Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.224

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Népegészségügy 1942. január-december

A Közegészségügyi Igazgatás Hivatalos Közlönye - XXIII. évfolyam, 1-24. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:

Az Újévre

A nagy világégés közepette köszönt ránk az új év, amely nagy kérdőjelként tekint a közegészségügy munkásaira is: mit hoz nekünk ez az év? Végét-e a harcoknak, vagy azok... Tovább

Előszó

Részlet:

Az Újévre

A nagy világégés közepette köszönt ránk az új év, amely nagy kérdőjelként tekint a közegészségügy munkásaira is: mit hoz nekünk ez az év? Végét-e a harcoknak, vagy azok további kiéleződését vagy kiterjedését? Kíván-e az új év további áldozatokat nemzetünktől, újabb, az eddigieknél súlyosabb megrázkódtatásokat? Hogyan sikerül népünk ellátását biztosítani, milyen lesz az új termés? Csupa olyan kérdés, amely erősen befolyásolja a közegészségügyi programmot. Ezektől függ, tudjuk-e továbbépíteni fokozatosan, szépen kialakuló közegészégügyi szervezetünket, tudjuk-e továbbfejleszteni a falu-hygiénét, tudjuk-e lejjebb szorítani még mindig igen magas csecsemőhalálozásunkat, tudunk-e valamit tenni a most átvett itt-ott szörnyű állapotban lévő kórházak rendbehozatalára? Tudjuk-e nyugvópontra juttatni a sok vonatkozásban megoldatlan orvoskérdést? Vissza

Tartalom

HIVATALOS RÉSZ.
Rendeletek.
9,230/1941. M. E. - A liszt, a kenyér és a sütőipari termékek arányos elosztásának szabályozása 89
460/1942. M. E. - a Társadalombiztosítási Alkalmazottak Országos Segítőegyesületének a belügyminiszter felügyelete alatt való meghagyása 241
1.460/1942. M. E.- Az 1939: IV. t.-c. 12. §-ának a gyógyszertárak
tekintetében való végrehajtásával kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségről . 469, 546
2.380/1942. M. E. - A Budapest székesfőváros területén levő
gyógyhelyekről és üdülőhelyekről 597
2.630/1942. M. E. -A 1939: IV. törvénycikkben a személyjogú
gyógyszertári jogosítványok visszavonására
vonatkozó rendelkezések végrehajtása , . . 665
2.970/1942. M. E. - A tej és tejtermékek forgalmának és elosztásának szabályozása . . 725
3.010/1942. M. E. - a visszacsatolt területeken a vizsgázott fogászmesterek gyakorlatának szabályozása . 785
3.500/1942. M. E. - a gyógyulást kereső, üdülő (nyaraló) közönség élelmiszerellátásának szabályozása . . . 787
1.030/1941. B. M. - A magyar-német orvosegyezmény életbelépése . . . . . . . . ... . . 3
1.051/1941. B. M. - A zöldkeresztes egészségvédelmi szolgálatról
szóló 1.000/1940. B. M. számú rendelet módosítása . .. . . . . . 101
1.090/1941. B. M. - A veszettség elleni védőoltásokról . . ... 9
1.100/1941. B. M. - A házasodási kölcsönről 105
1.111/1941. B. M. - A házasságkötés előtt szükséges orvosi vizsgálatról szóló rendelkezések végrehajtása . . 13
263.300/1941. B. M. - A visszafoglalt délvidéki területeken működő
nyilvános gyógyszertárak által a volt munkásbiztosító hivatalok részére kiszolgáltatott
gyógyszerek ára 603
321.970/1941. B. M. - A „Népegészségügy" című hivatalos lap előfizetési árának évi 12 pengőre való felemelése 25
341.933/1941. B. M. - A Chinin és Coffein tartalmú gyógyszerek kiszolgáltatásának megszigorítása 21
342.116/1941. B. M. - A m. kir. Országos Közegészségügyi Intézet
és vidéki állomásai működési körzetének ujabb szabályozása 21
342.460/1941. B. M. - A közgyógyszerellátás, illetőleg az államkincstár terhére mintaszerüleg rendelhető
gyógyszerek, továbbá a közgyógyszerellátás
illetőleg az államkincstár terhére rendelhető
nem hivatalon gyógyszerek, gyógyszerkülönlegességek és szérumok 25
342.500/1941. B. M. - Egyes gyógyszereknek a gyógyszerárszabás-
ban megállapított árához felszámítható pótdíjak módosítása 27
342.632/1941. B. M. - Az egységes összetételű gyógyszerek és gyógy-
szerkülönlegességek ellenőrzése tárgyában kiadott 200/1933. B. M. számú körrendelethez
mellékelt szabályrendelet módosítása és kiegészítése .110
352.250/1941. B. M. - Tüdőtuberkulózisban szenvedő szülőnők intézeti felvétele és az újszülöttek elkülönítése 28
465.627/1941. B. M. - A Vármegyék és Városok Országon Mentőegyesülete által mentőgépkocsin történő közkórházi betegszállítások díjazása 181
469.063/1941. B. M. - Az ú. n. kommersz-injekciók, homoeopathiás
szerek, valamint a külföldről behozott egyes
- kábítószert nem tartalmazó - gyógyszerek
ellenőrzése tárgyában kiadott 230.513 1935.
B. M. számú rendelet módosítása . . .111
88/1942. B. M. - Egyes kórházaknak és egyéb gyógyintézeteknek, illetőleg osztályoknak gümőkóros betegek felülvizsgálatára feljogosítása . . . .242
140/1942. B. M. - Az insulin rendelése és kiszolgáltatása, valamint a cukorbetegek egyszeri kötelező bejelentése 398
150/1942. B. M. - Az egyes kerületi orvosi kamarák választás
alá eső szerveinek kiegészítése .397
200/1942. B. M. - Az 1939: IV. t.-c. 1. §-a értelmében zsidónak
tekintendő orvosok gyakorlati, illetőleg szakorvosi képzéséről 473
249/1942. B. M. - A házasságkötés előtt szükséges orvosi vizsgálatról szóló rendelkezések végrehajtása tárgyában kiadott 1.111/1941. B. M. számú rendelet kiegészítése 537
300/1942. B. M. - A bányatörvény hatálya alá tartozó üzemekben és az ezekkel kapcsolatos ipari üzemekben foglalkozó munkásoknak és egyéb alkalmazottaknak, valamint ezek családtagjainak nyugbérbiztosítása . 542
350/1942. B. M. - Az Országos Közegészségügyi Intézet orvosainak és egyéb alkalmazottainak veszélyességi pótléka 538
400/1942. B. M. - A veszettség elleni védőoltásokról szóló
1941. B. M. számú rendelet módosítása . . .726
780/1942. B. M. - A zsidóktól megvont személy jogú gyógyszertári jogosítványok újból engedélyezése esetén a gyógyszertári berendelés és anyagkészlet
becsértékének s a jogosítvány ellenértékének
megfizetésére határidők, valamint a fizetés
módozatainak megállapítása 1293
892/1942. B. M. - A városi orvosokról, a községi orvosokra! és
a körorvosokról, valamint egyes közegészség-
ügyi rendelkezések módosításáról és kiegészitéséről szóló 1942: XII törvénycikk hatálybaléptetése 1462
264.000/1942. B. M. - A betegségi, illetőleg öregségi, rokkantsági,
özvegységi és árvasági biztosítási kötelezettség szempontjából irányadó javadalmazási
határ átmeneti felemelése 538
264.978/1942. B. M. - Az Országos Társadalombiztosító Intézet
szerződött és ideiglenesen megbízott orvosainak illetményszabályzatáról szóló 252.590/
1932. B. M. számú rendelet kiegészítése . . 1029
266.100/1942. B. M. - A honvédelmi kötelezettséget teljesítő egyes
társadalombiztosító intézeti szerződött és
ideiglenesen megbízott orvosok illetményeinek szabályozása 909
289.100/1942. B. M. - A honvédelmi kötelezettség alapján a háború
alatt teljesített orvosi szolgálatnak a szakorvosi képesítéshez előírt gyakorlati időbe beszámítása 1241
301.635/1942. B. M. - Az Országos Orvosi Nyugdíj- és Segélyzőintézet kebelében szervezett ötös bizottság eljárásában a közegészségügyi (fő) felügyelők és m. kir. tiszti (fő) orvosok közreműködése 243
313.171/1942. B. M. - A közgyógyszerellátás terhére engedélyezett
Insulin készítmények árának felemelése . 245
313.212/1942. B. M. - A tabl. Ferri protoxalati cum arseno dr. Deér
elnevezésű gyógyszerkészítménynek a közgyógyszerellátás terhére rendelése 473
313.576/1942. B. M. - A gyógyszerészetre vonatkozó egyes rendelkezések alkalmazása a visszafoglalt délvidéki területen 245
314.270/1942. B. M. - A sebészeti kötözőszerek árának módosítása 321
317.600/1942. B. M. - A Gyógyszerárszabásban megállapított gyógyszerészi munkadíjak módosítása 789
317.610/1942. B. M. - A gyógyszerek kiszolgáltatásához szükséges
üvegedények árszabásának módosítása ... 790
317.841/1942. B. M. - A ricinustermelés fokozása folytán előálló
mérgezési lehetőségek . 911
318.000/1942. B. M. - Egyes gyógyszereknek a Gyógyszerárszabásban megállapított árához felszámítható pótdíjak módosítása 790
318.451/1942. B. M. - A sebészeti kötözőszerek árának módosítása 973
318.495/1942. B. M. - A tabl. Ferri Protoxalati cum arseno dr. Déer
elnevezésű gyógyszerkülönlegesség árának felemelése 912
318.930/1942. B. M. - A közgyógyszerellátás terhére engedélyezett
egyes gyógyszerkészítmények árának felemelése . . 1030
319.355/1942. B. M. - A kalium chloricum rendelésének és kiszolgáltatásának szabályozása 975
319.963/1942. B. M. - A közgyógyszerellátás terhére engedélyezett
egyes gyógyszerkészítmények árának felemelése . 1409
320.000/1942. B. M. - A közgyógyszerellátás, illetőleg az államkincstár terhére rendelhető tápszerek . . 1410
320.121/1942. B. M. - A sacharin rendelésének és kiszolgáltatásának korlátozása 1242
321.100/1942. B. M. - Egyes gyógyszereknek a gyógyszerárszabásban megállapított árához felszámítható pótdíjak módosítása 1357
322.300/1942. B. M. - A műrostból készített vatta (cotonin) árának megállapítása 1461
331.464/1942. B. M. - A vérátömlesztés céljaira vért adó személyek díjazása 1032
360.000/1942. B. M. - A visszafoglalt délvidéki területeken óvónői
állásokra kinevezettek szolgálati idejének megállapítása 912
360.128/1942. B. M. - Az Újpest megyei város tulajdonát képező
újpesti magánkórháznak közkórházi jelleggel való felruházása 604
367.630/1942. B. M. - A m. kir. állami gyermekmenhelyi kötelékbe
tartozó nevelőszülők gondozásába kiadott
gyermekek tartásdíjának újabb megállapítása 1358
54.295/1942. É. M. K. - Kórházüzemgazdasági szaktanfolyam szervezése . .. . . . . 541
66.675/1941. H. M. - Községeknek (városoknak) kórházi ápolásra
szoruló személyek és a beteg állatok átvételére vonatkozó kötelességeiről szóló 113.900/
eln. 18-1940. számú rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása 30
52.499/12-1942. H. M. - Elmebeteg és eskóros nemhivatásos állományú, közérdekű munkaszolgálatot teljesítő,
továbbá haderőnkívüli kiképzésre, valamint
honvédelmi munkaszolgálatra igénybevett
személyek gondozása és ápolása 1294
132.547/1942. H. M. - Az Országos Ifjúsági Egészségügyi Bizottság
felállításáról és szervezetéről szóló 135.265/
eln. 1941. számú rendelet módosítása . . . 1133
600.020/22-1942. H. M. - Kórházi iratanyag összegyűjtése az 1914-18.
évi világháború veszteségeiről 474
8.000/1942. I. M. - A házasságkötéshez szükséges tisztiorvosi bizonyítvány kiállításának megtagadása esetében megengedett bírósági eljárás szabályozása 249
8.800/1942. I. M. - Az orvosok ellen indított bűnvádi eljárás során hozott határozatoknak a kerületi orvosi kamarákkal közlése . . 322
14.200/1942. I. M. - A házasságkötéshez szükséges tisztiorvosi bizonyítvány kiállításának megtagadása esetében megengedett bírósági eljárás szabályozásáról szóló 8.000/1942. I. M. számú rendelet módosítása 323
19.000/1942. I. M. - A házasságkötés előtt szükséges orvosi vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseknek a házasságkötési eljárás körében való végrehajtásáról szóló 83.000/1941. I. M. számú rendelet
módosítása 475
29.000/1942. I. M. - Külföldön lakó házasuló házasságkötéséhez
szükséges orvosi vizsgálatra vonatkozó bizonyítvány 727
77.300/1941. Ip. M. - A gyógyászati és a háztartási célra szolgáló
vatta, valamint a mull forgalmának és felhasználásának korlátozása 31
21.200/1942. Ip. M. - A közszállítási szerződések egységarainak
(vállalati összegének) megváltoztatására vonatkozó rendelkezések kiegészítése 540
102.260/1942. K. M. - A mosószappan és a mosószer, valamint a
pipere- és borotvaszappan forgalmának szabályozása 731
102.603/1942. K. M. - A liszt, a kenyér és a sütőipari termékek arányos elosztásáról szóló 9.230/1941. M. E. számú rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 100.300/1942. K. M. számú rendelet egyes intézkedéseinek módosítása és kiegészítése 247
106.100/1942. K. M. - A tej forgalmának szabályozása 727
106.940/1942. K. M. - A gyógyulást kereső, üdülő (nyaraló) közönség élelmiszerellátásának szabályozása . . 788
108.400/1942. K. M. - A kenyérgabona jegynek kukoricajegyre kicserélése 975
27.600/1942. K. K. M. - Kávémérésekben leves kiszolgáltatásának megengedése 404
1.060/1941. P. M. - Az Országos Közegészségügyi Tanács elnökének és titkárának díjazásáról, valamint az előadók munkadíjának megállapításáról . . 30
111.900/1942. P. M. - A nyilvános betegápolási és gyermekgondozási pótadó 1942. évre szóló kivetési kulcsának megállapítása 666
240.000/1942. V. K. M. - A m. kir. Országos Sportorvosi Intézet szervezeti szabályzata 254
NEM HIVATALOS RÉSZ.
Eredeti közlemények.
Alföldy Zoltán: A leptospirosis grippo-typhosa kérdéséhez 1105
Andriska Viktor: Szakértők tévedései a hygiene terén . 753
Bándi Andor: Egészségvédelem és nevelés . , . . 936
Bartos Dezső: A modern járványvédelem irányelvei . . 496
Bartos Dezső: Az orvos és a szociálpolitika 1055
Batka István: Az iskolai fogászat egészségügyi jelentősége 1149
Benyó Endre: Kénpor használata az eltetvesedés megelőzésére 920
Beznák Aladár: A tudományos kutatás szerepe a magyarországi népélelmezési viszonyok megjavításában 265
Beznák Aladár, Beznák Aladárné sz. Hortobágyi Margit és Hajdú István: A tengericsutkaliszttel való higítás hatása egységes kenyeres
étrenden élő fehér patkányok növekedésére ás munkabírására 1041
Beznák Aladár és Csáky Tihamér: Élelmianyagok értékmérése 193
Bielek Tibor: A szülőotthonok szociális és egészségügyi vonatkozásairól 1428
Biró Béla: Az electiv minőleges népesedéspolitika 1466
Biró László: Adatok az Ormányság faji összetételéhez 1002
Blazsó Sándor: Adatok az olasz anya- és gyermekvédelemről 1193
Blazsó Sándor: Az olasz anya- és gyermekvédelmi szervezet és annak
fejlődése a mai napig 1089
Bodnár János és Straub János: A budapesti gyógyvizek fluortartalmáról 796
Borsy Lajos: A cigánykérdés megoldásának sürgőssége 1153
Csáky Tihamér: Lásd Beznák Aladár: 193
Cseh Imre: A házasulandó személyek vérsavóvizsgálatáról 1433
Csernátony László: Az angolkór megelőzésének mai állása 139
Dobszay László: Adatok a gyógyintézetek személyzeti ellátásához. (Megjegyzés Duchon Gabriella főnökasszony cikkére.) 885
Dobszay László és Várady Mária: Az angolkór megelőzése és gyógyítása
egyszeri nagy adag D-vitaminnal 136
Dreguss Miklós: Activ és passiv immunizálás jáíványos influenza ellen 873
Duchon Gabriella: Az egészségügyi segédszemélyzet száma Magyarországon 615
Engel Pál: A házasság előtti vizsgálatok első féléve 1480
Engel Pál: A sulfamidok befolyása a gonorrhoea endemiológiájára . . 988
Engel Rudolf: A Wallgren-féle meningitis serosa epidemica magyarországi előfordulásáról 419
Faludi Géza: Az 1940. évi lúgrendelet eredményei 41
Faragó Ferenc: Pertussis immunitástani kísérletek ... 1415
Farkas László: A jugoszláv közegészségügy szervezete Bácskában . . . 567
Földessy Zoltán: Visszhang dr. Mészáros Gábor „Betegek szakorvosi ellátása" a Népegészségügy folyó évi június 1-i számában megjelent cikkére ... . . 1110
Frank Kálmán: Közegészségügyi kérdések a visszatért Zomborban . . 411
Galambos József, vitéz: Egy délvidéki járás egészségügyi igazgatásának
megszervezése a katonai közigazgatás alatt . 146
Galambos József, vitéz: A házasság előtti orvosi vizsgálatok három hónapjának megfigyelései . . 1094
Gáspár János: Örökléspathologiai és eugenikai vonatkozások a magyar
egészségvédelmi és szociális munkában 806
Gulácsy Zoltán: Az 1939-41. évi meningitis cerebrospinalis epidemica
járvány tapasztalatai . . . . . . . . 1197
Hajdú István: Lásd Beznák Aladár . . . . . . . . . . . . . . . ... . 1041
Havas Imre: Az egészségvédelmi szolgálatok vezető orvosainak feladatai
a zöldkeresztes kiskertakcióval kapcsolatban . . 281
Heiczinger János: A cigánykérdés egy falu történetében 941
Herpay Zsombor: Szennyvízből kiválasztott zsír vizsgálata közegészségügyi szempontból . . . . . 1249
Herpay Zsombor: Lásd Nagy László ... . ... .. 812
Herpay Zsombor és Váczi Lajos: Ipari szennyvíz által okozott cyánmérgezés állatokon . . . . . . .. . . . 1322
Hortobágyi Margit: Lásd Beznák-Aladár . . . . 1041
Jeney Endre: Egy új tuberkulózis-antigen ismertetése 38
Johan Béla: A magyar közegészségügyi munka útja 1367
Johan Béla: Az Újévre . . . . . . . . . 1
Joó Imre: Célszerű tetvetlenítő gép 672
Karossa-Pfeiffer József: A szatmárvármegyei ólombányák egészségügyi viszonyai . . . 1258
Kautzky László: A fekália-kérdés és annak megoldása Pestszenterzsébet
megyei városban . . . . . . . . 624
Kéméri Dezső: A lágyfekély kezelése 555
Kesztler Tivadar: Lásd Oláh Gábor 551
Klekner Ilona: A húsáruk salétromozása . 502
Kovách György: A zöldkeresztes népélelmezési tanfolyamokról 331
Kraxner József: Adatok a qitochol réaktióról 884
Kun Lajos: A meningitis cerebrospinalis epidemica bakteriológiája . . 557
Kunszt János: Hozzászólás a Bodnár-Straub: „A budapesti gyógyvizek
fluortartalmáról" c. cikkhez . 989
Lovas Béla: A maláriahelyzet két falu vizsgálatának tükrében 1139
Makara György: Áramló forró-levegős tetvetlenítő készülék 679
Makara György: Kén és más vegyszerek a tetvesség ellen: 929
Makara György: Ruházat és óvatossági szabályok tetű vizsgálatoknál , 43
Makara György: Vezető szempontok ruhatetvetlenítésben 674
Melly József: Az idegbetegek gondozásának megszervezése Budapesten 206
Mészáros Elek: A tisztiorvos szerepe fajvédelmi törekvéseinkben . . . 1211
Mészáros Gábor: A betegek szakorvosi ellátása 738
Hagy László és Herpay Zsombor: Complementkötési vizsgálatok egy új
antigénnél gümőkóros betegek vérsavó jávai 812
Nagy Péter: Mégegyszer a cigányokról . . . . . 1157
Nusser Antal: Kalotaszeg egészségügye kórházi adatok tükrében . . . 1483
Okanyi Ákos: A cigánykérdésről (Hozzászólás Székely dr. cikkéhez) . 1160
Oláh Gábor: Pertussis-járványok leküzdése védőoltásokkal 747
Oláh Gábor: A szamárköhögés-ellenes védőoltások védőhatásának az időtartama . . 998
Oláh Gábor és Kesztler Tivadar: Védőoltási eredmények szamárköhögésnél 551
Országos Közegészségügyi Intézet, A m. kir. -, tájékoztatója a vízvizsgálatok végzéséről . 216
Ozsvár József: Ambuláns kiütéses typhus esetek 1269
Palotai Tivadar: Házasság előtti orvosi vizsgálat a gyakorlatban . . . 802
Papp Szilárd: Ólommázas égetett agyagedények vizsgálata 286
Páter János: Kútvizek ezüstözéssel való colimentesítése 1422
Páter János: A Latorca vizének vizsgálata hastyphus-esetek miatt, Paratyphus-B Schottmüller kitenyésztéssel 428
Páter János: Tetvetlenítő fürdők kiütéses typhus elleni védekezésben . 682
Patkós György: Gyümölcs, és főzelékfélék C-vitamin tartalma vizsgálataink alapján . 58
Polony Béla: Levente szűrővizsgálatok Komárom vármegye dunaszerdahelyi járásában 1267
Pólya Kálmán: A szülőotthonokról . 1263
Rauss Károly: Adatok a csapadékos typhus oltóanyag immunizáló értékéhez 335
Réthy Aladár, Váczi Lajos és Zonda László: Iskolás gyermekek egészségügyi
gondozása a komádii állami intérnátusban 283, 353
Rubin Jenő: A házasság előtti vizsgálatról 1099
Sarló Károly: Az ásványvizek kémiai összetételének korszerű kifejezési
módjáról. (Ión-tabella vagy só-tabella.) 342
Saruga Rudolf: Egy vendvidéki községi egészségügyi körről 1201
Schmeisser Katalin: Bacteriumok elkülönítése hőelölés alapján 633
Simor-Schweighoffer János: Tetvesség elleni küzdelem egy jó segédeszköze a kárpátaljai Verhovinán . 923
Sós József: Az angolkór megelőzésének fejlesztése 143
Sós József: A mák tápértéke 753
Straub János: Változott-e az idők folyamán a budapesti gyógyvizek
(hőforrások) összsótartalma? 143
Straub János: Lásd Bodnár János 796
Szabados Sámuel: Hajósok tífusz megbetegedése 799
Szabados Sámuel: Házasság előtti vizsgálatok Pest vármegyében ... 48
Szabados Sámuel: Nyári napközi otthonok szervezése és vezetése . . . 690
Székely József: A cigánykérdés végleges megoldásáról 939
Székely József: A közegészségügyi mintafalu 1207
Székely Miklós: A városi orvosi, a községi orvosi és a körorvosi szolgálat államosítása 862
Szél Tivadar: Az új magyar rákstatisztika tanulságai . 1301
Váczi Lajos. Lásd Herpay Zsombor 1322
Váczi Lajos. Lásd Réthy Aladár 283, 355
Várady Mária. Lásd Dobszay László 136
Vastagh Gábor: Adatok az A-vitamintartalmú készítmények tartósságához 1145
Vastagh Gábor: Mi az igazság az ú. n. vitamindús készítmények körül? 487
Vitos Gerő: Egészségügyi népnevelés 880
Zemplényi Imre: Bányászok élelmezése és egészségügye 1003
Zemplényi Imre: Megjegyzések Karossa-Pfeiffer József cikkére . . . 1326
Zonda László. Lásd Réthy Aladár 283, 355
Zsebök Zoltán: Adatok az északkeleti Felvidék tbc. problémájához . . 490
Zsebők Zoltán: Az úgynevezett „Röntgensorozásokról" 995
Zsindely Sándor: Adatok a struma iskoláskori előfordulásához . . . 1030
Zsindely Sándor: A Pirquet-reactio eredménye a mezőkövesdi iskolásgyermekek között 1253
Antal L.: A magyar népesedés kérdései 1272
Bielek T. Lásd Jelentés az Országos Egészségvédelmi Szövetség 1436
Budapest a gyógyfürdők városa 947
Budapest székesfőváros statisztikai zsebkönyve 818
Carrel, A.: Az ismeretlen ember 1111
Csányi Gy.: Egy fiatal orvos feljegyzései 697
Darányi Gy.: Táplálkozási és népélelmezési táblázatok 696
Décsi J.: Ásó, kapa (Az orvos könyve a házasságról) 947
Erdős J. és Spiera M.: Klinikai kémiai vizsgáló módszerek 1216
Faragó F.: Lásd Zöldkeresztes kalendárium 1270
Fári L. és Vermes M.: Korszerű fényképezés 219
Fearn, A.: A gyógyítás katonája 818
Fülöp I.: A zsigerek lázadása . 436
Gerlóczy P. Lásd Losonczy E. . . . 817
Jelentés a Magyar Királyi Államvasutak Betegségi Biztosító Intézetének 1940. évi működéséről 761
Jelentés az Országos Egészségvédelmi Szövetség 1941. évi működéséről . 1436
Kerbolt L. és Szpornyi Gy.:.A községi egészségügyi közigazgatás gyakorlati útmutatója 1063
Kertész R.: Az anyák megmentője 696
Kiss E.: Tejgazdasági törvények és rendeletek . 1271
Kiuif, P.; Akik életünkért harcoltak 890
Kruif, P.; Legdrágább kincsünk 761
Kuntz Gy. K.; Halottkémlés a gyakorlatban 576
Láng S.: Orvosi laboratóriumi vizsgálatok. II. Bakteriológiai és serologiai vizsgálatok . . 356
Lohr F.: A filmszalag útja . 292
Losonczy E. és Gerlóczy P.: Figyeljetek gyerekek! Doktor bácsi mesél 817
Mai egészségügyi közszolgálat, A - . Szerk. Mártonffy Károly 889
Melly J. és Székely: Házasság előtti kötelező orvosi vizsgálat 945
Mike Gy.: Budapest székesfőváros sportlétesítményei 1935-ben 357
Neher, F. L.: Röntgen regényes élete 434
Orsós F.: Vezérfonál a kórbonctani, rendőri és törvényszéki boncoláshoz 218
Országos Társadalombiztosító Intézet jelentése az 1940. évi működéséről 639
Pólya J.: Az orvostudomány regénye 1163
Rodenwaldt, E. Lásd Zeiss, 1162
Sava, G.: Csengetnek 62
Schmidt A.: A húgycsőbetegségek kórtana . . . . 1112
Scholtz K.: Magyarország kórházai és más gyógyintézetei az 1940. évben 887
Sós J.: A gyakorló orvos laboratóriuma 218
Szabó Z.: A növény és élete . 1065
Sztrilich P.; Gyakorlati tanácsok és fogások fogorvosok számára . . . 577
Tájékoztató a bajtársi szolgálat ellátására 1271
Torday F.: Orvosi műszótár . .639
Zöldkeresztes Kalendarium. 1943. Szerk. Faragó Ferenc 1270
Zsindely S.: Iskolaegészségtan . 1328
Melléklet
Lovrekovich István: Bismuthsulfitagar typhus, paratyphus bacillusok
tenyésztésére ... 17. sz. kiadvány
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem