Közel 4.000 kötet Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Gyomai tanulmányok

Szerző

Kiadó: Gyoma Nagyközség Tanácsa
Kiadás helye: Gyoma
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 657 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva. Melléklettel.

Tartalom

Megyeri Sándor: Előszó5
Kötetünk szerzői12
Kötetünk lektorai13
A jegyzetekben alkalmazott rövidítések jegyzéke14
Fejezetek Gyoma történetéből
Csipes Antal: Gyoma története a honfoglalástól a török kiűzéséig 19
Birtoklástörténet21
Gazdasági - társadalmi viszonyok27
Daka István: Gyoma története az újratelepüléstől az 1848. évi polgári demokratikus forradalomig 37
A lakosság újratelepülése és gazdasági-társadalmi helyzete 1772-ig, az urbárium bevezetéséig 39
Az urbárium bevezetése 1772-ben54
Földesúri törekvések az allodiális gazdálkodás bevezetésére64
A jobbágyság állami terhei73
Iparosok, kereskedők, nemesek, elöljárók, szolgák és szolgálók79
Jároli József: A polgári forradalom és a szabadságharc időszaka: 1848-184987
1848 tavasza Gyomán89
A jobbágyfelszabadítás és a legelőelkülönözés91
Gyoma népének katonai részvétele a szabadságharcban96
Szabó Ferenc: Gyoma és a Habsburg önkényuralom: 1849-1867101
Az önkényuralmi rendszer helyi kiépítése104
A lakosság terhei a Bach-korszakban114
Gyoma közélete az októberi diplomától a kiegyezésig120
Köteles Lajos: Gyoma gazdasági és társadalmi életének néhány kérdése a Horthy-korszakban125
A gazdasági és társadalmi struktúra főbb vonásai127
A Nagyatádi-féle földbirtokreform133
A hadigazdaság évei139
Társadalmi változások a háborús években144
Koós Ferenc: Gyoma története a felszabadulástól a két munkáspárt egyesüléséig149
A felszabadulástól az 1945-ös választásokig151
Az 1945-ös választásoktól a két munkáspárt egyesüléséig169
Molnár Pálné: Adatok Gyoma történetéhez a szocializmus építésének kezdeti időszakából (1948-1956)179
A politikai és társadalmi fejlődés kérdései181
A szövetkezeti mozgalom kialakulása és fejlődése. A népgazdaság szocialista szektorának megerősödése201
Kulturális ellátottság, egészségügy210
A társadalmi szervek tevékenységének adatai213
Benke János: Gyoma gazdasági, társadalmi, kommunális és egészségügyi fejlődése 1957 és 1974 között217
A népesség fejlődése220
A kommunális ellátottság és az egészségügy fejlődése223
Az ipar, a közlekedés és a kereskedelem alakulása, fejlődése225
Gyoma mezőgazdasági termelésének helyzete, fejlődése231
Gyoma továbbfejlődésének lehetőségei247
Darvas Tibor: Az iskolai oktatás története Gyomán255
Népoktatásunk fejlődése 1849-ig257
Népoktatásunk az önkényuralom idején278
Iskolaügyünk alakulása 1868 és 1920 között285
Oktatásügyünk 1920 és 1945 között298
Iskoláink fejlődésének vázaltos rajza 1945-től 1974-ig308
A gyomai ember és környezete
Jároli József: Gyoma népesedéstörténete az újjátelepítéstől 1895-ig327
A népesedési viszonyok jellemzése szórványos adatok alapján 1779-ig329
A demográfiai viszonyok elemzése 1780-1895341
Farkas Gyula - Hunya Péter - Varga Imre: Gyoma lakosságának antropológiai arculata357
Bevezetés359
Demográfiai adatok359
Az antropológiai adatgyűjtésről379
A gyomai gyermekek testi fejlettsége380
A felnőtt lakosság antropológiai jellemzése387
Hévvízi Sándor: Gyoma földrajzi nevei421
A külterület földrajzi nevei424
A belterület földrajzi nevei460
A rövidítések jegyzéke481
Nagy György: Gyoma és a Kőrös485
Általános ismertetés, szabályozási munkák487
Gyoma és az árvizek492
A gyomai körtöltés495
Vízi utak, jég- és hordalékmozgás496
Belvízrendezés, öntözés499
Gyoma természeti szépségei501
Népi kultúra, népi társadalom Gyomán
Novák László: Gyoma településnéprajzi viszonyai és hagyományos paraszi gazdálkodása505
Gyoma településnéprajzi képe507
Gyoma településrendszere523
Gyoma hagyományos építkezése536
Gyoma hagyományos paraszti gazdálkodása548
A gazdálkodás rendszere548
A hagyományos paraszti gazdálkodás553
Szilágyi Miklós: Mezővárosi társadalom és műveltség575
A jobbágyparaszti üzem belső szervezete és kapcsolatai580
A mezőváros társadalma és belső kapcsolatrendszere620
Összefoglalás650
Szerkesztői utószó653
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Gyomai tanulmányok Gyomai tanulmányok Gyomai tanulmányok Gyomai tanulmányok

A védőborító kissé kopott, a gerincnél elszíneződött. A lapélek foltosak.

Melléklet nélküli példány.

Állapot:
2.590 Ft
1.290 ,-Ft 50
19 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Gyomai tanulmányok Gyomai tanulmányok Gyomai tanulmányok Gyomai tanulmányok

A védőborító széle szakadozott. A lapélek kissé elszíneződtek.

Melléklet nélküli példány.

Állapot:
2.590 ,-Ft
39 pont kapható
Kosárba