A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Esély 1994/1-6

Társadalom- és szociálpolitikai folyóirat

Tartalom

ELSŐ SZÁM
Tanulmányok
Martin Potucek: Quo vadis, szociálpolitika, Csehszlovákiában?3
Igor Tomes: Szociálpolitika és védelem Csehszlovákiában 1989 novembere óta10
Jacqueline Heinen: Foglalkoztatáspolitika és a női munkaerő Lengyelországban: tegnap és ma21
Magyar valóság
Tóth László: Adalékok a homoszexualitás társadalmi problémájához31
Gervai Gábor: Az AIDS-ről a mentális problémák tükrében45
Nagy László Tibor: A szkinhedek és büntetőjogi megítélésük53
A szociális munka modelljei
Bill Jordan: Szociális munka a posztindusztriális társadalomban64
Pártok szociális programjai
Csehák Judit: Szocialisták a szociálpolitikáról77
Esetek
Gosztonyi Géza: A XXII-es csapdája94
Lévai Katalin: "Mindig minden a legnagyobb rendben volt"102
Lakatos Elizabeth: Egy krízisbe került család és a Szolgálat segítsége108
Hírek, információk
Szöveggyűjtemény az iskolai szociális munkáról (a szerkesztő ajánlása)116
MÁSODIK SZÁM
Tanulmányok
H. J. Gans: A szegénység felszámolásának programja helyett: háború a szegények ellen3
S. J. Jarvis - J. Micklewright: A családi pótlék célzottsága és célzása Magyarországon11
Magyar valóság
Széman Zsuzsa: Az ipari vállalatok munkaerőpolitikája és az idősek32
Civil társadalom
Kotász Zoltán: "Az elveink miatt, saját döntéseink következtében kerülünk kisebbségi helyzetbe". Beszélgetés egy polgári szolgálatossal42
Esetek
Hanassné Dér Klára: "Egy asszony meg a lánya". Esettanulmány52
Csató Zsuzsa: Fogyatékkal élő emberek önsegítő és őket segítő csoportjai Magyarországon57
A szociális munka bemutatása
Bill Jordan: Szociális munka a gyakorlatban66
Pártok szociálpolitikai programjai
Az SZDSZ szociálpolitikai programtervezete95
Hírek
A Civil Társadalom Fejlődéséért112
Az első magyar terepkonferenciáról119
HARMADIK SZÁM
Tanulmányok
Jacek Kuron: Válaszúton3
Kovács Ilona: Jövedelemeloszlás és jövedelem-egyenlőtlenség az Egyesült Államokban19
Magyar valóság
Diósi Pál: A nyugdíjasok helyzete és a nyugdíjasház38
Murányi István: Drogfogyasztás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei középiskolások körében61
Jogi kérdések
Fridli Judit - Pelle Andrea - Rácz József: Kábítószerfogyasztás és büntetőpolitika86
Interjú
Mojzesné Székely Katalin: A "hasznosidő"-től a hasznos életig105
A szociális munka modelljei
Kádár Sári: A jó szociális munkás ismérvei - szubjektív megközeltéssel116
NEGYEDIK SZÁM
Tanulmányok
John Myles: Hanyatlás vagy holtpont?3
Magyar valóság
Frey Mária: Kutatási tapasztalatok a közhasznú foglalkoztatásról28
Oross Jolán - Kocsis B. Mihály: A hajléktalanellátás intézményrendszere és a szállásokat igénybevevő hajléktalan emberek48
Spitzer Tibor: Az állami gondoskodásból kikerült fiatalok családépítési kísérletei58
A szociális munka modelljei
Kozma Judit: Milyen a jó szociális munkás?63
Interjú
A szociálpolitika mérlege. Kovács Pál, Kiss Gyula és Lakner Zoltán politikusokkal beszélget Lévai Katalin71
Diósi Pál: Tessék mondani, lehet itt tíz percre szörföt bérelni?79
Esetek
Pénzes Eszter: Mira 1990-199492
Hírek
S. Faragó Magdolna: Beszámoló a Német Háztartási Szövetség Konferenciáján szerzett tanulmányút tapasztalatairól100
ÖTÖDIK SZÁM
Tanulmányok
Ferge Zsuzsa: Szabadság és biztonság3
Magyar Valóság
Bagó József: Kormányzati aktivitások a hátrányos helyzetű munkaerőpiaci rétegek támogatása érdekében25
Gyekiczky Tamás: Adalékok a vállalati munkaerő- és szociálpolitikák új fejezetéhez37
Civil társadalom
Bánfalvy Csaba: Egy tanulságos segítőrendszer az ökumenikus Szeretetszolgálatnál49
Interjú
Diósi Pál: Tessék mondani, lehet itt tíz percre szörföt bérelni?57
Esetek
Lévai Katalin: A "mágikus" segítő
A szociális munka bemutatása
Yossi Korazim Körösi: Amit a szociális munkásoknak a közösségi szociális munkáról meg kell tanulniuk a neokonzervativizmus korszakában76
A szociálpolitika történetéből
Marcel van der Linden: A munkás önsegélyező egyletek: történeti áttekintés90
HATODIK SZÁM
Tanulmányok
Csoba Judit: A tartós munkanélküliség hatása a családok anyagi helyzetének alakulására3
Magyar valóság
Soltész Iván: Hatékonysági vizsgálat a munkaerőpiaci képzésben19
Betlen Anna: Kísérlet a munkaerőpiacon29
A Népjóléti Minisztérium előterjesztése a kormányprogramból adódó szociálpolitikai feladatokról41
A modern ember viszonya a halálhoz
Léderer Pál előszava 62
Ulicska László: A halál utolsó "nagy korszaka"63
Végh Katalin: A modern ember viszonya a halálhoz68
Tenczer Tamás: A halál mint társadalmi probléma77
Szikra Dorottya: Hit és AIDS83
Interjú
Pik Katalin: A fővárosi hajléktalanellátás legújabb kori történetéből89
Hírek, információk
Öt éves az ESÉLY108
Németh László - Pik Katalin: Vitaindító gondolatok110
Kik vagyunk? Az ÉGISZ Lelki Sérültek Országos Családi Egyesületének programja114
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem