Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.149

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Népi kultúra - Népi társadalom V-VI.

A Magyar Tudományos Akadémia néprajzi kutató csoportjának évkönyve

Fülszöveg

A kötet első részében az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának 11 munkatársa adja közre tanulmányait.
A második és harmadik rész két szimpozion érdekes anyagát öleli föl: az 1969-ben Moszkvában és az 1970-ben Budapesten tartott Néprajzi Kongresszus előadásait, hozzászólásait. A tanulmányok egymástól független témákat dolgoznak föl, s más-más szempontból vetik fel a néprajz történeti megközelítésének legfontosabb kérdéseit. Érdekes módon világítják meg ugyanakkor azokat a problémákat is, melyek a magyar paraszti társadalom és kultúra európai-eurázsiai helyét, belső, történeti és szerkezeti összefüggéseit kutatják.
Ez a kötet - éppúgy mint az előzőek - elsősorban a néprajz, a történettudomány, az irodalomtudomány művelőihez szól. Tematikája azonban olyan változatos, hogy az érdeklődők szélesebb tábora számára is hasznos olvasmány lesz.

Tartalom

Folkloristica Iuvenica
Ajánlás11
Németh Imre: Néprajzi és szociológiai módszerek a szokáskutatásban13
Hoppál Mihály: Jegyzetek az etnográfiai szemiotikához25
Kósa László - Nagy Ilona: Magyar néprajzi kutatások Romániában45
Jávor Kata: Egy 19. századi presbiteri jegyzőkönyv tanulságai71
Küllős Imola: Két szerelmi daltípusunkról (Kísérlet a folklorisztika új módszereinek alkalmazására)105
Filep Antal: Szokásleírások a 18. és a 19. századból115
Paládi-Kovács Attila: Braun Soma és néprajzi munkássága135
Tátrai Zsuzsanna: Témagyakoriság az ethnographia 29 évfolyamában (1940-1968)149
Sárkány Mihály: Népmesekincsünk összetételéről159
Szemerkényi Ágnes: Ősz János171
Kriza Ildikó: Ballada klasszifikáció - ballada műfaj (A Magyar népballadák kiadásának néhány tanulságáról)183
A történetiség a néprajzban
Ortutay Gyula: Előszó201
Ju. V. Bromlej - O. I. Skaratan: A néprajz, a történettudomány és a szociológia egymáshoz való viszonya203
Ju. V. Arutjunjan: Kísérleti etnoszociológiai kutatás (A metodika és metodológia néhány kérdéséről)219
Sz. I. Bruk: A világ népességének atlasza (A demográfiai és néprajzi kartográfia munkájának fő kérdései)225
K. V. Csisztov: A folklór specifikuma az információs elmélet fényében241
O. A. Ganckaja - L. N. Tyerentyeva: Etnikus folyamatok és a család259
Ju. P. Petrova-Averkijeva: A "kulturális" és "szociális" antropológia egymáshoz való viszonyáról a nyugati tudományban265
Sz. A. Tokarev: Az etnográfia ma állása Franciaországban274
Ortutay Gyula: Hagyomány, változás - népi kultúra283
Gunda Béla: Történetiség és funkcionalizmus a néprajzban290
Tálasi István: Az eszközváltás első 100 éve a magyarországi aratóműveletekben és későbbi következményei (Eszköz- és munkatörténeti vázlat)297
Hoffmann Tamás: A kora-középkori agrárforradalom és az agrár etnográfia historizmusa305
Vincze István: Történeti-néprajzi összehasonlító vizsgálatok a kelet-európai szőlőkultúra körében (Módszertani meggondolások és kutatási eredmények)310
Manga János: A népi díszítőművészet stíluselemzésének történeti tanulságai314
Balassa Iván: A szókincs és az anyagi kultúra kutatása323
Barabás Jenős: Tér és idő a néprajzi kutatásban331
Diószegi Vilmos: A sámánizmu-kutatás történeti tanulságai (A honfoglaló magyar hitvilág történeti rétegei)344
Az etnosz és etnoszociális szervezet kérdései
S. A. Arutjunov - N. N. Csebokszabov: Néprajz és embertan355
Hozzászólás366
Lipták Pált366
Tóth Tibor367
Vita367
M. A. Ityina: Néprajz és régészet370
Hozzászólás386
B. Kutzián Ida383
Erdélyi István391
Vincze István394
Vita395
V. I. Kozlov - V. V. Pokisevszkij: Néprajz és földrajz399
Hozzászólás409
Gunda Béla409
Barabás Jenő413
Vita416
K. V. Csisztov: Folklorisztika és etnográfia417
Hozzászólás427
Istvánovits Márton427
Dömötör Tekla432
Voigt Vilmos435
L. N. Tyerentyeva: Az agrártörténeti források jelentőse az etnográfiai kutatásokban439
Hozzászólás451
Wellmann Imre451
Hoffmann Tamás452
Vita454
I. N. Grozdova: Etnokulturális folyamatok napjainkban a kárpátaljai magyar lakosság körében457
Hozzászólás466
Morva Judit466
Vita469
Ju. V. Bromlej: Etnosz és etnoszociális szervezet470
Hozzászólás480
Gunda Béla480
Bodrogi Tibor482
Tálasi István485
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Népi kultúra - Népi társadalom V-VI. Népi kultúra - Népi társadalom V-VI. Népi kultúra - Népi társadalom V-VI.

Könyvtári könyv volt. A védőborító kissé elszíneződött, hiányos.

Állapot: Közepes
2.980 Ft
2.380 ,-Ft 20
19 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Népi kultúra - Népi társadalom V-VI. Népi kultúra - Népi társadalom V-VI.

A védőborító szakadozott.

Állapot:
2.980 ,-Ft
24 pont kapható
Kosárba