Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában II.

XIII. Anyanyelv-Oktatási Napok Eger, 1998. július 7-10.

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Nyelvhasználat és iskola393
Kiss Jenő: Nyelvhasználat, szociolingvisztika, iskola395
Sebestyén Árpád: A nyelvi rétegek napjaink iskolájában401
Balázs Géza: Nyelvpolitika, nyelvstratégia - az iskolában411
Gutmann Miklós: Az iskola és a regionális nyelviség421
Wacha Imre: Az iskola, a tömegtájékoztatás és a köznyelvi norma428
Hajdú Mihály: A tulajdonnevek az oktatásban436
Bíró Ferenc: Névvel (is) nevel(het)ünk(?)443
A hangzó beszéd kultúrája, műveltsége457
Bolla Kálmán: Mit tettünk és mit tehetünk/tehetnénk a magyar beszédkultúráért és helyes beszédért?459
Földi Éva - Markó Alexandra: A beszédkultúrára, helyesbeszédre nevelés helyzete, feltételei és lehetőségei az oktatásban472
Subosits István: A beszéd mint viselkedésforma az iskolában479
Gósy Mária: A beszédprodukció és a beszédmegértés a tanulási folyamatban484
Simon Ferenc - Schneider Júlia: A beszédmegértés zavarai és az iskolai kudarcok összefüggései492
R. Molnár Emma: Vokális jelek verbalizálása szépirodalmi szövegben498
Tatay Éva: A szöveg értelmi birtokbavevése506
N. Lőrincz Julianna: A verbális és nem verbális kommunikáció zavarai513
Lengyel Zsolt: Az írás visszahatása a hangzó nyelvre520
A nyelvi norma és az anyanyelvi nevelés527
Zimányi Árpád: Napjaink nyelvhelyességi típushibái az anyanyelvoktatás szemszögéből529
Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás534
Cs. Jónás Erzsébet: Magyar számítógépes zsargon határon innen és túl543
Koltói Ádám: Sújtó sajtó550
Szende Aladár: A mozgalomteremtő Lőrincze Lajos időszerű öröksége559
Bencédy József: Töprengések a mai nyelvhasználatról és a nyelvművelésről566
Kerekes Barnabás: Az Anyanyelvápolók Szövetségének Ifjúsági Tagozatáról571
Benkes Zsuzsa: "Nyelvünkben élünk". A 10-14 éves korú tanulók magyar nyelvi kommunikációs versenye573
Török Katalin: Az erdélyi anyanyelvi mozgalomról576
Varnyú Ilona: Nyelvpolitika és oktatás582
Anyanyelvoktatásunk időszerű kérdései591
Petőfi S. János: Kreativitás az anyanyelvoktatásban593
Benkes Zsuzsa: Anyanyelvoktatásunk stratégiája a NAT-ban599
Balatoni Teréz: A megszólalás esélyei az iskolában602
Kálmánné Bors Irén: Kisiskolások szövegbefogadási nehézségei615
Galgóczi Lászlóné: Szövegalkotás és kommunikációs készségek kisiskolás korban621
H. Tóth István: A kiejtés tanításának időszerű kérdései az elemi iskoláztatásban628
Szende Virág: Fogalmazástanítás a két tannyelvű iskolában634
Cs. Nagy Lajos: Helyesírás-tanítás CD-ROM segítségével641
Benkes Réka - Vass László: Kogníció és hipermediális kommunikáció645
Raátz Judit: Anyanyelvi tantervek a NAT alapján658
Fercsik Erzsébet: A kommunikáció főiskolai oktatásáról664
Bozsik Gabriella: Az új keletű intézménynevek és alapítványnevek nyelvi jellemzői és helyesírási kérdései669
Tankönyvek, tankönyvcsaládok677
Antalné Szabó Ágnes: Új utak az anyanyelvi nevelésben679
Ruzsiczky Éva: Szinonimaszótár diákok használatára687
Hangay Zoltán: A tankönyvek kommunikációs kultúrája688
Takács Edit: Hogyan válasszunk tankönyvet?698
Takács edit: Könyvismertetések701
Antalné Szabó Ágnes - Raátz Judit: Magyar Nyelv és kommunikáció 6-18 éveseknek705
Adamikné Jászó Anna - Raátz Judit: Magyar Nyelv és kommunikáció 6-18 éveseknek709
Adamikné Jászó Anna - Fercsik Erzsébet: Édes anyanyelvünk712
Kugler Nóra - Lengyel Klára - Tolcsvai Nagy Gábor: Magyar nyelv715
Kelecsényi László Zoltán - Budaváriné Béres Erzsébet: Magyar nyelv 719
Lerchné Egri Zsuzsa: A Nyelvtan-helyesírás-fogalmazás c. tankönyvcsalád 724
Szegfű Mária: Anyanyelvi gondolkodó729
Jobbágyné András Katalin - Széplaki György - Törzsök Édua: Magyar nyelv című tankönyvcsalád732
Hajas Zsuzsa. Magyar nyelv (a 9-12. osztály számára)735
Zsolnai Józsefné: Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program (NYIK)737
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában II. Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában II. Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában II.

A borító enyhén kopott, töredezett, a kötést megtört.

Állapot:
2.280 Ft
1.590 ,-Ft 30
14 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában II. Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában II. Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában II. Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában II.

A borítón enyhén töredezett, foltos, bejegyzés található rajta.

Állapot:
2.280 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba