Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Normatudat - Nyelvi norma

Szerző

Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 257 oldal
Sorozatcím: Linguistica series A - Studia et dissertationes
Kötetszám: 8
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-8461-60-8
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal és néhány illusztrációval.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A La norme linguistique című, impozáns kiállítású és rendkívül gazdag tartalmú kanadai francia tanulmánykötet - mint Sőrés Annának e kötetben olvasható ismertetéséből is megtudhatjuk - több mint 40... Tovább

Előszó

A La norme linguistique című, impozáns kiállítású és rendkívül gazdag tartalmú kanadai francia tanulmánykötet - mint Sőrés Annának e kötetben olvasható ismertetéséből is megtudhatjuk - több mint 40 ív terjedelemben tárgyalja a nyelvi norma történeti és leíró nyelvészeti vonatkozásait, a társtudományokkal való összefüggéseit, valamint a kérdéskör gyakorlati problémáit; mindezt azonban anélkül teszi, hogy a nyelvi norma fogalmának pontos meghatározására akár csak kísérletet is tenne. Ne vegye hát tőlem rossz néven e kiadvány olvasója, hogy az alábbi rövid szerkesztői előszó sem vállalkozik a nyelvi norma definiálására. Remélem azonban, hogy a gyűjtemény írásaiból végeredményben mégiscsak kirajzolódik majd: mit is értenek nyelvi normán azok a nyelvészek, akik Intézetünkben a 80-as évek közepe óta rendszeresen foglalkoznak ezzel a kutatási területtel, s most közzéteszik első eredményeiket.
A kötetben összegyűjtött tizenöt tanulmány a Nyelvtudományi Intézet normakutató témacsoportjának (későbbi nevén: kerettémájának) munkálatai során keletkezett 1986 és 89 között. A témavezető 1987 végéig Grétsy László volt; azóta ezt a feladatot e sorok írója látta el. A munkatársak az elkészült dolgozatokat folyamatosan megvitatták, így a szerzőknek módjukban állt az elhangzott kritikai megjegyzéseket, kiegészítéseket figyelembe venni. Ez az oka annak a ma még talán szokatlannak minősülő jelenségnek, hogy a kötet résztvevői hivatkoznak egymás tanulmányaira, sőt idéznek is azokból (pl. amikor Eőry Vilma a nyelvi norma és a stílusnorma viszonyát feszegető cikkét írta, már rendelkezésére állt Villó Ildikónak a normafogalom meghatározására kísérletet tevő dolgozata, s ezt, mint idézetei és hivatkozásai is mutatják, nem is hagyta kiaknázatlanul). Következésképp a kötet írásai bizonyosfajta „egyenlőtlen fejlődést" is tükröznek: a később elkészült cikkek szerzői meríthettek a korábban elkészültek tanulságaiból. A „sportszerűség" épp ezért megkívánta, hogy azoknak a dolgozatoknak a végén, amelyek végleges formájukat még 1989 előtt nyerték el, feltüntessük az elkészülés dátumát.
Kötetünk tizenöt tanulmánya a választott téma és az ebből következő módszer tekintetében három, egyaránt öt-öt írást magában foglaló csoportra oszlik (ez, be kell vallanom, nem tudatos szerkesztői-szervezői munkának a gyümölcse, hanem szerencsés véletlennek köszönhető).
Az első rész a nyelvi norma elméleti kérdéseivel foglalkozó tanulmányokat tartalmaz. Itt kapott helyet Tolcsvai Nagy Gábornak nehezen besorolható témájú, a mai magyar nyelvészet normaszemléletét a mai magyar széppróza nyelvezetének, a nyelvhez való viszonyának tükrében vizsgáló, gondolatébresztő írása is. Vissza

Tartalom

Előszó 3
I. A NYELVI NORMA ELMÉLETI KÉRDÉSEIRŐL 5
Villó Ildikó: A nyelvi norma meghatározásáról 7
Balogh Lajos: A regionális nyelvváltozatok és a nyelvi norma 23
Eőry Vilma: Nyelvi norma - stílusnorma 31
Tolcsvai Nagy Gábor: A nyelvi norma és a mai magyar próza 41
Wacha Imre: A nyelvi rétegződés kérdései („Perújrafelvétel"
a magyar szakirodalom alapján) 49
II. KÜLÖNFÉLE NORMAFELFOGÁSOK A NEMZETKÖZI
SZAKIRODALOMBAN 107
Kontra Miklós: A sztenderd amerikai és a néger angol
különbségéről 109
Sőrés Anna: A normafogalom megközelítése Franciaországban 117
Sőrés Anna: A norma megközelítése egy Kanadában kiadott
tanulmánykötet alapján 125
Török Gábor: Német nyelvű szakirodalom a nyelvi normáról
(Tételek és kételyek) 133
Kardos Tamás: Az orosz nyelvi normára irányuló újabb
kutatások 163
III. A NYELVI NORMA ÉRVÉNYESÜLÉSÉRŐL NÉHÁNY
NYELVHELYESSÉGI KÉRDÉS KAPCSÁN 175
Felde Györgyi: Nyelvérzék és normatudat egy általános
iskolai tanulók körében végzett felmérés tükrében 177
Szűts László: Az újonnan átvett idegen szavak beilleszkedése
szókincsünkbe 193
Kemény Gábor: Igekötő-elhagyási tendencia: normasértés vagy
normatágítás? 205
T. Urbán Ilona: Ikes ragozás és nyelvi norma (Az ikes igeragozás
mai állapotának vizsgálata újságnyelvi adatok alapján) 229
Kontra Miklós - Gósy Mária: A sztenderd megközelítése: a kétnyelvű beszéd variabilitásának egyik formája 245
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem