Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

964.070

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Nemzeti dicsőségünk

Fényes korszakok a magyar nemzet történelméből

Szerző

Kiadó: Nemzeti Dicsőségünk Kiadó Vállalata
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon Gottermayer kötés
Oldalszám: 296 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 39 cm x 30 cm
ISBN:
Megjegyzés: Szalon kiadás. A könyv kötése festett, dombornyomott (Grill Károly, Budapest) vászonkötés, díszes előzéklappal, színezett lapélekkel Gottermayer Nándor könyvkötő műintézetéből, Budapest. Az első kötéstáblán puha vászonból berakott kép látható. 50 fekete-fehér képpel illusztrálva, a képek előtt feliratozott hártyapapírral. Révai és Salamon Könyvnyomdája nyomása, Budapest. Díszmű. Ritka, gyűjteménybe való darab.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Midőn e díszmunkát sajtó alá rendeztük, oly könyvet akartunk adni a magyar közönség asztalára, amely kiállításának fényességében, képeinek művészi becsében, szövegének választékosságában és... Tovább

Előszó

Midőn e díszmunkát sajtó alá rendeztük, oly könyvet akartunk adni a magyar közönség asztalára, amely kiállításának fényességében, képeinek művészi becsében, szövegének választékosságában és tartalmasságában a legelső helyek egyikére tarthasson igényt az irodalomban. Az a gondolat vezetett bennünket, hogy a magyar nemzetnek világraszóló történelmi dicsőségéből összegyűjtsünk minden fényt és ragyogást, mely a férfi-szivet lelkesedésre buzdíthatja és egyrészt, mint emlékezet, másrészt, mint példa-adás kitörölhetetlenül vésődjék be a szívekbe.
Ezért szólítottuk sorompóba a magyar írók elitegárdáját, hogy genialitásuk szikrájával gyújtsák fel a lelkekben a honszerelem tüzét. Ahol pedig az írott szó nem tudna közvetlenül hatni az olvasó-közönségre, oda hívtuk segítségül a magyar művészeket, hogy alkotásuknak melegségével és ihletével felébresszék a magyar nemzet legjelesebb erényeit: a kegyeletes hálát az ősök emléke iránt és a hazaszeretet forrásából fakadó reménységét a jövendőnek. Így egészíti ki e könyvben a művész genieje az író művészetét! Kölcsönös erővel emeljék a magasba a hazafias érzések áhitatát és szárnyat adjanak azoknak a fenkölt vágyaknak és indulatoknak, amelyeknek czélja és egyúttal éltető levegője a szabadság!
Mi alkalmasabb eszköz a hazaszeretet erényének megtermékenyítésére és a lelkes fajszeretet áttüzesítésére, mint azok a gyújtó példák és csudálatos hőstettek, amelyek a magyar történelem évezredes küzdelmeiből lépnek elő, hogy bámulatra ragadják az egész világot?... A hősök tiszteletének, a haza és trón iránt való hűség évezredes kultuszának óhajtottunk hódolni, mikor a magyar történelem kincseiből kiválogattuk a legbecsesebb anyagot, mely valaha a magyar művészi geniet megihlette és alkotásra sugalmazta. Vissza

Tartalom

Hock János: Nemzeti dicsőségünk1
Benedek Elek: A hunok Attila mondakörével7
Fekete József: A magyarok Kiev előtt13
Dr. Marczali Henrik: Árpád paizsra emeltetése16
Dr. Jókai Mór: A magyarok honfoglalása19
Dr. Vaszary Kolos: A keresztény királyság22
Dr. Csuday Jenő: Szent István kora24
Dr. Váradi Antal: A cserhalmi ütközet34
Hock János: Dicsőségünk Szent László alatt39
Hock János: Szent László a nemzeti hős44
Hock János: Szent László a csudatévő49
Seress Imre: Kálmán király törvényhozása52
Varga Ottó: Pártviszályok57
Kabos Ede: Tatárjárás60
Dedek C. Lajos: Az Árpádház szentjei69
Varga Ottó: A morvamezei ütközet76
Rózsa Miklós: Az Anjou-korszak fénya80
Molnár Ferencz: Zách Feliczián84
Ábrányi Emil: Dezső hősi önfeláldozása88
Ignotus: Nagy Lajos kora93
Ambrus Zoltán: A második nagy megpróbáltatás96
Varga Ottó: Császártalálkozás Nagy-Váradon99
Herczeg Ferencz: V. László udvara102
Inczédy László: Dugovics Titusz halála105
Palágyi Lajos: Hunyadi János halála108
Divald Kornél: V. László esküje111
Heltai Jenő: Hunyadi László118
Dr. Fraknói Vilmos: A Hunyadiak fénykora120
Mikszáth Kálmán: Mátyás, a hős126
Dr. Lipcsey Ádám: Mátyás dicsősége135
Balogh Pál: A harmadik megpróbáltatás137
Bársony István: A szegény kis királyról142
Dr. Acsády Ignácz: Kettős királyság145
Rózsa Miklós: Dobozy Mihály és hitvese153
Balogh Pál: Pekry és Nyáry elfogatása157
Gárdonyi Géza: Dobó István160
Sebők Zsigmond: Szigetvár hősi védelme167
Dr. Kacziány Géza: Reformáczió és ellenreformáczió176
Dr. Czobor Béla: Pázmány Péter184
Jakab Ödön: A tordai országgyűlés187
Dr. Acsády Ignácz: Harczaink a szabadságért190
Széchy Károly: Zrinyi Miklós201
Hock János: Szabadsághősök és vértanuk209
Dr. Molnár Géza: Zrinyi Ilona212
Lovik Károly: Thököly Imre a szabadsághős215
Hock János: II. Rákóczi Ferencz219
Dr. Kacziány Géza: Az ónodi országgyűlés223
Divald Kornél: Kurucz vitézség231
Bródy Sándor: Mária Terézia238
Dr. Kenedi Géza: Az ujkor kezdete240
Szomaházi István: A nemesi inzurrekczió246
Rákosi Jenő: A költők hatása nemzetünkre249
Makai Emil: Szabadságharczunk Tyrteusa255
Gracza György: Mindent a hazáért258
Bartha Miklós: Kossuth hatása nemzetünkre270
Rákosi Viktor: A névtelen hősök275
Ifj. Ábrányi Kornél: A kiegyezés278
Gr. Andrássy Gyula: Alkotmányunk és a királyság283
Ifj. Ábrányi Kornél: A király287
Hock János: Nemzeti jövőnk291
A képek jegyzéke
Than Mór: Attila lakomája1
Vágó Pál: A magyarok Kiev előtt2
Kovács Mihály: Árpád paizsra emeltetése3
Munkácsy Mihály: A honfoglalás4
Lotz Károly: A kereszténység hirdetése5
Benczúr Gyula: Vajk megkereszteltetése6
Lotz Károly: Szent István kora7
Pálya Celesztin. A cserhalmi ütközet8
Weber Ferencz: Szent Lászlónak felajánlják a keresztes hadak fővezérségét9
Lotz Károly: Kálmán király kora10
Than Mór: Imre király elfogja pártütő Endre öccsét11
Lietzenmayer Sándor: Magyarországi Szent Erzsébet12
Grünwald Béla: A tatárjárás13
Than Mór: Kún László és habsburgi Rudolf találkozása a morvamezei csatatéren14
Orlay Soma: Zách Feliczián 15
Molnár József: Dezső hősi önfeláldozása királyáért, Róbert Károlyért16
Lotz Károly: Nagy Lajos kora17
Matejkó János: A várnai csata18
Bihari Sándor: Zsigmond a nagyváradi székesegyházban Ulászló lengyel királyt fogadja19
Székely Bertalan: V. László udvara20
Wagner Sándor: dugovics Titusz önfeláldozása21
Tornay Gyula: Hunyadi János halála22
Gyárfás Jenő: V. László esküje a Hunyadi-háznak23
Benczúr Gyula: Hunyadi László búcsuja24
Madarász Viktor: Hunyadi László ravatala25
Wagner Sándor: Mátyás viadala a cseh Holubárral26
Koroknyai Ottó: Mátyás Bécs előtt27
Ligeti Antal - Wagner Sándor: Mátyás király hazatér a vadászatból Hunyadvárába28
Lotz Károly: Mátyás király kora29
Székely Bertalan: A mohácsi vész30
Székely Bertalan: II. Lajos tetemeinek feltalálása a Csele-pataknál31
Madarász Viktor: Martinuzzi bemutatja a gyermekkirályt a töröknek32
Wagner Sándor: Izabella búcsuja hazájától33
Székely Bertalan: Dobozy34
Than Mór: Nyáry és Pekry elfogatása a törökök által35
Székely Bertalan: Az egri nők36
Székely Bertalan: Zrinyi Miklós kirohanása Szigetvárából37
Lotz Károly: A hitujítás38
Kriesch Aladár: A tordai országgyűlésen kimondják a vallásszabadságot39
Madarász Viktor: Bethlen Gábor tudósai között40
Lotz Károly: Zrinyi Miklós a költő41
Madarász Viktor: Zrinyi és Frangepán42
Madarász Viktor: Zrinyi Ilona Munkács várában43
Székely Bertalan: Thököly Imre menekülése44
Dudits Andor: Az ónodi országgyűlés45
Than Mór: Mária Terézia kora46
Holló Barnabás: Az akadémia megalapítása47
Than Mór: Széchenyi, Kossuth, Deák48
Zichy Mihály: Erzsébet királyné Deák Ferencz ravatalánál49
Pataky László: A király a szegedi árviznél50
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Nemzeti dicsőségünk Nemzeti dicsőségünk Nemzeti dicsőségünk Nemzeti dicsőségünk Nemzeti dicsőségünk Nemzeti dicsőségünk Nemzeti dicsőségünk Nemzeti dicsőségünk Nemzeti dicsőségünk Nemzeti dicsőségünk Nemzeti dicsőségünk Nemzeti dicsőségünk Nemzeti dicsőségünk Nemzeti dicsőségünk

A könyv gerince javított, kötése megnyílt. Az első kötéstábláról hiányzik a selyemkép. A 2. számú képtábla fénymásolattal pótolt. Pár lap kissé foltos, sérült, rajta ceruzás jelölés és aláhúzás található. Az egyik lapon ajándékozási bejegyzés látható.

A lapélek színezettek.

Állapot: Közepes
130.000 Ft
104.000 ,-Ft 20
520 pont kapható
Kosárba