés és leszerelés között 517
A NATO kettős határozata az eurorakéták telepítéséről (Brüsszel, 1979. december 12.) 517
A Carter-doktrína (Washington, 1980. január 23.) 520
Békemozgalmi kiáltvány az NSZK-ban (1984. február 25.) 526
A WEU miniszteri tanácsának római nyilatkozata (1984. október 27.) 530
V. RÉSZ
Európa fordulata (1986-1992) 537
A kettős fordulat 539
A belső piachoz vezető úton 540
Az Európai Gazdasági Térség: híd az Európai Közösség és az EFTA között 541
A közös biztonság perspektívái 543
Európa átalakulóban 546
Közép- és Kelet-Európa új szabadsága 546
Szövetségek felbomlása és újak formálódása 549
A német egyesítés és kiegyezés a közép- és kelet-európai országokkal 551
Az Európai Közösség megszilárdítása: Maastricht 555
A Szovjetunió felbomlása 557
A jugoszláv tragédia 560
Nemzetközi kapcsolatok: demokratikus átalakulás Közép- és Kelet-Európában 565
Irodalom 567
Dokumentumok 559
A kettős fordulat 559
Egységes Európai Okmány (Luxemburg, 1986. február 17.) (Részletek) 569
Egyezmény az Európai Gazdasági Térségről (Oporto, 1992. május 2.) (Kivonat) 571
Szerződés a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és az Amerikai
Egyesült Államok között közepes és rövidebb hatótávolságú rakétáik felszámolásáról (Washington, 1987. december 8.) 574
Az EBEE európai bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekkel és leszereléssel
foglalkozó konferenciája (Stockholm, 1986. szeptember 19.) 582
Záródokumentum az európai biztonsági és együttműködési értekezleten részt
vevő országok képviselőinek találkozójáról (Bécs, 1989. január 19.) 588
Párizsi Charta az új Európáért (1990. november 21.) 590
Európa átalakulóban 603
A NSZEP és az SPD javaslata közép-európai bizalomerősítő és biztonsági
övezet létrehozására (Berlin, 1988. július 8.) 603
Mihail Gorbacsov: Európa közös házunk (1987) 608
Mihail Gorbacsov beszéde az Európa Tanácsban (Strasbourg, 1989. július 6.) .. 611
Tadeusz Mazowiecki lengyel miniszterelnök beszéde az Európa Tanácsban
(Strasbourg, 1990. január 30.) 612
Václav Havel csehszlovák elnök beszéde az amerikai kongresszusban
(1990. február 21.) (Kivonat) 614
A Varsói Szerződés feloszlatásának jegyzőkönyve (Prága, 1991. július 1.) 615
A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa feloszlatásának jegyzőkönyve
(Budapest, 1991. június 28.) (Kivonat) 616
Az Észak-atlanti Tanács ülésének nyilatkozata (Brüsszel, 1989. május 29-30.) 617
A NATO-tagállamok „londoni nyilatkozata" (1990. július 5-6.) (Kivonat) 619
Az Észak-atlanti Tanács nyilatkozata a békéről és az együttműködésről
(Róma, 1991. november 8.) (Kivonat) 622
Nyilatkozat az Észak-atlanti Együttműködési Tanács (NACC) alakuló üléséről
(Brüsszel, 1991. december 20.) 625
Szerződés a Német Szövetségi Köztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság,
Franciaország, Nagy-Britannia, a Szovjetunió és az Egyesült Államok között
a Németország kérdéséről szóló befejező szabályozásról (Moszkva, 1990.
szeptember 12.) 627
Egyezmény a Német Szövetségi Köztársaság kormánya és a Szovjet Szocialista
Köztársaságok Szövetsége kormánya között egyes átvezető intézkedésekről
(Bonn, 1990. október 9.) 632
Szerződés a Német Szövetségi Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között
a közöttük fennálló határok elismeréséről (Varsó, 1990. november 14.) 637
Szerződés a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között
a baráti együttműködésről és az európai partnerségről (1992. február 6.) 638
Szerződés az Európai Unióról (A Maastrichti Szerződés) (1992. február 7.) 649
A schengeni egyezmény a határellenőrzés fokozatos eltörléséről a Benelux
államok, a Német Szövetségi Köztársaság és Franciaország között (1985.
június 14.) 653
Nyilatkozat a Szovjetunió megszűnéséről és a Független Államok Közösségének
(FÁK) megalakulásáról (Alma Ata, 1991. december 21.) 655
A Szlovén Köztársaság függetlenségi nyilatkozata (1991. június 25.) (Kivonat) 656
Nyilatkozat a szuverén és független Horvát Köztársaság létrehozásáról
(1991. június 25.) (Kivonat) 659
Az Európai Tanács nyilatkozata Koszovóról (1999. április 25.) 661
VI. rész
Európa újjászervezése (1992-2000) 665
Az Európai Unió Maastrichttól Amszterdamig (1993-1997) 667
Az Európa Tanács az 1990-es években 671
A Nyugat-európai Unió (WEU) - konfliktusmegelőzés és válságkezelés 674
Sokrétű regionális együttműködések (FÁK, Keleti-tengeri Tanács, Közép-európai
Kezdeményezés - CEI, Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás -
CEFTA, partnerségi együttműködések) 676
Az EBEÉ intézményesülése; az EBESZ 681
Bővülő horizontok a NATO és az Európai Unió számára 684
A NATO: új stratégia, bővítés, Oroszország, Ukrajna, a mediterrán és délkeleteurópai párbeszéd 684
Az Európai Unió reformok és bővítés előtt 687
Nemzetközi kapcsolatok: béke és biztonság az 1990-es években 691
Régi intézmények új kihívások előtt 692
Az európai-amerikai viszony 695
A FÁK államainak helyzete 697
Észak-Dél kapcsolatok az 1990-es években 698
Irodalom 699
Dokumentumok 701
Az Európai Unió Maastrichttól Amszterdamig (1993-1997) 701
Az Európai Tanács zárónyilatkozata az Európai Közösség állam- és kormányfőinek rendkívüli ülésén (Brüsszel, 1993. október 29.) (Kivonat) 701
Az Európai Közösségek Bizottságának stratégiai okmánya a közép- és keleteurópai országok csatlakozásának előkészítéséről (Brüsszel, 1994. július 13.)
(Kivonat) 703
Az Európa Tanács az 1990-es években 706
Az állam- és kormányfők nyilatkozata az Európa Tanács csúcstalálkozóján
(Bécs, 1993. október 9.) 706
Egyezmény a felsőoktatási képesítések elismeréséről az európai régióban
(Lisszabon, 1997. április 11.) 707
Bölcsek Tanácsa: Jelentés a Miniszterek Bizottsága részére (Strasbourg, 1998.
október 20.) 710
A Nyugat-európai Unió (WEU) - konfliktusmegelőzés és válságkezelés 717
A WEU azon tagállamainak nyilatkozata, amelyek tagjai az Európai Uniónak:
a WEU szerepéről, kapcsolatáról az Európai Unióval és a NATO-val
(Maastricht, 1991. december 10.) (Kivonatos közlés) 717
A WEU miniszteri tanácsa - a petersbergi nyilatkozat (Bonn, 1992. június 19.)
(Kivonat) 719
A WEU miniszteri tanácsa - hivatalos nyilatkozat (Róma, 1993. május 19.)
(Kivonat) 724
A WEU miniszteri tanácsa - a kirchbergi nyilatkozat (Luxembourg, 1994.
május 9.) (Kivonat) 728
Sokrétű regionális együttműködések (FAK, Keleti-tengeri Tanács, Közép-európai
Kezdeményezés - CEI, Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás -
CEFTA, partnerségi együttműködések) 736
A Közép-európai Kezdeményezés (KEK - CEI) tagállamai kormányfői találkozójának záródokumentuma (Zágráb, 1998. november 20-21.) 736
Megállapodás a Horvát Köztársaság csatlakozásáról a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz (CEFTA) (Zágráb, 2002. december 5.) 738
Memorandum a béke és a stabilitás biztosításáról a Független Államok Közösségében (Alma Ata, 1995. február 10.) 739
A fekete-tengeri állam- és kormányfők csúcstalálkozójának nyilatkozata
(Isztambul, 1992. június 25.) 740
Együttműködés a Keleti-tenger térségében: a kormányfők nyilatkozata
(Riga, 1998. január 22-23.) 742
Az Európai Unió földközi-tengeri konferenciájának zárónyilatkozata
(Barcelona, 1995. november 27-28.) (Kivonat) 745
Partnerségi és együttműködési egyezmény az Európai Közösségek és tagállamai,
valamint az Orosz Föderáció között (Korfu, 1994. június 24.) (Kivonat) 748
A délkelet-európai stabilitási paktum (Köln, 1999. június 10.) (Kivonat) 750
Az EBEÉ intézményesülése; az EBESZ 753
AZ EBEÉ emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferenciája
(1990. június 5-19.) (Részlet) 753
Az EBEÉ helsinki dokumentuma - a változás kihívásai (1992. július 10.)
(Részletek) 756
Az EBEÉ Tanácsának római ülése (1993. november 30-december 1.)
(Részletek) 765
Az EBEÉ a bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről (Bécs, 1994. november 17.) 766
Az EBEÉ 1994. évi budapesti határozata - az igazi partnerség felé egy új korszakban (1994. december 6.) (Részletek) 770
Európai Biztonsági Charta (Isztambul, 1999. november 18-19.) (Kivonat) 776
Bővülő horizontok a NATO és az Európai Unió számára 779
Észak-atlanti Tanács - miniszteri találkozó (Berlin, 1996. június 3.)
(Záróközlemény) 779
A NATO és Oroszország közötti kölcsönös kapcsolatok, együttműködés
és biztonság alapokmánya (Párizs, 1997. május 27.) 783
A madridi NATO-csúcs nyilatkozata az euro-atlanti biztonságról és együttműködésről (1997. július 8.) (Kivonat) 791
A NATO stratégiai elképzelése (Washington, 1999. április 23-24.) (Kivonat) 794
Az Európai Unió közös stratégiája Oroszország számára: az Európai Tanács
Elnöksége zárónyilatkozatának II. számú melléklete (Köln, 1999. június 3-4.)
(Kivonat) 796
Az Európai Tanács Elnökségének zárónyilatkozata (Helsinki, 1999. december
10-11.) (Kivonat) 798
Az Európai Alapjogok Chartája (2000. szeptember 28.) (Kivonat) 802
A Nizzai Szerződéssel módosított Európai Unióról szóló szerződés
(2001. február 26.) 807
Joschka Fischer: Az államok szövetségétől a föderációig (Berlin, 2000. május 12.)
(Kivonat) 813
Időrendi áttekintés 819
Életrajzi ismertetés 849
Rövidítések 867
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem