1.016.759

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Statisztikai Szemle 1975. január-december

A Központi Statisztikai Hivatal folyóirata 53. évf. 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Általános elmélet
A statisztika története és szervezete
Dr. Dörnyei József: Az államigazgatási információ-rendszer Svédországban75
Dr. Németh Lóránt: A magyarországi számítástechnikai alkalmazási program 176
A Statisztikai Koordinációs Bizottság 1974. évi tevékenysége188
Dr. Nagy Sándor: Előrejelzés és dinamikus stabilitás az ökonometriai modellekben263
Dr. Szilágyi György: A gazdasági integráció mérési lehetőségei280
Dr. Nyáry Zsigmond: Ökonometriai szeminárium Uniejówban307
Pesti Lajos: A statisztikai információ-rendszer fejlesztéséenk időszerű kérdései365
Dr. Szilágyi György: Megjegyzések a nemzetközi összehasonlítások sokoldalú indexrendszeréhez516
Inzelt Annamária: A népgazdasági hatékonyság változásának mérése531
Dr. Drechsler László: Az összehasonlító árakon történő számítások korlátai620
Thomas F. Hughes: A számítógép hatása a statisztikai szervezetre638
Dr. Szilágyi György: A statisztikai tudomány köre és ágazatai724
Vincze Mária: Az üzemméret mennyiségi jellemzése752
Dr. Halabuk László: Ökonometriai modellek és módszerek kutatása és alkalmazása Magyarországon821
Dr. File Jenőné: Dinamikus komplexek alkalmazása az üzemek differenciálódásának vizsgálatában839
Györki Ildikó: Az iparstatisztikai információk szerkezetének általánosítása az adatbázis-tervezésnél873
Dörnyei József: A népgazdasági információ-rendszer fejlesztése a Szovjetunióban
Aranyi Attila:
Kovacsicsné Nagy Katalin: Bűnözési Indexek983
Dr. Mundruczó György:
Dr. Winkler György: Regressziós modellekre épülő középtávú prognózisok1002
Dr. Horváth Róbert: A komputerek felhasználásának lehetőségei és korlátai a jog területén1012
V. Sztarovszkij:
A. Jezsov: A szovjet állami statisztika a Nagy Honvédő Háború éveiben1059
Dr. Köves Pál: Bűnözési indexek 1130
Bálint József: Az elemző és tudományos tevékenység a Központi Statisztikai Hivatalban1171
Dr. Köves Pál: Az indexformulák áttekintése1178
Kornai János: A hiány méréséről1178
Dr. Dörnyei József: A számítástechnika az országos statisztikai szervezetben 1980 után1260
Népesség - egészségügy
Dr. Illés György: A munkások és alkalmazottak keresőképtelenséggel járó megbetegedései17
Dr. Klinger András: Az újabb magyar családtervezési vizsgálatok főbb eredményei127
Dr. Klinger András: Az újabb magyar családtervezési vizsgálatok főbb eredményei233
Szabó Emilné: A gyomor- és nyombélfekélyes kórházban ápolt betegek megfigyelése249
Sík Endre: A települések névváltozásai Magyarországon a XX. században287
Dr. Szabady Egon: A termelékenységi változások hatása a népességfejlődésre352
Dr. Hoóz István: Dr. Szabady Egon doktori téziseinek vitája431
Kovács Tibor: Városstatisztikai ülésszak Nyíregyházán541
B. Lukács Ágnes: A XIX. századi anyakönyvek reprezentatív felvétele648
Kovács Tibor: A III. Településdemográfiai Ülésszak Szombathelyen893
Jelentés a népesedéspolitikai intézkedések eredményeiről1021
Gazdaságstatisztika
Nagy József:
Dr. Pukli Péter:
Dr. Tar József: A beruházási-építőipari árak és költségek meghatározása és változásának mérése33
Dr. Marton Ádám: A csehszlovák kiskereskedelmi és fogyasztói árstatisztika jellegzetességei48
Láng-Miticzky Tamás:
Dr. Wirth Gyula: A népgazdasági energiagazdálkodás időszerű kérdései107
Somogyi Miklós: A nő- és a férfi dolgozók bérarányai a szakképzett alkalmazottak körében147
Dr. Tar József: A beruházási-építőipari árak és költségek meghatározása és változásának mérése161
Dr. Nagy Sándor: Előrejelzés és dinamikus stabilitás az ökonometriai modellekben263
Dr. Szilágyi György: A gazdasági integráció mérési lehetőségei280
Dr. Nyáry Zsigmond: Ökonometriai szeminárium Uniejówban307
Bálint József: Gazdasági fejlődésünk 30 éve333
Holka Gyula: A KGST-tagországok népgazdasága489
Dr. Szilágyi György: Megjegyzések a nemzetközi összehasonlítások sokoldalú indexrendszeréhez516
Inzelt Annamária: A népgazdasági hatékonyság változásának mérése531
Dr. Hetényi István: A népgazdasági tervezés fejlődésének főbb vonásai Magyarországon571
Dr. Drechsler László: Az összehasonlító árakon történő számítások korlátai620
Dr. Csepinszky Andor: Árvay János kandidátusi értekezésének vitája655
Dr. Rumen Janakiev: A termelékenység emelését szolgáló struktúrális változások irányítása734
Pócs Ervin: Infláció a gazdaságilag fejlett tőkés országokban811
Dr. Halabuk László: Ökonometriai modellek és módszerek kutatása és alkalmazása Magyarországon821
Társadalmi-gazdasági életünk fejlődése a felszabadulás óta901
Benkő János:
Fekete Gyula:
Halászné Bokor Katalin: A fogyasztás szocialista vonásai Magyarországon947
Dr. Mundruczó György:
Dr. Winkler György: Regressziós modellekre épülő középtávú prognózisok1002
Dr. Szabadi Béla: A gazdasági fejlettség és a szolgáltatások összefüggése1069
Hamza Lászlóné:
Szakolczai György: Az ágazati kapcsolatok mérlege egységes árbázison1101
Kornai László: A hiány méréséről1208
Az ágazati kapcsolatok mérlege egységes árbázison1230
Ipar - építőipar - beruházás
Deáky Györgyné: A gépipar tevékenységének hatékonysága3
Németh László:
A beruházási-építőipari árak és költségek meghatározása és változásának mérése33
Dr. Molnárfi Tibor: Az Iparstatisztikai és Üzemgazdasági Szakcsoport V. Vándorülése70
Láng-Miticzky Tamás:
Dr. Wirth Gyula: A népgazdasági energiagazdálkodás időszerű kérdései107
A beruházási-építőipari árak és költségek meghatározása és változásának mérése161
Dr. Nyitrai Ferencné: Iparunk a gyors ütemű fejlődés útján38
Dr. Tar József: Három évtized beruházási-építési tevékenysége396
Nyers József: Az ipar csomagolási tevékenységének színvonala és fejlődése608
Dr. Herczeg András: A műszaki haladás szerepe a vegyiparban706
Dr. Rumen Janakiev: A termelékenység emelését szolgáló struktúrális változások irányítása734
Györki Ildikó: Az iparstatisztikai információk szerkezetének általánosítása az adatbázis-tervezésnél873
Mezőgazdaság
Dr. Szerdahelyi Péter: Hosszú távú tendenciák a mezőgazdasági termelés értékösszetételében138
Dr. Deák István:
Schámár Iván: Szarvasmarha-tenyésztésünk nemzetközi összehasonlításban219
Dr. Fazekas Béla: A mezőgazdaság fejlődése 1945-től napjainkig414
Dr. Újhegyi Gyula:
Dr. Szénay László: A mezőgazdasági nagyüzemek termelésbővítése a differenciáltság függvényében479
Knorr András:
Szakonyi László: A mezőgazdaság fejlesztése és támogatása a KGST európai országaiban501
Vincze Mária: Az üzemméret mennyiségi jellemzése752
Dr. File Jenőné: Dinamikus komplexek alkalmazása az üzemek differenciálódásának vizsgálatában839
Dr. László Lajosné: A pulykatenyésztés fejlődésének főbb jellemzői1090
Kereskedelem - közlekedés
Dr. Marton Ádám: A csehszlovák kiskereskedelmi és fogyasztói árstatisztika jellegzetességei48
Dr. Besenyei Lajos:
Dr. Probald Ákos: A nemzetközi idegenforgalom határstatisztikai megfigyelése858
Társadalomstatisztika
Lakatos Mária: Cseh-Szombathy László tudományos publikációinak tézises védése189
Dr. Andorka Roland:
Kulcsár Rózsa: Egy társadalmi jelzőszámrendszer körvonalai459
Egy társadalmi jelzőszámrendszer körvonalai589
A nők társadalmi mobilitásának történeti tendenciái Magyarországon968
Szocális és kultúrális kérdések
Dr. Hoóz István: A bűnözés nemenkénti alakulása Magyarországon 1831-től59
Barta Barnabás: A társadalmi szolgáltatások fejlődése a felszabadulástól napjainkig (I.)683
Barta Barnabás: A társadalmi szolgáltatások fejlődése a felszabadulástól napjainkig(II.)787
Kovacsicsné Nagy Katalin: Bűnözési indexek (I.)983
Dr. Horváth Róbert: A komputerek felhasználásának lehetőségei a jog területén1012
Kovacsicsné Nagy Katalin: Bűnözési indexek (II.)1130
Történeti dolgozatok
Dr. Hoóz István: A bűnözés nemenkénti alakulása Magyarországon 1831-től59
Sík Endre: A települések névváltozásai Magyarországon a XX. században287
B. Lukács Ágnes: A XIX. századi anyakönyvek reprezentatív felvétele648
Kulcsár Rózsa: A nők társadalmi mobilitásának történeti tendenciái Magyarországon968
Halkovics László: A XIII. Statisztikatörténeti Vándorülés1151
Nemzetközi statisztika
Dr. Marton Ádám: A csehszlovák kiskereskedelmi és fogyasztói árstatisztika jellegzetességei48
Holka Gyula: A KGST-tagországok népgazdasága489
Csepely-Knorr András:
Szakonyi László: A mezőgazdaság fejlesztése és támogatása a KGST európai országaiban501
D. Zagaszbaldan: A Mongol Népköztársaság öt termékeny évtizede583
Megállapodás az Iraki Köztársaság Központi Statisztikai Szervezete és a Magyar Népköztársaság Központi Statisztikai Hivatala közötti közvetlen tudományos és műszaki együttműködésről761
Pócs Ervin: Infláció a gazdaságilag fejlett tőkés országokba811
V. Sztarovszkij:
A. Jezsov: A szovjet állami statisztika a Nagy Honvédő Háború éveiben1059
Jelentések
A Központi Statisztikai Hivatal jelentése az 1974. évi terv teljesítéséről, a népgazdaság fejlődéséről297
Jelentés a népesedéspolitikai intézkedések eredményeiről1021
Szemle
Dr. Molnárfi Tibor: Az Iparstatisztikai és Üzemgazdasági Szakcsoport V. Vándorülése70
Dr. Dörnyei József: Az államigazgatási információs-rendszer Svédországban75
A Statisztikai Koordinációs Bizottság 1974. évi tevékenysége188
Lakatos Mária: Cseh-Szombathy László tudományos publikációinak tézises védése189
Dr. Nyáry Zsigmond: Ökonometriai szeminárium Uniejówban307
Dr. Hoóz István: Dr. Szabady Egon doktori téziseinek vitája431
Az "Alkotó Ifjúság" pályázat a Központi Statisztikai Hivatalban433
Holka Gyula: A Központi Statisztikai Hivatal ünnepi kiadványai436
Kovács Tibor: Városstatisztikai ülésszak Nyíregyházán541
Dr. Csepinszky Andor: Árvay János kandidátusi értekezésének vitája655
Megállapodás az Iraki Köztársaság Központi Statisztikai Szervezete és a Magyar Népköztársaság Központi Statisztikai Hivatala közötti közvetlen tudományos és műszaki együttműködésről761
Az "Alkotó Ifjúság" pályázat a Központi Statisztikai Hivatal számítástechnikai szerveinél762
Aranyi Attila:
Dörnyei József: A népgazdasági információ-rendszer fejlesztése a Szovjetunióban888
Kovács Tibor: A III. Településdemográfiai Ülésszak Szombathelyen893
Társadalmi-gazdasági életünk fejlődése a felszabadulás óta901
Dr. Horváth Gyula: Az Európai-gazdasági életünk fejlődése a felszabadulás óta1037
Halkovics László: A XIII. Statisztikatörténeti Vándorülés1151
Dr. Dörnyei József: A számítástechnika az országos statisztikai szervezetben 1980 után1260
Magyar szakirodalom
Start Antal: Népgazdaságunk 30 éve (Dr. Rácz Albert)438
Kovacsics József: Statisztika (Dr. Vukovich György)440
Dr. Drechsler László - Jaroslav Kux - Dr. Nyitrai Ferencné: A munkatermelékenység nemzetközi összehasonlítása (Pócs Ervin)441
Falusné Szikra Katalin: A termelékenység és hajtóerői (dr. Tű Lászlóné)544
Berényi József: Bérrendszer, bérszerkezet Magyarországon és Ausztriában (Somogyi Miklós)657
Dr. Nagykátai Endre: A vállalati rendszerszervezés gyakorlata (Róbert Katalin)659
M. Venyige Júlia - Józsa Ödön - Gyetvai László: Munkaerő-szerkezet és mobilitás (Harsányi László)1040
Magyar nyelvű szakirodalom
Edmond Malinvaud: Az ökonometriai statisztikai módszerei (Dr. Nyári Zsigmond)80
Mieczyslav Fleszar: A világ gazdaságföldrajza (Dr. Homolya Ferenc)764
Gunner Myrdal: Korunk kihívása: a világszegénység (Vásáhelyi Judit)766
C. West Churchman: Rendszerszemlélet (Botka Zoltán)897
Statisztikai híradó
Személyi hírek83
Szervezeti hírek - közlemények84
Statisztikai irodalmi figyelő
Külföldi statisztikai irodalom87
Bibliográfia100
Külföldi folyóiratszemle212
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Statisztikai Szemle 1975. január-december Statisztikai Szemle 1975. január-december

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
4.100 Ft
2.050 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba