A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelv 1969/1-4.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata - LXV. évf. március, június, szeptember, december

Előszó

Részlet az 1. számból:
A 'tectum; Dach' fogalma neveinek eredete és története nyelvünkben
1.Mint ismertes, a 'tectum; Dach' fogalmára három közismert szó van nyelvünkben: fedél, tető, házhéj,... Tovább

Tartalom

Március
Nyíri Antal: A 'tectum; Dach' fogalma neveinek eredete és története nyelvünkben
Bartha Antal: Gazdaságtörténet és szavak
Szabó T. Attila: Cheh István deák nyelvéhez
Papp Ferenc: Tő, rag és a mi közöttük van
Szabó Zoltán: A lexikológiai és a grammatikai szóképzésről
R. Hutás Magdolna: Ikes ragozás a XVIII. századi erdélyi provinciális irodalmi nyelvben
Kisebb közlemények
Sima Ferenc: A lesz, megy-féle igetövek zárt e-jének nyíltabbá válása
Bartha Magdolna: A német pf magyar megfeleléseihez
Inczefi Géza: Újabb adalékok a Biberés földrajzi név eredetéhez
Szó- és szólásmagyarázatok
Horpácsi Illés: Kellős közepén
Kiss Jenő: Kalinkó és karingó
É. Kiss Sándor: Literáti
Márton Gyula: Parafernum
Moór Elemér: Luc
Puruczki Béla: A Csepel-sziget nevei
Reuter Camillo: Vesdeszka. Haraszttöl és Tölharaszt
Nyelvművelés. J. Soltész Katalin: A helyesírás fetisizálása
Nyelvtörténeti adatok
Zsoldos Jenő: Szótörténeti adalékok
Török Gábor: XVII-XVIII. századi palóc szitkok és káromkodások
Pastinszky Miklós: Kálnoki Kata Huszton volt kelengyéje
Schram Ferenc: XVIII-XIX. századi állatnevek
Szemle
Hajdú Mihály: Személynév-kutatásunk 1960 és 1967 között
Sipos István: A szláv névtudomány helyzete, szervezete s tervei
Különfélék
Szathmári István: Bárczi Géza hetvenötödik születésnapjára
Lakó György: Megemlékezés Schmidt Józsefről születésének századik évfordulója alkalmából
Danczi V. József: A magyar nyelv szláv jövevényszavai Josef Dobrovsky feldolgozásában
Társasági ügyek
Pais Dezső: Nyíri Antal üdvözlése
Fokos Dávid: Lakó György üdvözlése
Mikesy Sándor: A Magyar Nyelvtudományi Társaság életéből
Levélszekrény
Június
Papp László: A Magyar Nyelvjárások Atlasza
Ligeti Lajos: A jó szagú gyopártól a havasi gyopárig
Papp Ferenc: "A magyar nyelv történeti-etimológiai szótárá"-nak gépi feldolgozásáról
Balázs János: Nyelvtörténet és "transzformáció"
Szabó Géza: Helyhatározóink rendszeréhez
R. Hutás Magdolna: Ikes ragozás a XVIII. század erdélyi provinciális irodalmi nyelvben
Ördög Ferenc: A készülő göcseji és hetési személynév-monográfia elvi és módszertani kérdései
Mező András: A belterületi hivatalos névadás néhány sajátossága
Kisebb közlemények
Pogány Irén: Hozzászólás Buda magyar dűlőneveinek kérdéséhez
Szó- és szólásmagyarázatok
Biró Izabella: Tárogató
Gregor Ferenc: Lánc szavunk és a bányászat
Gunda Béla: Milyen mitikus lény a beng?
Kiss Jenő: Vakabula
Kubínyi László: Bűz, büdös
Kancsó. Kampol és hámpol
Reuter Camillo: Kukrejt
Szabó T. Attila: Magda
Nyelvtörténeti adatok: Implom József: Szótörténeti adalékok
Szemle. Hajdú Mihály: Személynévkutatásunk 1960 és 1967 között
Levélszekrény. Fettich Nándor: Válasz Pais Dezső újabb közleményére a zempléni fejedelmi sír dolgában
Pais Dezső: Végszó az Álmos-Árpád-pörhöz
Vámos István: Mechteldisz
Szeptember
O. Nagy Gábor: A lexikográfia és viszonya a lexikológiához257
H. Molnár Ilona: A generatív nyelvtannak mint nyelvi modellnek és vizsgálati módszerének néhány kérdése262
Hexendorf Edit: Egyezség278
Sima Ferenc: Siker és szerencse286
Bánhidi Zoltán: A sport szó jelentéstörténete a magyarban293
Papp Zsuzsanna: Állatnevek középkori földrajzi neveinkben307
Dienes Erzsébet: Az Érdy-kódex írójáról312
Kisebb közlemények: Török Gábor: "Mellyett... bizonyittyuk"315
Szó- és szólásmagyarázatok317
Kiss Jenő: Koszik
Kunszery Gyula: Fáraó
Márton Gyula: Koszta
Moór Elemér: A pásztorfélék elnevezései nyelvünkben
Reuter Camillo: Lapsi - Lapis: latin lapis?
Nyelvművelés: Kovalovszky Miklós: Elöljáró névutók327
Nyelvtörténeti adatok: Implom József: Szótörténeti adalékok
Szabó T. Attila: Három XVI. század végi jobbágy-kezeslevél330
Nyelvjárások: Imre Samu: A v zöngésség szerinti hasonulása és hasonlító hatása a nyugati nyelvjárásokban349
Szemle. Balogh Lajos: A mai magyar nyelvjárások irodalma 1959-től 1968-ig
Szepesy Gyula: A -Nyelv és élet-től a -Nyelvőrségen-ig351
Különfélék. Prohászka János: Simonyi Zsigmond halálának félszázados évfordulójára
Szathmári István: Utolsó búcsú Zolnai Bélától376
Levélszekrény384
December
Balázs János: A Nyelvtudományi Intézet húsz éve385
Lakó György: Yrjö Wichmann391
Hajdú Péter: Százötven éve született Reguly Antal398
Szabó T. Attila: Egy erdélyi szótörténeti tár szerkesztése közben403
Bárczi Géza: A -nak, -nek rag eredetéhez417
Honffy Pál: A határozói szintagmák néhány sajátossága Radnóti Miklós költészetében421
Úrhegyi Emília: Remek431
Gregor Ferenc: Úrbér szavunk és előzményei438
Kisebb közlemények: Mikesy Sándor: Tisztelettörtént és névtudomány444
Szó- és szólásmagyarázatok466
P. Balázs János: Langaléta
Bertényi Iván - Szabics Imre: Címer
Fehértói Katalin: Csörsz
Kiss Jenő: Virsli - bézsli
É. Kiss Sándor: Sesta-kert
Nyíri Antal: Haj - héj - hé - hí
K. Palló Margit: Nyargal
K. Sal Éva: Mállik
Vásáry István: Ászok448
Nyelvművelés: Pásztor Emil: Ady-évforduló - kiejtési problémák466
Nyelvtörténeti adatok. Implom József: Szótörténeti adalékok. Sima Ferenc: Az Úriszék szótörténeti forrásértékéhez467
Szemle. Fábián Pál: A magyar stilisztikai kutatás eredményei 1956 és 1969 között479
Társasági ügyek. A Magyar Nyelvtudományi Társaság LXV. közgyűlése504
Levélszekrény511
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelv 1969/1-4. Magyar Nyelv 1969/1-4. Magyar Nyelv 1969/1-4.

A kötetek kissé elszíneződtek.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba