Közel 6000 kötet Népi kultúrák témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hidrológiai Közlöny 1969. január-december

A Magyar Hidrológiai Társaság Hivatalos Lapja - 49. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

Vízgazdálkodás
Illés István - Kelemen László - Szépkuti Lajos: Az ipari vízgazdálkodás fejlődése, és a fejlesztés célkitűzései 2 61
Dégen Imre: A Balaton vízgazdálkodásának fejlesztése 10 434
Hock Béla: Vízhozam és vízminőség közötti összefüggések alkalmazása vízminőségszabályozási feladatok megoldására 11 491
Hidrológia
Zsuffa István: A magyar hidrológiai szakirodalom egyik első tanulmánya 2 92
Szigyártó Zoltán: A rendszeres hajózás hatása a Keleti Főcsatorna öntözővízelosztó üzemére 5 193
Zsuffa István: Az árvízcsökkentő tározók hidrológiai kérdései 5 200
Rakovits Zoltán: A Hernád mederkavics szállítás viszonyainak elemzése 6 280
Pichler János: Entwicklung und wissenschaftliche Forschung des Neusiedlersees und seiner Umgebung. (A Fertő-tó és környékének fejlesztése és tudományos kutatása) 7 289
Hidrológia a területi vízgazdálkodás gyakorlatában (Ankét Pécsett, 1968. november 27-29.)
- Kiss György: Hidrológia a területi vízgazdálkodás gyakorlatában 7 301
- V. Nagy Imre: A hidrológia helyzete a műszaki tudományos forradalom korszakában 7 302
- Lászlóffy Woldemár: A hidrológia fejlődése és kapcsolata a matematikával 7 305
- Szigyártó Zoltán: A matematikai statisztikai módszerek alkalmazása a hidrológiában 7 307
- Vágás István: Az önszabályozás szemléletének alkalmazása a hidrológiai rendszerek elemzésében 7 309
- Zsuffa István: A stochasztikus folyamatok elméletének alkalmazása a hidrológiában 7 312
- Orlóczi István: A vízgazdálkodási gyakorlat igényei a hidrológiával szemben 8 356
- Szesztay Károly: Dombvidéki vízgyűjtők hidrológiai kérdései 8 358
- Kollár Ferenc - Pachner Csaba: Dombvidéki vízgyűjtők hidrológiai vizsgálata 8 359
- Csorna János: Vízfolyások kis vizeinek vizsgálata 8 363
- Bukovszky György: Módszer az árhullám kialakulásának és levonulásának vizsgálatára 9 396
- Krempels Tibor: A tározás árvízi üzemének vizsgálata 9 398
- Salamin Pál: Síkvidéki vízgyűjtők hidrológiai kérdései 9 406
- Török László: Csapadékokból eredő felszíni lefolyás meghatározása a fedőréteg vízháztartási vizsgálata alapján 9 408
- Kienitz Gábor: A síkvidéki vízgyűjtő hidrológiai vizsgálata 9 412
- Dohnalik József: Hozzászólás a hidrológia időszerű kérdéseihez 9 416
- Karászi Kálmán: Zárszó a Pécsi Ankét előadássorozatához 9 417
Csorna János - Szigyártó Zoltán: Folyók vízjárásának statisztikai jellemzése 9 385
Szesztay Károly: A felszíni vizek hasznosításának hidrológiai alapjai 11 481
Petrasovits Imre: Evapotranszspirációs vizsgálatok rizsnövényállományban 11 486
Winter János: Talaj vízjárások valószínűségi jellemzése 12 529
Rákóczi László: Hidrológiai kutatás és hidrológusképzés Kanadában 12 537
Hidraulika
Csekő Géza: Ballisztikus pályán repülő vízcseppek méretének és sebességének becslése 1 24
Szalay Miklós: A lamináris folyadékmozgás sebességeloszlásának relaxációs számítási módszerei 3 97
Csekő Géza: Esőztető szórófejek vízsugarának sugár végi cseppenergiája 5 211
Vágás István: Az árhullám-elemzés átfolyáselméleti módszerei 6 247
Fáy Csaba: Instabil jelenségek centrifugál szivattyúk párhuzamos üzemében 6 254
Szittner Antal: Hajómodellekre ható erők mérése a hajózsilipek kismintakísérleteinél 7 325
Akantisz Zsuzsanna: A kiskörei vízlépcső hajózsilip töltő és ürítő rendszerének hidraulikus modellkísérlete 11 498
Bognár Zoltán - Kovács László: A csigaszivattyú fő méreteinek meghatározása 12 557
Hidrogeológia
Vendel Miklós - Kessler Hubert - Kisházi Péter: Ásványvíz-kutató fúrás Fertőrákoson 1 36
Juhász József: A kitermelhető sztatikus rétegvízkészlet számítása 2 49
Rónai András: Időszakos nvomásváltozások a mélységi víztartó rétegekben 3 106
Karácsonyi Sándor - Scheuer Gyula: Vízföldtani megfigyelések Dunaújváros környékén 3 115
Vitális György - Hegyi Istvánné: Hirdotermális és metaszomatikus jelenségek a váci Nagyszál nyugati részén 4 148
Elsholtz László - Németh László: Ércfeldúsulások szórásudvarának felderítésére alkalmas módszer 6 258
Schmidt Eligius Róbert: Cseh-Morvaország, valamint Izland hegységszerkezeti és vízföldtani viszonyai 7 319
Juhász József: A gát alatti szivárgás néhány esete 8 337
Vendl Anna: Adatok a Balaton környéki források ismeretéhez 8 351
Deák István - Karácsonyi Sándor - Scheuer Gyula: Vízföldtani tapasztalatok Beremend környékén 11 503
Karácsonyi Sándor - Scheuer Gyula: Gyöngyös környékének felszínalatti vizei 12 544
Vízellátás
Pusztai Gyula: Budapesti vízmű hidrológiai kutatásainak története a századfordulóig 2 70
Matyi-Szabó Ferenc: Bányabeli vízmű létesítése Balinkabányán 5 235
Bulkai Lajos: A koaguláció matematikai leírása és az abból levonható gyakorlati következtetések a víztisztításnál 9 426
Fábry Györgyné: Tavi iszapok kémiai vizsgálata 10 458
Vízkémia
Papp Szilárd: A felszíni vizek szennyezettségére utaló egyes jellemzők közötti összefüggések 8 368
Csatornázás - szennyvíztisztítás
Szabó László: Kísérletek a lemezes olajfogó kialakítására 1 6
Dezsényi István - Bocz Károly: Csatornák vízzáróság vizsgálata alacsony nyomású levegőpróbával 1 2 84
Horváth Imre: Az eleveniszapos szennyvíztisztítás néhány reakciókinetikai és reaktortechnikai kérdésének hasonlóságelméleti vizsgálata 3 127
Csanády Mihály: A szennyvíztisztító homokszűrők működéséről 4 187
Muhits Katalin - Szabó Zoltán, ifj.: Kisüzemi méretű INKA rendszerű kísérleti levegőztető berendezés tapasztalatai 6 273
Kádár László: A turbulens diffúzió jelentősége a vízminőség szabályozásban 9 418
Csanády Mihály: A gyógyintézeti szennyvizek antibiotikum tartalmának hatása a csepegtetőtest működésére 11 516
Öntözés
Lipták Ferenc: A téglalapos és háromszöges szórófej kötési módok vizsgálata és értékelése 4 170
Nyéki Jenő - Ujj-Mészáros Károly: A Péti Nitrogén Művek gázgyári szennyvizével végzett öntözési kísérletek eredményei 4 183
Csorna János - Végvári Rezsőné: Kísérletek a barázdák szivárgási intenzitásának és víznyelőképességének meghatározására 10 468
Fehér Ferenc - Salamin András - Szabó László: Drénkísérletek a Keszthely-hévízi lápterületen 12 561
Vízépítés
Gróf Ferenc: "Újabb műanyagok alkalmazása a vízépítés területén 1 16
Mueller Othmár: Vízépítési robbantások 4 159
Borbély József: Optikai feszültségmérő eljárás bevezetése a hazai vízépítési gyakorlatba 5 215
Krempels Tibor: Aszfaltbeton partburkolat építési kísérletek 10 443
Limnológia, biológia
Szabó Zoltán, ifj.: Experiences gained with the biological classification of natural surface waters and wastes. (A természetes felszíni vizek és szennyvizek biológiai minősítésének tanulságai) 1 1
Uherkovich Gábor: Adatok a Tisza potamofitoplanktonja ismeretéhez, VII. A népességmaximumok sajátos formáiról 1 31
Jámbor Ottó: Vertikális mezoplankton vizsgálatok a Mátravidéki Hőerőmű hűtőtaván 5 223
Uherkovich Gábor: Adatok a Tisza potamofitoplanktonja ismeretéhez, VIII. A tiszai kékmoszatok áttekintése 7 331
Schiefner Kálmán - Ormay László: Vegyi anyagokkal erősen szennyezett vízfolyások higiénés mikrobiológiai vizsgálata 8 375
Méltatás
Emlékünnepély a szegedi árvíz 90 éves évfordulója alkalmával
- Megnyitó (Dévény István) 6 241
- Emlékbeszéd (Dégen Imre) 6 242
- Szeged mj. város fejlődése (Biczó György) 6 245
Tanulmánykötet Pardé professzor tiszteletére (Lászlóffy Woldemár) 7 324
Dr. Schréter Zoltán kitüntetése 9 395
Dr. Németh Endre kitüntetése 9 395
Dr. Lászlóffy Woldemár kitüntetése 9 395
100 éves a Magyar Állami Földtani Intézet (Illés György) 10 433
Megemlékezés
Dr. Papp Ferenc (1901-1969) 4. 145
Dr. Kolosváry Gábor (1901-1968) 4 146
Beszámoló
Az Osztrák Vízgazdálkodási Szövetség (ÖWWV) 1968. évi, Raach-ban rendezett víztisztítási szemináriuma (Kolin László) 2 80
Az Osztrák Vízgazdálkodási Szövetség klagenfurti ankétja, 1968. október 14-17. (Vitális Sándor) 3 138
A békési vízlépcső (Csecskedy Géza) 5 240
Beszámoló a Magyar Hidrológiai Társaság 1969. március 24-én megtartott, az 1968. évet záró közgyűléséről 12 570
Nemzetközi Hidrológiai Decennium
A Nemzetközi Hidrológiai Decennium 3 éve a Német Demokratikus Köztársaságban. (Lászlóffy Woldemár) 1 40
Az európai szocialista országok decennium bizottságainak együttműködése. (Lászlóffy Woldemár) 2 96
A Nemzetközi Hidrológiai Decennium Oktatási Bizottságának negyedik ülésszaka (Lászlóffy Woldemár) 9 429
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) és a Nemzetközi Hidrológiai Decennium (Kakas József) 9 429
A Nemzetközi Hidrológiai Decennium hírei 3 144
Könyvismertetés
1 23, 2 60, 2 93, 2 95, 3 137, 3 142, 3 143, 5 199, 5 222, 6 257, 6 272, 7 300, 7 330, 9 425, 10 457, 10 467, 11 490, 11 515
Egyesületi és műszaki hírek
1 42, 2 69, 2 79, 2 94, 2 96, 5 239, 6 246, 7 335, 9 430, 10 478, 11 524, 12 556, 12 569, 12 574
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hidrológiai Közlöny 1969. január-december Hidrológiai Közlöny 1969. január-december Hidrológiai Közlöny 1969. január-december Hidrológiai Közlöny 1969. január-december Hidrológiai Közlöny 1969. január-december Hidrológiai Közlöny 1969. január-december

A lapélek enyhén foltosak. Könyvtári könyv volt.

Állapot:
9.800 Ft
4.900 ,-Ft 50
25 pont kapható
Kosárba