992.727

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Névtani Értesítő 25.

Az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközösségének időszakos kiadványa

Tartalom

KÖSZÖNTŐ
Hajdú Mihály: Ördög Ferenc 70 éves 7
HELYNEVEK
Benkő Loránd: Megjegyzések a Petlend helynevek történetéhez 13
Hoffmann István: Helynévgyűjtés és tudományos kutatás 17
Juhász Dezső: Hetes és Hetis 22
Zelliger Erzsébet: Egy lehetséges névtani vizsgálat vázlata 29
Lévai Béla: Zelemér 32
Kováts Dániel: Sátoraljaújhely nevének változatairól 34
BURA László: Szatmárnémeti neve, névelemeinek tanúságai 36
Dóra Zoltán: Félnémet, félnémedi 40
Ábrahám Imre: Seregszemlék után. Észrevételek az Árpád-kori Győr vármegye
néhány földrajzi nevének etimológiájához 44
N. Császi Ildikó: Zoboralja településneveinek vizsgálata 52
Sebestyén Zsolt: Beregvidéki helységnevek 58
N. Fodor János: Tiszamogyorós külterületi helynevei 63
Cs. Nagy Lajos: Tordatúr morfematikai szerkesztésű helyneveinek vizsgálata 70
Bíró Ferenc: Családnevek Köröstarcsa helyneveiben 74
Szabó József: Hagyományőrzés Veszprém földrajzi neveiben 78
Király Lajos: Miről vallanak a porrogszentkirályi földrajzi nevek? 81
Erdélyi Erzsébet: Térképek költészete 86
Tóth Valéria: A Zala vízgyűjtőjének régi folyóvíznevei 89
Unti Mária: A bősi vízi erőmű hatása a Csallóköz földrajzi neveire 94
Vincze László: A közterületi nevek kialakulási folyamata a latin majd a nemzeti nyelvű (német) írásos források tükrében 96
Farkas Ferenc: A névbokrosítás néhány jellemzője a Tápióságban 99
Balogh Lajos: A földrajzi nevek helyesírásáról 102
Kovács Erzsébet: Névismeret, névhasználat - egy helynévgyűjtés tapasztalatai a Zsámbéki-medencében 106
SZEMÉLYNEVEK
Fröhlich Ida: Tüpologikus nevek és ragadványnevek a qumrámi közösség irodalmában 109
Fercsik Erzsébet: A nők hivatalos megnevezése a XVII-XVIII. századi
boszorkányperek okirataiban, vagyis az ördöghi inczelkedesbül büös, bajos eördöngös Aszszoniok neveirül 115
B. Gergely Piroska: A XVII-XVIII. századi iskolai nevekről és utóéletükről 122
Mizser Lajos: Három beregi falu családnevei 128
Varga Józsefné: Zalaiak a Rábaközben 134
Vörös Ferenc: Felvidéki családnevek onomatodialektológiai vallomása 143
Kecskés Judit: Miskolci családnév-változások a XIX. század izraelita anyakönyveiben 147
Farkas Tamás: Név és névváltoztatás - vicc és valóság 153
Udvari István: Bács vármegyei szerb és horvát községek elöljáróinak keresztnevei
a tereziánus úrbérrendezés idején 160
FÜLÖP LÁSZLÓ: Keresztnevek földrajzi vonatkozásai (Felsőszölnök 1750-1800) 167
Koi Balázs: Több keresztnév adása Tiszabezdéden (1766-2000) 171
Barkóczy László - Fülöp László: Női keresztnevek férfiaknál 178
Raátz Judit: Acél vagy Zserald? Az újonnan anyakönyvezhető
férfineveinkről 181
Gasparics Gyula: Férfinevek előfordulásának vizsgálata a 2000. évben kiadott, egyénileg kiválasztott és egyedi rendszámokban 185
Baukó János: Ragadványnév-vizsgálatok a nyitrai Konstantin Egyetemen 188
Németh Renáta: A nick a társkereső klubokban 195
EGYÉB NÉVTANI KÉRDÉSEK
Kiss Jenő: Új magyar csemegeszőlőfajták elnevezéseiről 207
B. Thész Dóra: A római birodalom légióinak 209
Varga Mária: Új patikaneveink 214
Bölcskei Andrea: Gyógyszertárneveink ma 218
Laczkó Krisztina: „Macskanevek - miért ne?" Gondolatok egy körvonalazódó kutatás kapcsán 224
Szathmári István: Macskanevek egy kisiskolás leány szépirodalmi igényű írásaiban 234
Takács Edit: Írói névadás Karinthy Frigyes kötéltánc című regényében 236
Slíz Mariann: A 19-20. század fordulójáról származó mezőtúri bűnügyi
ponyvák címadási sajátosságai 243
T. somogyi Magda: Névtan és alaktan 251
SZEMLE
Baski Imre: Megjelenés előtt az Onomasticon Turcicum, az első török személy névtár, Rásonyi László gyűjteménye 259
Vitányi Borbála: A tudományért tették. Az Akadémiai Könyvtár legújabb névtani szerzeménye 264
Gerstner Károly: Egy mutatóról két versben 266
Hegedűs Attila: Kereső és mutató 273
BIBLIOGRÁFIA
Ördög Ferenc tudományos tevékenysége 277
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Névtani Értesítő 25. Névtani Értesítő 25. Névtani Értesítő 25. Névtani Értesítő 25. Névtani Értesítő 25. Névtani Értesítő 25.

A borító elszíneződött, a lapélek foltosak. A címlapon ajándékozási bejegyzés, néhány lapon aláhúzás, jelölés, színes sorkiemelés látható.

Állapot:
3.280 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba