Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.612

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató 1938. január-december

LXXI. évf. 1-24. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.028 oldal
Sorozatcím: Néptanítók Lapja és Népművelési Tájékoztató
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 28 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Néhány fekete-fehér fotóval, ábrával illusztrálva. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda nyomása, Budapest. Korabeli hirdetésekkel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Iránycikkek
Drozdy Gyula: A magyar feltámadás hajnala853
A szemléltetés szerepe az újabb módszeres eljárásokban37
Feltámadunk!289
Képek a nagy napokból898
Erdélyi Olga: A magyar tanítónő hivatása475
Dr. Hertelendy Jenő: Isten hozott894
Új erővel, új utakon!733
Hóman Bálint a tanügyi igazgatás és a Nemzeti Múzeum önkormányzatának reformjáról3
Hóman Bálint Szent István történelmi hivatásának jelentőségéről73
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter nagy beszéde a képviselőházban a gyakorlati irányú középiskoláról, a tanítóképzés reformjáról és a hazai kisebbségek oktatásügyéről245
Dr. Kemenes Illés: Az iskolafelügyelő lelke813
Adassék tisztelet a magyar tanítónak941
Dr. Kósa Kálmán: A Felvidék csodája893
A gyakorlati irányú középiskoláról és a tanítóképzésről szóló törvényjavaslatok333
A magyar tanítók tanítója125
A tanítóképzésről szóló törvényünk426
Szent István jár közöttetek649
Újévi fogadalom1
Dr. Loczka Alajos: A műhelytitok258
Dr. Madarász István: A szociális szeretet születése985
Mi a célja az Eucharisztikus Világkongresszusnak?373
Nagy Ferenc: Báró Wesselényi Miklós174
Németh Sándor: Kölcsey Ferenc561
Dr. Padányi-Frank Antal: Kölcsey intelmei a Szent István-emlékévben773
Ruszthy-Rusztek Károly: Hol vagy István király?131
Gróf Teleki Pál az új kultuszminiszter421
Gróf Teleki Pál: Feladatunk513
Törs Tibor előadói javaslata a képviselőházban a gyakorlati irányú középiskoláról és a népiskolai tanítóképzésről254
Trefort Ágoston emlékezete. (1817. febr. 6-1888. aug. 22.)689
Pedagógiai cikkek
Ambrus Béla: Az önnevelés jelentősége a társadalomban742
Az önnevelés metafizikai megvilágításban82
B. Braun Angela: A földrajz tanítása a IV. osztályban136
Dr. Beke Ödön: A népies növény- és állatnevek gyüjtésének fontossága178
Dr. Beyer Ede: A kisebbségi népiskolák átszervezése252
Boda József: Az általános továbbképző népiskola III. oszt. (C. évf.) tanmenete617
Bognár Gyula: A jeles napok szerepe a népiskolai tanításunkban703
Herczeg Ferenc meséi84
Cserjési Sándor: Emlékezés az első népművelési táborra663
Csoma Zsigmond: A tanító kedélyének szerepe a nevelésben519
Drozdy Gyula: A költemény- és olvasmánytárgyalás az esztétikai nevelés szolgálatában74
A nevelőhatások értékelése4
A székesfehérvári tanügyi kiállítás429
A szó emberétől a cselekvés emberéig785
Az esztergomi tanügyi kiállítás701
Helyi vonatkozások a természetrajz tanításában943
Válasz egy módszeres kérdéssel foglalkozó levélre997
Éber Rezső: A tizedes és közönséges törtek viszonyának módszeres feldolgozása133
Fábián Erzsébet: A belső szemléltetés jelentősége a népiskolai oktatásban990
Dr. Gallay Dezső: A gyakorlati oktatás fontossága138
Özv. Gáthy Barnabásné: A számolási, mérési órák érdekessége779
Egy kirándulás nevelői értéke213
Géher Lajos: Kísérleti továbbképző iskolák855
Gyarmathy Aurél: Madarász Pista610
Gyomai György: A fogalmazástanítás vezérkönyve44
Dr. Gyulai Ágost: Az anyanyelv szerepe és jelentősége az iskolában739
Halmai Olivér: Egységes fogalmazási vezérkönyvünk és egy hasonló német mű658
Halmos Péter: A népiskolai történettanítás és nemzetnevelés szolgálatában238
Hegyesi László: A tanító és a népismeret651
Dr. Hertelendy Jenő: A tanyai vándortanítók között378
Dr. Hoffmann István: A vándortanítók útja a Hajdúföldön781
Hubay Ferenc: Gyakorlati jellegű anyagi kérdések a népiskolában15
Incze Sára: Hogyan ellensúlyozza az iskola a durva környezet hatását50
Irsa Ferenc: A tankötelesek nyilvántartása, törzskönyvezése614
Jancsó Márton: A nemzetnevelés feladata az önző egyénekkel szemben és a közszellem nevelő hatása210
Jankovics Miklós: A nevelő oktatás kérdéséhez563
Jovicza I. Sándor: A földrajztanításhoz szükséges szemléltetési eszközök40
Kilián Zoltán: Népművelési műsorszámok a világrádióban822
Dr. Kléri János: A szellemi közösség megteremtése261
Dr. Kósa Kálmán: Gyakorlati irányú leánynevelésünk375
Lendvay Béla: Az értelmi nevelés területei a népiskolában207
Marosvári Tibor: Tanítóképzés az európai országokban42
Dr. Máday Lajos: A tanköteles gyermekek szociális védelme Miskolcon129
Máté János: "Széchenyi osztálya"13
Mindszenti Szabó Barna: Az egyéni és társadalmi nevelés összhangja905
Móczár Miklós: A virágos iskola nevelő hatása a környezetre432
Mózner János: Szabadság, szabadosság és fegyelem tanítás közben814
Neveljünk takarékosságra!9
Dr. Padányi-Frank Antal: Az iskolafelügyelet művészete478
Pereszlényi Ödön: A nyelvi magyarázatok és a helyesírás tanítása a nép- és középiskolákban643
Dr. Petri Pál: Az észt közoktatásügy fejlődése az utolsó húsz év alatt777
Schenk Géza: A zenei elemek tanítása a népiskolában215
Somorjai László: Téli testnevelési órák81
Dr. Somos Lajos: Az intelligencia (értelmesség) és nevelése mai megvilágításban568
Az új magyar nevelés szelleme171
Nemzetnevelésünk új feladatai335
Dr. Svoboda Ferenc Miklós: "Zöld keresztes" egészségvédelem a falusi iskolákban303
Szent István király intelmeinek tanulságai. (Kemes Illés dr. beszédea pest megyei tanítók számára Esztergomban tartott ped. szemináriumon)515
Dr. Szombatfalvy György: A népoktatás a Felvidéken900
Székelyné Solymos Bea: A játék, mint jellemtükör946
Az önálló vállakozás és a kereskedelmi szellem felébresztése az elemi iskolában520
Gróf Teleki Pál vallás- és közoktatásügyi miniszter költségvetési beszéde a képviselőházban469
Tibor István: Szent István korának nevelésügye és népművelésünkre való hatása654
Dr. Tóth Ervin: A rajzoktatás az olasz Tantervi Utasításokban856
Törvényjavaslat a gyakorlati irányú középiskolákról és a tanítóképzés újjászervezéséről291
Ujváry Gyula: A gyermek képzelete a történelemtanításban7
Az önnevelés problémája a népiskolában817
Vadász Zoltán: Szakszerűség és alkalomszerűség a népiskolában746
Várady József: A vallás szerepe az állampolgárnevelésben605
Dr. Zombor Zoltán: A szemlélet lélektana és a szemléltetés300
Gyakorlati pedagógia
Donner Samu: A villamos csengő753
Drozdy Gyula: A 11 ismertetése669
Bennfoglalás a 9 körében488
Komárom, Ipolyság, Sátoraljaújhely833
Erney János: A kör területe437
Költeménytárgyalás a IV: osztályban956
Günther Jolán: Himnusz710
Kaposi Károly: A talaj tulajdonságai788
Káta József: Történelemtanítás az osztott elemi iskola VI. osztályában527
Képessy József: A mágnesesség623
Kiss Erzsébet: Kézügyesség a II. leányosztályban913
Kiss József: Szemléltető eszközök és anyagok a népiskolai számolás és mérés tanításához52
vitéz Kocsis László. A hű leányka576
Lendvay Béla: Hogyan kerül a kútba a víz?868
Mitra Sándorné: A magyarok eredete266
Neducza István: A gyümölcsfák tavaszi gondozása142
Nyers Piroska: A kamatszámtás legegyszerűbb esetei221
Pálfalvi Ödön: A kézügyesség, a rajz, testnevelés és éneklés koncentrálása az I-II. összevont osztályban351
Sebők Imre: A koldusgyerek1007
Dr. Somodi József: Ehető és mérges gombák395
Unghváry Gyula: Számolás és mérés a IV. osztályban88
Vadász Zoltán: Szent István-év183
Az írástanítás vitája
Barczaházi Ádám: A zsinórirás időszerűsége628
Bácsváry Rudolf: Irásreformot, de nem a reformírást!751
Dr. Beyer Edéné: Gyakorlati tapasztalatok a zsinórírás tanításánál434
Drozdy Gyula: Az írástanítás reformjának vitája342
Jovicza S. Sándor: A népi írás kifejlesztése574
Luttor Ignác: A fokozatos módszerű zsinórírás344
Magyar Ilona: Hogyan tanítom a zsinórírást?708
Oldal Anna: A zsinórírás tanításának módja390
Ózdi Imre: Zsinórírás a falusi iskolában667
Dr. Ősz Béla: A fővárosi tanítók véleménye a zsinórírásról955
Tévedések a zsinórírás vitája körül784
Pártos Ferenc: A fokozatos módszerű zsinórírás523
Pflatz György: A reformírás hibái827
Tóth István: Válasz Luttor Ignác: "A fokozatos módszerű zsinórírás" című cikkére482
Tóth Mihály: Zsinórírás és a népiskola1003
Pedagógiai szeminárium
A barcsi járás szemináriuma26
A mátészalkai járáskör pedagógiai szemináriuma406
A pécsi tanítótestület pedagógiai szemináriuma152
Óvónői pedagógiai szeminárium498
Pedagógiai szeminárium Baján193
Pedagógiai szeminárium Barcson967
Pedagógiai szeminárium Bihar vármegyében967
Pedagógiai szeminárium Cinkotán314
Pedagógiai szeminárium Edelényben1015
Pedagógiai szeminárium és járásköri gyűlés Sárospatakon445
Pedagógiai szeminárium és tanítógyűlés Krasznokvajdán405
Pedagógiai szeminárium Fehérgyarmaton27
Pedagógiai szeminárium Gödöllőn364
Pedagógiai szeminárium Gyöngyösön443
Pedagógiai szeminárium Kaposváron363
Pedagógiai szeminárium Kistelken96
Pedagógiai szeminárium Lentiben407
Pedagógiai szeminárium Mezőkövesden230
Pedagógiai szeminárium Nagykanizsán498
Pedagógiai szeminárium Pestszentlőrincen229
Pedagógiai szeminárium Szegeden152
Pedagógiai szeminárium Szentesen193
Pedagógiai szeminárium Szolnokon967
Pedagógiai szeminárium Tabon363
Pedagógiai szeminárium Turán443
Pedagógiai szeminárium Újpesten497
Pedagógiai szeminárium Vácott230
Pedagógiai szeminárium Vásárosnaményban230
Pedagógiai szeminárium Zalaegerszegen406
Pedagógiai szeminárium Zsámbékon406
Pedagógiai szemináriumok Békés vármegyében581
Pedagógiai szemináriumok Jász-Nagykún-Szolnok vármegyében446
Pedagógiai szemináriumok Komárom-Esztergom k. e. e. vármegyékben361
Pedagógiai szemináriumok Pesti-Pilis-Solt-Kiskún vármegyében149
Pedagógiai szemináriumok Tolna megyében878
Tanítói pedagógiai szeminárium Tabon878
Tanítói szeminárium Keszthelyen407
Tudomány, irodalom, művészet
Románné Goldzicher Klára: A balkezesség495
Pintér Jenő: A budapest tankerület évkönyve az 1938-1939. iskolai évre1015
A Dalos (Magyar Kórus kiadása)191
Hárs Jenő: A Debreceni Aritmetika - a legrégibb magyar matematikai munka - teljes szövege, magyarázata, kritikája1015
"A felvidéki magyarság húsz éve. 1918-1938". Szerkesztette: a Magyar Statisztikai Társaság Államtudományi Intézete1012
Eckhardt Sándor: A francia szellem794
A Gróf Klebersberg Kunóról szóló emlékbeszédek és megemlékezések. 1932-1938. (Kiadja a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda)874
Kispéter Miklós: A győzelmes film759
A jövő útjain145
A kassai kriptában (Budaváry László irredenta színműve)964
Talman Charles: A levegő birodalma (Fordította: Ballenegger Róbertné)675
Bierbauer Virgil: A magyar éptészet története441
Radnóti István: A magyar mezőgazdaság világmárkái60
Kováts Tivadar: A nemzetvédelem önvédelem916
Schvartz Elemér: A német köznyelvi ejtés iskoláinkban146
vitéz Somogyváry Gyula: A Rajna ködbevész62
Manninger Vilmos: A sebészet diadalútja494
Békeffy Gábor: A semmiből indulok358
vitéz Nagy Iván: Az Amerikába szakadt magyarság iskolázási viszonyai761
Gyalókai Jenő: Az erdélyi hadjárat 1849. nyarán579
dr. Gerendás Ernő: Az esztergomi káptalan visszköltözése Esztergomba 1820-ban95
Vaszy Viktor: Az Eucharisztikus Kongresszus Himnusza147
Károlyi Árpád: Az 1848-i pozsonyi törvénycikkek az udvar előtt715
Bognár László: Az önmegtartóztatásra való nevelés módja1012
Kovács Dénes: Alkalmi versek226
Arany Könyvtár273
Számadó Ernő: Arccal borulok a földre61
Németh László: Berzsenyi714
Szondy György: Bezerédj Amália917
Bicinia Hungarica (Énekgyűjtemény. Szerkesztette: Kodály Zoltán)147
Búvár190
Buchner Antal új zeneművei a Szent István jubileumi évre. 1938535
Horváth Henrik: Budapest művészeti emlékei227
Drozdy Gyula: Magyar nyelvvédő könyv (Közrebocsátották: Pintér Jenő és munkatársai)263
Szeghalmy Gyula: Dunántúli Vármegyék358
Dr. Jantsits Tibor: Egyházközségi élet60
Révai József - Schöpflin Aladár: Egy magyar könyvkiadó regénye402
Dr. Völgyesi Ferenc: Ember- és állathipnózis496
Erdélyi városképek714
Kozocsa Sándor: Erdély irodalomtörténete715
Buchner Antal: Eucharisztikus mise403
Vikár Sándor: Ének (Vezérkönyv az V. oszt. számára)962
Ferenczi István: Széchenyi életlátása. A nemzetiségi kérdés. (Írta: Váradi József)403
Papp István: Finnország760
Fohász (Zenéjét szerzette: Babits László)311
Takaróné Dr. Gáll Beatrix: Gazdaságetika876
Gyermekbokréta II. köt.962
Bernáthné Ulrich Irma: Gyermekvédelem és az iskolánkívüli gyermekfoglalkoztatás147
Gyümölcstermelők Naptára61
Böngérfi János: Hadak fia. Sándor vitéz. Hősök földje578
39 gyermekkar (Halmos László gyüjteménye)147
Havas István: Arany János életrajza (Írta: Voinovich Géza)748
Hámori Lajos: Hazajáró lélek24
Hegedűs István: a Julián-egyesület története (Petri Pál könyve)17
Ifjúsági irodalom (Karácsonyra, újévre)23
Zabányi Alajos: Kárpátoktól Adriáig358
Kovách Ferenc: Kereszt súlya alatt274
Arvi Järventaus: Kis falu a világ végén838
Honti Jenő: Kis séták a nagy természetben961
Magyar Kelemen: Kormányzónk. Vitéz nagybányai Horthy Miklós rövid életrajza874
G. W. Bobrov: Kozáksors a Donectől a Dunáig145
Visnyovszky Rezső: Körhinta62
Havas István: Kövek. Virágok. Emberek535
Dr. Dárday József: Közlekedési szabályok írásban és képben190
Gyökössy Endre: Leányoknk, fiúknak61
Murgács Kálmán: Lelkem hullámai62
Almásy László: "Levegőben... Homokon..."61
Majthényi György: Lizi715
Magyar ének (Szövegét és zenéjét szerzette: Tornyai Csaba)962
Princz Gyula: Magyar Földrajz274
Hóman Bálint: Magyar Középkor190
Dr. Komáromy Sándor: Magyar nyelvtan társaslélektani alapon225
Dr. Mészáros János: Magyarok tündöklő csillaga795
Rados Jenő: Magyar oltárok357
Magyarosan917
Farkasné Kárpáti Irén: Magyarsors61
Magyar Versek Könyve (Szerkesztette, bevezetéssel és jegyzet-szótárral ellátta Horváth János)94
B. Czeke Vilma: Mesebokréta225
Lőrinczy György: Mesél a falu760
Mindent vissza (Szerkesztette: Bánáti Buchner Antal962
Sulkowsky Zoltán: Motorral a föld körül226
Hóman Bálint: Művelődéspolitika960
Ungvári János: Ne sírjatok629
Németh Sándor: A magyar nyelv könyve a népiskolák VIII. osztálya számára181
Vajkai Júlia Éva: Népnevelés a gép századában24
Niels Bukh: Dán egyszerű és sportgimnasztika Vezérkönyve (Összeállította: Király Dezső)963
Boross Sándor: Örök tükör311
Veszprémy Ferenc: Ösztön és faj838
Deér József: Pogány magyarság-keresztény magyarság533
vitéz Komárnoky Gyula: Rajzkönyv225
Vajda Marietta: Rozmaringos kertem273
vitéz Temesy Győző: Sasok országában629
Ölbey Irén: Sasok országában (versek)147
Rozsondai-Sümeghy: Sopronbánfalva. Falutanulmány és községrajz272
Bene Lajos: Számképek, számfogalmak, biztos és gyors számolás795
Szász népi játékdal (Közreadja: Kérényi György)274
Szent István: Balanyi György794
Szent István országa (Szerkesztette: B. Czeke Vilma)94
Tanka János: Szirmok Lépcsőjén441
vitéz Kusztós Sándor: vitéz Takács Mihály tragédiája676
Häckel: Tanuljunk könnyen, gyorsan németül, haladók számára495
Palló Imre: Történelem a munkafüzetben4
Molnár János: Trianon191
Új csapásokon (Előszóval ellátta: Kiss Károly. Összeállította: Irányi József)24
vitéz uzsoki báró Szurmay Sándor: Vadászemlékek, horgászélmények226
Havas István: Van értelme az életnek60
Váradi József: Magyar megújhodás. A bontakozó élet (Írta: Marczell Mihály)674
Ferenczi István: Napsugár az iskolában495
Jovicza Sándor: Vidám csalafintaságok24
dr. Nagy Mihály: "Vissza vár a Föld"963
Zrínyi-Könyvtár (Összeállította: dr. vitéz Homa Gyula és Sós József)494
Vályi Nagy Géza: Gróf Zrínyi Miklós a költő és hadvezér875
Zsámboki népszokások (Összegyűjt.: Janda József)494
Külföldi irodalom
Külföldi szemle
Afrika
Gyermekhalandóság191
Amerika
A nagyvárosi gyermekek egészségügye761
Bábszínház, mint nyelviskola26
Csíikágóban rádió útján való oktatás797
Gyermekbénulás Csikágóban496
Kutatások az olvasás és szóértelmezés köréből1013
Különböző tanfolyamok Pennsylvániában966
Legújabb adatok az Északamerikai Egyesült Államok közoktatásáről839
Magatartás elbírálása az amerikai népiskolákban26
Uruguayban vándorló iskolai színházat létesítenek797
Város vagy falu404
Anglia
A közoktatásügy az anol állami költségvetésben580
A londoni tanítók hat kívánsága360
A nyilazás966
Az "utcagyerek"797
Angliában varrni tanulnak a fiúk966
Angol pályaválasztási útmutató677
Fiatalkorúak testi büntetése Angliában761
Kerékpárigazolvány966
Kilenc évfolyamú elemi iskolák Angliában676
Kínai tanulók Angliában580
Nevelésügyi kérdések a londoni községi képviselőtestületben192
Vakok könyvtára Angliában631
Belgium
A belgiumi elemi iskola reformja761
Csehszlovákia
A ruszin iskolák elcsehesítése917
Csehszlovákia313
Elcsehesítés az Olzántúli Sziléziában887
7000 állásnélküli tanító Csehszlovákiában497
Észtország
Iskolareform Észtországban149
Franciaország
A gyermekek iskolai túlterhelése Franciaországban1014
A szociális életkor966
Az iskolai túlterhelés631
Francia elismerés az olasz fasiszta nevelésügy iránt580
Legmodernebb iskolai tanévvégi bizonyítványok496
Protestáns iskolák Franciaországban581
Rádió a francia iskolákban64
Tanulók létszáma a francia iskolákban96
Tájékoztató iskola Franciaországban496
Finnország
A finn középiskolák mai állapota228
Pedagógiai központ Helsinkiben631
Görögország
Leánynevelés Görögországban761
Hollandia
Holland népiskolák404
Japán
A japán nevelés és a rádió275
Gyermekek és ifjúkorúak védelme Japánban717
Japán kulturális fejlődése404
Japán gyermekek értelmessége536
Japán nyelv tanítása külföldön149
Tanügyi reformok Japánban677
Kína
A rádió Kínában275
Rádió a kínai iskolákban581
Kína: az analfabéták hazája313
Lengyelország
A lengyel köztársasági elnök rádiókészüléket adományozott a népiskoláknak579
A lengyel tanerők a csehek alatt is megőrizték a tescheni vidéken az ifjúság nemzeti szellemét877
A lengyel tanerők számadatai966
A tanítók is kivették részüket a lengyel függetlenségi harcokból965
Adatok a lengyelországi iskolákról64
Írásbeli dolgozatok a lengyel iskolákban63
Iskolai étkeztetés a lengyeleknél65
Iskolai szelekció Lengyelországban64
Lengyelországban839
Németország
A Hitler-Jugend536
A német iskolareform536
A német népiskola275
A tanítóképzés általában64
Az új német középiskolák berendezése1015
Atyafiság-tanulmány az iskolákban313
Iskolaügy Danzingban580
Kisegítő iskolák Poroszországban918
Középiskolai tanárok képzése Németországban149
Nevelés a természet szeretetére26
Német külföldi diáklevelezés228
Német újítások966
Tanítóhiány a német népiskoláknál1015
Testnevelés Németországban26
Olaszország
A milánói magyar iskola karácsonyi ünnepélye25
A tanórák új beosztása az olasz népiskolákban227
A vizsgálatok korhatára az olasz középiskolákban536
Az "Anya és Gyermek Napja" Olaszországban878
Az olasz állami tisztviselők kötelező egyenruhaviselése918
Az olasz birodalom gyarmatainak iskolái360
Az olasz egyetemek látogatottsága a mult tanévben191
Az olasz hivatalos és magánérintkezésben előírt megszólítások717
Az olasz iskolai rádió 1938-1939. tanévi programmja1014
Az olasz kormány rendelkezése a női alkalmazottakról918
Az olasz nemzetnevelésügyi miniszter célkitűzései148
Az olasz nemzetnevelésügyi miniszter hatásköre877
Az olasz nemzetnevelésügyi minisztérium költségvetése a jövő tanévre274
Az olasz tanítóság bevonása az iskolai rádióközvetítésekbe710
Egy tanítónőből hírnevessé vált olasz írónő kitüntetése228
Elemi iskolák az olasz gyarmatokban404
Hulladékpapirosok gyüjtése az olasz iskolákban797
Iskolai egészségügyi rendelkezések Olaszországban494
Iskolai év Olaszországban966
Kioktatás légitámadás elleni védekezésre az olasz iskolákban442
Középiskolai felvételi vizsgálatokra kitűzött írásbeli témák Olaszországban839
"Marconi-nap" az olasz iskolákban442
Magyar iskola és tanfolyam Milánóban95
Pedagógiai filmkatalógus az olasz iskolák részére443
Szegénysorsú gyermekek csoportos nyaraltatása Olaszországban918
Tandíjmentességre vonatkozó rendelkezések az olasz iskolákban716
Románia
A romániai ifjúsági vezetők536
A romániai ifjúság megszervezése536
Spanyolország
A spanyol nemzeti kormány536
Bolsevita pedagógia Spanyolországban26
Spanyol tanítók olaszországi tanulmányútja918
Svédország
Az iskolák hétfői munkarendje Svédországban580
Nem kell tanulniok hétfőre a svéd és norvég iskolásgyermekeknek967
Svájc
A genfi iskolaorvosok javaslatai360
A modern nyelvek tanítása az egész világon797
A tanítóképzés a világ nevezetesebb kultúrállamaiban191
Állampolgári továbbnevelés Svájcban839
Sí-oktatás9662
Szovjet-Oroszország
Az orosz gyermekek lelki rontása761
Új szovjet-egyszeregy313
Lapszemle
Hazai tanügyi lapokból (Rovatvezető: Dr. Lőrinczy Szabolcs)
A Kenyér22
Az Én Újságom915
Családi Kör21
Dunántúli Tanítók Lapja233
Erdélyi Iskola491
Evangélikus Népiskola58
Élet439
Énekszó92
Felsőmagyarországi Tanügy224
Gyermekvédelem309
Iskola és Élet627
Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Népművelés99
Jó Pajtás791
Katolikus iskola57
Katolikus Kántor492
Katolikus Nevelés91
Katolikus Tanítónők és Tanárnők Lapja534
Külügyi szemle185
Magyar Gyógypedagógia22
Magyar Iparosnevelés531
Magyar Kórus57
Magyar Kultúrszemle870
Magyar Népiskola22
Magyar Paedagogia92
Magyar Tanító530
Magyar Tanítóképző22
Magyar Ünnep91
Nemzeti közoktatás57
Nemzetnevelés22
Népnevelés58
Népnevelési Közlöny914
Népoktatás144
Nógrád-Honti Kultúra91
Pedagógiai Szeminárium271
Siketnémák és Vakok Oktatásügye914
Szabolcsi Tanító223
Tanítók Lapja91
Tanítók Szövetsége22
Veszprémi Népoktatása271
Külföldi tanügyi lapokból
Angol
Francia
Lengyel
Német
Egyesületi élet
A Budapesti Tanítók és Tanárok Segélyező Egyesületének közgyűlése276
A Csanád-Arad-Torontál k. e. e. vármegyék Általános Tanító Egyesületének közgyűlése Makón. (1938. évi május 21-én)449
A Csongrádvármegyei Általános Tanítóegyesület közgyűlése Szegeden (1938. évi május 7-én)448
A győri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházmegyei Tanítóegyesület 80 éves jubileuma (1938. szeptember hó 8-án)799
A győri állami tanítók választmányi ülése (1938. febr. 19-én)194
A Hevesvármegyei Általános Tanítóegyesület közgyűlése879
A kaposvári espereskerület tanítóságának közgyűlése Jután (1938. május 3-án)500
A katolikus tanítók nagygyűlése Székesfehérvárott840
A Kisdednevelők Országos Egyesülete pestvármegyei körének közgyűlése (1938. május 5-én)409
A K. O. E.-nek Zemplénvármegyei Óvókörének közgyűlése Tarcalon (1938. évi május hó 16-án)448
A Külsősomogyi Református Tanítóegyesület közgyűlése Siófokon (1938. évi július hó 4-én)582
A Magyar Pedagógiai Társaság évadnyitó ülése (1938. szeptember 18-án)798
A Nógrád- és Hontvármegyei ált. tanítóegyesület sziráki körének pedagógiai szemináriuma és tanítógyűlése498
A pannonhalmi Egyházmegye Tanítói Körének ünnepi közgyűlése (1938. évi március 21-én)316
A Pestvármegyei Általános Tanítóegyesület Budafok-Biai járásköre, meg az Állami Tanítók és Óvónők Országos Egyesületének, Pestszenterzsébeti Körének közgyűlése (1930. évi november hó 12-én) 1016
A pestvármegyei tanítók zarándoklata Esztergomba (1938. évi június hó 11-én)499
A polgári esperesi kerület róm. kat. tanítókörének gyűlése Polgáron (1938. évi szeptember hó 29-én)842
A Siketnémák és Vakok Tanárainak Országos Egyesületének rendes közgyűlése (1938. évi május hó 7-én)447
Dr. Sulyok Kálmán. Vas, Sopron és Zala vármegyék körzeti iskolafelügyelőinek értekezlete Szombathelyen919
A sümegi róm. kat. esperesi kerületének közgyűlése (1938. évi június hó 8-án)61
A Szatmári Ref. Egyházmegyei Tanítóegyesület évi közgyűlése (1938. évi június hó 9-én)536
A Szekszárdi Róm. Kat. Espereskerület Tanítókörének közgyűlése (1938. évi május hó 9-én)500
A szekszárdi "Vasgereben Irodalmi és Művészeti Kör" közgyűlése (1938. évi november hó 24-én)1017
A tiszántúli esperesi kerület tanítókörének rendes gyűlése (1938. október 27-én)920
A tokaji rk. espereskerületi tanítókör közgyűlése Lillafüreden581
A Tolnavármegyei Általános Tanítóegyesület közgyűlése (1938. évi november hó 24-én)1017
A Veszprémvármegyei R. K. Tanítóegyesület közgyűlése (1938. október 3-án)842
A Zemplénvármegyei Általános Tanítóegyesület szerencsi járáskörének pedagógiai szemináriumával egybekötött közgyűlése445
Az Állami Tanítók és Óvónők Orsz. Egyesületének közgyűlése Győrött (1937. évi december 11-én)27
Az állami tanítók és óvónők közgyűlése Győrben (1938. évi október 15-én)980
Az Alsózempléni Ref. Tanítóegyesület közgyűlése (1938. évi október 11-én)879
Az Eötvös-alap gyűlései (1938. évi július hó 4-én)583
Az Eötvös-alap ülése (1937. évi december hó 27-én)65
Az Esztergomi Tanítóképzőben Végzett Iskolatársak Szövetségének díszgyűlése (1938. évi július hó 6-án)500
Abaúj-Torna vármegye Általános Tanítóegyesületének jubileumi közgyűlése Abaújszántón537
Csonka-Csanád-Arad-Torontál egyelőre egyesített vármegyék "Óvónői Köré"-nek közgyűlése Mezőhegyesen (1938. évi május 7-én)448
Eötvös-alap315
Eötvös-emlékünnep (1938. február 2-án)193
Katolikus tanítók gyűlése (1938. évi június 7-én)631
Magyar Pedagógiai Társaság felolvasó ülése (1938. december 18-án)27
Magyar Pedagógiai Társaság felolvasó ülése (1938. január 15-én)96
Magyar Pedagógiai Társaság felolvasó ülése (1938. február 19-én)193
Magyar Pedagógiai Társaság felolvasó ülése (1938. évi március hó 19-én)276
Magyar Pedagógiai Társaság felolvasó ülése (1938. évi május 21-én)447
Magyar Pedagógiai Társaság felolvasó ülése (1938. évi október 15-én)878
Magyar Pedagógiai Társaság felolvasó ülése (1938. évi november 19-én)878
Nógrád és Hont vármegyék Általános Tanítóegyesületének közgyűlése921
Somogy vármegye Általános Tanító-Egyesületének közgyűlése (1938. október 3-án)842
Szabolcs vármegye Általános Tanító Egyesületének közgyűlése (1937. évi december 16-án)65
Tankerületi körzeti iskolafelügyelői értekezlet Miskolcon219
Vasvármegyei Általános Tanítóegyesületének közgyűlése (1937. december 9-én)29
A kultusztárca költségvetése
A vallás- és közoktatásügyi tárca költségvetése az 1938-39. évre384
Vegyes
A bajai szünidei továbbképző tanfolyam kisebbségi iskolák tanítói részére (1938. aug. 1-aug. 27-ig)750
A budapesti áll. tanítóképző-intézet Komáromban843
A felvidéki iskolaügy rendezése949
A közoktatásügyi kormányok 1938. évi nemzetközi kongresszusa826
A Nemzetek Szövetségének 1937. évi jelentése a nemzetközi együttműködés elvének és tényeinek oktatásáról182
Angyalné Lőrincy Erzsébet síremlékének felavatása880
Államtitkárváltozás a kultuszminisztériumban165
Benőcs József: Gyermekvédelem Olaszországban46
Borz Lajos: Visszapillantás az esztergomi Szent István tanügyi kiállításra858
Dr. Dárday József: A balesetmentés, gyors és zavartalan közlekedés biztosításának korszerű eszközei179
Forod Árpád: A madarak és fák napja480
Hóman Bálint búcsúzása a kultuszminisztérium tisztviselői karáról423
Hóman Bálint kultuszminiszter beterjesztette a gyakorlati líceumról, gazdasági középiskoláról és a kétéves tanítóképző akadémiáról szóló törvényjavaslatot170
Dr. Keleti Árpád: Budapesti Székesfőváros Pedagógiai Könyvtára 1937-ben264
Kinevezések a kultuszminisztériumban582
Kitüntetett tanítók387
László István: Karácsonyi népszokások1002
Megjutalmazott tanítók433
Móra László irodalmi sikere153
Murgács Kálmán: Örökítsük meg tanítóink emlékét950
Dr. vitéz Nagyághy Józsefné: A női magyar viselet831
Népművelési előadó- és faluvezetőképző-tanfolyam Szegeden (1938. július 25-augusztus 31.)707
Dr. Petri Pál: Észtország felszabadításának huszadik évfordulója205
Dr. Sárkány Alfréd194
Serédi Jusztinián bíbornok-hercegprímás köszönete a kultuszminiszternek és a kultuszminisztérium tisztviselői karának539
Dr. Stolpa József államtitkár ünneplése Szekszárdon501
Surányi Júlia: A krakkói találkozó87
A magyar-lengyel közös határ863
Sz. Csorba Tibor: A magyarbarát lengyel professzor Dr. Truchim István582
Szünidei tanítói továbbképző tanfolyamok620
Gróf Teleki Pál beszéde a Kölcsey-emlékünnepen706
Gróf Teleki Pál fogadtatása a kultuszminisztériumban424
Gróf Teleki Pál kultuszminiszter a komáromi cserkészek között907
Gróf Teleki Pál kultuszminiszter kitüntetése922
Gróf Teleki Pál kultuszminiszter látogatása a KIE táborában677
Gróf Teleki Pál vallás- és közoktatásügyi minszter ünneplése a kultuszminisztériumban904
Tromcsányiné Czukrász Róza: Életem munkája és annak eredményei608
Vincze Nándor és Kipián Ödönné jubileuma923
Wiener Sarolta: Ceyloni levél860
Ballassa Nándorné kiállítása141
Závodszky Levente800
Hírek
Minden számban
Hivatalos rész
A Beszédíró Gyorsírókat és Gyakorló Gyorsírókat Vizsáló Országos Bizottság543
A cserkész- és leventeegyenruha és jelvény szabad viseléséről504
A diftériaellenes védőoltás kötelezővé tétele504
A "Horthy Miklós Ösztöndíjalap" szervezeti szabályzatának tárgyában kiadott 9000/937. eln. sz. VKM. rendelet módosítása30
A kisebbségi népiskolá tantervének életbelépése
A "Közszolgálat Jogszabályok Gyűjteménye" III. füzetének megjelenése412
A légoltalmi oktatás hatásosabb ellenőrzése720
A Magyar Cserkészszövetség nagyheti őrsvezetői táborában résztvevő cserkészek számára adható szünet30
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter arcképének beszerzése802
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek valamennyi vármegye és törvényhatósági joggal felruházott város Közigazgatási Bizottságához, valamennyi tankerületi kir. Főigazgatósághoz és valamennyi kir. Tanfelügyelő úrhoz intézett rendelet196
A Magyar Könyvnap támogatása412
A nem állami segéd-, helyettes- és kisegítőtanítók államsegélyének gyors utalványozása972
A népiskola gyakorlati irányú működése, annak módjai és eszközei c. műnek ajánlása.120
A népiskola IV. osztályáról szóló bizonyítványnak a képviselőválasztói jogosultság elnyerése céljából való megszerzése318
A népiskolai rendes és pótbeiratások időpontjának az előljáróságokkal való közlése102
A Néptanítók Lapjának szélesebb körben való terjesztése411
A szabványosított iskolai füzetek és egyéb iskolai tanszerek kötelező használatának elrendelése99
A szabványosított iskolai írófüzetek és egyéb tanszerek kötelező használata318
A "Szentföldi képsorozat" ajánlása763
A tanítóknak a választói névjegyzék összeállításánál leendő igénybevétel545
A tényleges és nyugdíjas közszolgálati alkalmazottakat megillető vasúti arcképes igazolványoknak az 1939. évre való érvényesítése924
A tényleges és nyugdíjas közszolgálati alkalmazottak gyermekei részére az 1938. évi nyári hónapokra szóló vasúti arcképes igazolványok kiállítása, illetve érvényesítése456
A tűzrendészeti hatóságoknak és tűzoltóságoknak tanügyi hatóságok és tanszemélyzet részéről való támogatása101
A zsinórírásos ABC-és könyv bevezetése763
A visszacsatolt területi ifjúság számára ifjúsági könyvek gyüjtése926
Az állami ingó vagyonról szerkesztendő zárszámadási adatok beküldésére vonatkozólag kiadott 800/943. és 2600/935. eln. számú rendeletek újabb módosítása és kiegészítése453
Az egyházi főhatóság alatt álló iskoláknál működő tanítók és tanárok minősítésének az egyházi főhatóságokkal való közlése155
Az elemi iskola igazgatói megbízások és természetbeni lakások engedélyezése154
Az elsőízben alkalmazott nem állami elemi iskolai kiegészítő- és segédtanítók illetménykimutatásának elkészítése232
Az 1938. évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából az iskolákban való elszállásolásokkal kapcsolatos teendők233
Az 1914-1918. évi világháború tűzharcosai érdemeinek elismeréséről szóló 1938. évi IV. t. c. 15. §633
Az iparos- és kereskedőtanonciskolai tanerők választása802
Az iparostanoncok tanulmányi kirándulásai alkalmából igényelhető vasúti kedvezmény67
Az iskolai oktatási célokra szolgáló postai értékcikk és vasúti fuvarlevélürlapok rendelkezésre bocsátása155
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1938. évi XIX. törvénycikk 25. §-ának végrehajtása540
Az Országos Közegészségügyi Egyesület balesetek ellen való védekezése érdekében folytatott munkájának felkarolása635
Az Országos Közegészségi Egyesületnek balesetek ellen való védekezés érdekében folytatott munkájának felkarolása156
Dr. Baktay Ervin - Dr. Kéz Andor: "A Földgömb" c. folyóirat ajánlása367
Borka Ferenc: Gyorsírói Keresztrejtvény c. folyóirat ajánlása237
Dr. Darás Gábor: "A rutén kérdés tegnap és ma". "Mit kell tudnia minden magyarnak a ruténekről?" c. könyveinek ajánlása846
vitéz Deseő Lajos ny. tábornok: "Vitéz Deseő Lajos harctéri naplója" c. könyvének ajánlása458
Doblhoff Lily br.: "Horthy Miklós" c. könyvének ajánlása721
Gombos F. Albin: "Catalogus Fontium Historiae Hungariae" c. könyvének a középiskolák tanári könyvtárai számára való ajánlása198
Heintz Fülöp: "Népi dalgyűjtemény" című könyvének ajánlása636
Irányelvek a felvidéki iskolák munkájának folytatásához896
Jáger Péter: Négyzetméteres mérőtáblájának tanszerül való engedélyezése972
Julier Ferenc: "Limanowa" c. könyvének a középiskolák tanári könyvtárai számára való ajánlása198
Keöpe Viktor: "Ceylon, az éden szigete". "A szigetek gyöngye" és "Titokzatos Kína" c. 846
Kinevezések a tanügyi státusban585
vitéz Komárnoky Gyula: "Rajzkönyv" című könyvének ajánlása367
özv. Dr. Kovács Józsefné: "Tejgazdasági Szemle" című folyóirat ajánlása319
vitéz Kusztos Sándor: "Vitéz Takács Mihály tragédiája" c. könyvének ajánlása157
Dr. Olasz Péter S. J.: "Gyermekkor, serdülőkor, nevelés" c. könyvének ajánlása884
Papp-Váry Szabolcs: Hiszekegy c. szemléltető falitábla tanszer engedélyezése198
Révay József: "A költő és a császár" című könyvének a középiskolai tanári könyvtárai számára való engedélyezése198
Románné Goldzicher Klára: "A balkezesség" c. könyvének ajánlása635
vitéz Rozsnoky Antal - Ruszthy-Rusztek Károly: "Kisdedóvásügyi közigazgatás az óvodai hatóságok, óvónők, óvónőképző-intézeti növendékek számára" c. könyvének ajánlása884
Rusznyák Iván: "Repülés Kft" c. folyóirat ajánlása319
Stolmár - Lengyel - Tarner: Budapest munkáltató térképének engedélyezése413
Szokolay Leó: "Jogi alapismeretek a szociális munkában" c. könyvének ajánlása367
Dr. Tarnóczy János: "A Szent István Bazilika Éneklő Kövei" c. könyvének ajánlása198
14-18 éves tanulóknak a Légoltalmi Liga tagjai közé való belépése458
Vásárhelyi Pál: "Húsz bolgár novella" c. könyvének ajánlása884
Waldapfel János: "Közműveltség és nevelés" c. könyvének ajánlása846
Dr. Zuckermann Ferenc: "Iskolai egészségvédelem" c. könyvének ajánlása883
Tanítók tanácsadója (Rovatvezető: dr. Wekerle Imre)
A hivatalos átköltözködések alkalmával felszámítható illetmények366
A nem állami elemi iskolai helyettes tanítók alkalmazása504
A tanév kezdete718
A tanítóegyesületi gyűlések924
Az állmi elemi iskolai segéd- és rendestanítói kinevezések232
Az álláskérés módja279
Az 1938. évi iskolai szünetek és a folyó tanév befejezése317
Az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap által nyujtott kedvezmények633
Állami elemi iskolai igazgatótanítók felmentése az osztályvezetés alól883
Állami elemi iskolai tanítók igazgatói megbízása232
Állami elemi népiskolai tanítók áthelyezése67
Állami elemi iskolai tanítók áthelyezése762
Állami elemi iskolai tanítók betegszabadsága453
Állami és nem-állami államsegélyes népiskolai tanítók kinevezése a VII. fizetési osztályba279
Állami népiskolai helyettes tanítók nyári segélyügye411
Államsegélyes nem-állami elemi népiskolai tanítók kölcsönös álláscseréje858
Családi pótlék971
Egyetemi felvételek633
Felvidéki áthelyezések és alkalmazások1019
Helyettes állami elemi iskolai tanítók természetbeni lakása802
Községi, hitfelekezeti és érdekeltségi népiskolai tanítói állások betöltése845
Okmányok felterjesztése453
Pénzintézeti Központi kölcsön679
Természetbeni lakások kiutalása232
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem