Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.365

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Nemzetpolitikai alapismeretek

Közszolgálati tisztviselők számára

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Jelen kötet hiánypótló a magyar nemzetpolitika számára.
A „Nemzetpolitikai alapismeretek" elsősorban azon közigazgatásban dolgozó tisztviselők számára készült, akik munkája során elengedhetetlen a külhoni magyarság ügyeiben való tájékozottság. A magyar közigazgatásnak olyan személyi állományra van szüksége, amely elkötelezett a nemzetpolitikai kérdések iránt. Ez a kiadvány egyben fontos ismereteket tartalmaz az egész magyarországi társadalom számára, rámutatva a magyar nemzet határokon átívelő összetartozására.

Tartalom

1. fejezet
NEMZET, ÁLLAM, KISEBBSÉG 13
1.1. A nemzetpolitika alapjai 13
1.2. Magyarok kisebbségben 17
1.2.1. A trianoni békeszerződés 17
1.2.2. A két világháború közötti időszak 18
1.2.3. A revíziós politika 19
1.2.4. Népirtás, kitelepítés, jogfosztottság 20
1.2.5. A kommunizmus évei 22
1.3. Magyarország és a külhoni magyarok:
nemzetpolitika 1989 után 25
2. fejezet
A NEMZETPOLITIKA NEMZETKÖZI JOGI, VALAMINT UNIÓS JOGI
KERETEI ÉS KÖRNYEZETE 33
2.1. A nemzetpolitikai érdekérvényesítés lehetőségei az ENSZ-ben 33
2.2. Az Európa Tanács legjelentősebb kisebbségvédelmi dokumentumai,
valamint szerepe a nemzeti kisebbségek védelmében 36
2.3. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztosa és annak ajánlásai 39
2.4. Nemzetpolitikai érdekérvényesítés az Európai Unióban 43
2.5. Nyelvi jogok 49
2.6. Egyéni versus kollektív jogok 58
2.7. Autonómia 60
2.8. Kisebbségi autonómia és a nemzetközi jog 62
3. fejezet
A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOK POLITIKAI RENDSZERE.
KÜLHONI MAGYAR PÁRTOK 65
3.1. Románia 65
3.1.1. Történeti áttekintés 65
3.1.2. Közjogi berendezkedés 70
3.1.3. Közigazgatás 71
3.1.4. Etnikai és nyelvi viszonyok 72
3.1.5. Kisebbségi jogok 72
3.1.6. A magyarok politikai képviselete Romániában 73
3.2. Szlovákia 77
3.2.1. Történeti áttekintés 77
3.2.2. Közjogi berendezkedés 81
3.2.3. Közigazgatás 81
3.2.4. Etnikai és nyelvi viszonyok 82
3.2.5. Kisebbségi jogok 83
3.2.6. A magyarok politikai képviselete Szlovákiában 84
3.3. Szerbia 88
3.3.1. Történeti áttekintés 88
3.3.2. Közjogi berendezkedés 89
3.3.3. Közigazgatás 90
3.3.4. Etnikai és nyelvi viszonyok 92
3.3.5. Kisebbségi jogok 92
3.3.6. A magyarok politikai képviselete Szerbiában 94
3.4. Ukrajna 96
3.4.1. Történeti áttekintés 96
3.4.2. Közjogi berendezkedés 97
3.4.3. Közigazgatás 99
3.4.4. Etnikai és nyelvi viszonyok 100
3.4.5. Kisebbségi jogok 101
3.4.6. A magyarok politikai képviselete Ukrajnában 104
3.5. Horvátország 106
3.5.1. Területi elhelyezkedés, demográfiai helyzet 106
3.5.2. Kisebbségi jogok 106
3.5.3. Magyar érdekképviselet 108
3.6. Szlovénia 111
3.6.1. Területi elhelyezkedés, demográfiai helyzet 111
3.6.2. Kisebbségi jogok 111
3.6.3. Magyar érdekképviselet 113
4. fejezet
A KÜLHONI MAGYAROK DEMOGRÁFIÁJA 117
4.1. A demográfia tudományáról 117
4.1.1. A demográfia tárgya 117
4.1.2. Az identitásváltás (asszimiláció) jelensége 118
4.1.3. A demográfiai adatok forrásai 119
4.1.4. Népszámlálási adatok mint a kisebbségi közösségekre vonatkozó
alapvető demográfiai adatforrások 121
4.1.5. A nemzetiségükről nem nyilatkozók csoportja 123
4.2. Határon túli demográfiai körkép 124
4.2.1. Erdély 124
4.2.2. Felvidék 127
4.2.3. Vajdaság 130
4.2.4. Kárpátalja 131
4.2.5. Kisebb Kárpát-medencei közösségek 131
4.2.6. Diaszpóra 132
4.2.7. Az elmúlt évek kivándorlási hulláma 134
4.3. Kisebbségi népesedéspolitika - anyaországi felelősség 135
5. fejezet
A KÜLHONI MAGYAR OKTATÁS.
FOLYAMATOK, KIHÍVÁSOK 139
5.1. A kisebbségi oktatásra vonatkozó nemzetközi szabályozások 139
5.2. A kisebbségi oktatás 141
5.3. A külhoni magyar oktatás néhány adata és etnopolitikai környezete 142
5.4. A külhoni magyar oktatás a többségi állami oktatás rendszerében 146
5.5. Kisebbségi oktatási útvonalak statisztikai megközelítésben 148
5.6. Belső folyamatok a nemzetközi mérések alapján 151
5.7. Az anyaország szerepe a külhoni magyar oktatás támogatásában 155
6. fejezet
A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG KÉRDÉSE 159
6.1. Az állampolgárság létrejötte 159
6.1.1. Születés 160
6.1.2. Családjogi tények 161
6.1.3. Honosítás 162
6.1.4. Visszahonosítás 165
6.1.5. Nyilatkozat 165
6.2. Az állampolgárság igazolása 166
6.3. Az állampolgárság megszűnése 167
6.3.1. A lemondás 167
6.3.2. A visszavonás 167
6.4. Állampolgársági eljárási szabályok 168
6.5. Névhasználat 169
7. fejezet
A NEMZETPOLITIKA FOGALMI ÉS TARTALMI KERETEI 171
7.1. Felelősségvállalás a külhoni magyarokért 171
7.2. A nemzetpolitikai stratégia logikája 173
7.3. A nemzetpolitikai stratégia kerete 175
7.3.1. A nemzetpolitikai stratégia szereplői 176
7.3.2. A külhoni magyarságot érintő társadalmi és politikai folyamatok
a szomszédos országokban 177
7.4. Prioritások a szomszédos államok és a szomszédos államokban élő
magyarok vonatkozásában 178
7.4.1. Jogvédelem 179
7.4.2. Jogkiterjesztés 179
7.4.3. Regionális hivatalos nyelv 179
7.4.4. Intézmények 180
7.5. A politikai rendszerre és gyakorlatra vonatkozó célkitűzések 180
75.1. Autonómia 181
7.5.2. Regionalizmus 181
7.5.3. Önkormányzatiság 181
7.5.4. Konszociális demokrácia és kormányzati részvétel 182
7.6. A szórvány és a diaszpóra kérdése 182
7.6.1. Szórvány 182
7.6.2. Diaszpóra 183
8. fejezet
NEMZETPOLITIKA ÉS KORMÁNYZAT 185
8.1. Nemzetpolitika: európai trendek 185
8.2. Beavatkozási területek 186
8.2.1. Elkötelezett magyar közigazgatás 186
8.2.2. Hatékony külpolitika 187
8.3. A magyar-magyar párbeszéd legfontosabb fórumai 188
8.3.1. A Magyar Állandó Értekezlet 188
8.3.2. A Magyar Diaszpóra Tanács 189
8.3.3. A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 189
8.4. Az Országgyűlés nemzetpolitikával foglalkozó bizottságai 190
8.4.1. Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága 190
8.4.2. Az Országgyűlés Külügyi Bizottsága 190
8.5. A Kormány nemzetpolitikai tevékenysége 191
8.5.1. A Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság 191
8.5.2. A Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság 191
8.6. Támogatáspolitika 192
8.6.1. A Bethlen Gábor Alap 192
8.7. A nemzetpolitika kiemelt programjai 194
8.7.1. Határtalanul! I94
8.7.2. 2012 - a külhoni magyar óvodák éve... 194
8.7.3. A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány és Intézet 196
8.7.4. A Dr. Szász Pál ösztöndíj 197
8.7.5. A Nemzeti Regiszter 198
8.7.6. A Körösi Csorna Sándor Program 198
8.7.7. A Julianus program 199
8.8. A magyar nyelv és kultúra támogatása a világban: a Balassi Intézet 200
8.9. Gazdasági fejlődés 201
8.9.1. Wekerle Terv 201
8.9.2. Kárpát Régió Üzleti Hálózat 201
8.9.3. Európai Területi Társulások 201
8.10. A nemzetpolitika tudományos megalapozása 202
ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK 205
AJÁNLOTT SZAKIRODALOM 207
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem