820.683

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Esztétika

Szerző
Szerkesztő
Fordító
Lektor

Kiadó: Magyar Helikon
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 821 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 12 cm
ISBN: 963-207-083-6

Tartalom

BEVEZETÉS
Az esztétikai beállítottság és az esztétika mint ismeret7
A szép törvényei és a róluk alkotott tudás10
A szép mint az esztétika egyetemes tárgya14
Esztétikai aktus és esztétikai tárgy. Négyféle elemzés18
Elkülönülés és kapcsolat az élettel22
Forma és tartalom, matéria és anyag24
Szemlélet, élvezet, értékelés és produktivitás30
A természeti szép, az emberi szép és a művészi szép36
A szép idealista metafizikája. Intellektualizmus és anyagközpontú beállítottság40
A forma esztétikája és a kifejezés esztétikája45
Pszichologiai és fenomenológiai esztétika48
Az esztétikai tárgy létmódja és struktúrája54
Realitás és látszat. Elvalótlanítás és megjelenés59
Utánzás és teremtés64
A MEGJELENÉSI VISZONY
Az esztétikai aktusszerkezet
Az észlelésről általában
A keresztültekintés73
Az észlelési mező gyakorlati megrostáltsága77
Az érzelmi összetevők80
Az esztétikai észlelés
Visszatérés az eredeti beállítottsághoz85
Az egyidejű adottság és a kinyilatkoztatás91
Elidőzés a "képnél"94
Az észlelés irányítása az esztétikai viszonyban99
A szemlélés és a gyönyör
A dinamikus-emocionális megőrződése az esztétikai észlelésben104
Észlelés és magasabb fokú szemlélet106
A vitális és az erkölcsi értékérzés szerepe111
A gyönyör, a tetszés és az élvezet113
Kant tanítása az esztétikai tetszésről116
Az esztétikai tárgy struktúrája
Kapcsolódás az aktuselemzéshez
A kétféle szemlélet és a tárgy két rétege125
Az "eszme látszása" hegeli formulájának szükséges kiigazítása129
Az esztétikailag autonóm gyönyör helyzete132
Az objektiváció törvénye
A "matéria" szerepe137
A szellemi tartalom és az élő szellem141
Magábanvaló lét és számunkra-való lét az objektivált szellemben146
Előtér és háttér149
Előtér és háttér az ábrázoló művészetben
A probléma és a vizsgálódás felosztásáról153
A rétegződés a szobrászati műalkotásban155
Grafika és festészet159
Az alapviszony a költészetben166
A tárgyi közbülső réteg a költői műalkotásban170
A színmű és a színész művészete174
Realizálás és elvalótlanítás178
Előtér és háttér a nem ábrázoló művészetekben
A formával való szabad játék182
A zenei szép186
A zenei háttér jellege190
A kompozíció és a zenei játék194
A megjelenő háttér az építőművészetben199
Gyakorlati cél a szabad formálás203
Az ornamentika helye207
A szép a természetben és az ember világában
Az eleven ember mint szép tárgy
Az emberi szépség mint jelenség211
A szépség az erkölcsi és a vitális értékekhez való viszonyában214
A típus megjelenése217
Az élet szituációja és dramatikája220
A természeti szép
Az élő szépsége225
A dinamikus szerkezet szépsége230
A táj szépsége és hasonlók233
Természeti szépség és művészet237
A természeti szép metafizikája
A természeti szép a természetben241
Közöny, csend, tudattalanság244
Tökéletesség, biztonság, szabadsághiány250
Természeti alkotás és művészi alkotás254
FORMÁLÁS ÉS RÉTEGZŐDÉS
A rétegek egymásutánja a művészetekben
A háttér felbontása
Létmódok és tartalomstruktúrák261
Egy példa: az arckép265
A példa megvitatásához. Következtetések267
A megjelenés függősége és a felépítés függősége269
A rétegegymásután ontikus kitöltése272
A rétegek egymásutánja a költészetben
A költészet tanúskodása a középső rétegekről276
Költői konkrétság278
A rétegek megkülönböztetése a költői műben281
A legbelsőbb. A kimondható határai284
Az eszmék a költészetben287
A rétegek áttekintéséhez290
A rétegek a képzőművészetekben
A rétegegymásután a szobrászatban293
A festészet külső rétegei296
A festészet belső rétegei300
Festészet és természeti tárgy305
A zenemű rétegei
A zenei egység fokozatai310
A zene belső rétegei314
Kompozíció és lelki élet318
A programzene helye325
A zenei játék rétegződése329
A rétegek az építőművészetben
Az építmény külső rétegei333
Az építmény belős rétegei337
Közösség, hagyomány, stílus342
Az esztétikai forma
Egység, körülhatárolás, forma
A forma sokfélesége347
A sokféleség egysége350
Kiválasztás és körülhatárolás353
Lépcsőzetes formálás a művészetben
A művészi formálás sajátossága359
A rétegek formálásának lépcsőzetessége363
A formálás kötöttsége a rétegekben367
A forma belülről való meghatározottsága373
Megjelenés és formálás
A formálás önállósága és függősége376
A formával való tiszta játék380
Felszíni és mély művészet384
Forma és tartalom a rétegépítményben388
Az esztétikai formálás elmélete
Esztétikai formaérzés393
Beleérzés és aktivitás396
Formálás és önábrázolás400
Függetlenedés az alkotótól a forma által402
A forma metafizikájához
Utánzás és teremtés406
A forma megtalálása és a stílus411
A nagy művészeti stílusok és a modor416
A spekulatív tételek józan értelme420
Egység és igazság a szépben
Művészi szabadság és szükségszerűség
Szabadság és önkény425
Esztétikai ideálalkotás429
Művészi szükségszerűség és egység433
A mű egysége és az alkotás szabadsága435
Az igazságigény a költészetben
Hamis igazságigény440
Az élethűség követelménye443
A rétegek kérdése az igazságigényben447
Élethűség a szélő rétegekben452
Élethűség és szépség
A költészet életfeltáró funkciója455
A realizmus és határai459
A realista ábrázolás dialektikájához462
Élethűség és lényegigazság465
Az igazság a képzőművészetben
Kritériumok és mércék470
Élethűség a festészetben473
Lényegigazság a festészetben477
Az igazságigény a szobrászatban480
Az igazság a nem ábrázoló művészetekben
Az igazságkérdés határai483
A formaillúzió valótlansága és a meghatározatlanság486
Az élethűség beütése a zenében490
A programzene kérdése493
A SZÉP ÉRTÉKEI ÉS NEMEI
Az esztétikai értékek
Az esztétikai értékek sajátszerűsége és sokfélesége
A probléma részei és a felosztás alapja499
Az értékérzés milyensége szerint való megkülönböztetés503
A szép terjedelme507
Az értékprobléma mai állása
Értékosztályok és érétkaporiák511
Az értékosztályok rokonsága és ellentéte516
Javakhoz fűződő értékek és erkölcsi értékek520
Az elérni szándékozott érték és a szándék értéke524
A metafizikai értékprobléma527
A szép helye az értékek birodalmában
Visszavezetési kísérletek531
A szép haszon nélküli volta: "luxus az életben"535
Az esztétikai értékeknek az erkölcsi értékekre való alapozása539
A szép bővített alapozása a vitális értékekre544
A szép viszonya az alacsonyabb értékosztályokhoz548
A szép értékmozzanatainak áttekintése
A puszta tárgylét értékei551
Az elvalótlanítás értékei554
Az esztétikai érték relativitása és abszolút volta558
A fenséges és a bájos
A fenséges fogalma és jelensége
A fenséges megjelnési területei az életben563
A fenséges megjelenése a művészetekben567
Kant elmélete a fenségesről571
Az esztétikailag fenséges struktúrája
A fenséges különös formái574
A fenséges megragadható lényegvonásai579
Megragadhatatlan lényegvonások582
A fenséges helye rétegépítményben
A belső rétegek túlsúlya586
A fenséges a tragikusban és aporiái592
A fenséges határkérdései597
A bájos és alfajai
A fenséges ellentétei603
Tájékozódás a bájos lényege felé606
A külső rétegek túlsúlya610
A bájos peremproblémái
A fenséges és a bájos egyesíthetősége614
A bájos határjelenségei618
Más esztétikai értékellentétek623
Értelemadás az esztétikai értékekben
A világ értelemigényéről626
Az ember és a művészet értelemadása630
Álesztétikai magatartások633
A komikus
A komikus iránti érzék és formái
Szívtelen és jóindulatú vidámság637
A spontán komikum és a humor641
A nevetés különböző ethoszai645
A komikum lényege
Az elméletek téve és használható elemei649
A képtelenség válfajai a nevetségesben654
A képtelenség önmegszüntetése659
A fölény a humorban663
A komikus és a komoly
A komikum metafizikai aspektusai667
A komikum határjelenségei672
A tragikum az életben és a költészetben678
A komikus helye a rétegépítményben
A külső és a belső rétegek egyensúlya681
Komikum és élethűség686
Következtetések a komikus rétegződésbeli helyéből689
Aggályok és ellenvetések
A komikusban lelt gyönyör és a szépben lelt gyönyör693
A komikum a festészetben és a zenében696
A komikum az egyes rétegekben700
FÜGGELÉK
Az esztétikai tárgy ontológiájához
Az esztétikai tárgyrétegek és az ontikus rétegek707
Valamennyi nagy művészet konvergenciája710
Egyes rétegek eltűnése és az átugrás715
A művészi képesség kétféle határa719
A művészetek történetiségéről
A nagy művészet történeti stabilitása és állandósága722
Visszatérés az élethez. Bénító és megtermékenyítő hatás726
Az eszmében való életről729
Az ember teremtő képessége732
A MŰ KELETKEZÉSÉRŐL735
UTÓSZÓ737

Nicolai Hartmann

Nicolai Hartmann műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Nicolai Hartmann könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem