798.355

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ipari és Építőipari Statisztikai Értesítő 1956. január-szeptember

Központi Statisztikai Hivatal Ipari Főosztályának, valamint Beruházási és Építőipari Főosztályának lapja - VIII. évfolyam 1-9. szám

Előszó

A szocializmus építésében fokozott jelentőséget kapott a statisztika. Ezen belül elsősorban az iparstatisztikának van döntő szerepe. A Statisztikai Értesítő, melyet a Központi Statisztikai Hivatal... Tovább

Tartalom

A STATISZTIKAI MUNKÁT ÉRINTŐ IDŐSZERŰ PROBLÉMÁK
Több segítség az építőipari statisztikusoknak 1
Az ügyvitel racionalizálása (Betétlap a májusi számhoz) -
Harmadik olvasói ankétunk 201
ELMÉLET - MÓDSZERTAN
Ipar
Termelési statisztika
A termelés számbavételének szabályai a kohó- és gépipar 1956. évi
statisztikai utasításában - Flaschner Imre - Németh László: 3
Néhány szó a választék-statisztikáról - Horváth János: 98
Szakmai sajátosságok az építőanyagipar termelési statisztikájában -
Márfai Árpád - Rejtő György: 104
A befejezett termelés egységes számbavételének néhány vállalati tapasztalata - Vajay Géza: 132
A saját rezsiben végzett beruházások és felújítások elszámolása az ipari
termelési értékben - Lányi Ferenc: 161
A termelés számbavételéről a szerves vegyiparban - Schmidt István: 171
A szerelő vállalatok termelésének „egységteljesítményes" elszámolása
- Dr. Róna Imréné: 207
Műszaki statisztika
A műszaki statisztika a Kispesti Textilgyárban - Apró Imréné: 41
A műszaki intézkedések gazdaságosságának értékelése a statisztikában (I. rész) - Dr. Szekeres Péter: 241
A műszaki intézkedések gazdaságosságának értékelése a statisztikában (II. rész) - Dr. Szekeres Péter: 309
Munkaügyi statisztika
A munka termelékenységének elemzése pamutipari vállalatoknál (II. rész) - Papp Zoltán: 20
Termelékenységelemzés helyi ipari vállalatoknál - Molnár Kálmán: 64
Önköltségstatisztika
A termelési költségek összehasonlíthatóságáról - Gálos Zsuzsanna: 49
Egyes termékek összehasonlíthatóságáról a kohó- és gépiparban - Heysa Ottó: 128
A bérhűtés önköltségvizsgálatának nehézségei - Prokop Rezső: 177
Önköltségelemzés a kohászatban - Bukna Antal: 257
Egyéb elméleti és módiszertani témák
A helyi és a szövetkezeti ipar 1956. évi beszámolási rendszere - László Béla: 29
A statisztikai adatok helyesbítésének módszere az iparban - Rejtő György: 121
Statisztikai elemzés a szénbányászatban - Nagy Dezsőné: 137
Az áramszolgáltató vállalatok statisztikai munkájáról - Kapás Jánosné: 213
Módszertani problémák az iparvállalatok exportstatisztikájában - Káldor Mihály: 252
Néhány észrevétel az „Egységes árufuvarozási beszámolójelentés"-ről - Németh József: 283
A statisztikai munka megszervezése a Magyar Lakkfestékipari Vállalatnál (Munkaközösség) 319
Beruházási, felújítási és építőipari statisztika
A beruházások és a felújítások 1955. évi éves jelentése - Feles György: 10
Az építőipari vállalatok részletes termelési jelentéseinek feldolgozási tapasztalatai - Vida József: 56
Az építőipari műszaki statisztika problémái - Kocsis Ferenc: 81
Az új vállalatok gazdaságosságára vonatkozó statisztikai jelentések - Szende György: 89
A rekonstrukciós beruházások gazdasági eredményének vizsgálata - Sölch Frigyes: 219
Az építési időtartam vizsgálatának néhány gyakorlati kérdése - Niklai Ádám: 228
Milyen legyen a felújítások statisztikája a jövő évben? Sóky Dezső: 264
Az önköltségcsökkentő beruházások vállalati problémái - Ábrahám János - Braunitzer Rezső: 271
Az építőipari vállalatok saját termelésének megállapításáról - Gorzó János: 276
Egyszerűsítés az Építésügyi Minisztériumhoz tartozó építőipari vállalatok termelési adatszolgáltatásában - Kátai Oszkár - Kocsis Ferenc: 325
Az 1956. évi éves beruházás-statisztikai beszámolójelentések - Feles György: 331
VITA
Hozzászólás „A beruházási pénzeszközök helyes szétosztásának mérése" c. cikkhez - Véri Marcell: 72
Megjegyzések a selejtszámbavétel módszereiről - Dr. Kápolnai Iván: 110
A havi átlagos kereset kiszámításának jelenlegi módja és a kapott eredmény gyakorlati használhatósága - Petró Gyula: 290
Hozzászólás „A havi átlagos kereset kiszámításának jelenlegi módja és a kapott eredmény gyakorlati használhatósága" c. cikkhez - Wagner Rudolf: 292
ELLENŐRZÉS
A hibák nyomában 35, 74, 117, 145, 183, 235
A statisztikai munka ellenőrzésének tapasztalatai építőipari vállalatoknál - Kocsis Ferenc: 146
Az ipari adatszolgáltatók és a statisztikai igazgatóság kapcsolata Szabolcs-Szatmár megyében - Illés Tibor: 150
A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvek feldolgozási tapasztalatai - Nobilis Gábor: 186
Az 1955. évi anyagstatisztikai ellenőrzések néhány tapasztalata - Kovács Lajosné - Tőkés Béla: 191
A vállalatok életéből 296, 340
OLVASÓINK ÍRJÁK...
Ahogyan az olvasó látja 298
KÖZLEMÉNYEK
Kinevezés 37
Kitüntetések 37, 119, 196
Hivatalos állásfoglalás iparstatisztikai módszertani kérdésekben 37
A szabálysértési eljárásról 76
Szabálysértési határozatok 77
Bírósági ítélet 116
A Központi Statisztikai Hivatal által hirdetett pályázat eredménye 119
Fegyelmi határozatok 131
A Központi Statisztikai Hivatal Szociális- és Kultúrstatisztikai főosztályának közleménye az ipari üzemek vidékről bejáró dolgozóira
vonatkozó adatszolgáltatásról 153
Milyen adatokat hoz nyilvánosságra a Központi Statisztikai Hivatal? 341
A műszaki-gazdasági adatok nagyobb nyilvánosságáról 343
OKTATÁS - TOVÁBBKÉPZÉS
Alapfokú iparstatisztikai vizsgapélda 40
Alapfokú iparstatisztikai vizsgapélda megoldása 78
Oktatási közlemények 118
Építőipari statisztika (Példa) 155
Oktatási közlemények 197
Általános statisztikai vizsgapélda 237
Középfokú iparstatisztikai vizsgapélda 301
A középértékek (Az átlagok) 305
A középértékek (A helyzeti középértékek) 345
KÖZGAZDASÁGI IRODALOM
Folyóiratszemle 80, 159
KÖNYVISMERTETÉS
Az anyaggazdálkodás statisztikája c. könyvről 198
EGYÉB
Az Ipari és Építőipari Statisztikai Értesítő VIII. évfolyamának tartalomjegyzéke 349-351
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ipari és Építőipari Statisztikai Értesítő 1956. január-szeptember Ipari és Építőipari Statisztikai Értesítő 1956. január-szeptember Ipari és Építőipari Statisztikai Értesítő 1956. január-szeptember

A kötés megnyílt.

Állapot:
4.980 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba