A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Korrupció Magyarországon

Előszó

A magyar közpolitika jelenkori történetének politikai, jogi, morális és természetesen gazdasági szempontból talán legsúlyosabb negatív társadalmi hatásokat kiváltó „vonulatát" képezik a... Tovább

Tartalom

BEVEZETŐ 7
A KORRUPCIÓ ELLENI HARC ÁLLAMI LEHETŐSÉGEI
A korrupció játékai Közép-Kelet Európában -1945-1990
Hankiss Elemér:0 13
Válasz a korrupciós kihívásokra
Márki Zoltán: 33
A kormány korrupcióellenes programja
Hende Csaba: 42
A korrupció elleni harc esélyei
Kende Péter: 49
Az Állami Számvevőszék és a korrupció
Kovács Árpád: 56
A korrupció elleni új európai szabályok
Kurucsai Csaba: 62
KORRUPCIÓ ÉS HATALOM
A korrupció társadalmi gyökerei (a Kádár-rendszer)
Horváth Csaba: 71
A politikai korrupció és következményei
Lengyel László: 83
A hatalommal való visszaélés és a korrumpálódás
Samu Mihály: 93
Politika és korrupció
Juhász Ferenc:101
Korrupciós jelenségek a politika világában
Bőhm Antal:112
Korrupció és hatalom - gondolatok az igazságszolgáltatás befolyásolhatóságáról
Kőhalmi László:117
Korrupció a magyar közéletben
Szili Katalin: 132
KORRUPCIÓ - JOG - KÖZIGAZGATÁS
Jogállam és korrupció
Petrétei József:137
Korrupció és jog
Hack Péter:143
A korrupció társadalmi hatásai és a jog
Nagy Zoltán: 148
Korrupció és közigazgatás
Bércesi Ferenc:164
A törvényesség és törvénytelenség határa
Ivancsics Imre: 170
Közéletünk tisztátalansága
Csefkó Ferenc: 176
A KORRUPCIÓ IDEOLÓGIAI, LELKI TÉNYEZŐI
Korrupció a közgondolkodásban
Vásárhelyi Mária: 187
A korrupció értelme(zése); a jelenség korrekciós és konverziós megnyilvánulásai
Merth László: 196
A korrupció csoport- és tömeglélektani gyökerei
Baráth Árpád: 203
A lelkiismeret „megvesztegetése" (Önfelmentő stratégiák
a köz egészségének, mint közjónak a kárára)
Lőrincz Jenő: 217
Az újságíró megvásárolt hallgatása
Ungár Tamás: 226
KORRUPCIÓ - GAZDASÁG
A korrupció nagysága
Sik Endre: 233
Az üzleti korrupció gazdasági nézőpontból
Karsai Gábor - Papanek Gábor: 253
Vesztegetés a gazdaságban
Sinku Pál: 265
A korrupció néhány megjelenési formája és hatása az adóigazgatásra
Szilovics Csaba: 272
A közszféra korrupciója
Lipovecz Iván: 279
A mindennapi korrupció
Mádi Imre: 285
Fekete kereskedelem - korrupció
Rácz Gábor: 295
KORRUPCIÓ - BŰNÖZÉS
A vesztegetés megítélésének egyes jogtörténeti vonatkozásai
Balogh Ágnes: 303
A korrupciós bűnözés
Kránitz Mariann: 315
A korrupció néhány aktuális kriminológiai vonatkozása
Körinek László: 328
Az aktív vesztegető büntetlensége és a vesztegetés kriminalisztikai vonatkozásai
Tremmel Flórián: 337
A korrupció, a hatalom és a rendőrség háromszöge
Németh László: 346
Rendőri korrupció?
Ernyes Mihály :359
Korrupció a rendőrségnél
Sárközi Ferenc: 367
Szervezett bűnözés és a korrupció
Balogh László: 377
A közélet tisztasága elleni támadások az ítélkezési tapasztalatok fényében
Belegi József: 384
Angol nyelvű tartalomjegyzék 393
Német nyelvű tartalomjegyzék 397
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem