Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Népünk és Nyelvünk 1932-1933. január-december

A Szegedi Alföldkutató Bizottság néprajzi, társadalomrajzi és nyelvészeti szakosztályainak támogatásával megjelenő közérdekű folyóirat - IV. évfolyam, 1-12. füzet; V. évfolyam 1-12. füzet

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1932. évfolyam
Bannner János: Parasztnóták Bánkútról 30
Bátky Zsigmond: A magyar istálló (ól) eredetéhez 1
Beke Ödön: Sugár és sudár 70
- A kút ménje 123
- Rapaics Raymund: A magyarság virágai 200
Berecz János: A constitutióról 148
Bibó István: Nomádnépek lángelméi. Árpád 99
- Dugonics András I. 155
Csefkó Gyula: A lutheránus és az asszonyember 25
- Anglit bor 178
Dömötör Sándor: A betyár kendője I., II. 31
- Magyar adomaváltozatok V. 13. 185
Eperjessy Kálmán: Jármay Edith és Bakács István: A regéczi uradalom gazdálkodása a XVIII. században 39
Erdei Ferenc: A makói tanyarendszer I., II., III. 81
Ébner Sándor: A tiszapolgári csapásolás 77
Horger Antal: Tülök 183
Huszár György: Tetoválás előfordulása hazai bűnözőknél 198
Karácsony Sándor: Illyés Endre: A magyar református földmívelő nép lelki élete 91
Kner Izidor: Bírópecsét 130
Mészöly Gedeon: Arany János köszöntő verse Szász Károly nevenapjára 49
Moór Elemér: A magyar nép eredete I., II., III., IV. 6
Nagy Julia: Horváth József: Adatok Dombrád község s a dombrádi ref. egyház történetéhez 96
Nyiri Antal: Tudja a dürgést 131
Szendrey Ákos: Hátibőr 30
Szendrey Zsigmond: Vadászbabonák 28
- Halászszokások és hiedelmek I., II. 135
Szilády Zoltán: Szombathy Viktor: Én kedves népem 203
Sziráki István: Terheltség és szaporodás szegedkörnyéki alkoholista családokban 149
Timár Kálmán: Negyvenelés 34
Túri Károly: Für István: Az í-zés állapota a mai nyelvjárásokban 44
- Bercel 66
- Berze Nagy János: Magyar szokásaink és a folklore 151
- Inotay Ilona: A Teleki kodex Szt. Anna legendájának nyelvi feldolgozása 151
Helynévmagyarázatok 66
Kérdések és feleletek 46
Kisebb közlemények 25
Könyvismertetések 39
Néphagyományok:
- Népbabonák 28
- Népi adomák 183
- Népszokások 34
- Népdalok 30
- Népballadák 31
Szó- és szólásmagyarázatok 66
Társadalomrajz 81
Társadalmi élettan 148

1933. évfolyam
Bálint Sándor: Lakodalmi szokások Szeged-Alsóvároson I-II. 36
- Adalékok a szegedi néphithez 175
Banner János: A békési községi levéltárban őrzött Litterae Currentales viselettörténeti adatai I-II. 82
Bátky Zsigmond: Palé 31
- Katymár 117
- Korczánd 117
- Kács, Kácsfalu 171
Beke Ödön: Porhajas 33
- Közle, szegle, szuglya 118
- Hengerbóc 169
Bibó István: Nomád népek lángelméi, Géza és Sarolt 49
- Dugonics András II. 2. Dugonics, mint époszíró 155
Csefkó Gyula: Tarhonya 69
Ecsedi István: A kántálás Debrecenben 185
Erdődi József: Halászbabonák 173
Gunda Béla: Ecsedi István: Népies vadfogás és vadászat a debreceni határban és a Tiszántúlon 192
Horger Antal: Zelemér 34
- Piszok 80
- A magyar nyelvjárás ö-zése 101
Huszár György - Sziráky István: Faji vizsgálatok Szeged és környéke lakosságán 95
Irmédi Molnár László: Tápé község háziipara 176
Kiss Lajos: A cégér, cégérszentelés 130
Kner Izidor: "Porhajas"
Kováts Ferenc: A tüdővész elleni küzdelem lehetősége és eredményei az Alföldön 44
Lajtha László: Bálint Sándor: Szeged népe 97
Mészöly Gedeon: A "darvadoz" szó eredete 1
- Magyarázatok az Ó-magyar Mária-siralomhoz 149
Moór Elemér: A magyar nép eredete V. 9
- A magyarság háza 119
Nyíri Antal: A csákó szó története 125
- Nagy József: Teljes magyar nyelvtan kérdés-felelet formában 193
Ortutay Gyula: Nyíri, rétközi nóták I., II., III. 81
- A magyar lélek alapvonásai népi kultúránkban I-II. 107
- Adalék a Szeged-vidéki nép-zene kérdéséhez 172
Cs. Sebestyén Károly: A szeged-vidéki parasztház és az alföldi magyar háztipus 59
- Madarassy László: A magyar pásztorművészetről 143
Szendrey Ákos: Makói házassági szokások 134
Szendrey Zsigmond: A malom alatt 31
- Az új asszony avatása 133
- Márton napja 188
Sziráky István - Huszár György: Fajvizsgálatok Szeged és környéke lakosságán 95
Szombatfalvy György: A magyar tanyai közigazgatás (Kiss István könyvének ismertetése) 41
Túri Károly: A kánaji menyekző (változatok) 35
Kérdések és feleletek 48
Kisebb közlemények 31
Könyvismertetések 97
Néphagyományok:
- Népdalok 81
- Népbabonák 173
- Népszokások 35
Népi foglalkozások és népszokások 36
- Nyelvjárás 101
- Népviselet 82
- Népi építkezés 59
- Népművészet 143
- Népzene 97
Szó- és szólásmagyarázatok 1
Helynévmagyarázatok 31
Társadalomrajz 41
Társadalmi élettan 44
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Népünk és Nyelvünk 1932-1933. január-december Népünk és Nyelvünk 1932-1933. január-december Népünk és Nyelvünk 1932-1933. január-december Népünk és Nyelvünk 1932-1933. január-december Népünk és Nyelvünk 1932-1933. január-december Népünk és Nyelvünk 1932-1933. január-december Népünk és Nyelvünk 1932-1933. január-december

A borító enyhén sérült.

Állapot:
65.000 ,-Ft
325 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!