865.065

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Iskola és társadalom

A Zalaegerszegen 1996. szeptember 5-6-án rendezett konferencia előadásai

Tartalom

Előszó7
Kelemen Elemér: Az iskola a magyar társadalom történetében9
Karády Viktor: A középiskolai piac társadalomtörténeti problémái Magyarországon19
Németh József: Egy dunántúli kisváros és gimnáziuma. A zalaegerszegi gimnázium története, alapításától az első világháborúig35
Molnár Ambrus: A partikuláris iskolarendszer alakulása és fejlődése a hajdúvárosokban a XVII-XVIII. században43
Koltai András: A magyar piaristák proszopográfiájának forrásairól53
Dominkovits Péter: Egy középfokú oktatási intézmény a vármegyei hivatalviselő elit képzésében. Adatok a soproni jezsuita gimnáziumnak a vármegyei tisztikar iskoláztatásában betöltött szerepéhez a XVIII. század első harmadából65
Polgár Marianna: Katolikus főúr protestáns egyetemen. Festetics Pál lipcsei tanulmányai 1741-4379
Hoós Éva: Latin iskola vagy professzionális képzés. Iskolák a társadalmi elvárások hálójában a XVIII. század végén: a keszthelyi példa89
Csoma Zsigmond: Peter Jordan, az ausztriai és magyarországi agrárszakoktatás és mezőgazdaság szürke eminenciása. Adatok az osztrák-magyar és az európai mezőgazdasági kapcsolatokhoz a XVIII-XIX. század fordulóján115
Sasfi Csaba: A nagykanizsai és a keszthelyi gimnázium vonzáskörzete és a diákok lakóhelyi koncentrációja 1808 és 1848 között131
Dobri Mária: A Szombathelyi Magyar Társaság a királyi bölcseleti líceumban 1823-1836173
B. Virághalmy Lea: Értékválság - értékváltás: egy múlt századi értelmiségi187
Mann Miklós: Oktatáspolitikusok és oktatáspolitikai koncepciók Magyarországon 1867-1944195
Siró Béla: Református középiskolák, református iskolapolitika a polgári Magyarországon215
Stipkovics Ferenc: Körmend oktatástörténete. A város- és iskolamonográfia írás kérdései233
Mónus Imre: A hajdúböszörményi református iskolaszék története239
Bariska István: Az Entwurf és a Kőszegi Bencés Algimnázium255
Varsányi Péter István: Egy protestáns "Nagytanoda" a változó hazában. A hódmezővásárhelyi református gimnázium története 1849-1914275
Bánki Horváth Mihály: A tanulók társadalmi rétegződése a kiskunfélegyházi gimnáziumban 1867-1918295
Rétfalvi Gábor: Adalékok a szombathelyi premontrei gimnázius történetéhez. A tanári könyvtári állománya a XIX. század végén301
Bódy Zsombor - Szabó Zoltán: A Budapesti Kereskedelmi Akadémia 1860 és 1906 között végzett hallgatóinak rekrutációja és mobilitása311
Németh Ildikó: Magántanintézetek a XIX. század második felében Sopronban341
Söptei Imre: Alapítás - fenntartás - működtetés. Viták az Államilag Segélyezett Kőszegi Magyar Polgári Fi- és Leányiskola anyagi ügyei körül (1872-1948)347
Andor Eszter: Zsidók és nem-zsidók a budapesti polgári iskolákban a XX. század elején: rekrutáció és iskolai teljesítmény367
Hausel Sándor: A Balassagyarmati Állami Tanító- és Tanítónőképző Története (1951-1959)401
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem